Artikelen 201 - 210 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Hyperactief kind (ADHD): wat te doen bij druk gedrag, 8 tips

Hyperactief kind (ADHD): wat te doen bij druk gedrag, 8 tips

Hyperactief kind, mijn kind is zo druk, wat te doen? Hoe benader je een hyperactief kind? Elk kind, of het nu om een meisje of jongetje gaat, een peuter (1 2 jaar), kleuter (3 5 jaar) of lagere sch… Tartuffel, ADHD, 08-02-2009

Taken van de pedagoog

De pedagogiek houdt zich bezig met de opvoeding. Een andere naam voor pedagogiek is opvoedingsleer, opvoedkunde of opvoedingswetenschap. Iemand die pedagogiek uitoefent noemen we een pedagoog. Als ped… Write-to-you, 04-02-2009
Onveilige hechting & veilige gehechtheid: kenmerken hechting

Onveilige hechting & veilige gehechtheid: kenmerken hechting

Hechting of gehechtheid is een duurzame affectieve relatie tussen een kind en zijn verzorgers. Een goede, veilige hechting tussen ouder en kind draagt bij aan de gezondheid van het kind en aan zijn of… Tartuffel, Angststoornis, 18-01-2009

Reformpedagogiek

Rond 1900 ontstond er onvrede over het oude 19e eeuwse schoolsysteem. Men vond dat de individuele vrijheid teveel ingeperkt werd en dat dit leidde tot kadaverdiscipline. In 1921 onstond naar aanleidin… Lyssophietje, 07-01-2009

Sibling bonding: een sterke band tussen je kinderen

In dit artikel een woordje uitleg over sibling bonding (een sterke band tussen kinderen) en over wat je als ouder kan doen om de band tussen je kinderen te helpen versterken. Nesibe, 12-12-2008

Zwarte pedagogie, autoritaire opvoeding

Zwarte pedagogie is de term, die gebruikt wordt door pedagogen en psychologen om de autoritaire manier van opvoeden uit de 19e eeuw 20e eeuw en de gevolgen ervan, onder woorden te brengen. Het is een… Yellow, 11-12-2008

Het belang van spelen bij kinderen

Het spelen van kinderen is niet iets wat toevallig gebeurt. Ook is het niet bedoeld als invulling van hun vrije tijd. Het hoort bij ieder kind en komt ook voor bij alle kinderen ter wereld. Spelen is… Yellow, 30-11-2008
Tips voor het goed opvoeden van kinderen - Joodse visie

Tips voor het goed opvoeden van kinderen - Joodse visie

Het opvoeden van kinderen gebeurt op basis van hiërarchie. De ouders hebben de leiding en de kinderen moeten gehoorzamen. Het Jodendom leert dat ouders en kinderen gelijk zijn als mens, maar ongelijk… Jehoeda, Gezinsleven, 23-11-2008
Ouders eren maakt een kind tot een goed mens - Joodse visie

Ouders eren maakt een kind tot een goed mens - Joodse visie

Kinderen leren in een gezin goed met andere mensen om te gaan. Hoe gaat moeder met vader om? Hoe behandelen de ouders de kinderen? Ons sociaal gedrag wordt bepaald door onze dagelijks omgang met onze… Jehoeda, Gezinsleven, 21-11-2008

Opvoedingsstijlen; warm, koel, dominant en toegeeflijk

Warmte en dominantie bepalen voor een groot deel de opvoeding en de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Warmte heeft betrekking op de horizontale (emotionele) afstand tussen ouders en kinderen… Sonisch, 14-11-2008