Artikelen 151 - 160 in de rubriek Onderwijs

Onderwijs (Mens en Samenleving)

De poppenhoek bij kleuteronderwijs

De poppenhoek is een onderdeel in het kleuteronderwijs. Wat leert een kind in de poppenhoek en waar moet een poppenhoek aan voldoen om kinderen te laten ontwikkelen of ontplooien. Nadja, Kleuteronderwijs, 15-11-2008

Het kiesbord bij kleutergroepen

Kleuters leren vooral spelenderwijs zich te ontwikkelen. Het kleuteronderwijs speelt zich af in de hoeken. Kinderen leren zich te ontplooien in hoeken zoals de 'poppenhoek, bouwhoek, luisterhoek en zo… Nadja, Kleuteronderwijs, 14-11-2008
Doorkleuteren of naar groep 3? Voordelen van doorkleuteren

Doorkleuteren of naar groep 3? Voordelen van doorkleuteren

Ouders zijn trots wanneer kun kind naar groep 3 gaat. Toch is een jaar doorkleuteren helemaal zo slecht niet. Dat kinderen die cognitief wel aan groep 3 toe zijn, maar sociaal-emotioneel nog niet, wor… Ssandra3108, 04-11-2008
Voorschoolse- en vroegtijdige educatie: VVE

Voorschoolse- en vroegtijdige educatie: VVE

De Nederlandse overheid investeert geld en tijd in Voorschoolse- en Vroegtijdige educatie (VVE). Dit houdt in dat peuters reeds zodanig begeleid worden, dat er ontwikkelingsachterstanden voorkomen wor… Ssandra3108, 13-10-2008
mijn kijk op

Maatschappelijke stage: Verplicht vrijwilligerswerk?

Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs, waarbij ze door het doen van vrijwilligerswerk verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor maatschappelijke bel… Papillon, 23-09-2008
Autisme in het onderwijs

Autisme in het onderwijs

Kinderen met autisme worden vaak 'vergeten' in de klas. Autisme in de klas is geen alledaags iets. De socialere kinderen trekken de meeste aandacht van de docent. Een oplossing is het speciaal onderwi… Melod, 05-06-2008

Alles over spijbelen

Aan de hand van literatuur wordt het probleem spijbelen belicht. Ten eerste komt de herkomst van het woord spijbelen aan bod, gevolgd door de definitie. Hierna wordt gekeken naar de verschillende soor… Brigitte_, 19-03-2008
Dalton Onderwijs

Dalton Onderwijs

Kinderen horen op hun eigen manier te leren, het kind staat centraal. Dit is een van de belangrijkste peilers binnen het vernieuwingsonderwijs. Dalton is een van de stromingen binnen het vernieuwingso… Onnii, 19-03-2008
nieuws uitgelicht

Leraren op huisbezoek

De gemeente Amsterdam heeft opnieuw het wiel uitgevonden: laat leraren eens op huisbezoek gaan bij hun leerlingen! Dat is bevorderlijk voor het contact met de ouders en de leerlingen kijken daardoor a… Bvell, 06-02-2008
Onderwijs door de jaren heen

Onderwijs door de jaren heen

In 1985 heeft het onderwijs grote veranderingen ondergaan. De Wet op het basisonderwijs werd ingevoerd, waardoor de kleuterschool en lagere school verdwenen. De basisschool kwam hiervoor in de plaats.… Natasha83, Basisonderwijs, 09-12-2007