Artikelen 151 - 160 in de rubriek Onderwijs

Onderwijs (Mens en Samenleving)

Voorschoolse- en vroegtijdige educatie: VVE

Voorschoolse- en vroegtijdige educatie: VVE

De Nederlandse overheid investeert geld en tijd in Voorschoolse- en Vroegtijdige educatie (VVE). Dit houdt in dat peuters reeds zodanig begeleid worden, dat er ontwikkelingsachterstanden voorkomen wor… Ssandra3108, 13-10-2008
mijn kijk op

Maatschappelijke stage: Verplicht vrijwilligerswerk?

Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs, waarbij ze door het doen van vrijwilligerswerk verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor maatschappelijke bel… Papillon, 23-09-2008
Autisme in het onderwijs

Autisme in het onderwijs

Kinderen met autisme worden vaak 'vergeten' in de klas. Autisme in de klas is geen alledaags iets. De socialere kinderen trekken de meeste aandacht van de docent. Een oplossing is het speciaal onderwi… Melod, 05-06-2008

Alles over spijbelen

Aan de hand van literatuur wordt het probleem spijbelen belicht. Ten eerste komt de herkomst van het woord spijbelen aan bod, gevolgd door de definitie. Hierna wordt gekeken naar de verschillende soor… Brigitte_, 19-03-2008
Dalton Onderwijs

Dalton Onderwijs

Kinderen horen op hun eigen manier te leren, het kind staat centraal. Dit is een van de belangrijkste peilers binnen het vernieuwingsonderwijs. Dalton is een van de stromingen binnen het vernieuwingso… Onnii, 19-03-2008
nieuws uitgelicht

Leraren op huisbezoek

De gemeente Amsterdam heeft opnieuw het wiel uitgevonden: laat leraren eens op huisbezoek gaan bij hun leerlingen! Dat is bevorderlijk voor het contact met de ouders en de leerlingen kijken daardoor a… Bvell, 06-02-2008
Onderwijs door de jaren heen

Onderwijs door de jaren heen

In 1985 heeft het onderwijs grote veranderingen ondergaan. De Wet op het basisonderwijs werd ingevoerd, waardoor de kleuterschool en lagere school verdwenen. De basisschool kwam hiervoor in de plaats.… Natasha83, 09-12-2007

Het vmbo-onderwijs uitgelegd

In het schooljaar van 1999/2000 werd vbo en mavo samengevoegd tot het vmbo. De naam vmbo geeft het al aan: het is een voorbereiding op het mbo (middelbaar beroeps onderwijs) Dit betekent dat je na het… Rvermaat, 14-08-2007
Primair onderwijs, welke basisschool kies ik voor mijn kind

Primair onderwijs, welke basisschool kies ik voor mijn kind

Spannend! Uw kind gaat voor het eerst naar school, de basisschool. Binnenkort wordt uw kind 4 jaar. Dit betekent dat hij/zij naar school mag. Een hele grote stap voor u, maar voornamelijk een grote st… Angie73, 17-06-2007

Leerstijlen - De leercyclus van Kolb

Ieder mens leert op zijn of haar eigen manier. Leren is een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. De psycholoog Kolb deed veel onderzoek naar de fasen in het leergedrag van mensen en v… Veron, 22-05-2007