Het vmbo-onderwijs uitgelegd

In het schooljaar van 1999/2000 werd vbo en mavo samengevoegd tot het vmbo. De naam vmbo geeft het al aan: het is een voorbereiding op het mbo (middelbaar beroeps onderwijs) Dit betekent dat je na het behalen van een vmbo diploma kunt doorstromen naar het mbo. Maar ook de route naar havo is nog steeds open.

Vmbo onderwijs

Met de invoering van het vmbo werden er verschillende leerwegen ingevoerd. Tijdens het 1e en 2e jaar hoef je nog niet te kiezen. Je volgt de basisvorming wat een breed vakkenpakket heeft dat in principe voor iedereen hetzelfde is. Bij de beroepsgerichte leerwegen kies je na het 2e jaar een leerweg, voor de gemengde en theoretische leerweg doe je dat in het 3e leerjaar.

De plannen zijn er om te kunnen stapelen. Nadat het examen is gehaald kan een leerling dan instromen in een volgend niveau en op die manier in een jaar (of misschien wel een deel van een jaar) een hoger diploma halen. leerlingen met een Basis beroepsgericht diploma kunnen dan een kaderberoepsgericht diploma halen enz.

De leerwegen

 • De theoretische leerweg
 • De gemengde leerweg
 • De kaderberoepsgerichte leerweg
 • De basisberoepsgerichte leerweg

De theoretische leerweg
De theoretische leerweg lijkt het meest qua niveau op de oude mavo en lijkt daar nog best veel op. Het heeft als enige leerweg een aansluiting met het havo. De theoretische leerweg is het hoogste niveau binnen het vmbo. Je krijgt voornamelijk cognitieve (leer) vakken. Deze leerweg is dan ook bedoeld voor leerlingen die weinig moeite hebben om te studeren.

Deze leerweg is niet gericht op 1 bepaalde beroepskeuze, maar laat veel ruimte over voor de algemene kennis. De keuze voor een sector vindt ook pas later plaats. Examen doe je in 6 algemene vakken. Na je examen kan je op het mbo instromen op niveau 3 of 4

Er zijn scholen met een eigen instroom voor de theoretische leerweg. Op deze manier proberen deze scholen het 'oude mavo' leerniveau te behouden. Door de komst van het vmbo is het niveau van de leerstof aan het dalen en zeker op het hoogste niveau van het vmbo is dat te merken. Probleem is voor deze scholen dat ze evengoed een aansluiting met het havo moeten houden zodat leerlingen na het behalen van hun diploma over kunnen stappen naar dit niveau.
Na je examen kan je op het mbo instromen op niveau 3 of 4

De komende jaren gaat er echter wat veranderen. Het examen wordt zwaarder. Zowel op het vmbo als op andere onderwijsvormen moeten leerlingen voldoende scoren op het centraal schriftelijk voor Nederlands, Engels en Wiskunde.

De gemengde leerweg

Deze leerweg is een combinatie tussen de theoretische leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die weinig moeite hebben om te studeren, maar met het verschil dat je al wordt voorbereid op bepaalde beroepen aan de hand van praktijkvakken die daar direct mee te maken hebben. Examen doe je in 5 algemene vakken en 1 beroepsgeoriënteerd vak. Heb je als sector bijvoorbeeld 'zorg en welzijn' gekozen, dan doe je examen in gezondheidskunde naast de algemene vakken als: Nederlands, Engels enz.

De kaderberoepsgerichte leerweg

De kadergerichte leerweg doet het meest denken aan de vroegere technische school (lts) oftewel het vbo. Na 2 brugklasjaren waarin je met allerlei beroepsvaardigheden in aanraking komt zodat je een goed idee krijgt wat je leuk vindt om te doen, kies je al een sector. Je leert in de 2 laatste leerjaren al heel veel over dit beroep. Je doet examen in 4 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak. Het verschil met de gemengde leerweg is dat het niveau van de algemene vakken lager is en dat de tijd die aan het beroepsgerichte vak besteed wordt 2x zoveel is.
Na je examen kan je op het mbo instromen op niveau 3 of 4

De basisberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die niet zo makkelijk leren en meer praktisch zijn ingesteld. Ook in deze leerweg doe je examen in 4 algemene vakken en 1 praktijkvak. Het examenprogramma is echter niet zo uitgebreid als dat van de kadergerichte leerweg en daardoor minder zwaar.

Omdat je een beperkt aantal vakken krijgt, is er meestal maar een kleine groep docenten die aan je lesgeven. Hierdoor blijft het schoolgaan voor veel leerlingen overzichtelijk omdat je niet ieder uur een andere docent voor de klas krijgt.

Na het halen van je diploma kan je instromen in niveau 2 van het mbo.

De Profielen

Voor elke leerweg in het vmbo bestaan er 10 profielen. Voorheen werden dit sectoren genoemd maar vanaf 2016 is dit gemoderniseerd om beter aan te sluiten bij het mbo. Door een profiel te kiezen kies je grotendeels al je vakkenpakket, met ruimte voor 1 of 2 keuzevakken. De meeste scholen bieden niet alle profielen aan. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld wel de 'brede' profielen waarbij veel aspecten algemeen aan bod komen en je breed kan oriënteren. Andere scholen bieden 'smalle' programma's aan waarbij een leerling meer de diepte van het vak leert. Voorbeeld hiervan is 'E&O' als breed programma, terwijl 'HBR' een smaller onderdeel is wat ook onder 'E&O' valt. Je kunt zeggen dat 'HBR' dus meer voorbereid op een smalle uitstroom terwijl 'E&O' breder oriënterend is.

Ook binnen de technische profielen zijn er per school veel verschillen in de vormgeving van 'brede' en 'smalle' programma's.

De profielen

 • Zorg en welzijn (Z&W)
 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • Mobiliteit en transport (M&T)
 • Maritiem en techniek (MT)
 • Media, vormgeving en ict (MVI)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Dienstverlening en producten (D&P)
 • Groen

Beroepsopleidingen bij de verschillende sectoren zijn:

Zorg en welzijn (Z&W)

Een profiel voor iedereen die graag met andere mensen in contact komt. De zorgsector, in het welzijnswerk, in de uiterlijke verzorging, in de horeca en facilitaire dienstverlening, in het toerisme, in de sport of in de laboratoriumtechniek.

Economie en ondernemen (E&O)

Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een hotel. Ook kun je bijvoorbeeld gaan werken in een winkel, of in de mode. Verkoper, inkoper, magazijnmedewerker, kok, receptiemedewerker, administrateur, juridisch medewerker, etaleur. Economie & ondernemen is een breed profiel.

Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)

Je leert koken voor gasten, maaltijden serveren en mensen onderhouden. Je leert voor een beroep in de 'gastvrijheidsindustrie'.

Bouwen, wonen en interieur (BWI)

Hier maak je kennis met alle basisbeginselen van de bouw en inrichting van gebouwen. Je bent nog niet een volleerd timmerman of metselaar, dakdekker, architect. Wel ben je voorbereid om dit op het mbo te worden.

Mobiliteit en transport (M&T)

Alles wat met motoren, fietsen en logistiek te maken heeft. Dus het plannen van routes voor vrachtvervoer tot leren fietsen te repareren. Sleutelen aan auto's, banden wisselen enz.

Maritiem en techniek (MT)

Er zijn maar enkele scholen in Nederland die dit profiel aanbieden om je voor te bereiden op de scheepvaart en alles wat daar mee te maken heeft.

Media, vormgeving en ict (MVI)

Als je graag met computers werkt en creatief bent. Je leert over systeembeheer en computer netwerken en het aanleggen en beheer hiervan. Ook aan de vormgeving kant, digitaal tekenen en ontwerpen van bijvoorbeeld productverpakkingen en reclame.

Produceren, installeren en energie (PIE)

Binnen PIE komen de vakken installatietechniek, metaalbewerking en elektrotechniek samen. Je leert technische tekeningen maken en aan de hand van tekeningen installaties in elkaar te zetten. Het aansluiten van afvoeren, elektrische schakelingen in een huis en alles wat hier verder bij hoort.

Dienstverlening en producten (D&P)

D&P is een profiel dat breed oriënteert op verschillende richtingen. Het is vooral geschikt voor leerlingen die nog niet goed weten welke richting ze op willen. Door te kiezen binnen keuzeprogramma's kunnen ze zich oriënteren op de diverse richtingen.

Groen

Groen is een brede opleiding over werken met planten, dieren en voeding. Je leert over het telen op het land, de verwerking en bereiding ervan, het transport en de verkoop. Je krijgt les in het aanleggen van groen, bijvoorbeeld voor tuinen of parken in de stad. Ook dierverzorging is een onderdeel. Ook kun je kiezen voor lessen in bijvoorbeeld styling (bloem), koken en techniek.

De schoolkeuze

Bij het kiezen van de juiste leerweg is het belangrijk om goed in te schatten wat de capaciteiten en interesses van de leerling is. Wat veel in de praktijk voorkomt is dat leerlingen door ouders op de theoretische leerweg worden ingeschreven omdat ze graag willen dat de leerling een goede opleiding krijgt. Voor de leerlingen die dat niveau niet aankunnen is dat heel vervelend omdat ze niet mee kunnen komen. Voor de school is het lastig omdat deze leerlingen veel tijd kosten van de docenten en deze tijd kan dan niet besteedt worden aan andere leerlingen.

Ook wordt regelmatig gekozen voor de theoretische leerweg omdat deze leerweg (ten onrechte) een betere naam zou hebben. Ook om deze reden leerlingen plaatsen is niet handig en zal de leerling tussen de leerjaren door naar de voor hem juiste leerweg doorschuiven.

Scholen nemen vaak een plaatsingstest af voordat de leerling op het vmbo instroomt. Deze test wordt dan door de school zelf afgenomen en staat naast de CITO test die op de basisschool in groep 8 wordt gedaan. Vanaf 2015 is de plaatsingsprocedure aangepast en melden de basisscholen hun leerlingen aan bij het niveau dat zij vinden waar de leerling thuis hoort. Voorheen plaatste de school voor het VO zelf aan de hand van adviezen van de basisschool, maar dat is omgedraaid.

Wanneer je als leerling extra zorg of begeleiding nodig hebt, of wanneer de leerwegen te moeilijk zijn, dan is er LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) waarbij de leerling zorg en steun op maat krijgt. De scholen geven zelf vorm aan dit onderwijs.

Verblijfsduur

Een lastige regel vanuit de overheid: een leerling mag slechts 5 jaar over het vmbo doen. Lukt dit niet dan moet de leerling het vmbo verlaten. Meestal is de oplossing dan (afhankelijk van het leerjaar waar de leerling uit komt) naar het mbo op niveau 1 of 2 te gaan. Deze regel zorgt er automatisch voor dat leerlingen nauwelijks blijven zitten. Liever wordt er gekozen voor een doorgaande lijn, maar dan op een niveau lager.

In de nieuwe plannen van het komend kabinet vervalt deze regel en mogen leerlingen 2x een klas overdoen. (hoewel niet 2x dezelfde klas)

Vervolgopleidingen

Mbo

Het vmbo is in eerste instantie bedoeld als opleiding ter voorbereiding op het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).
Het mbo is in 4 niveau's opgedeeld, waarbij niveau 1 de basis is. Leerlingen in niveau 1 en 2 leren onder begeleiding eenvoudige werkzaamheden doen. Na het behalen van niveau 2 heeft een leerling zijn zogenaamde startkwalificatie gehaald en is dan niet meer leerplichtig. Deze kwalificatie geldt voor leerlingen tussen 16 en 18 jaar. Je kunt na de niveau 2 opleiding bijvoorbeeld als kapper of monteur aan het werk. De opleiding duurt 1 of 2 jaar.

Mbo niveau 3 is een vakopleiding waar bij je leert om zelfstandig je werkzaamheden uit te voeren in beroepen als bijvoorbeeld verzorgende of eerste monteur. De opleiding duurt 2 of 3 jaar. Soms is het nog mogelijk om na het behalen van niveau 3 nog een jaar een specialistenopleiding te doen.

Mbo niveau 4 leidt op tot het volledig zelfstandig uitvoeren (met meer verantwoordelijkheden) van werkzaamheden zoals filiaalmanager, leidinggevende, activiteitenbegeleider. De opleiding duur 3 jaar.

Leerlingen van vmbo basis beroepsgerichte opleiding stromen over het algemeen door naar niveau 2 en 3 van het mbo. Leerlingen met een Kader opleiding naar niveau 3 en soms niveau 4 van het mbo. Leerlingen van van de vmbo theoretische leerweg kunnen instromen in niveau 3 en 4 maar ook kiezen om naar havo over te stappen.

Havo

Als je wilt kun je nadat je een vmbo-tl diploma, of vmbo-gl diploma (met 6 theorievakken), overstappen naar havo. Let op dat bij deze doorstroom vaak minimum eisen worden gesteld door de school. Vaak is dit dat gemiddeld over de 6 theorievakken een 6.8 als gemiddeld eindcijfer op het examen gehaald moet worden zijn. Ook wordt vaak een doorstroomprogramma voor een soepele aansluiting verplicht gesteld.

Januari 2017: staatssecretaris Dekker pleit voor een drempelloze doorstroom van vmbo-TL / GL naar havo. Voorwaarde die hij stelt is dat de leerling in 7 eindexamen vakken examen heeft gedaan. Op dit moment zijn er nog veel vragen en is lang niet zeker of dit voostel aangenomen wordt door de 2e kamer en uiteindelijk wet wordt.

Vernieuwingen in het VMBO vanaf 2015/2016

De beroepsgerichte programma's van het VMBO krijgen een flinke oppoetsbeurt met als doel om beter aan te sluiten bij de vervolgopleidingven van het MBO en leerlingen beter te begeleiden bij het het kiezen van de vervolgopleiding. Dit zal worden vormgegeven door het LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) te verstevigen en door de 30 beroepsgerichte programma's onder te brengen in 10 profielen zodat de keuze's duidelijker gaan worden. Binnen deze profielen maakt de school keuzes over de onderdelen die ze aan gaan bieden. Doel is ook om vooral in te spelen op de regionale arbeidsmarkt om zo gerichter, in samenwerking met het MBO te kunnen opleiden.

Is er in een regio veel vraag naar personeel dat werkzaam is in de haven- en marinetechnieken dan zal daar een profiel op kunnen aansluiten. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om breed te scholen. Maar afhankelijk van de visie en samenwerking met het MBO kan een school dus behoorlijk specifieke keuzes maken.

Ook is vanaf dit schooljaar de plaatsingsprocedure aangepast. Een basisschool meldt zijn leerlingen aan bij het niveau waarvan zij denken dat dit past bij het niveau van de leerling. Natuurlijk ondersteund door bijvoorbeeld de Cito of NIO testen.
Als er grote twijfel is bij de plaatsing kan een VO school hier na overleg een andere keuze in maken.
© 2007 - 2022 Rvermaat, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Voortgezet onderwijsVoortgezet onderwijsNa de basisschool gaan kinderen naar het middelbaar, ofwel het voortgezet onderwijs. Dit is onder te verdelen in de drie…
VMBO: de voorbereiding op MBO of HAVOVMBO: de voorbereiding op MBO of HAVOOp het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs komt 50 tot 60 % van de twaalfjarigen terecht. Wat houdt die opleiding…
Na de basisschool: welke keuze middelbaar onderwijs is juistNa de basisschool: welke keuze middelbaar onderwijs is juistZodra kinderen groep 8 van het basisonderwijs hebben gevolgd, moeten ze naar de middelbare school. Dat betekent dat alle…
De verschillende leerwegen in het voortgezet onderwijsDe verschillende leerwegen in het voortgezet onderwijsNa de basisschool moet een leerling gaan kiezen naar welke middelbare school hij gaat. Een leerling gaat dan een van de…

Onderwijs door de jaren heenOnderwijs door de jaren heenIn 1985 heeft het onderwijs grote veranderingen ondergaan. De Wet op het basisonderwijs werd ingevoerd, waardoor de kleu…
Primair onderwijs, welke basisschool kies ik voor mijn kindPrimair onderwijs, welke basisschool kies ik voor mijn kindSpannend! Uw kind gaat voor het eerst naar school, de basisschool. Binnenkort wordt uw kind 4 jaar. Dit betekent dat hij…
Reacties

In de War, 30-11-2016
Vraag; mijn zoon heeft als advies kader theoretisch gekregen. Komt dit overeen met mavo enkan ik hem dandus voor mavo i schrijven? Reactie infoteur, 16-01-2017
Dat is lastig met een dubbel advies. Gaan voor de bovenkant van het advies hangt ook af van hoe uw zoon naar school kijkt. Wil hij er voor gaan, hard werken en vooral ook theorie eigen maken dan is Mavo / Vmbo-TL een goede mogelijkheid. Is het een duidelijke puber, motivatie wat minder en vooral een doener dan is misschien kader een betere keuze.

Patrick, 23-11-2016
Mijn zoon is net het eerste schooljaar begonnen bij bb leerweg nu heeft hij alleen maar cijfers aan een 7 en hoger en ook al toetsen gehad op kb niveau die hoger als een 7 behalve muziek staat hij een 6.3. Is er misschien een mogelijkheid dat hij naar kb kan doorstromen rond de kerst? Reactie infoteur, 16-01-2017
Afhankelijk hoe doorstroom is georganiseerd op de school van uw zoon is het meestal niet wenselijk om halverwege het schooljaar (het is nog maar net begonnen en vaak vanuit een opstart/wen periode.) Cijfers over de eerste maanden zijn natuurlijk een indicatie maar een 7 is gewoon een net cijfer. Niet goed genoeg om een overstap nu te rechtvaardigen. Als we spreken over een tussentijdse overstap is dat meestal omdat een leerling dan cijfers haalt die niet lager zijn dan een 9 o.i.d. Daarbij is dan duitdelijk dat hij/zij veel meer kan dan het niveau dat wordt aangeboden.

Daisy, 29-09-2016
Heeft een school het recht een leerling die op het derde leerjaar (2016/2017) van vmbo-t blijft zitten terug te plaatsen naar kader niveau en vervolgens het derde leerjaar op kader niveau over te laten doen? Of mag deze leerling leerjaar drie over doen op vmbo-t niveau. Reactie infoteur, 16-01-2017
Ik wil u verwijzen naar de bevorderingsnormen van de school waar uw kind op school zit. Daarin staat vermeld hoe ze om gaan met doubleren.
In principe is het doubleren in een leerjaar een 'recht' van een leerling.
Daarbij is het wel goed om te luisteren naar de school. Wat is de reden van doubleren? Het zou zonde zijn om een jaar over te doen terwijl de school (met goede argumenten omkleed) aangeeft dat de kans op een diploma op TL niveau niet haalbaar is.

Is er nu veel gebeurd in het persoonlijke leven dan kan het zijn dat een leerling niet tot leren is gekomen en door omstandigheden doubleert. Pech maar niet erg en doubleren zou dan prima kunnen.
Het gaat dus om het gesprek en de motivatie over het waarom een keuze gemaakt wordt. Nogmaals, een leerling kan een leerjaar overnieuw doen maar is het zinvol?

Daarnaast is vaak doorstroom naar leerjaar 4 op kader niveau niet mogelijk omdat er geen aansluiting is met het praktijkvak. Soms kan het wel maar dat hangt af van de sch

Claudia Pruymboom, 15-06-2016
Mijn dochter zit op kader ze heeft een wisc 3 gedaan daar kwam een iq van 100 uit en faalangst nu heeft ze alleen maar 6 en 7 voor alle vakken behalve Nederlands, is een 5. Nu wil haar mentor haar naar basis hebben. Wij denken dat dat te makkelijk wordt. Mag een mentor dat zo maar beslissen? Reactie infoteur, 04-07-2016
Belangrijk is de motivatie hierachter boven water te krijgen. Als dit speelt, stel dan de vraag waarom de mentor denkt dat dat een beter passende opleiding is.

Ook heeft de school de bevorderingsnormen/richtlijnen waarin de eisen staan waaraan een leerling moet voldoen om bevorderd te worden naar een volgend leerjaar.

Karen, 31-05-2016
Hallo,
Mijn zoon zit in 2 tl. Dit dreigt hij niet te halen, hij heeft 3 vijven en 1 vier. Is het dan mogelijk over te stappen naar 3 kader of moet je dan in 2 kader beginnen? Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn.

Karen Reactie infoteur, 04-07-2016
Dit hangt af van het beleid van de school. Persoonlijk denk ik dat zittenblijven en een niveau lager vaak geen juiste keuze is. 3KL is meestal mogelijk. Nog een keer het jaar overdoen gaat dan vaak om andere redenen zoals sociaal emotioneel. Sommige leerlingen zijn nog 'jong' en een jaartje ouder worden maakt dat ze het veel beter aankunnen.

Even terzijde over instroom in een ander niveau in hogere leerjaren is niet altijd eenvoudig. In een 3e klas hebben de meeste scholen al het PTA waarin examendelen worden afgerond. Starten in een 3e klas is vaak prima te doen maar in klas 4 is vaak geen aansluiting meer.

Sigrid Nikkels, 31-05-2016
Mijn zoon zit op dit moment in 3TL (sector Techniek) en wil graag naar 4 Kader (Techniek) omdat hij graag meer praktijkvakken wil en het theoretische van TL niet echt iets voor hem is. Nu schijnt dit volgens school niet te kunnen omdat alle uren die Kader heeft gehad aan praktijkvakken mijn zoon niet heeft gehad op TL. Het lijkt mij juist vreemd om hem vanaf eind 3 TL opnieuw een heel jaar 3 Kader te laten doen waarbij de theoretische vakken van een lager niveau zijn. Dan zit hij zich bij Nederlands, Engels en Wiskunde te vervelen en hij verspilt een jaar.

Wat zijn de mogelijkheden? Reactie infoteur, 04-07-2016
De scholen maken hiervoor zelf beleid. Inderdaad klopt wat de school aangeeft voor de meeste scholen. Kiezen maakt vaak dat wisselen niet zonder voorwaarden of consequentie is.
Advies zou zijn om de keuze te volgen, nog een jaar TL te doen en met het diploma een technische opleiding te kiezen.

Diana, 15-05-2016
Hallo

Onze zoon Sven van 15 jaar heeft het 3e jaar weinig gedaan en haalt dit jaar niet. Qua richting TRACK ook niet een goede keuze. Nu wil school hem naar entreeopleiding doen.

Wij zeggen jaar 3 over doen en dan in de bbl richting. Dus meer praktijk.

Mag school hem van school sturen? Reactie infoteur, 04-07-2016
Het is voor leerlingen een recht om een keer te doubleren. Nog een keer de 3e klas kan dus. Voor de bevorderingsnormen/richtlijnen kunt u bij de school terecht.
Hierin staat ook opgenomen dat een leerling bijvoorbeeld niet 2x in een achtereenvolgend leerjaar mag doubleren, enz.

Raoul, 21-01-2016
Goedemiddag,

Misschien een heel ongewone situatie. Mijn zoon wilt na het behalen van zijn vmbo kader diploma, het vierde jaar op een andere school overdoen om zo z'n T te behalen en daarna door te stromen naar de havo. Is dit mogelijk en mogen scholen je daarvoor niet weigeren? Ik weet, dat hij gelijk kan doorstromen naar het M.B.O, maar wil toch deze vraag voorleggen. Reactie infoteur, 02-04-2016
Afhankelijk van het beleid van de school mogen ze dit weigeren. Vaak is er al geen aansluiting mogelijk vanwege dat op het kader minder theorievakken worden gegeven. Op de TL moet in 6 theorievakken examen worden gedaan en meestal is die basis dus niet aansluitend en kan er niet worden ingestroomd. Stapelen is echter wel mogelijk als een school hier voor open staat maar dan zullen ze in het hele programma op kader al een doorstroom programma hebben opgesteld om deze route mogelijk te maken.

Het is inderdaad een ongewone stap. Zeker gezien er een enorm gat zit in manier van werken en theoretisch niveau tussen havo en kader.

De meeste scholen zullen dit dan ook niet toestaan.

Arendina, 19-12-2015
Ik heb een vraagje,

mijn dochter zit in het tweede leerjaar vmbo bk. Sinds kort wordt er verteld dat ze een voldoende moet halen voor Godsdienst omdat ze anders blijft zitten. Mijn vraag is: mag een school dat doen? Ik zelf vind dat godsdienst geen verplicht vak is en dat een leerling daarop niet mag blijven zitten. Reactie infoteur, 02-04-2016
De school stemt met de MR voor 1 december van het lopende schooljaar af wat de overgangsnormen zijn. Dit kunt u bij de school navragen. Een voldoende voor Godsdienst kan dan zijn opgenomen. (Maar meestal telt een onvoldoende dan als 1 van de maximale tekortpunten)

In de praktijk loopt het meestal niet zo'n vaart dat een leerling op een niet-examenvak blijft zitten. Maar u hebt gekozen voor een school waar ze dit vak verplichten.

Een onvoldonde halen voor een dergelijk vak gaat meestal over gedrag en als de leerling zich dan een beetje inspant moet het prima te halen zijn.

Hoe ventileert u thuis uw mening over dit vak? Neemt uw kind uw mening mee als 'niet belangrijk' dus daar hoeft zij dan ook haar best niet voor te doen?

Hicham, 03-11-2015
Hoeveel moet je gemiddeld staan om van basis naar kader te gaan in de 3e leerjaar?
ps: kunt uw deze vraag a.u.b snel beantwoorden want ik wil heel graag een niveau hoger.

dank uw wel voor uw begrip Reactie infoteur, 02-04-2016
Voor iedere school is dat anders. In de bevorderingsnormen van jouw school staat dit.
Vraag er naar bij je mentor of zoek het op in de bevorderingsnormen die je bijvoorbeeld op de website van school kunt vinden.

Hanny van Prehn, 08-09-2015
Ik heb een vraag: mijn dochter zit in de VMBO 4 basis. Ze krijgt Kader en GT leerboeken omdat sommige klassen gemengd zijn. Deze stof is veel moeilijker dan Basis, weet iemand of dit zo maar kan? Reactie infoteur, 02-04-2016
School bepaald de leerboeken.
Als u hier vragen over heeft omdat u denkt dat uw dochter daardoor niet mee kan komen kunt u in gesprek gaan met de mentor.

Ikram, 08-09-2015
Hallo, ik heb dringend een vraag. In 2014 heb ik examen gedaan voor vmbo kader maar die heb ik niet behaald. Ik heb me toen aangemeld op het mbo, ik was daar toch aangenomen op niveau 4. Helaas ben ik daar nu uitgeschreven, ik wil toch heel graag mijn kader diploma behalen, alleen heb ik geen idee van hoe ik dat eigenlijk kan doen? Kan iemand me helpen. Reactie infoteur, 02-04-2016
Ga bij de decaan van je oude school langs. Deze kan je verder helpen

Zwolle, 29-08-2015
Mag het dat je van TL-Havo afstroomt naar Kader? (2 niveau's)of moet je dan afstromen naar TL.

Vriendelijke groeten

Marlies Reactie infoteur, 02-04-2016
Ja dat mag. TL/H is een gemengde groep. Daarbij zal door een school aangetoond moeten worden dat het TL niveau niet haalbaar is. Het gaat uiteindelijk om de juiste plek en het juiste niveau voor uw kind.

Kayleigh, 05-07-2015
Ik kom uit een ander land heb dan vmbo3 gedaan en ga nu blijven zitten maar wil de vmbo3 niet over doen. Maar welk niveau van de mbo ga ik dan? Want ik ben dus niet twee keer blijven zitten in de mavo 3 Reactie infoteur, 04-08-2015
Dat kan alleen als je op het MBO wordt toegelaten. Vaak gaat het dan over niveau 1 of 2.

Anoniem, 30-06-2015
Beste mensen ik heb een vraag: welke beroepen kun je kiezen in kader? Reactie infoteur, 04-08-2015
Heel veel beroepen nadat je een mbo hebt gevolgd. Kader sluit aan op mbo niveau 3. Denk dan vooral uit de uitvoerende beroepen.
Je decaan op school zou je hier alles over kunnen vertellen.

Anoniem, 29-06-2015
Ik heb als advies havo TL gekregen in groep zeven. Ik ben echter door de cito naar TL Kader gegaan. Nu heb ik mijn definitieve advies gekregen en dat was Kader. Ik ben het daar totaal niet mee eens dus is er een mogelijkheid om alsnog mijn weg naar TL te vervolgen door bijvoorbeeld in de theorie vakken erg goede cijfers te halen en in de praktijk vakken wat minder (daar hoef ik mijn best niet voor te doen). Maar mijn laagste punt op de lijst is een 6.5 dus hoe kan ik naar kader gaan? Reactie infoteur, 04-08-2015
Dat kan als de vervolgopleiding (voortgezet onderwijs) mee wil werken. Je basisschool leerkracht bepaald uiteindelijk het advies. Als je cito erg afwijkt van wat 'normaal' was aan hoe je presteerde kan je bij het voortgezet onderwijs verzoeken om in een andere afdeling geplaatst te worden. Anders wordt het gewoon in de 1e klas laten zien wat je kunt!

S. Verhoeve, 15-06-2015
Mijn dochter zit op 3 kader, nu gaat ze waarschijnlijk niet over. Als ze blijft zitten mag ze dan op kader blijven of mag ze dat toch examen doen op basis niveau? Er wordt gezegd dat ze en blijft zitten en een niveau lager moet. Reactie infoteur, 04-08-2015
Zitten blijven is in principe het leerjaar opnieuw doen. Dat houdt dus in dat ze in 3 kader blijft. In overleg met de school kan er vaak voor worden gekozen om op een lager niveau door te gaan naar een volgend leerjaar. Dit hangt heel erg van de redenen af waarom uw dochter blijft zitten.
Zitten blijven is vaak door omstandigheden of nog niet 'rijp' genoeg om naar een volgend leerjaar door te gaan. Waarschijnlijk verwacht de school dat uw dochter na een jaar overdoen het examen op kader niveau prima kan halen. Als het allemaal te moeilijk is dan had de school het advies gegeven om naar basis over te stappen.

Jamjam, 13-06-2015
Hallo ik heb ook een vraag mijn dochter moet voor Tl eernherkansising doen mijn dochter die wil ook dolgraag naa het GLU gaan om verder te studeren als ze na de herexamen is gezacht is er dan een mogelijk om dAn toch nog op het GLU te komen en dat ze de gezakte vak in haalt.

Groet jamjam Reactie infoteur, 04-08-2015
Vaak kan dit via een VAVO constructie waarbij de leerling die dan nog niet het diploma heeft gehaald gedetacheerd wordt naar het MBO. Daar alvast start met de opleiding en daarnaast nog het vak op vmbo-tl niveau volgt dat ze niet heeft gehaald om zo alsnog een diploma te krijgen.
Als het om 1 vak gaat is dit een prima oplossing. De huidige school moet natuurlijk wel willen detacheren en het GLU moet haar op die basis willen aannemen.

Sinem, 18-05-2015
Hallo,

Ik doe nu 4 vmbo in Roosendaal en ben nu bezig met mijn examens.
Maar als ik me examens niet haal moet ik in Tilburg mijn 4e jaar over doen omdat we gaan verhuizen. Maar is dat mogelijk?
Kan ik in mijn examenjaar van school veranderen?

Vriendelijke groet Reactie infoteur, 04-08-2015
Alles kan maar is niet wenselijk. Vaak sluit het schoolexamen (PTA) niet goed aan en zul je tentamens over moeten doen uit bijvoorbeeld leerljaar 3.
Afhankelijk van de verschillende scholen en hoe het PTA afwijkt zal er meer of minder ingehaald moeten worden.
Scholen mogen namelijk voor een groot deel zelf bepalen hoe ze het PTA vormgeven.

Belinda, 08-03-2015
Mag een school een leerling in zevende maand dwingen om een andere sector te nemen, dit ivm dat er geen click tussen docente en leerling is? Reactie infoteur, 04-08-2015
Als dat de reden is… in mijn optiek niet… maar of dat wettelijk kan? Klachtenprocedure starten?

Moeder En Vader van Stelte, 22-02-2015
Mijn dochter heeft vmbo kader gekregen als advies en ze wil eigenlijk havo doen? Is dat mogelijk. En ze vraagt vaak aan ons of het echt 4 jaar lang duurt om naar gemengd te gaan of kan je in de 2e klas gemengd doen als je in 1e klas goeie cijfers hebt gehaald? Reactie infoteur, 04-08-2015
Er zit wel heel erg veel verchil in niveau tussen VMBO kader en Havo… nee dus is mijn eerste reactie.

Wat maakt dat jullie zo ver uit elkaar liggen? Advies basisschool en jullie inzicht als ouders op het niveau van uw dochter?
Als ze het in de eerste klas goed doet dan kan ze gerust opstromen naar gemengd/TL.
Vaak is de overstap al na het eerste jaar mogelijk. Hangt van de school af.

Ria, 15-07-2014
Hallo

Ik kreeg gisteren te horen dat onze zoon het volgende schooljaar basis moet gaan doen.
Ik ben het daar niet mee eens en wil hem op kader niveau houden.
Nu is mijn vraag mag ik hem nog een jaar in de kaderklas laten zitten of is het verplicht dat hij het vierde jaar basis moet gaan doen zoals de school zegt.
Ik weet dat het vroeger allemaal kon om nog een jaar over te doen maar de nieuwe regels ken ik allemaal niet zo goed. We weten dat hij kader kan.

Alvast bedankt voor een reactie. Reactie infoteur, 02-09-2014
Er is geen maximale verblijfsduur meer in het VMBO van 4 jaar (Gelukkig).
Voor sommige kinderen is een jaar overdoen een uitkoms. Groeien en sociaal emotioneel wat sterker worden. Echter… Er moet wel een redelijke twijfel zijn dat dit het geval is. Zitten blijven is meestal een recht dat een leerling heeft maar ervaring leert dat de docententeams het vaak goed zien en een leerling niet zomaar een advies geven. 2x zittenblijven in een opeenvolgend jaar mag niet en dan is het alsnog Basis met een jaar verspeelt. Tja iedereen wil het hoogst haalbare… Kijk realistisch en misschien is een diploma stapelen van basis naar kader een betere optie? Ik zou eens naar die (wettelijke) mogelijkheid informeren.

Succes!

Anoniem, 15-12-2013
Kan je van 2 kader naar drie tl zo ja wat moet je allemaal staan op je eindrapport? Reactie infoteur, 02-09-2014
Dit hangt af van de bevorderingsrichtlijnen van de eigen school. Vraag /zoek die op.

(In ieder geval zal je een dijk van een lijst moeten hebben omdat de overstap niet gemakkelijk is!)

Anoniem, 04-12-2013
Hallo,
ik doe nu 3basis, is het mogelijk dat ik opstromen kan naar kader? en zoja, wat zou ik hiervoor moeten doen? Reactie infoteur, 06-12-2013
Ik weet niet precies hoe dit bij jou op school geregeld is. Meestal kun je bijvoorbeeld bepaalde vakken op Kader niveau examen doen als je erg goed bent. Vraag je mentor eens of de decaan op school.

Marlon, 24-11-2013
Beste Meneer/Mevrouw

Ik heb ook een vraag, ik zit nu op kader 2, is het dan mogelijk om naar vmbo tl te gaan. en daarno doorstromen naar havo? Reactie infoteur, 06-12-2013
Vaak kan je opstromen vanaf klas 2 KL naar klas 3 TL aan het einde van het jaar als je het heel goed hebt gedaan. Daar zijn bevorderingsnormen voor die voor iedere school anders kunnen zijn. Lees ze eens door met je ouders of vraag je mentor.

Dit kan soms op de ene school wel en op een andere een stuk lastiger…

Anoniem, 24-11-2013
Beste meneer/mevrouw

is het mogelijk om van het vmbo kader leerjaar 2 naar het vmbo tl leerjaar 3 tegaan en dan havo? Reactie infoteur, 06-12-2013
Die route is vaak mogelijk om van 2kl aan het einde van het leerjaar naar klas 3 TL te gaan. Haal je TL diploma met goede cijfers zodat je naar HAVO kunt doorstromen.

Let op! Veel scholen hebben een drempel om te mogen starten in 4HAVO. Vaak is dit dat je gemiddeld voor je VMBO-TL diploma een 6.8 moet staan. Dus al je cijfers op je diploma gemiddeld een 6.8. Lees na wat voor jouw school geldt.

Anoniem Helaas, 27-10-2013
Geachte meneer/mevrouw,
ik heb ook een vraag, ik zit op Kader 3, omdat ik afgestroomd ben van het VMBO T, maar het niveau wat ik op dit moment doe is ver onder me eigen niveau, ik vroeg me af of er een eventuele mogelijkheid is, om terug te gaan naar VMBO T, ik noem maar wat, bijvoorbeeld via een test, of iets anders, de mensen op school (leraren/Decanen) zeggen dat ik me moet bewijzen, maar ik kan me niet goed bewijzen omdat het zwaar de-motiverend werkt, waardoor ik niet goed kan presteren in de klas en bij de praktijk vakken omdat het ook gewoon verre van leuk is. Maar ik denk dat de decanen en leraren het alleen maar zeggen om er makkelijk van af te komen en er geen moeite in willen steken om me überhaupt te helpen ermee, dus dat vind ik nogal vaag, daarom stuur ik dit in, en ik hoop, dat er een mogelijkheid is voor dit probleem.

Dus als er een administrator, of iemand anders hier naar wilt kijken, en dan me advies, raad en mening kan geven of deze kwestie.

Met vriendelijke groet.

Alex Reactie infoteur, 06-12-2013
Hallo Alex,

Tja… je bent geen stuiterbal die zomaar ergens heen gaat en weer terug. Afstromen is niet zomaar gegaan. (en het klopt dat er een flink niveau verschil tussen de theoretische vakken van KL en TL is) Je zult je diploma op het kader moeten halen. Hoe het verder gaat dat je daarna een topjaar kunt doen voor de TL bij jou op school weet ik niet.

Het is zinvoller om gewoon via het MBO straks door te stromen.
Ik kan je hier geen advies in geven, anders dat dit vaker voorkomt.

ZItten blijven of door naar 3KL. Tja een jaar verspillen of doorgaan. Jij hebt waarschijnlijk ook voor het laatste gekozen. Op het MBO maakt het meestal toch niet veel uit als je je best doet kun je er zo komen zonder een jaar te verspillen.

Annoniem, 28-08-2013
Geachte de heer/mevrouw,

ik heb een vraag ik zit nu in 3 Kader zorg&welzijn, maar de school bevalt me niet en ik wil naar een andere school waar consumptief kan doen maar daar wil ik niet mijn beroep van maken. mijn vraag is dus; als ik mijn diploma voor consumentlief haal kan ik
dan in het mbo een andere leerweg kiezen of is dat niet mogelijk?

Met Vriendelijk Groet Reactie infoteur, 18-09-2013
Heel goed mogelijk dat dit geen problemen oplevert voor veel opleidingen… maar…

Sommige omleidingen hebben wel een vereist pakket. Kijk goed naar de aansluiting en laat je informeren of dat wel aansluit. Wil je echt een andere richting op met de MBO opleiding - vooral naar exact (wiskunde/natuurkunde/scheikunde) dan zal dit lastig worden gewoon omdat je voorkennis ontbreekt.

Nogmaals, vaak geen probleem maar niet altijd. Laat je goed informeren door bijvoorbeeld contact op te nemen met je decaan op school of de MBO opleiding.

succes!

Wil Vlam, 06-03-2013
Beste lezer,

Ik heb een vraag rond de aansluiting VMBO-T naar de Havo. Onze zoon zit in een bijzondere situatie. Hij zit op de Regge VMBO T. De Regge is een stroming binnen de Vrije school Zutphen en voor kinderen die een wat moeilijke start hebben in het onderwijs. Hij zit nu in de 9e groep en het blijkt zo goed te gaan. Met alle vakken rond 8ten 9ens en 10nen, dat hij in de reguliere VMBO T stroming mee kan en zelfs in de HAVO boeken van wiskunde en Engels mee zou kunnen doen.
Als hij de overstap maakt van de regge naar de reguliere VMBOT verliest hij wel 1 jaar. Hij moet de 9e groep overdoen om daarna in de 10e klas examen te kunnen doen. Naar zeggen blijkt dat er met 1 jaar verlies op het VMBO T geen HAVO meer kan doen omdat je maar een beperkt aantal jaren op de middelbare school mag zitten. Maar stel dat hij een 8 gemiddeld haalt, net 17 jaar is met de nieuwe regeling (2 keer doubleren). Kan het dan wel weer? Hersenontwikkeling gaat bij kinderen/jongeren heel verschillend en sommige kinderen hebben moeten eerst nog andere ontwikkelingen doormaken voordat de intrinsieke motivatie aangewakkerd wordt. Kunt u mij hier antwoord op geven?

Met vriendelijke groeten,
Wil Vlam Reactie infoteur, 22-05-2013
Dit is voor mij een minder bekende vorm van onderwijs. Normaal gaan leerlingen na groep 8 van het primair onderwijs naar klas 1 van het Voortgezet onderwijs. Klassen 9 en 10 zijn vaak tussenjaren als leerlingen nog niet toe zijn aan de overstap. Wat het advies dan voor de uiteindelijke stap is…

Zover ik weet is het mogelijk om na een VMBO-TL diploma (waar voldaan wordt aan de norm om te mogen overstappen naar het HAVO) gewoon in te kunnen stromen in 4HAVO, ongeacht de verblijfsduur op het VMBO.

Ik zou adviseren om eerst maar te starten met het VMBO-TL zodat er rust ontstaat en uw kind zich kan ontwikkelen. Als het erg goed gaat dan verder zien.

Succes met de keuze.

C. Pronk, 14-12-2012
Mijn 15-jarige dochter zat vorig jaar in 3 TL. De eerste maand ging het goed. Mijn dochter was een gemiddelde TL leerling. Dus altijd een 6 en soms een uitschieter naar een 7.
De tweede maand is er tijdens een werkweek iets ergs gebeurd met haar. Zij is aangerand door 3 jongens. Het gevolg de komende maanden slechte cijfers en geen motivatie meer. Een heel ander kind. De mentor zei letterlijk dat ze beter de rest van het jaar uit haar neus kon gaan eten. Dat moet je dus vooral tegen een puber zeggen, die niet meer zichzelf is. De laatste SE periode heeft ze alleen maar onvoldoendes gehaald. Mijn dochter ging niet over naar 4 TL. ZIj moest terug naar 3Kader. Ik vroeg of zij niet kon blijven zitten in 3TL, maar dat kon niet werd mij verteld. Mijn vraag is dus, als je blijft zitten in 3TL, moet je dan terug naar kader? Of mag je nog een jaar 3TL overdoen? Reactie infoteur, 11-01-2013
Als je nog niet eerder bent blijven zitten in het vmbo dan is er geen reden om naar een lager niveau te moeten. Zeker in dit geval is er een goede reden aan te geven waardoor het niet lukte en dat doulberen een goede kans op een beter jaar geeft.

School kan wel adviseren om naar het Kader te gaan. Maar het jaar overdoen mag.

Verwest, 08-11-2012
Vraagje mijn dochter doet vmbo kader richting zorg en welzijn, nu heeft ze al vier jaar lang een slecht cijfer voor Engels. Mag je Engels ook op basis doen en de rest op kader? Reactie infoteur, 22-11-2012
Dit hangt helemaal van de school af. Meestal kan dit niet helaas.

S. Bakel, 02-08-2012
Mijn zoon heeft dit jaar eindexamen VMBO-Basis gedaan. Nu wil hij graag een vervolgopleiding gaan doen waarvoor minimaal als vooropleiding VMBO-kader noodzakelijk is. Is het mogelijk om nog een jaar terug te gaan naar het VMBO om opnieuw eindexamen te doen, maar dan op kader niveau?
Zijn niveau is met de Cito toets vastgesteld op Kader-Gemengd theoretisch. Door school is hij in de derde teruggezet naar Basis in verband met zijn slechte motivatie. Deze motivatie heeft hij nu wel. Het examen afgelopen jaar heeft hij zonder moeite gemaakt en hij is met goede cijfers geslaagd.
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 22-11-2012
Vanaf vorig jaar is het mogelijk om diploma's te stapelen. Dus het antwoord is ja.
Hoe de individuele school dit invult is wat wisselend.

Het is dus mogelijk om een 'top' jaar te doen en zo van 4 basis naar 4 kader te gaan - en in het verlengde van 4 kader naar 4 theoretisch.
Hou wel in gedachte dat het niveau verschil en de manier van werken soms dramatisch anders is op een ander niveau. Helaas maakt een wet nog niet dat het makkelijk te doen is.

A. Lammertse, 13-06-2012
Mijn zoon is na 3-Havo teruggeplaatst naar 3-TL, maar ook hier dreigt hij het niet te halen, waardoor gesproken wordt over dat hij Kader-examen moet doen ipv TL nog een jaar overdoen.
Voorgeschiedenis: Bij het verlaten van de basisschool werd zijn niveau vastgesteld op Havo/VWO-niveau. Ook de recentelijke CITO -toets van 2 maanden geleden heeft uitgewezen dat hij qua niveau eigenlijk Havo zou kunnen doen. Ondanks zijn niveau liepen zijn prestaties de eerste 3 jaar op de Havo achteruit. Beïnvloedende factoren zijn geweest Astma-aanvallen met 2 ziekenhuis opnames in klas 2 van de Havo en in klas 3 van de Havo is uiteindelijk ADD vastgesteld. Door de tegenvallende prestaties, het gegeven dat hij ook een jonge leerling was en om hem rust te geven om te herstellen heeft hij in overleg met school het 3e jaar overgedaan op TL-niveau, wel met een extra vak, Duits, erbij (mocht hij weer door kunnen stromen naar de Havo). Door medicatie vanaf maart en extra huiswerkbegeleiding komt hij er nu de laatste maanden langzamerhand bovenop, hij werkt hard, cijfers stijgen en hij zit goed in z'n vel, maar hij redt het wrs nèt niet (op tienden van een punt) om door te gaan naar het examenjaar van de TL. School wil hem nu Kader-examen laten doen, wij willen hem veel liever desnoods 3-TL over laten doen. Volgens school kan dit niet, we hebben geen keus, omdat hij niet 6 jaar over zijn VMBO mag doen (wettelijk regel blijkbaar). Mijn vraag is nu of het toch niet mogelijk is mijn zoon, gezien de (medische)voorgeschiedenis en wetende dat het niveau bij hem aanwezig is, 3- TL nog een jaar over te laten doen. Hij is hier zelf ook erg gefrustreerd over, vooral ook omdat het Kader zijn toekomstdroom in duigen doet vallen. M.n. zijn extra vak Duits gaat niet goed. Is het niet mogelijk dat hij dit vak toch laten vallen? Hierdoor haalt hij nl de benodigde punten wel om over te gaan het examenjaar van de TL.
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 24-06-2012
De school heeft gelijk wanneer het aangeeft dat zittenblijven niet mag. 2 opeenvolgende jaren doubleren mag niet.

Waar het straks fout kan gaan is dat uw zoon zonder diploma van school zou raken. Deze kans schat u misschien anders in dan de school. Het examenjaar biedt wel de mogelijkheid om dit evt. 2x te doen. Hiervoor telt deze regeling niet (als ik de regel helemaal goed heb) en mag uw zoon zeker wel 6 jaar over het vmbo doen. (de 5 jaar regel is recent los gelaten) Alleen nogmaals, 2x zittenblijven in klas 3 mag niet.

U kunt een beroep doen op aanspreken van kwaliteiten en capaciteiten zeker nu uw zoon medicatie krijgt en aantoonbaar betere resultaten laat zien. De tijd is echter te kort geweest om alles op te halen. Misschien iets met werk mee voor in de zomervakantie?
Het hangt een beetje van de school af hoe soepel ze hier mee om willen gaan en of ze zien dat uw zoon wel de capaciteiten heeft.

Misschien nog iets om over na te denken:
Is het echt erg om evt. naar het Kader te gaan? Instroom in niveau 3 (en soms 4) is zorgt er voor dat deze leerlingen van kader en TL vaak bij elkaar in de klas komen op het MBO. Tja… Maar een afstroom van havo, naar TL en tenslotte kader is zorgelijk. Ook voor een school om daar heel zorgvuldig mee om te gaan.

Succes en sterkte!

M. Tjalsma, 07-04-2012
Op het VMBO van dochter is ons verteld dat het verschil in examen tussen kader en VMBO-T eigenlijk alleen maar een opdracht minder is, lijkt mij vreemd, kunnen jullie vertellen hoe dat zit? Reactie infoteur, 04-05-2012
Er zit behoorlijk wat niveau verschil tussen VMBO-TL en KL. Niet alleen hebben ze op het kader een groot deel van de week praktijklessen, maar ook de theorie is veel minder.

Uiteindelijk is het waar dat leerlingen op het MBO vaak weer bij elkaar in de klas komen. Leerlingen met een VMBO-KL diploma stromen vaker in in niveau 3. Leerlingen van het VMBO-TL komen wel vaker in niveau 4. Ook aansluiten op het HAVO lukt alleen met TL.
Natuurlijk hebben leerlingen die van het kader komen meer praktijk gehad en zullen daarop voorlopen. Echter op een vervolgstudie waar studievaardigheden belangrijk zijn heeft TL zeker voordeel.

Hoe dit niveau verschil is op de school van uw dochter is iets lastiger omdat er gerust per school wat verschillen zijn. Op mijn school is het verschil vergelijkbaar met het verschil tussen VMBO-TL en HAVO. Een enigzins gelijke sprong: VMBO-KL 2 --- VMBO-TL 2 ---- HAVO ---- 2.

Hopelijk heeft mijn uitleg het duidelijker gemaakt.

Els Poser, 01-10-2008
Graag zou ik willen weten wanneer leerlingen Theoretische leerweg een sector kiezen. Reactie infoteur, 01-10-2008
Leerlingen kiezen in het 3e jaar van de Theoretische Leerweg (vmbo-tl) hun sector. In het 4e jaar krijgen ze dan het vakkenpakket (examenprogramma) wat ze gekozen hebben.
Meestal wordt in het 2e leerjaar een ‘kleine’ keuze gemaakt. Bijvoorbeeld een keuze van Frans en aardrijkskunde en enkele creatieve vakken. In het 3e leerjaar krijgen ze dan of Frans, of aardrijkskunde en een creatief vak minder.

Rvermaat (4 artikelen)
Laatste update: 16-01-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.