Interne begeleiders en remedial teachers

Interne begeleiders en remedial teachers Op een basisschool lopen een hoop verschillende mensen rond. Niet alleen vind je er de kinderen, ouders en leerkrachten, maar onderandere ook een remedial teacher en intern begeleider. Maar wat doen zij nou precies? Hoe helpen ze bij de ontwikkeling van een kind? Ik heb beide geïnterviewd om daar achter te komen.

Interview interne zorgstructuur

Wat is een IB-er nou eigenlijk?

Een IB-er staat voor intern begeleider. Elke leerkracht krijgt wel te maken met kinderen die extra hulp nodig hebben, of juist meer uitdagingen zoeken. Deze kinderen worden dan begeleid door een IB-er.

Wat doet een IB-er dan precies?

De Ib-er beschikt over voldoende materiaal en kennis om een goed beeld van de kinderen te krijgen. Zij helpt de leerkracht om in kaart te brengen wat er aan een kind aangeboden moet worden in de groep. Ze zoekt naar oplossingen, belt eventueel met instanties en steunt de leerkracht.

Kan de leerkracht dat dan niet zelf?

Dat zou wel erg veel werk zijn. De leerkracht zal wel zelf de begeleiding van het kind op zich nemen en maakt dus zelf handelingsplannen die ze dan ook uitvoert.

En wanneer er niet voldoende resultaat is geboekt?

Dan wordt er samen met de leerkracht, de IB-er en de ouders gekeken welke instanties er ingeschakeld moeten worden om advies en/of onderzoek te verkrijgen. De IB-er onderhoudt het contact met deze instanties.

Wat is een RT-er nou eigenlijk?

RT staat voor Remedial Teaching. Kinderen die op een bepaald gebied extra aandacht nodig hebben worden dan begeleid.

Wat voor gebieden zoal?

Remedial teaching is onderverdeeld in verschillende groepen: motoriek, taal- en rekenbegrip en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe moet ik me die begeleiding dan voorstellen?

Soms gebeurt de begeleiding individueel en soms in kleinere groepjes. Nooit grote groepen. RT is ook geen straf, maar moet een stimulans zijn.
De RT-er neemt deze kinderen dan apart en bied hun een aantal weken extra hulp aan, aan de hand van handelingsplannen. Na deze begeleiding zou een kind weer mee moeten kunnen draaien in de groep. De RT-er is verantwoordelijk voor het opstellen van de handelingsplannen en het verwerken in het leerlingvolgsysteem.

Kun je een voorbeeld geven van een activiteit die je doet?

Als RT-er help ik leerkrachten bijvoorbeeld ook om een keuze te maken of een kind wel of niet over kan naar groep 3. Ik bekijk dan tijdens een testje de motoriek van een kind. Ik laat het allemaal oefeningetjes om te kijken wat ze wel en niet beheersen. Ik kijk bijvoorbeeld hoe en kind rent, of het kan huppelen, hoe lang het op 1 been kan staan, hoe de oog-hand coördinatie is, etc. Ik gebruik er een observatie formulier bij. Met hulp van deze observaties kan een leerkracht dan een gegronde keuze maken over het kind.
© 2007 - 2024 Mel-meeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Dyslexie: wat mogen ouders van de school verwachten?Dyslexie: wat mogen ouders van de school verwachten?Hoe krijgen ouders inzicht in de manier waarop dyslexie op school wordt aangepakt? Is er voldoende aandacht voor de lees…
De zorgkast, een signaleringsinstrument voor basisonderwijsVandaag de dag staan leerkracht en basisschool met lege handen als het gaat om een objectieve signalering van gedragspro…
Leerkracht wordenVeel mensen willen leerkracht worden. Je kunt op verschillende manieren leerkracht worden. Hoe kun je precies leraar wor…
Interne analyse makenInterne analyse makenDe interne analyse maakt onderdeel uit van de SWOT-analyse. Door het maken van een interne analyse kan men de sterke en…

Leerstijlen - De leercyclus van KolbIeder mens leert op zijn of haar eigen manier. Leren is een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. De psy…
Een waardevolle leerkrachtEen waardevolle leerkrachtWanneer je als leerkracht voor de klas staat zal het niet allemaal rozengeur en manenschijn zijn. Je zult ook tegen een…
Mel-meeuw (3 artikelen)
Gepubliceerd: 25-03-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.