Zijn Christenen schijnheilig of bedriegt de schijn?

Schijnheiligheid is iets waar gelovigen en vooral Christenen nogal eens van worden beschuldigd. Het idee is dan dat een sommige gelovigen moraalridders zijn, die pretenderen te weten hoe men met elkaar om zou moeten gaan. Maar tegelijkertijd zelf ook niet volgens die normen leven. Het label schijnheilig is dus wel te verklaren, maar is dat wel echt terecht? We gaan hier eens beter naar kijken. Je hoort het nog weleens: "Zondags vooraan in de kerk, maar door de week zie je het er niet aan af". Christenen die schijnheilig worden genoemd. Of hypocriet. Ze weten precies te vertellen hoe het allemaal moet in de wereld en hoe mensen zich horen te gedragen. Doe dit en laat dat. Mooie verhalen over wat goed en fout is. Maar ondertussen zie je ze allerlei dingen doen die daar recht tegenin gaan. En vaak valt er niet minder aan te merken op hen als op anderen. Anderen die zich niet heiliger voordoen dan ze zijn. Dus zijn veel Christenen schijnheilig. Toch?

Christenen zijn schijnheilig

En daar zit natuurlijk zeker wat in. Christenen vertonen inderdaad hypocriet gedrag wanneer je kijkt naar hoe de theorie is en hoe ze in de praktijk leven. Als iemand zegt: "Je moet je aan de wet houden", maar tegelijkertijd zelf te hard rijdt, dan is dat hypocriet gedrag. Hoe anders kun je dat uitleggen? Je ziet dezelfde hypocriete houding natuurlijk ook bij niet-christenen terug komen. Hoeveel mensen zitten niet met voldoening te kijken naar een hardrijder die bekeurd wordt op televisie, terwijl ze zelf ook regelmatig te hard rijden. In dat opzicht zijn de meeste van ons hypocriet. "Ja, maar de andere mensen verbeelden zich niet beter te zijn dan de rest, zoals Christenen dat wel doen. Ze denken immers dat zij wel in de Hemel te komen".

Christenen hebben een ideaalbeeld

Aan de andere kant, zijn Christenen juist niet hypocriet. Vanuit de Bijbel, maar ook net zo goed vanuit ieders eigen besef van goed en kwaad kennen Christenen het ideaalbeeld. Dat je daar in de praktijk niet aan voldoet, betekent dat je niet zo goed leeft als volgens je eigen ideaalbeeld zou moeten. Een onmisbaar kenmerk van Christen zijn is het ontdekken en belijden dat je er keer op keer weer een zootje van gemaakt heb. Maar dat betekent op zichzelf nog niet dat je hypocriet bent. Het zou pas hypocriet zijn, wanneer je daarvoor je ogen sluit en jezelf en anderen voor houd dat je het allemaal wel goed doet. Een fout die sommige Christenen misschien wel maken.

Een christen kan niet voldoen aan het ideaalbeeld

Nee, juist als Christen moet je toegeven dat het je niet lukt. Maar wanneer je toegeeft dat je er een zootje van maakt, kan iemand je nog niet hypocriet of schijnheilig noemen. Wel een prutser, zondaar of mislukkeling. Maar het falen betekent niet dat je niet kan weten hoe het wel zou moeten. Meestal weet je juist wel hoe het zou moeten en wanneer daar over gesproken wordt, zal je dat proberen uit te dragen. Helaas gaat dat uitdragen ook nog steeds op ieders eigen wijze en schort daar helaas ook nogal eens wat aan. En daardoor zien mensen een Christen vaak als iemand die mooi kan vertellen hoe het hoort, maar ondertussen zelf nog steeds regelmatig de fout in gaat.

Een plekje in de Hemel verdienen.

En dat gepraat over wel/niet naar de Hemel gaan? Want dat denken gelovigen toch? Dat God ze toch zal accepteren, omdat ze goed genoeg zijn? Nee, volgens het Christelijk denken kan een ieder die Hemel wel op zijn buik schrijven als het op zijn eigen daden aankomt. Dat wordt hem niet. Nee, als het enkel op daden aankwam, ging er geen enkele christen naar de Hemel. De Hemel staat open voor een ieder die vrij is van fouten, die vrij is van zonde. En de Christelijke werkelijkheid is dat niemand dat van zichzelf zal kunnen zeggen. Dus van een plekje verdienen is zeker geen sprake.

Toch gered

De enige reden dat iemand dan toch in de Hemel zal kunnen komen is door Jezus Christus, zo belijden Christenen. Alleen door onder ogen te zien dat je het zelf juist niet kunt verdienen, maar te accepteren dat je het moet hebben van de genade die Jezus Christus biedt, kan je onder je schuld uitkomen.

Conclusie

Kortom: Ja Christenen lijken schijnheilig, omdat ze zich zelf niet gedragen volgens hun eigen normen en waarden. Maar een echte Christen zal dat zelf als eerste toegeven want dat is juist een belangrijk deel van Christen zijn. En daarom kun je eigenlijk niet van schijnheiligheid spreken. Wanneer iemand een christen beschuldigt van schijnheiligheid, dan heeft de beschuldiger eigenlijk niet goed begrepen waar het Christelijk gedachtegoed uit bestaat. In zekere zin kun je een echte Christen juist van allerlei zaken beschuldigen, waar hij het mee eens zal zijn, behalve schijnheiligheid.

Lees verder

© 2014 - 2020 Manniel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het christendom, een wereldgodsdienstHet christendom, een wereldgodsdienstHet christendom is de grootste godsdienst van Nederland. Maar wat geloven christenen eigenlijk en wat zijn hun leefregel…
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Wat is Ethiek en hoe ga je daar als verpleegkundige mee om?Dit artikel gaat over het ethiek in de zorg en hoe je daar als verpleegkundige of verzorgende mee omgaat. Het gaat over…
Nasrani - Christelijke organisaties samen solidair met IrakNasrani - Christelijke organisaties samen solidair met IrakAcht christelijke organisaties roepen christenen in Nederland op zich solidair te verklaren met christenen in Irak en Sy…

Hemelvaartsdag en PinksterenHemelvaartsdag en Pinksteren"Vrije dag of toch het gedachtegoed …” Voor de een is het een extra vrije dag en voor de ander zit er een diepere beteke…
Het Poerimfeest van de JodenElk jaar vieren de Joden het ''carnaval'' van de christenen. Dit doen ze met het Poerimfeest: een uitbundig feest waar i…

Reageer op het artikel "Zijn Christenen schijnheilig of bedriegt de schijn?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Gereformeerd Opgevoed, 08-09-2017 12:28 #2
Dit artikel slaat de plank mis. Waar het mis gaat bij veel christenen is dat zij hun zondigheid wel willen toegeven maar dan in het algemeen. Zodra het om een concrete fout gaat, dan ligt dat vaak aan de interpretatie of de beleving van een ander of heeft men het zogenaamd goed bedoeld. Het lijkt soms wel alsof zij zelf ook in hun heiligheid en goede bedoelingen geloven. Veel christen voelen zichzelf toch in hun hart beter dan "heidenen" omdat men zélf wel naar Gods wet wil leven. Van binnen hebben ze niet écht respect voor andersdenkenden. Ook zijn veel - orthodoxe christenen - als gevolg hiervan zeer autoritair naar mensen die zij als zondig beschouwen én ook vaak naar kinderen.

Yvonne, 07-12-2015 23:45 #1
Graag geef ik iets ter overweging op uw passage "toch gered" waarin u aangeeft dat het christenen te doen is om een plekje in de hemel. In het boek Matteus wordt uitgebreid gesproken over het koninkrijk van God, zelfs wordt daar aangegeven welke aspecten belangrijk zijn in het gebed. Dat zullen veel mensen herkennen in "het onze Vader". Daarin staat de passage "Uw koninkrijk kome". Mat6:9-13.

Dat koninkrijk komt volgens het boek Matteus op aarde en zal worden geregeerd vanuit de hemel. In het boek Openbaringen kan worden gelezen dat er 144.000 mensen in die nieuwe hemel zullen gaan regeren Opb 14.1 en 5.10.

Het is natuurlijk niet aannemelijk dat mensen slechts alleen tot die 144.000 zouden kunnen behoren. Zeker niet als de bijbel ook aangeeft dat vele mensen die zijn gestorven een opstanding krijgen.

Het is veel aannemelijker dat mensen willen zorgen dat zij mogen leven in het koninkrijk van God, een koninkrijk die op aarde zal zijn. Die sommige zullen herkennen in de woorden "het aardse paradijs".

Toegang tot dat koninkrijk zal volgens de bijbel geschieden middels de oordeelsdag. Het boek openbaringen beschrijft dat ook. Verder staat er duidelijk dat God degene is die de keuze zal maken wie wel of niet mag leven in het paradijs.

Het voert in deze reactie te kort om hier nog uitgebreider op in te gaan, maar ik wil een ieder uitnodigen om het boek Matteus te lezen en te overdenken of de mens zou kunnen streven naar een leven in de hemel of naar een leven in Gods koninkrijk… op aarde…

Infoteur: Manniel
Laatste update: 18-06-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Reacties: 2
Schrijf mee!