God en wetenschappelijk bewijs

God en wetenschappelijk bewijs De vraag of er een God bestaat, houdt de mensheid al lang bezig. Het al dan niet bestaan van God wordt vaak in verband gebracht met de wetenschap. Vooral in de afgelopen twee eeuwen, vanwege de grote vooruitgang die er op wetenschappelijk gebied is geboekt. Er wordt dan ook gezegd dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van God. Vaak wordt daarmee ook geïmpliceerd dat aangezien er geen echt bewijs is, het ook niet logisch is aan te nemen dat God bestaat. Een erg interessant maar lastig onderwerp. Hoe moeten we hier tegenaan kijken? Een meerderheid van de mensen gelooft in één of andere hogere macht. Maar tegelijkertijd zijn de meeste van ons ook rationeel genoeg om de waarde van de wetenschap in te zien. Sluiten deze twee elkaar uit? Bevestigen ze elkaar? Of zijn ze onafhankelijk van elkaar?

Geloof

Je zou kunnen reageren door te zeggen dat de definitie van geloven is datgene zeker te weten dat niet gezien kan worden. Op zich is die definitie niet verkeerd, maar zal geeft niet echt antwoord op de gestelde vragen. Want als je dat geloof niet hebt, maar wel op zoek bent naar een antwoord heb je er niet direct wat aan. Aan de andere kant kun je dus de positie innemen dat zolang er niet hard bewijs is dat God bestaat, je ervan uitgaat dat er dus geen God bestaat.

Wetenschap

Laten we eens kijken naar wat wetenschappelijk nou eigenlijk betekent. We gaan daar niet al te ver in, want hier kun je boeken over volschrijven. Maar wanneer we het eenvoudig houden, kunnen we zeggen dat er in de wetenschap vaak een theorie of hypothese gedaan wordt. Vervolgens moet er volgens die theorie iets te voorspellen zijn, zodat de theorie getest kan worden. We kunnen bijvoorbeeld stellen dat er zoiets als zwaartekracht bestaat. Als dat inderdaad zo is, dan kun je een experiment opstellen waarbij je p basis van de theorie een verwacht resultaat kunt opstellen. Vervolgens toets je die voorspelling met de wat er werkelijk is gebeurd bij het experiment. Nogmaals, dit is een erg eenvoudige benadering, maar geeft wel aan waar we ongeveer aan moeten denken.

Bewijs dat iets niet bestaat?

Er is geen hard bewijs dat God bestaat, maar dit betekent uiteraard niet dat Hij niet bestaat. Het ontbreken van bewijs voor een bepaald fenomeen is op zichzelf geen bewijs dat dat fenomeen niet echt is. Daar zal bijna iedereen het wel mee eens zijn. Sommige mensen gaan zelfs zo ver en zeggen dat je nooit kunt bewijzen dat iets niet bestaat. Dit is echter niet waar. Je kunt bijvoorbeeld prima aantonen dat er geen geldig 3 euro biljet bestaat. Of dat er geen olifanten in het wild in Nederland leven.
Een vaak gehoorde reactie is dat er misschien wel een miniatuur replica van de gouden koets in een baan om Uranus zweeft. Er is immers geen hard bewijs dat het niet zo is. Maar er zullen weinig mensen zijn die in het bestaan van een dergelijk klein koetsje zullen geloven. Het punt is natuurlijk dat het totaal onlogisch is dat zoiets zou bestaan. 'Inderdaad, en zo is het ook met God'. Maar is dat zo? Om zoiets te kunnen zeggen, moet je eerst enigszins een beeld van God hebben. Anders kun je ook niet zeggen dat het gezien alle informatie die wij hebben, het onlogisch is te denken dat deze God bestaat.

God

Laten we nu eens kijken naar wie of wat God is. Daarvoor nemen we de in het christendom gangbare definitie van God. Volgens deze definitie is God immaterieel, tijdloos, goed, alwetend, almachtig en veroorzaker van dit universum. God heeft volgens het christendom dit universum gemaakt en daaruit volgt logischerwijs dat Hijzelf dus geen onderdeel van Zijn eigen creatie is. Daarnaast is God volgens het christendom een volmaakt liefdevolle God die graag een relatie wil met mensen. Dit laatste is van groot belang voor de definitie van God in het christendom, maar ook vaak reden tot protest bij critici. Waar het nu even om gaat is dat God bestaat buiten het materiële universum en er onafhankelijk van bestaat. Hij kan uiteraard als God wel interactie met het universum hebben als Hij dat wil en dat gebeurt ook volgens de gangbare religies.

En nu?

Wat hebben we nu? We hebben een God die het universum zou hebben geschapen, maar er zelf geen onderdeel van is.
Daarnaast hebben we mensen die gezamenlijk zoiets als wetenschap hebben bedacht. Ze hebben bedacht dat we experimenten kunnen uitvoeren en gebeurtenissen kunnen observeren om daaruit dingen te leren en ons eigen te maken. We kunnen met die kennis bepaalde zaken voorspellen en dingen in de wereld naar onze hand zetten. Maar heeft deze wetenschap wel iets te zeggen over een immateriële God? Wetenschap gaat juist over de fysieke wereld, de moleculen, atomen, chemische processen enzovoort. Maar al deze zaken liggen allemaal in een domein waar het wezen God niet te vinden is. Volgens het christendom heeft God deze wereld zo ontworpen dat alles volgens bepaalde natuurwetten gebeurt en op die manier voorspelbaar is. Juist datgene waar de wetenschap op gebaseerd is. Zolang alles dus volgens die wetten verloopt, is God voor de wetenschap niet relevant. Zodra er afwijkende zaken gebeuren, eist de wetenschap dat dit herhaalbaar en voorspelbaar moet zijn. Anders worden dat soort ervaringen afgedaan als foutief. En wanneer, waarom en of God ingrijpt, is natuurlijk iets dat per definitie buiten het bereik van mensen ligt. Dus zolang dat volgens de gangbare natuurwetten gebeurt, ziet de wetenschap geen God. Gebeurt het als een uitzondering tegen de natuurwetten in, dan wordt een eventuele getuige afgedaan als onbetrouwbaar. Daardoor is het kunnen aantonen dat God bestaat vanuit de wetenschap onbegonnen werk.

Dus God bestaat?

Wat moeten we hier nu mee? We hebben gezien dat het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor het al dan niet bestaan van God eigenlijk wel logisch is. Dat wil echter niet zeggen dat daarom God dus wel bestaat. Zeker niet. Het enige wat het betekent is dat het idee dat de wetenschap iets zou kunnen zeggen over het bestaan van God niet een goede benadering is. De aard van God en de manier waarop wetenschap werkt sluit dat uit. Iemand die daadwerkelijk wil ontdekken of God wel of niet bestaat, zal zich niet tot de wetenschap moeten richten voor het ultieme bewijs.

Lees verder

© 2014 - 2020 Manniel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is psychologie?Psychologie is een veel besproken onderwerp de laatste jaren, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Definitie: Psychologi…
Geschiedenis Jodendom: consolidatie Talmoedisch JodendomGeschiedenis Jodendom: consolidatie Talmoedisch JodendomDe invloed van de Talmoed op het Joodse volk dateert van eind 7de eeuw toen de moslim legers de wereld aan het veroveren…
Wetenschap en religie in de evolutietheorieWetenschap en religie in de evolutietheorieToen Charles Darwin in 1859 zijn boek 'The Origin of Species' publiceerde, werd dit onmiddellijk een doelwit voor conser…

Deuteronomium 22:23-29: gaat het over verkrachte meisjes?Deuteronomium 22:23-29: gaat het over verkrachte meisjes?Sommige critici beweren dat de Wet van Mozes de verkrachting van vrouwen toestaat of dat het verkrachting weliswaar verb…
Geschiedenis Tora: jesjivot en moessarGeschiedenis Tora: jesjivot en moessarVolgens de Joodse traditie bestond het studiehuis (jesjiva) reeds voordat de Tora aan Mozes werd gegeven. De tegenwoordi…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap

Reageer op het artikel "God en wetenschappelijk bewijs"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Peter Bennis, 11-08-2018 01:37 #6
God is géén fenomeen zoals een olifant!
God is dan ook een bedacht schepsel / idee en die bestaat alleen bij de gratie van de uitvinder. Dus als je uitgaat van de definitie van god bij het christendom / godsdienst (de schepper van de god of goden) maak je dus een naïeve cirkel redenering. Zo kan je namelijk - voor een kind - ook bewijzen dat Sinterklaas bestaat.
Ja veel filosofischer hoeft het niet te worden!
Ooit was de wereld plat en werden wetenschappers vermoord omdat ze bewijs hadden voor een ronde wereld. Ik hoop dat god op een vredelievender manier kan worden ontmythologiseerd.

Max, 17-04-2017 08:42 #5
Het universum wordt geleid door een oneindige intelligentie waar wij een klein onderdeel van zijn.Een universum waarin sprake is van orde en waarin leven bestaat, duidt op het bestaan van een Schepper.Alles kan niet uit niets zijn ontstaan. Het is logisch onmogelijk dat iets ‘zomaar’ ontstaat, en dan ook nog een compleet heelal dat schitterend werkt.Talloze waarden (zoals de zwaartekracht, de lichtsnelheid, de uitdijsnelheid enzovoorts) zijn zo bizar fijn afgesteld, dat als je ze maar iets zou veranderen, er geen intelligent leven als wij zou zijn…God is er altijd al geweest en zal er altijd zijn.God is geen onderdeel van de categorie van dingen, die geschapen zijn, tot ontstaan zijn gekomen of veroorzaakt zijn. God is onveroorzaakt en ongeschapen – Hij bestaat gewoon.Hoe we dit weten? Nou, we weten dat uit niets niets kan ontstaan. Dus als er ooit een tijd was waarin er helemaal niets bestond, dan zou er ook nooit iets kunnen zijn begonnen te bestaan. Maar dingen bestaan. Dus, omdat er nooit absoluut niets zou kunnen hebben bestaan, moet er dus iets zijn wat altijd al bestaan heeft. En dat is God…

Als je naar de natuur kijkt, dan lijken veel dieren en planten wel op een schilderij en zie je ook tekenen van een ontwerp.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.Newton schreef: ‘Dit buitengewoon prachtige stelsel van zon, planeten en kometen kon alleen maar voortkomen uit het raadsbesluit en de soevereine heerschappij van een intelligent en machtig wezen”…De volmaakte structuur van het heelal getuigt van een intelligent ontwerp.De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op een intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt. Daarvan zijn zoveel voorbeelden te geven dat het ondoenlijk is om die hier te beschrijven…Leven alleen kan voortkomen uit leven.De levende wezens op aarde kunnen niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel extreem onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit ‘dode stoffen’…

De evolutie vanuit chemische stoffen onmogelijk is!Het was de beroemde Franse wetenschapper en creationist, Pasteur, die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat levende dingen niet zijn gemaakt uit niet-levend materiaal…Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen die perfect functioneren.In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomenbevat.Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen. In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA. Dit is een van de meest belangrijke chemische substanties in het menselijk lichaam of enig ander levend ding.Het DNA van een mens bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina’s met een klein, dicht opeengedrukt lettertype.Waar komt al de informatie vandaan?…Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat: …’informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie.We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’…Wetenschappers zijn overtuigd dat cellen, die een dergelijke complexe code en zo’n ingewikkelde chemie bevatten, nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen.De informatie geschreven in DNA moleculen niet geproduceerd is door enige natuurlijke wisselwerking van materie. Materie en moleculen hebben geen aangeboren intelligentie, die zelf-organisatie toelaat. Er zijn geen natuurkundige wetten bekend die moleculen een natuurlijke tendens geven zichzelf te groeperen in zulke gecodeerde structuren.Maar, een intelligent ontwerper was verantwoordelijk voor zelfs de eenvoudigste DNA moleculen!Wie is dat?God?…Gedurende heel de vastgelgde geschiedenis van de mens, is er nooit een wezenlijk geval geweest van een levend ding dat voortkwam uit iets anders dan een ander levend ding…

Jezus had namelijk zelf aangekondigd dat hij na drie dagen uit de dood verrezen zou zijn.Maar kan dat? Naturlijk….Nikola Tesla(1856-1943),de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden:‘Niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan.Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat, naar een voorgaande energie.Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim.Het is mogelijk dat mensen hun bewustzijn preserveren na hun Aardse leven. In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem…Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden.Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen.Alles is elektriciteit. In eerste instantie is er het Licht, dat is de Oneindige Bron, dat vervalt tot substanties en zichzelf verspreidt in alle levensvormen die aanwezig zijn op deze planeet en in de rest van het Universum, ‘zei Tesla…

Het debat over het bestaan van de ziel(de software die jou maakt tot wie je bent) en of het onsterfelijk is of sterft met de persoon is een eindeloos verhaal dat al eeuwenlang de grote denkers van de universele geschiedenis heeft bezig gehouden. Haar mysterieuze natuur blijft op verschillende gebieden van de wetenschap fascineren, maar nu heeft een groep onderzoekers een nieuwe waarheid over de ziel ontdekt: de “ziel” sterft niet; ze keert terug naar het universum.Sinds 1996, hebben Dr. Stuart Hameroff, een Amerikaanse fysicus en emeritus in de afdeling Anesthesiologie en psychologie, en Sir Roger Penrose, een wiskundig natuurkundige aan de Universiteit van Oxford, gewerkt aan een Quantum Theory of Consciousness, waarin zij stellen dat de ziel wordt gehandhaafd in microtubuli van de hersencellen.Hun ‘provocerende’ theorie stelt dat de menselijke ziel wordt opgenomen door de hersencellen in de structuren binnen hen genaamd microtubules.De twee onderzoekers geloven dat het menselijk brein in feite een ‘biologische computer’ is en het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven.‘…De ziel van Christus konden de mensen ook niet doden, want Hij behield de macht om zijn leven weer te nemen. Jezus zei i.v.m. zijn leven: “Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen” (Johannes 10:17,18). … God heeft ons gemaakt om in eeuwigheid met geest, ziel en lichaam hem te dienen.Wanneer je overlijdt, blijft je ziel niet op aarde(de zielen van de gestorven mensen leven na de dood verder met verstand en bewustzijn).Je ziel gaat naar de hel of de hemel(bij God)…God wil niet zieke zielen(weer problemen/kwaad)…

God had de aarde prachtig gemaakt, een unieke, volmaakte Schepping waarin Hij, de mensen, de dieren en planten, alles in harmonie samen leefden. Toch liep het fout en koos de mens, verleidt door de tegenstander van God, om God ongehoorzaam te zijn.Door ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God werd de mens zondig en onderworpen aan de macht van de duivel.Overal zijn er oorlogen, politieke conflicten, onrecht, armoede, leugens, misleiding, verwarring, criminaliteit, moord en alles wat je nog meer kan bedenken bij het begrip kwaad.Deze wereld is geen paradijs, omdat wij dat niet toelaten…Gods doel voor de mensheid is om een eeuwige gemeenschap te vormen met die mensen, die werkelijk van Hem houden.Om een universum te hebben waarin liefde voorkomt, moest God ons kunnen laten kiezen, wat ook de keuze om niet lief te hebben inhoud – en dat maakt zonde, kwaad en leed mogelijk.Gedwongen liefde is geen liefde.Alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt, kan ware liefde zijn. De vrijwillige keuze is de sleutel; liefde kan niet oprecht zijn als er geen andere keuzemogelijkheid is…Als je deze argumenten bij elkaar optelt, wordt de zaak voor God in elk geval heel sterk.We missen het contact met God in ons leven. Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan…

Middelkoop, 21-12-2016 11:44 #4
Ik leg u de volgende gebeurtneissen voor, dan mag u zelf oordelen. Mijn vrouw is in oktober overleden. Ze wordt thuis opgebaard. Het volgende gebeurt.
Dinsdagnacht gaat de telefoon van mijn dochter. Er komt een sms binnen met allemaal rare tekens. Ze wil het bericht wissen maar dat lukt niet. Dus de telefoon maar weer opnieuw opgestart. Bericht weg. De volgende morgen blijkt mijn telefoon volledig leeg te zijn, hetgeen normaal nooit het geval is. Ok allemaal toeval.
Op woensdagmiddag komt de dominee langs om de uitvaart te bespreken. Na afloop breng ik hem naar de voordeur. Mijn hond wordt wild en wil perse mee naar buiten. Ze trekt mij naar de overkant van de straat. Ik draai mij om en zie ineens een mooie kleine regenboog boven ons huis staan en een wolkenpartij erbij in de vorm van een vlinder. Hier is een foto van gemaakt. Toeval?
Donderdag ga ik naar de makro om wat dingen te kopen. Ik dwaal door het gebouw en bots op een gegeven moment tegen een berg dozen aan. Bleek een wijnaanbieding. Koop nooit wijn bij de makro. Maar nieuwsgierig pak ik toch een fles uit de doos. Onderaan de fles staat Santa Rita en dat is de naam van mijn vrouw. Drie keer is scheepsrecht. Voor mij een teken dat ze goed is aangekomen. Bij het uitzoeken van de foto, s gisteren vond ik nog een kiekje uit 1992 gemaakt op Gran Canaria. Staat mijn vrouw naast het kapelletje van Santa Rita met een stralend gezicht.
Wat wilt u nog meer voor bewijs?

Frank, 23-04-2015 22:53 #3
Ik heb ooit een aantal citaten opgeschreven, zijn dus niet mijn woorden, maar deze woorden verwoorden wel wat moois:

"Jastrow noemt zich agnost en heeft geen verborgen christelijke agenda bij het formuleren van deze conclusie. Hij merkt eenvoudig op, dat de Bijbelse visie dat er een begin zat aan het heelal uiteindelijk is bevestigd door de wetenschap. En dat “begin” was niet een willekeurige explosie, maar eerder een nauwkeurig ontworpen gebeurtenis dat menselijk leven mogelijk maakt. En die conclusie komt precies overeen met het Bijbelvers “In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

"Hawking gaat nog dieper als hij zegt: “Je komt niet onder religieuze gedachten uit. Maar ik denk dat de meeste wetenschappers daar liever hun ogen dicht voor houden.”[14] En zelfs al sluiten veel wetenschappers hun ogen voor de religieuze implicatie van deze nieuwe ontdekkingen, een groeiend aantal geeft nu toe, dat de vingerafdrukken van een Ontwerper zichtbaar worden." Reactie infoteur, 24-04-2015
Inderdaad interessant.
Bedankt voor deze toevoeging.

Peter, 23-11-2014 22:27 #2
Hei Manniel.

Eerst hoop ik dat ik je met jouw, jij, en je kan aanspreken, het valt wat natuurlijker om dat te doen in plaats van U en Uw tussen mensen die debateren. Het is op geen enkele manier neerlatend bedoeld.

Dat ik reageerde met bewijsvoering was door je stelling dat iemand goed kan bewijzen dat iets niet bestaat. Dat is wat je schrijft, en het artikel gaat om god en wetenschappelijk bewijs. Sorry, maar je begon met een foute stelling met betrekking tot god. Het is heel gemakkelijk om van dingen die we waar kunnen nemen om daar een situatie voor te bedenken die niet voorkomt, en dan te kunnen zeggen, zie je wel, ik heb het niet bestaan bewezen, zoals het 3 euro biljet, of dat olifanten in het wild in Nederland niet voorkomen. Ik probeerde het verschil aan te tonen tussen dat, en een bewering dat iets bestaat, maar wat je op geen enkele manier kunt aantonen, zoals een god.

Ik kan vanuit je artikel niet opmaken of je gelovig bent of niet, of dat je het artikel zo neutraal mogelijk hebt proberen te schrijven. In elk geval, er wordt geschreven dat god buiten het waarneembare wetenschappelijke staat. Er is een ondertoon waar te nemen dat er op neer komt; geef daarom het leveren van bewijs maar op. Ik heb daarom proberen aan te tonen dat dit dan geen vrijbrief is voor degene die zeker weet dat god bestaat.

Je ziet ook dat mijn conclusie is dat er niets te bewijzen is, maar dan gezien vanuit het uitgangspunt dat er niets is, en niet noodzakelijk vanuit het uitgangspunt dat god buiten de wetenschap staat. Eigenlijk is de discussie over het wel of niet bestaan van een god een zaak van argumenten, waar natuurlijk ook het niet kunnen leveren van bewijs een ter zake doende argument is. Het lijkt er op dat we het daar over eens zijn. Daarom is wat ik schreef over bewijs lang geworden.

Peter

Peter Mol, 21-11-2014 14:32 #1
Het kan zijn dat god buiten de gangbare wetenschap valt, er is vaak een theoretische mogelijkheid te vinden voor een veronderstelling. Dat wordt hier door de schrijver van dit artikel dan ook gedaan, en zo gezien kan het bestaan van een god door de wetenschap niet bewezen worden. Er is weinig tegenover in te brengen dan andre argumenten die ook van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld het argument dat als iets waar is, en zelfs als het niet bewezen kan worden, dat er toch duidelijke aanwijzingingen behoren te zijn die het bestaan van een god rechtvaardigen en die moelijk of niet door andre verklaringen kan worden tegengesproken. Dat is tot nu toe nog niet gebeurt.

Het punt van de bewijsvoering is echter niet zoals de schrijver dit zich voorstelt. Er wordt geschreven dat sommige mensen beweren dat je nooit kunt bewijzen dat iets niet bestaat. Dat is volgens de schrijver niet waar, en zoals het geformuleerd wordt, kan dat kloppen. Het is inderdaad zo dat als je de zin zo schrijft, dat jeg kunt aantonen dat een geldig 3 euro biljet niet bestaat, of dat olifanten in het wild in Nederland niet voorkomen.

De fout die de schrijver maakt is dat er van geld en olifanten wordt uitgegaan. Er wordt geen negative bewering gemaakt die dan positief bewezen wordt. Hier wordt een positive bewering gemaakt dat er geen geldige 3 euro biljetten zijn en dat olifanten in Nederland niet in het wild voorkomen. Geld en olifanten bestaan, dat weet iedereen. Het is met minstens èèn van de zintuigen vast te stellen. Je kunt het ook meten en wegen. De positive bewering klopt dus met dat positiv bewezen kan worden.

Met betreking tot een god ligt de zaak niet zo eenvoudig. Nu formuleer ik de zin op een andre manier. Ik zeg als niet gelovige dat als iets niet bestaat, dat ik dan ook geen bewijs kan leveren van het niet bestaan dat niet bestaat. Iets dat niet bestaat kan ik niet waarnemen met mijn zintuigen, niet meten, niet wegen, en niet op een andre manier aantonen dat dit niet zo zou zijn. Dit is iets anders dan de stelling die zegt dat je gemakkelijk het niet bestaan van aardse dingen en wezens kunt aantonen.

Als een niet gelovige van de veronderstelling uit gaat dat er niets is, dan kun je niet verwachten dat die persoon het bewijs levert van het niet bestaan dat niet bestaat. Als ik als niet gelovige zou zeggen dat ik zeker weet dat een god niet bestaat, dan kun je vragen of ik het bewijs er voor kan leveren. Ik maak dan een positive bewering, en de vraag is dan gerechtvaardigt; hoe ik tot die konklusie kom. Ik zeg dit echter niet, en ik ga uit van het niet bestaan. Ik beweer ook niets en de bewijsvoering is daarom niet aan mij. Dan zou iedereen met de meest vreemde beweringen kunnen komen en verlangen dat degene die daar niet van uit gaat het negative bewijs daar voor levert. Dat werkt in geen enkele andre situatie, alleen als het op religi aankomt menen sommige mensen dat te kunnen doen.
De gelovige echter meent zeker te weten dat god bestaat. Hier wordt duidelijk een positive bewering gemaakt en de bewijsvoering ligt dan ook bij die persoon.

Nu is het waar, dat als iets niet bewezen kan worden dat het niet betekent dat iets niet waar is. Het kan voor de gelovige onmogelijk zijn om het bestaan van een god te bewijzen. We ziten hier dan wel dicht bij het argument van de niet gelovige, dat als iets niet bestaat iemand het niet bestaan dan ook niet kan bewijzen, en gebruikt dan natuurlijk ook dit als een zakelijk argument.

Als geen mens het bestaan og niet bestaan van een god kan bewijzen, blijven er alleen argumenten over. Welke argumenten dan het zwaarst wegen is aan degene die daar open voor staat. Gelovigen en niet gelovigen hebben èèn ding gemeen. Er zijn krachten in het universum die we niet begrijpen. Het kan zijn dat de wetenschap dat eens zal ontcijferen, mischien ook niet, en het altijd een misterium zal zijn waar alles vandaan komt. Mischien is het zelfs wel geestelijk, maar daar automatisch een goede almachtige liefdevolle god aan koppelen, zonder argumenter die onbetwistbaar zijn is niet goed genoeg. Reactie infoteur, 23-11-2014
Hallo Peter,

Ik denk dat je de strekking van het artikel niet goed hebt begrepen. Nergens wordt gesteld dat een niet-gelovige maar moet bewijzen dat er geen God bestaat. In je lange reactie lijk je daar steeds op terug te komen. Het gaat juist om de misvatting dat de vraag of er wel of geen God bestaat, met wetenschappelijke argumenten moet kunnen worden beantwoord.

Manniel

Infoteur: Manniel
Laatste update: 28-05-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 6
Schrijf mee!