Artikelen 1.501 - 1.510 in de rubriek Psychologie

Psychologie (Mens en Samenleving)

Afweermechanismen - Beschermingsmechanismen (Freud)

Afweermechanismen - Beschermingsmechanismen (Freud)

Afweermechanismen (Sigmund Freud). Afweermechanismen, ook wel beschermingsmechanismen genoemd, staan globaal gezegd in verband met het niet kunnen bevredigen van behoeften of met onaanvaardbare impuls… Jvd, 27-08-2007

Zindelijkheidsstoornissen

Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Het eerste 'plasje' of de eerste keer 'op het potje' kan dus wel degelijk als een mijlpaal beschouwd worden. We bekijken hierb… Kurtad1, 22-08-2007
Taaltest - Redeneren met Taal

Taaltest - Redeneren met Taal

Taaltest - Redeneren met Taal. In deze taaltest opgaven die betrek-king hebben op woordbetekenissen (synoniemen), analogie denken met woordcombinaties (analo-gieën), tegenstellingen geven en abstract… Jvd, 05-08-2007
Test je IQ - Intelligentie-test

Test je IQ - Intelligentie-test

Een korte IQ-test oftewel intelligentietestje. De precieze definitie van het begrip intelligentie - een kwestie die deskundigen al jaren bezighoudt - is niet eenduidig te geven. Het woord intelligenti… Jvd, 12-07-2007

Zo krijg jij de macht in handen! beste manipulatie tips

De één speelt met macht om te kunnen krijgen want zijn hart begeerd de ander doet het volgens het boekje en kan alsof zijn doelstellingen halen. Maar altijd zullen er obstakels en teleurstellingen van… Glam, 22-06-2007
Krijg wat je wilt en wil wat je hebt

Krijg wat je wilt en wil wat je hebt

Dit is een enorme uitdaging in het leven, krijg wat je wilt en wil wat je hebt. Veel mensen hebben uiteindelijk iets gekregen wat ze wilden hebben, maar genieten er vervolgens niet meer van. Je hebt h… Jootje, 21-06-2007

Attitudes en gedrag

In dit artikel worden twee theorieën over de ontwikkeling van de mens tijdens de levensduur besproken. Chroesjoe, 29-05-2007

Operant conditioneren

Bij het klassiek conditioneren gaat het vooral om het gedrag dat uitgelokt wordt door bepaalde prikkels. Prikkels worden dan aangereikt om een reactie uit te lokken. Bij het operant conditioneren ligt… Veron, 04-05-2007

Klassiek conditioneren

Bij het proces van klassiek conditioneren wordt beweerd dat je alles kan aanleren en afleren. Pavlov heeft hier onderzoek naar gedaan en ontdekt dat je met een systeem van prikkels reacties kunt uitlo… Veron, 04-05-2007

Gedrag en socialisatie

Gedurende je hele leven wordt je beinvloed door mensen. Mensen nemen over en weer opvattingen en regels van anderen over. Dit proces van socialisatie begint al bij de geboorte. Socialiseren is ook nod… Veron, 03-05-2007