Test je IQ - Intelligentie-test

Test je IQ - Intelligentie-test Een korte IQ-test oftewel intelligentietestje. De precieze definitie van het begrip intelligentie - een kwestie die deskundigen al jaren bezighoudt - is niet eenduidig te geven. Het woord intelligentie komt van het Latijn en betekent: begrijpen, informatie, kennis, inzicht, verstandelijk (cognitief) vermogen of ‘schranderheid’. Hier vind je een kortdurend IQ-testje (15 minuten) om een globaal beeld c.q. schatting van je intelligentie of (verbale) cognitieve niveau te krijgen.

Het begrip IQ-test

Zoals in de inleiding al is aangegeven, lopen de meningen en opvattingen over wat intelligentie nu precies is/wat een intelligentietest nu precies meet, uiteen en wordt er door deskundigen al jaren over gediscussieerd. Het uitgangspunt bij dit IQ testje is de volgende omschrijving: Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen; het vermogen om kennis/gegevens te formuleren en toe te passen; logisch te kunnen denken. Onderstaand testje bevat voornamelijk opgaven die het verbaal denk- en redeneervermogen en abstract redeneervermogen (ook rekenvermogen) betreffen. (En niet het ruimtelijk-analytisch (performaal) en technisch inzicht). De score die je behaalt, kan hier dan beschouwd worden als een benadering (gemiddelde) van het prestatieniveau die de bovengenoemde vermogens betreffen.

Hoe werkt de IQ-test?

Houd je aan de volgende regels.
 • Neem precies 15 minuten de tijd om de volgende opgaven op te lossen. Dit IQ-testje geeft een schatting oftewel indicatie van je IQ. Stop exact na 15 minuten, ook al heb je niet alle opgaven kunnen maken binnen deze tijdslimiet. Gebruik hiervoor b.v. een stopwatch, kookwekker of tijdsaanduiding met secondenwijzer. Hou je strikt aan deze instructie, anders heeft de uitkomst geen enkele waarde.
 • Deze IQ-test is eigenlijk een schriftelijke test (Paper and Pencil Test). Voor een betrouwbaar resultaat is het beter dat je eerst een uitdraaitje maakt en de test op papier schriftelijk invult. Indien je het rechtstreeks van beeldscherm maakt, kan dit de resultaten beïnvloeden en heeft de uitkomst/uitslag minder waarde.
 • Hou je aan de instructies, als je 'vals' speelt, bedrieg je jezelf!
 • De juiste antwoorden -met een toelichting- kun je vinden onder aan de pagina in het blauwe veld. Na invulling kun je je scores berekenen en krijg je een indicatie, c.q. globale indruk van jouw IQ. Succes!

Opgaven IQ-test

1] Vul de ontbrekende letter in

R    O    L    I   …

2] Omcirkel de maand die niet bij de andere maanden past

MEI    JUNI    JULI    AUGUSTUS    SEPTEMBER

3] Vul het ontbrekende getal in

36    28    24    22  …

4] Zoek de naam van het voertuig. Markeer het voertuig dat niet bij de andere past

PSHIC    LONLAB      LEES     STIEF    REEV

5] Zoek de gemeenschappelijke lettergreep

HAAR(…)AAS

6] Zoek de gemeenschappelijke letters

PA(…)REN

7] Markeer het land dat niet bij de rest past

ZWITSERLAND     DUITSLAND    FRANKRIJK    ITALIË    ZWEDEN     OOSTENRIJK

8] Vul het ontbrekende getal in

6    12    24    48
2      4    16     …

9] Zoek de woorden die tussen haakjes staan

SC + (INSECT) = (SPEELTOESTEL)

10] Vul de ontbrekende letter in

K      N     E
M     O     I
T      X    ...

11] Vul het ontbrekende getal in

6     3     9
9     7     4
4     2     …

12] Onderstreep in de onderste rij het woord dat bij de drie woorden in de bovenste rij past

HAND     SCHANDE      BLOED
Pruim     Snelheid     Papier     Doos     Kat

13] Vul het ontbrekende cijfer in

487     (484)     245
316     (…..)     145

14] Zoek het ontbrekende woord

AL(…)HAAN

15] Zoek het ontbrekende woord

VRIJWILLIGERSWERK     (EROS)    TROOST     KAZEMAT    (…)    ZAAKWAARNEEMSTER

16] Onderstreep de stad die niet in Frankrijk ligt

MISRE    CYNAN     SAIP    LOBERNEG

17] Welk getal in de onderste rij past bij de drie getallen in de bovenste rij

  98    147    217
122    201    112    488    365

18] Onderstreep in de onderste rij het woord dat bij de drie woorden in de bovenste rij past

PLATTEGROND    THEATER     TREINSTATION
Hoofd     Muur     Bloem    Kopje    Plank

19] Markeer het getal dat niet bij de andere past

5    7    9    11    13    17    23

20] Zoek de ontbrekende lettergreep. Het sleutelwoord is ZIJN

HEB(…)DE

Oplossingen en toelichting

 1. F (begin bij de I; er worden telkens twee letters overgeslagen)
 2. September (de rest heeft geen ‘r’ in de maand) of Augustus (de enige maand, die met een klinker begint)
 3. 21 (elk getal is de helft van het voorgaande getal plus 10).
 4. Fiets (de andere voertuigen: schip, ballon, slee en veer hebben geen wielen)
 5. LOK
 6. RADE (of STA; zie reactie onder aan de pagina)
 7. Zweden (een koninkrijk, heeft geen gemeenschappelijke grenzen met de andere landen)
 8. 256 (de getallen in de onderste rij zijn in het kwadraat)
 9. HOMMEL
 10. L (de letters in de tweede rij zijn resp. 3,2 en 4 alfabetletters verwijderd van de letters in de eerste rij. De letters in de derde rij zijn dubbel zoveel alfabetletters verwijderd van de letters in de tweede rij, maar dan in tegengestelde richting)
 11. 4 (neem het kwadraat van het verschil tussen de getallen in de eerste twee rijen)
 12. papier (net als de drie woorden in de bovenste rij, kan het gekoppeld worden aan het woord 'geld'))
 13. 342 (getal tussen haakjes is het dubbele van het verschil van de getallen die niet tussen haakjes staan)
 14. WEER
 15. MATE (de op 2 na laatste en de op 1 na laatste letter van de woorden voor en achter de haakjes vormen het gezochte woord)
 16. PISA
 17. 112 (dit getal is net als de bovenste drie door zeven deelbaar)
 18. MUUR (ze horen bij het sleutelwoord STAD)
 19. 9 (geen priemgetal)
 20. BEN

IQ-score berekenen

Reken 1 punt voor elke opgave die je goed beantwoord hebt en tel alle scores bij elkaar op. In onderstaande tabel kan je een schatting, oftewel benadering van je IQ aflezen.

Aantal puntenIQ Score*
  1< 90
  2   90
  4   95
  6 100
  8 105
10 110
12 115
14 120
16 130
18 140
20>150

Een gemiddeld IQ: het IQ van de meeste mensen ligt tussen de score 90 en 110.

* Lees bij de score telkens: ‘rond de’. Komt er b.v. een score van 100 naar voren bij jou, lees er dan een marge van ca. 10 scores naar beneden of naar boven bij. Deze IQ-score dient niet gehanteerd te worden als absoluut gegeven. Dit IQ-testje is een korte versie en –hoewel het een redelijke schatting kan geven-, dient om een nauwkeuriger beeld te krijgen van je IQ, een gedegen IQ onderzoek plaats te vinden door een hiertoe bevoegd deskundige.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Shuttle run testIedereen heeft wel eens gehoord van de shuttle run test of de piepjestest. Deze test wordt wereldwijd gebruikt en aanger…
Wat is het IQ? Informatie over intelligentiequotiëntWat is het IQ? Informatie over intelligentiequotiëntIQ is een afkorting voor intelligentiequotiënt en het is een meting om te kijken hoe intelligent iemand is. Er wordt vaa…
Stanford-Binet-schaal: Een veelgebruikte intelligentietestStanford-Binet-schaal: Een veelgebruikte intelligentietestDe Stanford-Binet-schaal is sinds de ontwikkeling ervan wereldwijd de meest bekende en meest gebruikte intelligentietest…
Intelligentie en IQIntelligentie en IQWat betekent je IQ-score? Een IQ (intelligentiequotiënt) geeft aan hoe je scoort op een intelligentietest in vergelijkin…

Taaltest - Redeneren met TaalTaaltest - Redeneren met TaalTaaltest - Redeneren met Taal. In deze taaltest opgaven die betrek-king hebben op woordbetekenissen (synoniemen), analog…
Zo krijg jij de macht in handen! beste manipulatie tipsDe één speelt met macht om te kunnen krijgen want zijn hart begeerd de ander doet het volgens het boekje en kan alsof zi…
Bronnen en referenties
 • Boon, R., Weiler, P. Test uzelf. Talenten, Capaciteiten, Vaardigheden. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Dijk, S. van., Testvademecum PPP
Reacties

Marieke, 24-01-2008
Een alternatief op vraag 4 is veer. Van dit voertuig kunnen mensen namelijk niet gebruik maken. Reactie infoteur, 24-01-2008
@ Marieke, een veer is een vaartuig/boot c.q. een pont, waar mensen wel degelijk gebruik van kunnen maken.
Groet van Sila


ALGEMENE OPMERKING voor ieder die dit IQ testje maakt.
Er staan hier onder meerdere foutieve reacties of gegeven alternatieven van bezoekers.
In ieder geval kan ik in het algemeen opmerken dat dit een redelijk genormeerd testje is (geconstrueerd door een psycholoog en als voorbeeldtestje in de psychologische praktijk gebruikt), dat een globale indicatie geeft van het IQ.
De gegeven antwoorden die hierboven staan in het blauwe kader, kloppen. De alternatieven die hieronder gegeven worden, veelal niet.
Groet van Sila

Jeroen Rosier, 17-07-2007
7] Markeer het land dat niet bij de rest past
ZWITSERLAND, DUITSLAND, FRANKRIJK, ITALIË, ZWEDEN, OOSTENRIJK

Een alternatief antwoord voor de vraag kan "Zwitserland" zijn, gezien de andere vijf landen EU-lidstaten zijn en Zwitserland niet. Reactie infoteur, 18-07-2007
Jeroen, goed gevonden jouw alternatief. Het probleem is alleen dat het momenteel een geldig antwoord is; mogelijk op langere termijn niet. Indien Zwitserland toetreedt tot de EU-lidstaten, vervalt de geldigheid. In een IQ test(je) gaat het om items die geen beperking hebben qua geldigheidsduur c.q. een momentaan karakter hebben.
Hoe dan ook leuk dat je reageert en bedankt voor je reactie.
Sila (auteur artikel)

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 29-07-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.