Test je IQ - Intelligentie-test

Test je IQ - Intelligentie-test Een korte IQ-test oftewel intelligentietestje. De precieze definitie van het begrip intelligentie - een kwestie die deskundigen al jaren bezighoudt - is niet eenduidig te geven. Het woord intelligentie komt van het Latijn en betekent: begrijpen, informatie, kennis, inzicht, verstandelijk (cognitief) vermogen of ‘schranderheid’. Hier vind je een kortdurend IQ-testje (15 minuten) om een globaal beeld c.q. schatting van je intelligentie of (verbale) cognitieve niveau te krijgen.

Het begrip IQ-test

Zoals in de inleiding al is aangegeven, lopen de meningen en opvattingen over wat intelligentie nu precies is/wat een intelligentietest nu precies meet, uiteen en wordt er door deskundigen al jaren over gediscussieerd. Het uitgangspunt bij dit IQ testje is de volgende omschrijving: Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen; het vermogen om kennis/gegevens te formuleren en toe te passen; logisch te kunnen denken. Onderstaand testje bevat voornamelijk opgaven die het verbaal denk- en redeneervermogen en abstract redeneervermogen (ook rekenvermogen) betreffen. (En niet het ruimtelijk-analytisch (performaal) en technisch inzicht). De score die je behaalt, kan hier dan beschouwd worden als een benadering (gemiddelde) van het prestatieniveau die de bovengenoemde vermogens betreffen.

Hoe werkt de IQ-test?

Houd je aan de volgende regels.
 • Neem precies 15 minuten de tijd om de volgende opgaven op te lossen. Dit IQ-testje geeft een schatting oftewel indicatie van je IQ. Stop exact na 15 minuten, ook al heb je niet alle opgaven kunnen maken binnen deze tijdslimiet. Gebruik hiervoor b.v. een stopwatch, kookwekker of tijdsaanduiding met secondenwijzer. Hou je strikt aan deze instructie, anders heeft de uitkomst geen enkele waarde.
 • Deze IQ-test is eigenlijk een schriftelijke test (Paper and Pencil Test). Voor een betrouwbaar resultaat is het beter dat je eerst een uitdraaitje maakt en de test op papier schriftelijk invult. Indien je het rechtstreeks van beeldscherm maakt, kan dit de resultaten beïnvloeden en heeft de uitkomst/uitslag minder waarde.
 • Hou je aan de instructies, als je 'vals' speelt, bedrieg je jezelf!
 • De juiste antwoorden -met een toelichting- kun je vinden onder aan de pagina in het blauwe veld. Na invulling kun je je scores berekenen en krijg je een indicatie, c.q. globale indruk van jouw IQ. Succes!

Opgaven IQ-test

1] Vul de ontbrekende letter in

R    O    L    I   …

2] Omcirkel de maand die niet bij de andere maanden past

MEI    JUNI    JULI    AUGUSTUS    SEPTEMBER

3] Vul het ontbrekende getal in

36    28    24    22  …

4] Zoek de naam van het voertuig. Markeer het voertuig dat niet bij de andere past

PSHIC    LONLAB      LEES     STIEF    REEV

5] Zoek de gemeenschappelijke lettergreep

HAAR(…)AAS

6] Zoek de gemeenschappelijke letters

PA(…)REN

7] Markeer het land dat niet bij de rest past

ZWITSERLAND     DUITSLAND    FRANKRIJK    ITALIË    ZWEDEN     OOSTENRIJK

8] Vul het ontbrekende getal in

6    12    24    48
2      4    16     …

9] Zoek de woorden die tussen haakjes staan

SC + (INSECT) = (SPEELTOESTEL)

10] Vul de ontbrekende letter in

K      N     E
M     O     I
T      X    ...

11] Vul het ontbrekende getal in

6     3     9
9     7     4
4     2     …

12] Onderstreep in de onderste rij het woord dat bij de drie woorden in de bovenste rij past

HAND     SCHANDE      BLOED
Pruim     Snelheid     Papier     Doos     Kat

13] Vul het ontbrekende cijfer in

487     (484)     245
316     (…..)     145

14] Zoek het ontbrekende woord

AL(…)HAAN

15] Zoek het ontbrekende woord

VRIJWILLIGERSWERK     (EROS)    TROOST     KAZEMAT    (…)    ZAAKWAARNEEMSTER

16] Onderstreep de stad die niet in Frankrijk ligt

MISRE    CYNAN     SAIP    LOBERNEG

17] Welk getal in de onderste rij past bij de drie getallen in de bovenste rij

  98    147    217
122    201    112    488    365

18] Onderstreep in de onderste rij het woord dat bij de drie woorden in de bovenste rij past

PLATTEGROND    THEATER     TREINSTATION
Hoofd     Muur     Bloem    Kopje    Plank

19] Markeer het getal dat niet bij de andere past

5    7    9    11    13    17    23

20] Zoek de ontbrekende lettergreep. Het sleutelwoord is ZIJN

HEB(…)DE

Oplossingen en toelichting

 1. F (begin bij de I; er worden telkens twee letters overgeslagen)
 2. September (de rest heeft geen ‘r’ in de maand) of Augustus (de enige maand, die met een klinker begint)
 3. 21 (elk getal is de helft van het voorgaande getal plus 10).
 4. Fiets (de andere voertuigen: schip, ballon, slee en veer hebben geen wielen)
 5. LOK
 6. RADE (of STA; zie reactie onder aan de pagina)
 7. Zweden (een koninkrijk, heeft geen gemeenschappelijke grenzen met de andere landen)
 8. 256 (de getallen in de onderste rij zijn in het kwadraat)
 9. HOMMEL
 10. L (de letters in de tweede rij zijn resp. 3,2 en 4 alfabetletters verwijderd van de letters in de eerste rij. De letters in de derde rij zijn dubbel zoveel alfabetletters verwijderd van de letters in de tweede rij, maar dan in tegengestelde richting)
 11. 4 (neem het kwadraat van het verschil tussen de getallen in de eerste twee rijen)
 12. papier (net als de drie woorden in de bovenste rij, kan het gekoppeld worden aan het woord 'geld'))
 13. 342 (getal tussen haakjes is het dubbele van het verschil van de getallen die niet tussen haakjes staan)
 14. WEER
 15. MATE (de op 2 na laatste en de op 1 na laatste letter van de woorden voor en achter de haakjes vormen het gezochte woord)
 16. PISA
 17. 112 (dit getal is net als de bovenste drie door zeven deelbaar)
 18. MUUR (ze horen bij het sleutelwoord STAD)
 19. 9 (geen priemgetal)
 20. BEN

IQ-score berekenen

Reken 1 punt voor elke opgave die je goed beantwoord hebt en tel alle scores bij elkaar op. In onderstaande tabel kan je een schatting, oftewel benadering van je IQ aflezen.

Aantal puntenIQ Score*
  1< 90
  2   90
  4   95
  6 100
  8 105
10 110
12 115
14 120
16 130
18 140
20>150

Een gemiddeld IQ: het IQ van de meeste mensen ligt tussen de score 90 en 110.

* Lees bij de score telkens: ‘rond de’. Komt er b.v. een score van 100 naar voren bij jou, lees er dan een marge van ca. 10 scores naar beneden of naar boven bij. Deze IQ-score dient niet gehanteerd te worden als absoluut gegeven. Dit IQ-testje is een korte versie en –hoewel het een redelijke schatting kan geven-, dient om een nauwkeuriger beeld te krijgen van je IQ, een gedegen IQ onderzoek plaats te vinden door een hiertoe bevoegd deskundige.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Shuttle run testIedereen heeft wel eens gehoord van de shuttle run test of de piepjestest. Deze test wordt wereldwijd gebruikt en aanger…
Wat is het IQ? Informatie over intelligentiequotiëntWat is het IQ? Informatie over intelligentiequotiëntIQ is een afkorting voor intelligentiequotiënt en het is een meting om te kijken hoe intelligent iemand is. Er wordt vaa…
Stanford-Binet-schaal: Een veelgebruikte intelligentietestStanford-Binet-schaal: Een veelgebruikte intelligentietestDe Stanford-Binet-schaal is sinds de ontwikkeling ervan wereldwijd de meest bekende en meest gebruikte intelligentietest…
Intelligentie en IQIntelligentie en IQWat betekent je IQ-score? Een IQ (intelligentiequotiënt) geeft aan hoe je scoort op een intelligentietest in vergelijkin…

Taaltest - Redeneren met TaalTaaltest - Redeneren met TaalTaaltest - Redeneren met Taal. In deze taaltest opgaven die betrek-king hebben op woordbetekenissen (synoniemen), analog…
Zo krijg jij de macht in handen! beste manipulatie tipsDe één speelt met macht om te kunnen krijgen want zijn hart begeerd de ander doet het volgens het boekje en kan alsof zi…
Bronnen en referenties
 • Boon, R., Weiler, P. Test uzelf. Talenten, Capaciteiten, Vaardigheden. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Dijk, S. van., Testvademecum PPP

Reageer op het artikel "Test je IQ - Intelligentie-test"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jens, 06-03-2016 17:33 #16
Geachte Sila,

Mijn naam is Jens, ik ben 17 jaar en ik doe mijn PWS over intelligentie (en EQ). Ik heb deze test gezien. Sommige vragen waren te doen en ik denk ook dat de indicaties of scores best betrouwbaar zijn. Maar naar mijn ervaring met andere mensen denk ik dat er ook kanttekeningen aan zitten. Menigeen vond het een ongemakkelijke test met weinig plaatjes en uitleg. Zou u zo vriendelijk willen zijn om voor mijn doelgroep (jongeren op VMBO, HAVO en VWO) een wat gemakkelijkere test te maken?

MvG,

Jens

Axl, 17-04-2015 00:12 #15
Dit is de slechtste test die ik in lang tijd gezien heb hoor. Neem nu bv. vraag 2:

-Mei past niet bij de andere maanden omdat mei de enige is die niet geheel of gedeeltelijk in de zomer valt en de enige is die naar een Griekse godin (Maia) is genoemd
-Juni past niet bij de andere maanden omdat het de enige is die naar een Romeinse godin (Juno) is genoemd
-Juli past niet bij de andere maanden omdat het de enige maand is met een "L"
-Augustus past niet bij de andere maanden omdat het de enige maand is met een "g" en als enige die met een klinker begint
-September past niet bij de rest omdat het de enige maand is met een "r"

Verwarrend als je het mij vraagt

Esmee, 20-10-2014 17:21 #14
Beste mensen die deze IQ test hebben gemaakt,

Zou Ballon ook niet een goed antwoord kunnen zijn op vraag 4? Dat is namelijk het enige voertuig dat in de lucht gaat. En over vraag 12, geld wordt niet gemaakt van papier, maar het briefgeld van resten van een katoenplant en het muntgeld van koper. En ik denk trouwens dat deze IQ test niet zo heel goed is, aangezien er zoveel verschillende antwoorden mogelijk zijn bij iedere vraag, hij niet op leeftijd afgestemd is, hij totaal niet vergelijkbaar is met andere IQ testen die ik heb gedaan en ook niet dezelfde uitslagen heeft als andere IQ testen. Ik ben namelijk hoogbegaafd en bij deze IQ test kwam ik uit op een score van 'rond de' 100. Dit kan natuurlijk ook liggen aan mijn leeftijd (13). Verder vind ik ook dat er niet genoeg vragen zijn om er een score uit te laten komen. Als jullie de volgende keer weer een IQ test willen maken, bij deze, doe dat maar niet of schakel professionele hulp in.

Succes,
Met vriendelijke groet,
Esmee

Jane, 08-12-2012 22:46 #13
Ik heb eerlijk gezegd zo mijn twijfels over deze test.

Naast de hieronder al eerder gemaakte opmerkingen wil ik bij vraag 6 het woordje 'de ' nog toevoegen: pa(de)ren (de 'pa' van Esther had ik zelf ook ingevuld). Het feit dat een simpele reactie van een bezoeker van deze website de uitkomst al kan beinvloeden, (zie de toevoeging bij de oplossingen) geeft voor mij aan dat de test waarschijnlijk niet met veel zorgvuldigheid is gemaakt.

Een ander duidelijk voorbeeld hiervan is de toelichting bij het antwoord op vraag twee: "… September (de rest heeft geen ‘r’ in de maand) of Augustus (de enige maand, die met een klinker begint)… " Zo kan ik er ook nog wel een noemen! Wat dacht je van mei, aangezien dat de enige maand is die maar 1 lettergreep heeft en de rest 2 of meer!

De rekenvragen uit deze test vind ik ook pittiger dan die van de meeste andere online IQ-testen die ik (voor een onderzoek) gedaan heb. Maar daar wil ik verder geen oordeel over vellen.

Het is niet mijn bedoeling deze hele test te bashen, maar stoor me wel een beetje aan de dubieuze antwoorden op de vragen en de reactie van de infoteur op de terechte reacties hierop.

Nath, 28-03-2012 10:49 #12
Alternatief mbt vraag 10, r (=18e letter) o (=15e letter), l (=12e letter), i (=9e letter), dan is de volgende dus de 6e letter van het alfabet = f.

Tityhuisman, 14-06-2011 05:54 #11
Het academisch ziekenhuis in de stad kan ook i.q. Testen laten doen. Dan ben je daar wel een hele dag. Met psychologisch onderzoek. Ik geloof dat dat wel een betrouwbare manier is om te testen maar het is maar een momentopname. Als je goed uitgerust bent dan maak je die test natuurlijk beter dan dat je in een wat mindere conditie verkeert en slecht hebt geslapen. Ze hebben het dan ook over het flynn effect wat maakt dat jongere mensen de test beter maken dan vroeger door betere voeding beschikking over kennisbronnen zoals het internet. Dat maakt dat jongere mensen meer punten halen dan hun vorige generatie die het met minder moesten doen. Al die betere omstandigheden in deze tijd zorgt er voor dat ze meer weten door kennis te vergaren op internet. Het is veel moderner dan dat het vroeger was.

Wybe, 14-11-2010 12:27 #10
Moet de uitleg van vraag 10, in achtneming dat kolommen verticaal zijn en rijen horizontaal, evenals de verhouding tussen derde en eerste, in plaats van derde en tweede kolom, niet zijn:

L (de letters in de tweede kolom zijn respectievelijk 3, 4 en 4 alfabetletters verwijderd van de letters in de eerste kolom. De letters in de derde kolom zijn dubbel zoveel alfabetletters verwijderd van de letters in de eerste rij maar dan in tegengestelde richting)

Ans, 22-10-2008 19:27 #9
Haha, da lijkt eigenlijk nie zoveel op een echte IQ test ze, zeker nie als ge de WAIS, KAIT of GIT afneemt. Tis bijna allemaal verbaal iq ma dr komt veel meer bij kijken! Tkan natuurlijk wel een goede oefening zijn maar ik kan nu al zeggen dat deze opgaven niet voorkomen in een echte IQ test (zeker niet bij wais!)

Marieke, 24-01-2008 17:16 #8
Een alternatief op vraag 4 is veer. Van dit voertuig kunnen mensen namelijk niet gebruik maken. Reactie infoteur, 24-01-2008
@ Marieke, een veer is een vaartuig/boot c.q. een pont, waar mensen wel degelijk gebruik van kunnen maken.
Groet van Sila


ALGEMENE OPMERKING voor ieder die dit IQ testje maakt.
Er staan hier onder meerdere foutieve reacties of gegeven alternatieven van bezoekers.
In ieder geval kan ik in het algemeen opmerken dat dit een redelijk genormeerd testje is (geconstrueerd door een psycholoog en als voorbeeldtestje in de psychologische praktijk gebruikt), dat een globale indicatie geeft van het IQ.
De gegeven antwoorden die hierboven staan in het blauwe kader, kloppen. De alternatieven die hieronder gegeven worden, veelal niet.
Groet van Sila

Anke, 29-11-2007 14:06 #7
Hallo, zijn er misschien referenties van deze test? Ik studeer psychologie en wil deze test graag gebruiken voor een verslag. Maar daar heb ik wel 2 referenties voor nodig.
Mvg anke!

Annelies, 10-08-2007 13:22 #6
Handig zo'n kort IQ testje. Goede oefening voor straks als ik een uitgebreide IQ test moet doen voor school!

Monique, 31-07-2007 21:48 #5
Een alternatief antwoord voor vraag 2 is Mei, de enige maand die niet (geheel of deels) in de zomerperiode valt (zomer is van 21 juni tot 21 spetember)

Joyce, 26-07-2007 12:11 #4
Een ander alternatief voor opgave 6 is TE PA- TE - REN / Pate / Teren

Esther, 26-07-2007 08:53 #3
Een alternatief antwoord voor opgave 6 is PA (papa en paren).

Jeroen Rosier, 17-07-2007 18:59 #2
7] Markeer het land dat niet bij de rest past
ZWITSERLAND, DUITSLAND, FRANKRIJK, ITALIË, ZWEDEN, OOSTENRIJK

Een alternatief antwoord voor de vraag kan "Zwitserland" zijn, gezien de andere vijf landen EU-lidstaten zijn en Zwitserland niet. Reactie infoteur, 18-07-2007
Jeroen, goed gevonden jouw alternatief. Het probleem is alleen dat het momenteel een geldig antwoord is; mogelijk op langere termijn niet. Indien Zwitserland toetreedt tot de EU-lidstaten, vervalt de geldigheid. In een IQ test(je) gaat het om items die geen beperking hebben qua geldigheidsduur c.q. een momentaan karakter hebben.
Hoe dan ook leuk dat je reageert en bedankt voor je reactie.
Sila (auteur artikel)

Artsen_online (infoteur), 14-07-2007 13:41 #1
Een alternatief antwoord voor opgave 6 is STA.

Infoteur: Sila
Laatste update: 29-07-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 16
Schrijf mee!