Taaltest - Redeneren met Taal

Taaltest - Redeneren met Taal Taaltest - Redeneren met Taal. In deze taaltest opgaven die betrek-king hebben op woordbetekenissen (synoniemen), analogie denken met woordcombinaties (analo-gieën), tegenstellingen geven en abstract denken c.q. redeneren met taal. Statistisch blijkt dat een goed taalvermogen o.a. samen-hangt met belangstelling voor lezen. Wil je weten of jij goed kunt redeneren met taal of woorden? Doe de test en kom erachter of jij op gemiddeld, beneden- of bovengemiddeld niveau functioneert.

Taal en Taaltest

Statistisch blijkt dat een goed en inzichtelijk taavermogen en een hogere score op een taaltest vaak samenhangt met veel lezen (belangstelling voor tekst en informatie). Studenten die de taal goed beheersen c.q. met een goed taalniveau, blijken ook beter te presteren tijdens hun studie. Verder is er een correlatie tussen goed kunnen communiceren en taalniveau. Met de onderstaande taaltest kan jij bekijken of je op gemiddeld, beneden- of bovengemiddeld taalniveau functioneert.

Taaltest - Redeneren met Taal

Taaltest Instructie invulling

  • Als je de test op een rustig moment invult en niet even snel tussendoor, krijg je een beter beeld.
  • Deze test is oorspronkelijk een testje in schriftelijke vorm. Het is beter om de test even uit te printen. Doe je het direct van beeldscherm, dan is het verstandig om in ieder geval de door jou gegeven antwoorden (a, b, c, d) even op te schrijven.
  • Deze test heeft een tijdslimiet van 12 minuten. Je hebt 12 minuten de tijd om zoveel mogelijk items in te vullen. Stop precies na deze gegeven limiet, ook al heb je niet alle opgaven gemaakt. Als je deze tijd niet nauwkeurig aanhoudt, heeft het resultaat nauwelijks of geen waarde.
  • Lees de aanwijzingen en voorbeelden die gegeven worden eerst goed door
  • Er is sprake van een verschillende moeilijkheidsgraad bij de opgaven. Als je bepaalde opgaven niet goed op kunt lossen, is dit geen probleem. Je kunt ze overslaan en doorgaan met de volgende opgaven
  • Als je bij het maken van dit testje ‘vals speelt’ krijg je geen goed beeld. Jammer toch?
  • De juiste antwoorden van de opgaven staan onder aan de pagina weergegeven. Ook wordt in een tabel een overzicht gegeven welk niveau jouw score ligt

Taaltest - Redeneren met Taal

De opgaven in deze Taaltest bestaan uit het vinden van woordbetekenissen (synoniemen), Analogie denken met woordcombinaties (oftewel analogieën), tegenstellingen geven en abstract denken c.q. redeneren met taal.
Er worden steeds viier antwoordmogelijkheden gegeven; omcirkel hierbij het juiste antwoord(a, b, c, d).

Taal Testitems voorbeelden

Voorbeelden om het principe van de opgaven duidelijk te maken.

Analogie denken

Trekker staat tot oplegger als paard tot
a) Stal   b) Wagen   c) Zadel   d) Motor
Het juiste antwoord is b (Wagen).

Woordbetekenis

Kei betekent
a) Water   b) Steen   c) Berg   d) Worp
Het juiste antwoord is b (Steen).

Tegenstellingen

Het tegengestelde van Noord is
a) Zuid   b) Oost   c) Koud   d) Warm
Het juiste antwoord is a (Zuid).

Verder zijn er items die betrekking hebben op het snel doorzien van (alfabetische) chronologische volgorde.

Taaltest - Redeneren met Taal

Tijdsduur: 12 minuten

Je hebt precies 12 minuten de tijd voor de onderstaande opgaven. Let op: stop als de 12 minuten om zijn, ook al heb je niet alle opgaven gemaakt. Hou je nauwkeurig aan de tijd, anders hebben de resultaten van deze test geen waarde.

Taaltest Opgaven
1. Het tegengestelde van vroeg is
  a) Avond   b) Laat   c) Uitstellen   d) Ontbijt


2. Jongen staat tot mannelijk als meisje tot
  a) Intuïtief   b) Mevrouw   c) Man   d) Vrouwelijk


3. Cirkel staat tot bol als vierkant tot
  a) Bal   b) Kubus   c) Veelhoek   d) Driehoek


4. Het tegengestelde van goedkoop is
  a) Waardeloos   b) Modieus   c) Klatergoud   d) Duur


5. Welk woord is het derde in alfabetische volgorde
  a) Janse   b) Jansz   c) Janssens   d) Jansse


6. Leger staat tot land als marine tot
  a) Zee   b) Bergen   c) Schepen   d) KLM


7. Dichter staat tot gedicht als beeldhouwer tot
  a) Beitel   b) Beeld   c) Steen   d) Kunstenaar


8. Wat betekent solitair ?
  a) Menigte   b) Diamant   c) Saamhorig   d) Alleen


9. Wat hoort er niet in het rijtje
  a) Veer   b) Vin   c) Vis   d) Snavel


10. Het tegengestelde van dynamisch is
  a) Elektrisch   b) Keramisch   c) Statisch   d) Resistent


11. Paard staat tot ruiter als auto tot
  a) Voertuig   b) Butler   c) Bolderkar   d) Chauffeur


12. Het tegengestelde van berusten is
  a) Onderhandelen    b) Beklimmen   c) Weglopen   d) Protesteren


13. Wat betekent debat
  a) Commentaar   b) Uitleg   c) Gedachtewisseling   d) Vergiffenis


14. Welk woord is het derde in alfabetische volgorde
  a) Zender   b) Zenden   c) Zemelen   d) Zending


15. Zin staat tot alinea als woord tot
  a) Letter   b) Zin    c) Alinea   d) Gezegde


16. Wielen staan tot personenauto als glijders tot
  a) Vrachtauto    b) Spoor    c) Tank   d) Slede


17. Het tegengestelde van permanent is
  a) Stabiel   b) Tijdelijk   c) Voortdurend   d) Deeltijd


18. Wat hoort niet in het rijtje
  a) Jaarlijks    b) Wekelijks   c) Dagelijks   d) Nauwelijks


19. Wat is de even letter in het woord WORM
  a) W    b) O    c) R    d) M


20. Wat is een turbine
  a) Vis   b) Machine   c) Toren   d) Kabel


21. Nooit staat tot zelden als altijd tot
  a) Onregelmatig    b) Meestal   c) Soms   d) Eeuwig


22. Het tegengestelde van zeker is
  a) Juist    b) Bijna    c) Twijfelachtig    d) Eindeloos


23. Bout staat tot moer als haak tot
  a) Schroef    b) Oog    c) Deur   d) Gras


24. Wat is architectuur
  a) Bouwkunst      b) Stijlrichting      c) Dakbedekking     d) Bedrijfskunde


25. Schede staat tot zwaard als holster tot
  a) Handgranaat   b) Koker   c) Pees   d) Pistool


26. Het tegengestelde van opvliegend is
  a) Neerdrukkend    b) Schreeuwend   c) Aangebrand    d) Flegmatisch


27. Assistente staat tot dokter als secretaresse tot
  a) Tandarts    b) Tekstverwerker   c) Directeur   d) Schrijfbureau


28. Wat hoort niet in het rijtje
  a) Huwelijk   b) Nietigverklaring    c) Echtscheiding   d) Ontbinding


29. Kleuren staat tot bleken als blozend tot
  a) Paars aangelopen   b) Rosé   c) Verwaterd   d) Pips


30. Het tegengestelde van spint is
  a) Kernhout   b) Gul   c) Brandschoon   d) Mud


31. Wat hoort niet in het rijtje
  a) Schuim   b) Pulp   c) Zeepbellen   d) Blaasjes


32. Wat hoort niet in het rijtje
  a) Verdichtsel    b) Voorspiegeling   c) Smoes   d) Aarzeling


33. Rechtstreeks staat tot gekronkeld als talmend tot
  a) Met spoed   b) Kaarsrecht    c) Gebogen    d) Omstandig


Scoring van de Test

Hieronder staan de goede antwoorden. Reken voor ieder goed antwoord 1 punt. Tel deze vervolgens bij elkaar op.

Scores 1 - 11Scores 12 - 22Scores 23 - 33
  1 b 12 d 23 b
  2 d 13 c 24 a
  3 b 14 a 25 d
  4 d 15 b 26 d
  5 c 16 d 27 c
  6 a 17 b 28 a
  7 b 18 d 29 d
  8 d 19 c 30 a
  9 c 20 b 31 b
10 c 21 d 32 d
11 d 22 c 33 a
.........

Betekenis Scores Taaltest

In de onderstaande tabel kun je jouw score bekijken; op welk niveau jouw score ligt: gemiddeld, beneden- of bovengemiddeld niveau.

Totaal Aantal puntenNiveau A - EBetekenis Score Niveau
30 - 33 puntenNiveau Abovengemiddeld plus
25 - 29 puntenNiveau Bbovengemiddeld
20 - 25 puntenNiveau Cgemiddeld
16 - 19 punten Niveau Dbenedengemiddeld
0   - 15 puntenNiveau Ebenedengemiddeld min

Noot: Lees bij de scores of niveau telkens een marge van een aantal punten lager of hoger. Deze scores dienen niet gehanteerd te worden als absoluut gegeven. Deze Taaltest kan een redelijke schatting of globale indruk geven. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen, dient gedegen onderzoek plaats te vinden door een hiertoe bevoegd deskundige.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is methodisch handelen?Methodisch handelen wordt ook in de verpleegkunde gebruikt. Dit wordt volgens een vaste manier zodat je zo goed en snel…
Intelligentietesten voor het jonge kindIntelligentietesten voor het jonge kindBij jonge kinderen vinden in een korte periode ingrijpende veranderingen in de ontwikkeling plaats. In bepaalde jogevall…
Cognitieve dissonantieHet woord cognitie stamt af van het Latijnse woord cognoscere, wat weten of kennen betekent. Cognitie is het vermogen om…
Toelatingstesten voor universiteiten: GRE, GMAT en SATToelatingstesten voor universiteiten: GRE, GMAT en SATMasteropleidingen, PhD-opleidingen en business schools over de hele wereld vragen vaak een toelatingstest als toelatings…

ZindelijkheidsstoornissenZindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Het eerste 'plasje' of de eerste keer 'op het…
Zo krijg jij de macht in handen! beste manipulatie tipsDe één speelt met macht om te kunnen krijgen want zijn hart begeerd de ander doet het volgens het boekje en kan alsof zi…
Bronnen en referenties
  • Lauster, P. Test uw Talenten. Ontdek en ontplooi uw talenten. Baarn: De Kern.

Reageer op het artikel "Taaltest - Redeneren met Taal"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Barbara, 26-02-2015 12:40 #4
Ik ben het helemaal eens met 'Drx'; je moet van goede huize komen om mij ervan te overtuigen dat het antwoord op vraag 21 d moet zijn.

Alex, 09-05-2014 21:23 #3
Ik ken het woord talmend niet en van flegmatisch heb ik weleens gehoord, maar weet niet precies wat het betekent. Nu weet ik niet wat de woorden betekenen, maar ik ken woorden die de gemiddelde Nederlander niet eens kan uitspreken, hoe zit het dan qua intelligentie? Mijn kennis wijkt vaak af van wat er gevraagd wordt in een IQ test. Zo weet ik dus niet of ik goed in taal ben, wat wil dit nu zeggen? Ben ik nu dom? Ik vraag het mezelf gewoon vaak af, want niemand heeft wat aan moeilijke woorden. Af en toe lijkt het ook wel alsof het er niet toe doet dat je goed in taal bent. Wiskunde is waar mensen meer aan hebben en dat laat men vaak ook weten.
Oh en ik had 6 fouten in de test. :)
Met vriendelijke groet, Alex de Lannoy

Drx, 27-01-2010 16:26 #2
21. Nooit staat tot zelden als altijd tot
a) Onregelmatig b) Meestal c) Soms d) Eeuwig

kan je uitleggen waarom het d is en niet meestal?

Roos, 14-07-2008 13:56 #1
Leuke test!
Ik wil alleen wel heel graag weten waarom bij 9 het antwoord c moet zijn! Is er iemand die mij dat kan uitleggen? Reactie infoteur, 14-07-2008
@ Hai Roos, bij vraag 9 is het antwoord c, daar de andere drie items (a, b en d) bepaalde onderdelen van een dierenlichaam betreft en c 'het hele dier' of diersoort.

Leuk dat je het een leuke test vindt!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Infoteur: Sila
Laatste update: 17-09-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 4
Schrijf mee!