Test - Wat voor Ouder ben je? Welke Opvoedingsstijl heb je?

Test - Wat voor Ouder ben je? Welke Opvoedingsstijl heb je? Test wat voor soort ouder je bent, jouw opvoedingsstijl en de manier waarop je met emoties (verdriet, woede of angst) van je kind omgaat. Ben je je bewust van emoties van je kind? Ben je als ouder begripsvol en empathisch? Een ouder die discipline en corrigeren in het omgaan met emoties belangrijk vindt? Of vind je dat je een kind volledig moet volgen in zijn gevoel en emoties zonder grenzen te stellen? Doe de test en bekijk welke manier van opvoeden, opvoedingsstijl of ouderstijl je hanteert.

Test - Wat voor soort Ouder ben jij? - Welke Opvoedingsstijl hanteer je overwegend?

Oudertest - Opvoedingsstijl. Deze test bevat vragen over je opvoedingsstijl, hoe je als ouder omgaat met gevoelens, emoties en bepaald gedrag van je kinderen. Met name verdriet, angst en woede. Hoe reageer jij erop en wat doe je ermee in de opvoeding van je kind?

Testvragen Oudertest. Je kunt de testvragen voor de duidelijkheid het beste eerst even uitprinten. Zet bij elke vraag een kruisje bij het antwoordalternatief -waar of niet waar-, wat het beste aangeeft wat jij ervaart of denkt. Beantwoord alle vragen. Probeer -ook als je het niet goed weet- een antwoord te geven dat het dichtst in de buurt komt van wat je voelt.

De twee antwoordopties op de onderstaande testvragen zijn: waar  of niet waar 

Test - Welk type of soort Ouder ben jij? Welke Opvoedingsstijl hanteer je overwegend? - De 81 Testvragen


1. Voor kinderen is er in feite weinig om verdrietig over te zijn
 • waar  niet waar 


2. Volgens mij is er niets mis met woede, zolang deze maar wordt beheerst
 • waar  niet waar 


3. Kinderen die verdrietig doen, proberen er voor te zorgen dat volwassenen medelijden met ze krijgen
 • waar  niet waar 


4. Als een kind kwaad is, verdient dat aandacht
 • waar  niet waar 


5. Wanneer mijn kind verdriet heeft, wordt het een echte dondersteen
 • waar  niet waar 


6. Als mijn kind verdriet heeft, wordt van mij verwacht dat ik het allemaal weer in orde maak
 • waar  niet waar 


7. Ik heb echt geen tijd voor verdriet in mijn eigen leven
 • waar  niet waar 


8. Woede is een gevaarlijk iets
 • waar  niet waar 


9. Wanneer je het verdriet van een kind negeert, verdwijnt het en zorgt het kind wel voor zichzelf
 • waar  niet waar 


10. Woede betekent meestal agressie
 • waar  niet waar 


11. Kinderen doen vaak alsof ze verdriet hebben om hun zin te krijgen
 • waar  niet waar 


12. Volgens mij is er niks mis met verdriet, zolang het maar wordt beheerst
 • waar  niet waar 


13. Verdriet is iets waar je overheen moet komen, op moet zien te lossen, waar je niet te lang bij stil moet blijven staan
 • waar  niet waar 


14. Ik vind het niet erg om op het verdriet van een kind te reageren, als het maar niet te lang duurt
 • waar  niet waar 


15. Ik heb liever een kind dat gelukkig is dan een kind dat al te emotioneel is
 • waar  niet waar 


16. Als mijn kind verdrietig is, wordt het tijd om een probleem op te lossen
 • waar  niet waar 


17. Ik help mijn kinderen om snel over hun verdriet heen te komen, zodat ze verder kunnen gaan met betere dingen
 • waar  niet waar 


18. Ik beschouw het feit dat een kind verdrietig is niet als een gelegenheid om het kind veel te leren
 • waar  niet waar 


19. Ik denk dat wanneer kinderen verdrietig zijn, ze een te grote nadruk hebben gelegd op de negatieve dingen in het leven
 • waar  niet waar 


20. Wanneer mijn kind kwaad is, wordt het een echte dondersteen
 • waar  niet waar 


21. Ik stel grenzen aan de woede van mijn kind
 • waar  niet waar 


22. Als mijn kind kwaad is, wil het aandacht
 • waar  niet waar 


23. Woede is een emotie die het waard is om verkend te worden
 • waar  niet waar 


24. Veel van de woede van een kind wordt veroorzaakt doordat het nog niet veel kan begrijpen en nog niet volwassen is
 • waar  niet waar 


25. Ik probeer de boze buien van mijn kind te veranderen in vrolijke buien
 • waar  niet waar 


26. Je moet de woede uiten die je voelt
 • waar  niet waar 


27. Als mijn kind verdrietig is, is dat een gelegenheid om vertrouwelijk met elkaar te zijn
 • waar  niet waar 


28. Kinderen hebben in feite weinig om kwaad over te zijn
 • waar  niet waar 


29. Als mijn kind verdrietig is, probeer ik het te helpen na te gaan waar dat verdriet vandaan komt
 • waar  niet waar 


30. Als mijn kind verdrietig is, laat ik merken dat ik het begrijp
 • waar  niet waar 


31. Ik wil graag dat mijn kind verdriet ervaart
 • waar  niet waar 


32. Het is belangrijk uit te zoeken waarom een kind verdrietig is
 • waar  niet waar 


33. De jeugdperiode is een tijd om gelukkig te zijn, niet om je verdrietig of kwaad te voelen
 • waar  niet waar 


34. Als mijn kind verdrietig is, gaan we er voor zitten om over te praten
 • waar  niet waar 


35. Als mijn kind verdrietig is, probeer ik het te helpen erachter te komen waarom het dat gevoel heeft
 • waar  niet waar 


36. Als mijn kind kwaad is, is dat een gelegenheid om vertrouwelijk met elkaar te zijn
 • waar  niet waar 


37. Als mijn kind kwaad is, besteed ik er even tijd aan om te proberen dit gevoel samen met mijn kind te doorgronden
 • waar  niet waar 


38. Ik wil graag dat mijn kind woede ervaart
 • waar  niet waar 


39. Volgens mij is het goed voor kinderen als ze af en toe kwaad zijn
 • waar  niet waar 


40. Het is belangrijk om erachter te komen waarom een kind kwaad is
 • waar  niet waar 


41. Wanneer mijn kind verdrietig wordt, waarschuw ik het ervoor dat het geen verkeerd karakter moet gaan ontwikkelen
 • waar  niet waar 


42. Als mijn kind verdrietig is, maak ik me zorgen dat het een negatieve persoonlijkheid zal gaan ontwikkelen
 • waar  niet waar 


43. Ik probeer niet echt om mijn kind iets bepaalds over verdriet te leren
 • waar  niet waar 


44. Als er een les is die ik over verdriet te leren heb, is het dat het goed is om dat gevoel te uiten
 • waar  niet waar 


45. Ik weet niet zeker of je iets kunt doen om aan verdriet iets te veranderen
 • waar  niet waar 


46. Je kunt niet veel doen voor een kind dat verdriet heeft, behalve troost bieden
 • waar  niet waar 


47. Als mijn kind verdriet heeft, probeer ik het te laten weten dat ik toch wel altijd van hem/haar hou
 • waar  niet waar 


48. Als mijn kind verdriet heeft, weet ik niet helemaal zeker wat het wil dat ik doe
 • waar  niet waar 


49. Ik probeer niet echt mijn kind iets bepaalds te leren over woede
 • waar  niet waar 


50. Als er een les is die ik over woede te leren heb, is het dat het goed is om deze te uiten
 • waar  niet waar 


51. Wanneer mijn kind kwaad is, probeer ik begrip te tonen voor zijn/haar stemming
 • waar  niet waar 


52. Wanneer mijn kind kwaad is, probeer ik het te laten weten dat ik toch wel altijd van hem/haar hou
 • waar  niet waar 


53. Wanneer mijn kind kwaad is, weet ik niet helemaal zeker wat het wil dat ik doe
 • waar  niet waar 


54. Mijn kind heeft vaak een slecht humeur en daar maak ik me zorgen over
 • waar  niet waar 


55. Ik geloof niet dat het goed is voor een kind om woede te laten zien
 • waar  niet waar 


56. Mensen die kwaad zijn, kunnen zich niet beheersen
 • waar  niet waar 


57. Wanneer een kind woede toont, leidt dat tot een scene
 • waar  niet waar 


58. Kinderen worden kwaad om hun zin te krijgen
 • waar  niet waar 


59. Als mijn kind kwaad wordt, maak ik me zorgen over zijn/haar destructieve neigingen
 • waar  niet waar 


60. Als je kinderen kwaad laat zijn, gaan ze denken dat ze altijd hun zin kunnen krijgen
 • waar  niet waar 


61. Kinderen die kwaad zijn, tonen geen respect
 • waar  niet waar 


62. Kinderen zijn best grappig als ze kwaad zijn
 • waar  niet waar 


63. Vaak zorgt woede ervoor dat ik dingen niet meer goed kan beoordelen en dan doe ik dingen waar ik later spijt van heb
 • waar  niet waar 


64. Als mijn kind kwaad is, wordt het tijd om een probleem op te lossen
 • waar  niet waar 


65. Als mijn kind kwaad wordt, wordt het volgens mij tijd dat het een pak op zijn broek krijgt
 • waar  niet waar 


66. Als mijn kind kwaad wordt, is het mijn doel ervoor te zorgen dat het ophoudt
 • waar  niet waar 


67. Ik vind kinderen die kwaad zijn niet zo'n punt
 • waar  niet waar 


68. Wanneer mijn kind kwaad is, neem ik dat meestal niet zo serieus
 • waar  niet waar 


69. Als ik kwaad ben, heb ik het gevoel dat ik op springen sta
 • waar  niet waar 


70. Met woede bereik je niets
 • waar  niet waar 


71. Voor een kind is het opwindend om zijn/haar woede te uiten
 • waar  niet waar 


72. De woede van een kind is iets belangrijks
 • waar  niet waar 


73. Kinderen hebben er recht op kwaad te zijn
 • waar  niet waar 


74. Als mijn kind razend is, ga ik na waar het razend van wordt
 • waar  niet waar 


75. Het is belangrijk om een kind te helpen na te gaan wat zijn/haar woede heeft veroorzaakt
 • waar  niet waar 


76. Wanneer mijn kind boos op me is, denk ik: “ik wil dit niet horen”
 • waar  niet waar 


77. Wanneer mijn kind kwaad is, denk ik: “leerde het maar om de klappen goed op te vangen"
 • waar  niet waar 


78. Wanneer mijn kind kwaad is, denk ik: “waarom kan het de dingen niet accepteren zoals ze zijn?"
 • waar  niet waar 


79. Ik wil dat mijn kind kwaad wordt en voor zichzelf opkomt
 • waar  niet waar 


80. Ik vind het niet zo’n punt als mijn kind verdrietig is
 • waar  niet waar 


81. Als mijn kind kwaad is, wil ik weten wat het denkt
 • waar  niet waar 

Oudertest - Bereken je Score - Wat voor Ouder ben je? - Welke Opvoedingsstijl heb je?


Tel het aantal keren bij elkaar op dat je ' waar ' hebt geantwoord op de volgende vragen :

126791213 141517181924252833436266676876777880


Deel de uitkomst door 25. Dit is je score voor de opvoedingsstijl : Niet-ontvankelijk


Tel het aantal keren bij elkaar op dat je ' waar ' hebt geantwoord op de volgende vragen :

3458101120212241425455575859606163656970


Deel de uitkomst door 23. Dit is je score voor de opvoedingsstijl : Afkeuren


Tel het aantal keren bij elkaar op dat je ' waar ' hebt geantwoord op de volgende vragen :

26444546474849505253................................


Deel de uitkomst door 10. Dit is je score voor de opvoedingsstijl : Laissez-faire


Tel het aantal keren bij elkaar op dat je ' waar ' hebt geantwoord op de volgende vragen :

16232729303132343536373839405164717273747579781


Deel de uitkomst door 23. Dit is je score voor de opvoedingsstijl : Emotioneel coachen

Betekenis Scores Oudertest - Hoge score: Door jou meest gehanteerde Opvoedingsstijl

Scores Oudertest. Vergelijk de scores bij de vier opvoedingsstijlen. De hoogste score geeft aan van welke opvoedingsstijl jij overwegend gebruikt maakt of wat voor soort ouder je bent. Zo geeft de laagste score de stijl van opvoeden aan, die je het minst hanteert. In de praktijk zal dit veelal een combinatie van stijlen zijn, met één opvoedingsstijl die wat duidelijer naar voren komt.


Opvoedingsstijl - Niet-ontvankelijke ouders

Niet-ontvankelijke ouders houden geen of weinig rekening met de (negatieve) emoties van hun kinderen, zoals woede, verdriet en angst. Ze negeren of bagatelliseren deze emoties.

Opvoedingsstijl - Afkeurende ouders

Afkeurende ouders zijn kritisch wanneer hun kinderen (negatieve) emoties en gevoelens laten blijken. Ze corrigeren hun kinderen veelal op negatieve manier, geven een oordeel en geven dan soms ook een standje of straf.

Opvoedingsstijl - Laissez-faire ouders

Laissez-faire ouders accepteren de emoties en gevoelens van hun kinderen en voelen met hen mee. Ze bieden echter geen leiding en stellen geen grenzen aan het gedrag van hun kinderen wat voorkomt uit de emoties en gevoelens.

Opvoedingsstijl - Emotioneel coachende ouders

Emotioneel coachende ouders zijn zich bewust van de emoties van hun kind en zien dit als een gelegenheid voor intimiteit en om het kind iets te leren. Ze luisteren met medegevoel en helpen hun kind hun emoties te benoemen. Ze stellen grenzen en zoeken naar oplossingsstrategieen voor het probleem.


Onderzoek Opvoedingsstijlen. Bovenstaande ouderstijlen of opvoedingsstijlen zijn onderscheiden op basis van onderzoek en follow-up onderzoek in Amerika (Gottman & Declaire, 1986) naar ouders met kinderen, hun stijl van opvoeden en het effect van de betreffende opvoedingsstijl op het kind.

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Opvoedingsstijlen - Stijl van Opvoeden & Kenmerken OudersOpvoedingsstijlen - Stijl van Opvoeden & Kenmerken OudersVier opvoedingsstijlen: laissez-faire, de niet-ontvankelijke, afkeurende en de emotioneel coachende stijl, kwamen naar v…
De ontwikkeling van kinderenDe ontwikkeling van kinderenDe ontwikkeling van een kind kan iets heel fascinerends zijn. Veel ouders vinden het belangrijk om te weten hoe hun kind…
Positief opvoedenPositief opvoedenWat is nu positief opvoeden precies? Het is een manier van opvoeden die gericht is op het bevorderen van de ontwikkeling…
De verwerkingsfases van een jeugd bij narcistische oudersDe verwerkingsfases van een jeugd bij narcistische oudersVaak ontdekken mensen die zijn opgegroeid bij narcistische ouders pas op volwassen leeftijd echt wat er met hen is gebeu…

Kindertraktaties, waar moet je op lettenEen verjaardag is natuurlijk een groot feest voor kinderen, zeker als je dan ook nog eens op school mag uitdelen. Toch i…
Adviezen voor gezelligheid in huis, tips voor ouders!Adviezen voor gezelligheid in huis, tips voor ouders!82% van alle gelukkige mensen vinden dit geluk in hun familie. Men voelt zich een belangrijk lid van het gezin, en daarm…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Jill111, Pixabay
 • Goleman, D. (1996) Emotionele Intelligentie. Emoties als Sleutel tot Succes. Contact
 • Gottman, J. en Declaire, J. (1998) Hart voor je kind. De 5 stappen naar de emotionele intelligentie van je kind. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers
 • Testvademecum PPP (Psychologisch Pedagogische Praktijk)
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.