Leiderschapsstijl - Laissez faire

Leiderschapsstijl - Laissez faire De Laissez faire leiderschapsstijl. Leiderschapsstijlen zijn er in diverse vormen: de autoritaire stijl, democratische stijl of leiderschap door de groep zelf. De laissez faire stijl (laat maar gaan) blijkt geen positieve effecten te hebben voor de groep, groepsprocessen en groepsleden. Er wordt hier van leiderschapsstijl en groep gesproken, maar de kenmerken die in dit artikel genoemd worden, gelden ook in de opvoedings-situatie, indien de laissez-faire vorm als opvoedingsstijl wordt gehanteerd

De diverse Leiderschapsstijlen

Er zijn verschillende leiderschapsstijlen te onderscheiden:

Leiderschap - Laissez faire Stijl

De laissez-faire leiderschapsstijl wordt hieronder besproken. De andere leiderschapsstijlen worden elk in een apart artikel uiteengezet. Klik hiervoor op de bovenstaande link voor het betreffende artikel.

Kenmerken Laissez-faire Leiderschaps Stijl

De laissez-faire ('laat maar gaan') stijl ontleent zijn naam aan een leidershouding die verregaand passief is, dat wil zeggen alles zonder ingrijpen laat gebeuren.

Kenmerken Laissez-faire stijl

Een Groepsleider met een laissez-faire stijl:
  • Laat zijn groepsleden zelf bepalen wat het juiste (of niet juiste) is
  • De grondhouding is in principe een ruimte- of vrijheid gevende houding, maar is meestal:
  • handelen vanuit een niet betrokken, onverschillige of niet geëngageerde houding

Effecten Laissez-faire Stijl

Effecten laissez-faire stijl

Een laissez-faire leiderschapsstijl geeft vertwijfeling en onzekerheid in de groep. Onder 'leiding' van een totale bewegingsvrijheid is er geen sprake van ontplooiing van een groep. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat deze leiderschapsstijl zowel de krachtige als de zwakste leden niet tot ontplooiing brengt. Er ontstaat al snel verval van een groep, hetgeen mede veroorzaakt wordt door kliekvorming en toenemende rivaliteit en tenslotte zal resulteren in uiteenvallen van de groep. De gevolgen zijn vergelijkbaar met die van een autoritaire leiderschapsstijl (zie Leiderschap - Autoritaire Stijl). In beide gevallen treedt infantilisering op, daar de groepsleden met hun ideeën en wensen niet serieus genomen worden.

Opvoeding en laissez-faire stijl. Dit gegeven komt ook naar voren uit onderzoek naar kinderen die opgevoed zijn in een laissez-faire opvoedingsstijl. Kinderen die op deze wijze opgevoed zijn vertonen sterke behoefte om op de een of andere manier een band te kunnen ervaren en serieus genomen te worden, ook al is dit in de vorm van bestraffing. De laissez-faire houding blijkt te leiden tot ervaringen van eenzaamheid, het niet goed kunnen vormen van een solidaire relatie en een regressieve afhankelijkheidstendens. De laissez-fair stijl kan groepsleden aanzetten tot primitievere asociale gedragsvormen en brengt een ontstaan van een behoefte aan autoritaire leiding en autocratisch geweld met zich mee.

Typeringen Laissez-faire Stijl

Hoewel de laissez-faire stijl geen positieve processen of effecten geeft, kunnen er situaties zijn waarin het (tijdelijk) doelbewust gebruik van deze stijl vruchtbaar kan zijn. Wanneer een nieuwe groepsleider in een reeds bestaande groep komt, zal deze zich in eerste instantie vaak observerend en afwachtend opstellen, om te kunnen beoordelen hoe ver de groep is. Ook kan het goed zijn om als groepsleider tijdens het werken met een groep terzijde te staan om de groep ruimte te bieden om op eigen kracht tot een besluit te komen. De rol van de groepsleider is dan om beschikbaar te blijven voor advies en informatie en toezicht te houden om bescherming te bieden als er problemen ontstaan of als het mis gaat. De tijdelijke en doelbewuste hantering van deze stijl komt voort uit zorg en know how en niet uit onzekerheid, onverschilligheid en dergelijke.
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Leiderschap - Democratische StijlLeiderschap - Democratische StijlLeiderschap - Democratische stijl. Deze leiderschapsstijl wordt ook wel collegiale leiderschapsstijl genoemd. Een stijl…
De verschillende leiderschapsstijlenDe verschillende leiderschapsstijlenDoor de eeuwen heen is effectief leiderschap altijd al een belangrijk onderwerp geweest in de literatuur en de praktijk.…
Leiderschapsstijl - De Groep ZelfLeiderschapsstijl - De Groep ZelfLeiderschap door de groep zelf. Er zijn diverse leiderschapsstijlen, zoals de democratische, autoritaire of laissez-fair…
Leiderschap - Autoritaire StijlLeiderschap - Autoritaire StijlDe Autoritaire leiderschapsstijl. Leiderschapsstijlen zijn er in verscheidene vormen, zoals de democratische stijl, lais…

Conflicthantering in GroepenConflicthantering in GroepenConflicthantering of Conflict Copingstijl. Groepen kunnen verschillend met conflicten omgaan. Een sociaal conflict kan o…
Bronnen en referenties
  • Antons, K. Groepsdynamica in praktijk. Samsom. Sociale en culturele reeks
  • Remmerswaal, J. Groepsdynamica. Bloemendaal Nelissen.
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 28-08-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.