Leiderschapsstijl - De Groep Zelf

Leiderschapsstijl - De Groep Zelf Leiderschap door de groep zelf. Er zijn diverse leiderschapsstijlen, zoals de democratische, autoritaire of laissez-fair stijl, waarbij er sprake is van een leider die de groep stuurt. De hele groep zelf kan ook de leiding hebben, waarbij er niet een leider is, maar men afwisselend de leiding verkrijgt. Het groepslid dat op een bepaald moment of bij een issue de juiste capaciteit of vaardigheid heeft, neemt de leiding. Zo wordt individuele kennis en kunde benut om groepsdoelen te bereiken.

De Diverse Leiderschapsstijlen

Er zijn verschillende leiderschapsstijlen te onderscheiden:

Leiderschapsstijl - Door de groep Zelf

Leiderschap door de groep zelf wordt hieronder besproken. Andere leiderschapsstijlen worden per stijl in een apart artikel besproken. Zie hiervoor de links van bovengenoemde leiderschapsstijlen.

Kenmerken - Leiding door De Groep Zelf

Kenmerken Leiderschapsstijl door De Groep Zelf

Deze leiderschapsstijl gaat een stap verder dan de democratische leiderschapsstijl (zie Leiderschap - Autoritaire Stijl ).
Een groepsstijl waarbij de groep zelf de leiding heeft, kenmerkt zich door:
  • Leiding geven wordt niet gezien als functie of taak van een enkele leider, maar de groep zelf vervult deze functie.
  • De overeenstemming en consensus berusten op een besef van aanwezige verschillen tussen groepsleden, qua capaciteiten, bereidwilligheid en talent
  • De grondhouding hierbij is het besef dat alleen de erkenning van verschillende capaciteiten en het benutten hiervan voor elk individu pas echte samenwerkingsverbanden ontstaan
  • De consensus en erkenning van de bestaande individuele verscheidenheid houdt in dat er geen ingebeeld groepsconformisme heerst, hetgeen bij autoritaire leiding vaak wel het geval is en in dat geval vaak zelfbescherming van de groepsleden als doel heeft.

Effecten - De Groep Zelf Stijl

Effecten Leiding door de Groep Zelf

Een groep waarbij de groepsleden zelf de leiding hebben lost haar conflicten op door alle manieren van conflictoplossing te integreren. Integratie is de beste, maar tevens moeilijkste vorm. Meningen of ideeën die met elkaar in tegenspraak zijn dienen bediscussieerd, tegen elkaar afgewogen en opnieuw geformuleerd te worden. De groep in zijn geheel werkt samen aan een oplossing, die voor alle groepsleden bevredigend is. Tevens is het vaak ook een oplossing die beter is dan elk van de voorafgaande deeloplossingen apart. De rollen en functies in een dergelijke groep worden wisselend vervuld door de groepsleden. Ook is er sprake van spontane en volledige participatie van de groepsleden (voor zover ze zich bekwaam voelen).

Typeringen Leiding door De groep Zelf

De aangewezen persoon. Indien de groep zelf de leiding heeft, gaat de leiding (tijdelijk) op een bepaald groepslid over die de middelen of capaciteiten bezit om de behoeften van de groep op dat moment te bevredigen. De leider is degene die datgene doet wat aan de behoeften en het bereiken van het doel van de groep tegemoetkomt. Daar er in een groep vele functies te vervullen zijn en deze onmogelijk door een enkel individu uitgevoerd kunnen worden, worden deze functies beurtelings vervuld door verschillende groepsleden, telkens wanneer ze nodig of de aangewezen persoon zijn. Hierbij gaat het erom dat de functies goed vervuld worden en niet wie deze vervuld.

Tijdelijk aangestelde Leider

Tijdelijk aangestelde leider. Over het algemeen hebben de meeste groepen een aangestelde leider of voorzitter die hiermee een bepaalde autoriteit verkrijgt of natuurlijk gezag heeft. Deze aangestelde leider zorgt ervoor dat de meest noodzakelijke functies voortgang krijgen. Dit houdt overigens niet in dat alle leiderschapsfuncties voorbehouden zijn aan de persoon met autoriteit of natuurlijk gezag. In al wat langer bestaande en goed ontwikkelde groepen wordt van ieder, die ziet dat het vervullen van een bepaalde functie nodig is voor de groep, ook verwacht dat hij/zij deze functie zal vervullen.
Niet iedere groep is altijd of op bepaalde momenten in staat om met de leiderschapsfuncties in deze vorm -verdeling en wisseling onder de groepsleden- goed te functioneren. Dit is de reden dat het meestal tot op zekere hoogte toch aan een aangestelde leider wordt overgelaten om te kiezen welke stijl op welk tijdstip gehanteerd wordt. De aangestelde leider dient in ieder geval de verschillende leiderschapsstijlen te kennen en bewust toe te passen.
© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Leiderschap - Democratische StijlLeiderschap - Democratische StijlLeiderschap - Democratische stijl. Deze leiderschapsstijl wordt ook wel collegiale leiderschapsstijl genoemd. Een stijl…
Leiderschapsstijl - Laissez faireLeiderschapsstijl - Laissez faireDe Laissez faire leiderschapsstijl. Leiderschapsstijlen zijn er in diverse vormen: de autoritaire stijl, democratische s…
De verschillende leiderschapsstijlenDe verschillende leiderschapsstijlenDoor de eeuwen heen is effectief leiderschap altijd al een belangrijk onderwerp geweest in de literatuur en de praktijk.…
Leiderschap: LeiderschapsstijlenLeiding geven aan een organisatie kan op vele manieren. De stijl van leidinggeven verschilt van persoon tot persoon, maa…

Conflicthantering in GroepenConflicthantering in GroepenConflicthantering of Conflict Copingstijl. Groepen kunnen verschillend met conflicten omgaan. Een sociaal conflict kan o…
Leiderschap - Autoritaire StijlLeiderschap - Autoritaire StijlDe Autoritaire leiderschapsstijl. Leiderschapsstijlen zijn er in verscheidene vormen, zoals de democratische stijl, lais…
Bronnen en referenties
  • Antons, K. Groepsdynamica in praktijk. Samsom. Sociale en culturele reeks Remmerswaal, J. Groepsdynamica. Bloemendaal Nelissen.

Reageer op het artikel "Leiderschapsstijl - De Groep Zelf"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sila
Laatste update: 22-08-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!