Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer?

Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer? Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer? In het boek 'Answering jewish objections to Jesus - General and historical objections' beantwoordt de Messiaanse Jood Michael L. Brown onder meer deze vraag.¹ Er zijn zowel christenen als Joden die denken dat 'Joodse gelovigen in Jezus' een contradictio in terminis is; een verbinding tussen woorden die onmogelijk is. Net zoals een Hindoe voor Mohammed niet bestaat. Is dat juist?

Jood-zijn kan niet afgeworpen worden

Een Hindoe die in de islamitische profeet Mohammed gelooft, is niet langer een hindoe maar een moslim. Dat is zo klaar als een klontje. In dezelfde lijn denken veel Joden (maar ook veel christenen) dat een Jood die in Jezus gelooft, niet langer een Jood is maar een christen. Een Jood die dit goyische geloof omarmd, is niet langer een Jood. Dit klink op het eerste gezicht heel plausibel, maar het klopt niet. In de eerste plaats is iemand Jood bij geboorte en dit kan nooit ongedaan gemaakt worden. Rabbijn S.Ph. de Vries Mzn zegt hierover in zijn klassieke werk 'Joodse riten en symbolen':

De geboorte beslist over de afstamming. Al wat uit een joodse moeder is geboren, hetzij man of vrouw, is een kind des jodendoms, van het joodse volk, is van joodse nationaliteit. (...) Deze nationaliteit verliest de jood-geborene nimmer. Hij of zij, ze kunnen haar nooit ongedaan maken. Zij kunnen haar niet afwerpen en niet opzeggen. Bij geen enkele instantie of autoriteit. Want die bestaat niet. Nergens ter wereld. Ze kunnen haar zelfs niet verzaken. Evenmin als men immers de geboorte kan verzaken. Beide zijn zij feit. Feit, dat niet afhankelijk is van wel of niet aanvaarden. Niet afhankelijk eveneens van welke latere daad of handeling ook. Slechts met het sterven wordt het feit der geboorte herroepen. Zo doet alleen de dood deze joodse nationaliteit teniet.²

Alles aan Jezus is Joods

Jood is iemand bij geboorte, maar dat maakt hem of haar nog niet tot een religieuze Jood. Daar gaat een keuze aan vooraf. Volgens de Messiaanse Jood Michael L. Brown is de ultieme vraag niet of iemand Jood of niet-Jood is, maar of hij of zij Jezus als Messias aanvaardt. En alles aan Jezus - zijn Hebreeuwse naam luidt: Jesjoea - is Joods en dat in de meest pure en Bijbelse zin van het woord, aldus Michael L. Brown:

Jesus is the Jewish Messiah, the one spoken of in our Hebrew Bible. Believing in him is the most Jewish thing a Jew can do.(p.7)

Geloven in Jesjoea haMasjiach, degene waar de Hebreeuwse Bijbel van getuigt, is volgens Brown het meest Joodse wat een Jood kan doen.

Tweedeling: òf Jood, òf christen

Heel veel mensen maken een tweedeling in hun gedachten. Aan de ene kant zijn er de Joden en het Jodendom en aan de andere kant zijn er de christenen en het christendom. Iemand is het één of het ander. Maar deze simpele dichotomie is in werkelijkheid niet zo eenvoudig. Als we 2000 jaar terug gaan in de tijd, dan zien we dat Jezus, de apostelen en de eerste leerlingen Joden waren en leefden als gelovige (wetsgetrouwe) Joden. Jezus werd geboren in een Joods gezin, hij was besneden (het verbondsteken van het verbond dat God met Abraham sloot), hij onderhield de Wet van Mozes, de Tora, hij bad de psalmen en Joodse gebeden, hij droeg gedenkkwasten - tsietsiejot - conform het voorschrift in Deuteronomium 22:12, hij ging naar de synagoge en vierde de Joodse feesten. Hij sprak keer op keer: “Hebt u niet gelezen...” en dan citeerde Hij het Woord Gods uit de Tora, de profeten of de psalmen (samen de Tenach). Jezus zei dat hij alleen gezonden was naar de verloren schapen van het volk van Israël (Matteüs 15:24). Hij leerde ondubbelzinnig: “... de redding komt van de Joden” (Johannes 4, 22). Hij stierf aan het kruis met boven zijn hoofd het opschrift: 'Koning van de Joden'. Hij steeg als Jood op ten hemel en zal zo terugkomen. Jezus wordt dé Koning, niet alleen over Israël, maar over heel de aarde. Hij zal plaatsnemen op de Troon van David en vanuit Jeruzalem zal hij regeren.

Jezus is de Joodse Messias van Israël

Een Jood die Jesjoea als Messias aanvaardt, stapt niet over op een ander geloof; hij wordt geen christen die zijn Joodse wortels, Joodse identiteit en Jood-zijn achter zich laat. Dat is een absurde gedachte en vooral christenen aan te rekenen (zie onder). Kijk eens wie Jezus is. Hij is de Joodse Messias van Israël. Hij is het doel waarop de Tora mikt: hij ís de levende Tora. De Tora wordt vertolkt in de levende Persoon van Jesjoea haMasjiach, Jezus Christus. De Messiaans-Joodse schrijver David Chernoff zegt dan ook ergens: "Hoe kan ik nu als Jood minder Joods worden door de Joodse Messias van Israël te aanvaarden?" De vraag stellen is hem beantwoorden.

Joden die geloven in Jesjoea haMasjiach en hun eigen Joodse identiteit behouden

In het Nieuwe Testament (Brit Chadasja) lezen we over het feit dat de eerste Gemeente ontstond vanuit Joodse gelovigen en dus een voluit Messiaanse Gemeente was. Pas later gingen ook ‘gelovigen uit de Heidenen’ de Joodse Messias volgen. Het waren Joden die aan hen het evangelie brachten. Op wonderbaarlijke wijze toonde God aan de Messiasbelijdende Joden dat Jesjoea haMasjiach voor zowel Joden als niet-Joden redding en verlossing brengt. Ook het nieuwe verbond was weliswaar gesloten met Israël (Jeremia31:31; Romeinen 9:3), maar tegelijk opengesteld voor alle niet-Joden. Door de jaren heen nam het aantal gelovigen uit de heidenen steeds meer toe en op een gegeven ogenblik hadden zij de overhand.

Joodse identiteit behouden

Een tegenstrijdig situatie ontstond na vele jaren. De Joodse apostelen en de vroege Messiasbelijdende Joden brachten het evangelie aan de niet-Joodse wereld, en eeuwen later was de Kerk van haar Joodse wortels van het geloof vervreemd. Doorheen de eeuwen heeft de Kerk haar Joodse oorsprong niet goed begrepen noch aanvaard, en op een gegeven ogenblik zeiden de heidenchristenen tegen Joden die meer wilden weten over nota bene hún Messias: 'Als je in hem wilt geloven, moet je alles wat Joods is afzweren'. We zien dat sinds de 19e eeuw er (weer) steeds meer Joden zijn die geloven in Jesjoea haMasjiach en hun eigen Joodse identiteit behouden. Het geloof dat de Jood Jesjoea uit het geslacht van David, de koning van Israël, de beloofde Messias van Israël is, zoals voorzegd door de profeten van Israël, zet absoluut geen streep door het Jood-zijn, maar is - zo kunnen we opmaken uit de Bijbel - de ultieme en waarachtige bevestiging daarvan.

De Messiaanse Jood Michael L. Brown drukt het aldus uit:

The fact is ... that belief in the real Jesus (i.e., the Yeshua of the Bible and not the one of later, man-made tradition) and true Jewishness (which does not always equate with traditional Jewishness) are compatible, and when a Jew embraces Yeshua the Messiah, he becomes more Jewish than ever before. Just ask any of a thousand Jewish followers of Jesus what happened in their lives once they believed in him. You'll be amazed what you hear.
The bottom line is this: Being a faithful Jew and believing in Jesus the Jewish Messiah are totally compatible.(p.9)


Noten:
  1. Dr. Michael L. Brown: Answering Jewish Objections to Jesus: General and Historical Objections - Volume One; Baker Book House - Michigan, United States; 2000.
  2. Rabbijn S.Ph. de Vries Mzn.: Joodse riten en symbolen; Arbeiderspers, Amsterdam, 5e druk 1968, p.181.

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan RodenburgrecensieJoodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg'Joodse volgelingen van Jezus - Een overzicht in 40 vragen en antwoorden', rolde in 2010 van de persen. Het is geschreve…
Wijzen uit het oosten waren zo dom nog nietWijzen uit het oosten waren zo dom nog nietHet lijkt merkwaardig dat de wijzen uit het oosten zo laat waren. Hoewel zij in menig kerststal gelijk met de herders bi…
Joodse wortels christendom: Kesjer-cursusJoodse wortels christendom: Kesjer-cursusDe Joodse wortels van het christendom kun je (her)ontdekken door de Kesjer-cursus. Jezus de Messias is gekomen om een ie…

Ds. W.J.J. Glashouwer: de wortel van het antisemitismeDs. W.J.J. Glashouwer: de wortel van het antisemitismeDs. Willem J.J. Glashouwer is predikant binnen de PKN. Ds. Glashouwer is als voorzitter van de 'European Coalition for I…
Willem J. Ouweneel over de erfzonde: wat wordt geërfd?Willem J. Ouweneel over de erfzonde: wat wordt geërfd?Inmiddels heeft dr. Willem J. Ouweneel - bejubeld door de één, verguisd door de ander (ik overdrijf lichtelijk) - alweer…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Smahel, Pixabay
  • Dr. Michael L. Brown: Answering Jewish Objections to Jesus: General and Historical Objections - Volume One; Baker Book House - Michigan, United States; 2000.
  • Rabbijn S.Ph. de Vries Mzn.: Joodse riten en symbolen; Arbeiderspers, Amsterdam, 5e druk 1968, p.181.
Reactie

Bijbelvorsers, 10-04-2017
Als Esseen was alles aan Jezus natuurlijk op en top Joods en was het nooit zijn bedoeling geweest om een andere godsdienstbeweging te creëren. Ook heeft hij nooit beweerd God te zijn, en hield hij zich volledig aan Gods wetten, wat hij ook van zijn volgers verwachtte.

Door politieke (en economische) toegevingen is er echter een verschrikkelijke verschuiving ontstaan in de nakomelingen van volgelingen van de apostelen en valse leermeesters, waardoor vele heidense kenmerken in het geloof zijn geslopen en wij nu in het Christendom twee hoofdgroepen hebben, zij die zich aan de heidense rituelen bezondigen, de Drie-eenheidsbeleiders, en zij die nog steeds volgens de leer van rabbi Jeshua willen leven. Die Enige God aanbidders kunnen zich eigenlijk in sommige gevallen meer beroepen op Messiaans Jodenschap dan sommige Messiaanse joden, zoals deze wij in de Verenigde Staten van Amerika zeer veel trinitarische groepen kunnen vinden. In Nederland valt het echter ook op dat, eigenaardig genoeg, daar ook trinitarisch zogenaamde Messiaanse Joden gemeenschappen hebben. Maar zulke Drie-enige god druist totaal in tegen elke ernstige Joodse leer. In wezen zou de Joodse gemeenschap zich tegen zulke groepering hun naam moeten verzetten, doordat het een slag in het gezicht is van de vele Joden die in de vele progroms en "werk" of uitroeingskampen om het leven zijn gekomen. Reactie infoteur, 01-05-2017
Het gaat erom wat de Bijbel zegt. Jezus claimde de Zoon van God te zijn (zie o.a. Johannes 10:36, Johannes 9:35-38). Jezus claimde gelijkheid met God (Johannes 5:18). Jezus claimde tevens Jahweh te zijn. Wie is volgens Psalm 23:1 de Herder? Jahweh. Wie is volgens Jezus in Johannes 10:11, 14 'de goede Herder'? Jezus! Lees hier verder: https://goo.gl/xnhuC8.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 15-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.