InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet

Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet

Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet De vertrouwensregel is een belangrijke regel van ongeschreven staatsrecht. De relatie tussen de verschillende Nederlandse staatsorganen blijkt uit de vertrouwensregel, de ministeriële verantwoordelijkheid, de informatieplicht en het ontbindingsrecht. De vertrouwensregel houdt in dat de bewindslieden van het kabinet het vertrouwen van het parlement dienen te hebben om in functie te kunnen blijven. Dit vertrouwen hoeft bij het aantreden van een nieuwe minister niet uitgesproken te worden, maar wordt verondersteld aanwezig te zijn door zowel het aangestelde kabinet als het parlement. Het kabinet, een minister of een staatssecretaris dient op te stappen, indien een meerderheid in één van de Kamers geen vertrouwen meer in het kabinet of een van haar bewindslieden heeft. In dit geval dient het parlement een zogeheten 'motie van wantrouwen in'.

Vertrouwensregel & motie van wantrouwen


Wat is de betekenis van de vertrouwensregel?

De vertrouwensregel houdt in dat het kabinet, bestaande uit alle ministers en staatssecretarissen, het vertrouwen van het parlement oftewel de Staten-Generaal dient te hebben. Een kabinet, minister of staatssecretaris moet opstappen, als een meerderheid in één van de Kamers geen vertrouwen meer in hem of haar heeft. De vertrouwensregel geldt dus tussen het kabinet en haar leden enerzijds, en de beide Kamers van de Staten-Generaal anderzijds. De vertrouwensregel behoort tot het ongeschreven recht, en meer specifiek tot het ongeschreven Nederlandse Staatsrecht. Deze regel staat niet in de wet vastgelegd, maar wordt wel als zodanig gehanteerd.

Vertrouwensregel & politieke ministeriële verantwoordelijkheid

De vertrouwensregel is niet denkbaar zonder de politieke ministeriële verantwoordelijkheid. De vertrouwensregel hangt nauw samen met het ter verantwoording roepen van de ministers over het gevoerde beleid van het ministerie waarover zij de leiding hebben. Het vertrouwen in een minister kan worden opgezegd voor álle zaken die binnen de ministeriële verantwoordelijkheid vallen: hieruit blijkt het belang van de relatie tussen de vertrouwensregel en de (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid. Eigenlijk kan de vertrouwensregel worden gezien als een tenuitvoerlegging van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Negatieve vertrouwensregel

Het vertrouwen dat het parlement in het kabinet heeft, wordt niet bij het aantreden van het kabinet uitgesproken. Het vertrouwen wordt daarentegen wél verondersteld aanwezig te zijn. Het kabinet mag dus uitgaan van het vertrouwen van het parlement zolang er geen wantrouwen door een meerderheid in een van de Kamers is uitgesproken. Hierom wordt de vertrouwensregel ook wel de 'negatieve vertrouwensregel' genoemd:

"Er wordt vanuit gegaan dat beide Kamers van de Staten-Generaal vertrouwen hebben in het kabinet en haar bewindslieden, totdat een meerderheid in één van de Kamers besluit om dit vertrouwen uitdrukkelijk op te zeggen."

Waarom is de vertrouwensregel belangrijk?

Het bestuur bezit over een indirecte democratische legitimatie; zolang de Kamer een minister (of het gehele kabinet) niet naar huis stuurt, wordt er vanuit gegaan dat wordt gehandeld in overeenstemming met de standpunten en opvattingen van het parlement. Immers, indien het parlement van mening is dat een minister, een staatssecretaris of het gehele kabinet niet volgens haar opvattingen of standpunten handelt, dan kan zij hierover een motie van wantrouwen indienen. Het mogelijke gevolg hiervan is de ontslagaanbieding door de betreffende minister of het kabinet aan de Koning. Een ander mogelijk gevolg is dat het betreffende bewindslied of het kabinet probeert om een Kamerontbinding te realiseren.

Nederland is een indirecte democratie

De achterliggende reden dat het parlement een minister of het gehele kabinet middels de vertrouwensregel naar huis kan sturen, is dat Nederland een indirecte vorm van democratie kent en overeenkomstig kiest de Nederlandse bevolking de vertegenwoordigers die in het parlement komen.

Wat is een motie?

Met een motie geeft de Kamer aan welk standpunt deze inneemt ten aanzien van bijvoorbeeld een beleidsonderwerp, bewindslied, ontwikkeling, of een handeling.

Er zijn verschillende soorten moties te onderscheiden:
  • Motie van treurnis
  • Motie van afkeuring
  • Motie van wantrouwen

Wat is een motie van wantrouwen?

De motie van wantrouwen geeft blijk van het verloren vertrouwen van het parlement in het gehele kabinet of een bewindspersoon, zoals een staatssecretaris of een minister.

Procedure van een motie van wantrouwen

De motie van wantrouwen wordt ingediend door een Kamerlid dat daarbij de steun nodig heeft van minimaal 5 andere Kamerleden. Vervolgens wordt in de Kamer gestemd met een gewone meerderheid van stemmen: indien één meer dan de helft van de Kamerleden vóór de motie stemt, dan is de motie van wantrouwen 'aangenomen'.

Mogelijke gevolgen van een aangenomen motie van wantrouwen

Er bestaan 2 mogelijke gevolgen van een aangenomen motie van wantrouwen:

Ontslagaanbieding

Het kabinet, waaronder de ministers, dient het vertrouwen van een meerderheid in beide Kamers van de Statengeneraal te hebben om hun ambt uit te oefenen; dit is de betekenis van de vertrouwensregel. Een aangenomen motie van wantrouwen betekent dat een meerderheid van de Kamer niet meer het vertrouwen heeft dat het kabinet of een minister zijn of haar functie naar wens uit kan oefenen. Hierom kan het betreffende kabinet, of de betreffende minister en staatssecretaris, niet langer aanblijven. Indien de motie van wantrouwen door een meerderheid in een van de Kamers is aangenomen, dienen de betrokken bewindslieden hierop hun ontslag aan te bieden aan de Koning. Een aangenomen motie van wantrouwen leidt dus tot ontslagaanbieding aan de Koning door een minister, een staatssecretaris, of het gehele kabinet.

Kamerontbinding

Indien het conflict zich niet afspeelt tussen het parlement en een bewindslied, maar tussen het parlement en het gehele kabinet, dan heeft het kabinet naast ontslagaanbieding tevens de mogelijkheid om een Kamerontbinding teweeg te brengen. Wanneer het kabinet kiest voor een Kamerontbinding worden er binnen 40 dagen verkiezingen gehouden om de mening van het volk te raadplegen; Nederland is een indirecte democratie. De Tweede Kamer is meestal de Kamer die wordt ontbonden, ook al bestaat de mogelijkheid om de Eerste Kamer te ontbinden.

Wanneer kan het parlement het vertrouwen in een bewindslied of het kabinet opzeggen?

Het vertrouwen in het kabinet, een minister of staatssecretaris kan worden opgezegd om een grote verscheidenheid aan redenen. De reden kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het privéleven van een minister, om een fout die de minister heeft gemaakt, of een foutieve handeling van iemand onder de verantwoordelijkheid van de minister. Een minister hoeft geen verantwoording aan het parlement af te leggen over een zaak als indien hij/zij opstapt alvorens het parlement haar wantrouwen over deze zaak in een motie kenbaar heeft gemaakt.

Minister besluit zelf om op te stappen

Bovendien kan een minister zélf bepalen om af te treden indien hij/zij van mening is dat er geen sprake meer is van vertrouwen van het parlement in zijn/haar beroepswerkzaamheden. Een minister kan dus aftreden zonder dat het parlement tegen de minister een motie heeft ingediend.

Hoe is een motie van wantrouwen te herkennen?

Meestal blijkt uit de tekst van de ingediende motie (van wantrouwen) al dat het om een motie van wantrouwen gaat. In een zeldzaam geval kan het onduidelijk zijn of een ingediende motie ook daadwerkelijk een motie van wantrouwen betreft. Wanneer een bewindslied of het gehele kabinet een motie interpreteert als een motie van wantrouwen, dient het betrokken bewindslied of kabinet op te stappen. De wijze waarop een bewindslied of kabinet een motie interpreteert bepaald of er sprake is van een motie van wantrouwen. Ook een motie van motie van treurnis of een motie van afkeuring kan door een minister, een staatssecretaris of het kabinet, worden geïnterpreteerd als een motie van wantrouwen waardoor het kabinet of het bewindslied kan besluiten om zijn of haar ontslag aan te bieden aan de Koning.

Lees verder

© 2018 - 2019 Aucourant, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De regering en het kabinetDe regering wordt gevormd door de koningin en alle ministers. Het kabinet bestuurt het land en voert het beleid uit. Dez…
Wat is de motie van wantrouwenWat is de motie van wantrouwenWanneer onaanvaardbare beslissingen worden genomen in de politiek, hoor je nog wel eens van de motie van wantrouwen. Maa…
Staatsinrichting: MotiesIn de Tweede Kamer kan ook bij begrotingsontwerpen gebruik gemaakt worden van het recht van amendement. Omdat begrotings…
Het recht: regeringsstelselsHet recht: regeringsstelselsVroeger werd er uitsluitend onderscheid gemaakt tussen een monarchie, waar een koning aan het hoofd stond, en een republ…
Staatsinrichting: KabinetsformatieNa de verkiezingen zal er een meerderheidscoalitie gevormd moeten worden om het land te regeren. De kabinetsformatie kan…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Alexas Fotos, Pixabay
  • Niko Koffeman, Motie van vertrouwen ontwikkelt ongeschreven staatsrecht, Binnenlands Bestuur, 25 april 2013, https://www.binnenlandsbestuur.nl/motie-van-vertrouwen.
  • HERINGA Aalt Willem, VAN DER VELDE Jakob, VERHEY Lucy, VAN DER WOUDE Wytze, Staatsrecht, augustus 2010, pp. 43-165.
  • Parlement.com, Kamerontbinding, https://www.parlement.com/id/vh8lnhrptxx2/kamerontbinding.
  • Parlement.com, Vertrouwensregel parlement en kabinet, https://www.parlement.com/id/vh8lnhrr6zzk/vertrouwensregel_parlement_en_kabinet.

Reageer op het artikel "Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Aucourant
Laatste update: 17-07-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!