Test je rekenvaardigheid

Test je rekenvaardigheid Een goed rekenkundig inzicht is belangrijk. In het dagelijks leven betreffende allerlei regelingen en financiële zaken, tijdens een opleiding en in het beroepsleven. Wil je weten op welk niveau jouw rekenvaardigheid ligt? Doe dan deze rekentest om een beeld te krijgen van je rekenkundige intelligentie, praktische rekenvaardigheid, inzicht qua schatting en begroting én het niveau van de totaalscore in vergelijking met je normgroep (leeftijdgenoten).

Algemene instructie rekentest

Deze instructies zijn van toepassing op de rekentest.
 • Het is belangrijk voor de betrouwbaarheid van de resultaten om de test op een rustig moment te maken zonder storende invloeden van buitenaf.
 • Er is sprake van een tijdslimiet bij de onderdelen van deze test. Het is belangrijk om deze tijd nauwkeurig aan te houden, omdat je anders geen goed beeld krijgt van jouw rekenvaardigheid.
 • Voorafgaand aan de verschillende testonderdelen wordt telkens een instructie of voorbeeld gegeven. Lees dit goed door.
 • De testopgaven hebben een verschillende moeilijkheidsgraad. Het is niet erg als je bepaalde opgaven niet goed op kunt lossen, ga dan gewoon door met de volgende opgaven.
 • Gebruik geen rekenmachine bij deze rekentest. Het is de bedoeling dat je met hoofdrekenen en het gebruik van een kladblaadje tot een oplossing komt.
 • De resultaten hebben alleen waarde als je de aanwijzingen bij de test opvolgt. Als je ‘vals speelt’ bedrieg je je zelf. De juiste antwoorden kun je onder aan de pagina vinden.

De rekentest bestaat uit drie delen.
 • Deel 1a – Aanvullen van ontbrekende getallen
 • Deel 1b – Ontdekken van foute getallen
 • Deel 2 – Praktisch rekenen
 • Deel 3 - Berekenen/schatten van grote getallen

Rekentest deel 1a: instructie

Aanvullen van ontbrekende getallen

Vul bij de onderstaande elf getallenreeksen het ontbrekende getal aan. In de opgaven staan getallen volgens een bepaalde regel naast elkaar. De bedoeling is om deze regels te ontdekken en dan het ontbrekende getal (op de puntjes) in te vullen.

Voorbeeld
2    4    8    16   32    ..

De regel in het voorbeeld is: + 2   + 4   + 8   + 16    + 32  :  het volgende cijfer wordt steeds verdubbeld. Het juiste antwoord is dan ook: 64. Bij onderstaande opgaven is er ook sprake van een getallenreeks die volgens soortgelijke regels zijn opgebouwd.

Tijdsduur: 17 minuten
Je hebt in totaal 17 minuten de tijd voor de onderstaande opgaven in Deel 1a en Deel 1b. Als je eerder klaar bent, kun je met deel 2 beginnen. Belangrijk is om ook echt te stoppen als de 20 minuten om zijn, ook al heb je niet alle opgaven af. De gegeven tijdslimiet is belangrijk. Als je je hier niet aan houdt, heeft de uitkomst van deze test geen waarde.

Deel 1a: opgaven


1]    1     3    9    27    81    ..

2]     7    8   10   13    17  ..

3]    3    15    2    10   1    ..
 
4]    18   25    22    29    26    ..

5]     8    4    2    1    ½    ..

6]   1½   3¼    5    6¾    8½    ..

7]     3    -5    6     -8    9    ..

8]   19,5    21    18    22,5    16,5    ..

9]     2     27    4     9     8     ..


Rekentest deel 1b: Instructies

Ontdekken van foute getallen

In onderstaande opgaven zie je, net als in 1a weer getallenreeksen, die volgens bepaalde regels zijn opgebouwd. Alleen gaat het nu niet om ontbrekende getallen, maar om het ontdekken van foute getallen die ertussen zijn geplaatst. Als het foute getal wegvalt, dan klopt de reeks weer

Voorbeeld
3    10    17    24    29    31

De regel in het voorbeeld is: steeds het getal +7 . Het foute getal is hier dus 29. Als je dit weghaalt, dan klopt de reeks weer. Bij onderstaande opgaven is er ook sprake van een fout getal in de getallenreeks die jij er uit moet halen.

Deel 1b: opgaven


10]       3      8     13    18     21     23

11]    0,5    0,25   0,125    0,1125    0,0625    0,03125

12]      ½    1½    4½   9½    13½    40½

13]      9    21    33   45    54    57

14]    28    22    14   7    3½     1¾

15]    17     12    8     5     3     1

16]     -7   +3    -14    +6    -28    +10

17]     15    13     9    3    -3    -9

18]     15    21    24    27    33    39


Rekentest deel 2: instructies

Praktisch rekenen - Verhaalsommen

De onderstaande 17 opgaven zijn verhaalsommen. Als het je niet lukt om alle opgaven op te lossen, is dit geen probleem. Slechts een klein percentage heeft alle opgaven goed, want er zitten een paar lastige sommen tussen. Voor het berekenen van de sommen heb je een kladblaadje nodig. Reken de opgaven uit tot twee cijfers achter de komma

Tijdsduur: 60 minuten
Je hebt precies een uur de tijd voor de onderstaande zeventien opgaven. Als je eerder klaar bent, kun je met deel 3 beginnen. Let op: stop precies op het moment dat de 60 minuten om zijn, ook als je nog niet alle opgaven hebt gemaakt. Het is belangrijk om je nauwkeurig aan de tijd te houden, anders heeft de uitslag van deze test geen enkele waarde.

Deel 2: opgaven

 1. Een barkeeper tapt op drie dagen de volgende hoeveelheden bier: 3 liter, 4,6 liter en 9,2 liter. Voor een glas bier (= 0,2 liter), rekent hij € 0,55. Hoeveel geld heeft hij in zijn kas?
 2. Een man deelt een getal door 3,4 en krijgt als resultaat 9,2. Hoe groot is het getal?
 3. De mentor is driemaal zo oud als de leerling en tweemaal zo oud als zijn secretaresse. Samen zijn ze 88 jaar. Hoe oud is ieder? (mentor, secretaresse, leerling)
 4. Een geldbedrag wordt onder vier personen zo verdeeld dat A 1/4 , B 1/5, C 3/10 en D de rest, namelijk € 2500,- krijgt. Hoeveel geld krijgt ieder?
 5. Een rechthoekig bouwterrein is 2193 m² groot. De kant langs de straat is 51 m lang. Hoe breed is het stuk grond?
 6. Om een greppel te graven werken 50 arbeiders 142 dagen. Hoe lang hebben 30 arbeiders nodig voor dezelfde greppel?
 7. Een uit de markt genomen model auto wordt € 825,- goedkoper verkocht. Dat is 18 procent van de normale verkoopprijs. Hoe hoog was de oude prijs en hoe hoog is de nieuwe prijs?
 8. Een leraar vermenigvuldigt de helft van een getal met een derde en krijgt als resultaat het getal 24. hij vraagt aan zijn leerlingen hoe groot het getal is. Weet jij het?
 9. Een warenhuis biedt in de uitverkoop een DVD van € 10,30 aan voor € 8,90. Hoeveel procent is de DVD nu goedkoper?
 10. De reactietijd van een autobestuurder bedraagt 1 seconde. Hij rijdt met een snelheid van 96 kilometer per uur. Hoeveel meter rijdt de auto bij het ontstaan van een gevaarlijke situatie, voordat de bestuurder remt?
 11. Een boer oogst gemiddeld 37.750 kilo suikerbieten op een hectare akkergrond. Hoeveel ruwe suiker levert de oogst op, als de bieten een suikergehalte hebben van 15,5 procent?
 12. In 1950 waren er in Duitsland 1.570.400 paarden. In 1968 waren er nog maar 283.200 paarden. Met hoeveel procent is het paardenbestand gedaald?
 13. Het vijfde deel van een geldsom is 3 groter dan het zesde deel. Hoe groot is het bedrag?
 14. De overbrengingsverhouding van twee tandraderen (T1 : T2) bedraagt 3 : 5. Tandrad T1 maakt 255 omwentelingen per minuut. Hoeveel omwentelingen maakt tandrad T2?
 15. Als we het drievoudige van een getal door 4 delen, krijgen we 3/10. Hoe groot is het getal?
 16. Een jongen verkoopt pennen aan zijn schoolvriendjes. Voor twee vraagt hij evenveel als hij zelf voor drie heeft betaald. Hoeveel procent winst heeft hij gemaakt?
 17. Een leeuw, een luipaard en een jakhals eten tezamen een prooi op. De leeuw alleen zou de prooi in een uur opeten. De luipaard zou er drie uur voor nodig hebben, de jakhals zelfs zes uur. Hoe lang eten ze met elkaar van de prooi?

Rekentest deel 3: instructies

Berekenen/schatten van grote getallen

De onderstaande opgaven zijn in principe makkelijk uit te rekenen. De moeilijkheid is alleen dat het grote getallen zijn. De opgaven hoeven niet nauwkeurig te worden uitgerekend. Dit zou zonder rekenmachine te veel tijd in beslag nemen. De juiste oplossing moet in korte tijd worden geschat. De bedoeling is om het juiste antwoord van de vijf gegeven antwoordmogelijkheden te omcirkelen (a, b, c, d of e).

Let op de regel: vermenigvuldigen (x) en delen (:) gaat voor. Daarna pas optellen (+) en aftekken (-).

Tijdsduur: 8 minuten
Je hebt precies 8 minuten de tijd voor de onderstaande 7 opgaven. Let op: stop als de 8 minuten om zijn, ook al heb je niet alle opgaven gemaakt. Hou de voorgeschreven tijd nauwkeurig aan, anders zijn de resultaten van deze test niet betrouwbaar.

Deel 3: opgaven

Opgave 1
75239 - 12724 - 29846 =

a) 49 437
b) 32 669
c) 24 319
d) 18 024
e)      006


Opgave 2
314739 + 2058524 + 192573 + 98702 + 4072639 =

a) 12 419 647
b)   8 643 529
c)   6 737 177
d)   4 892 437
e)   9 214 888


Opgave 3
72 + 240 + 28 + 100 =

a)  700
b)  350
c)  435
d)  440
e)  850


Opgave 4
425248 - 138546 - 217489 - 16079 =

a)   53 134
b) 109 494
c)   39 714
d)   98 317
e)   49 411


Opgave 5
250758 x 2073 =

a)           500 177
b)           419 234
c)    519 821 334
d)    104 329 494
e) 4 398 523 474


Opgave 6
38315 x 539 - 7802 : 94 =

a)   20 651 702
b)     4 837 248
c) 230 921 044
d) 970 633 520
e)        970 428


Opgave 7
52416 : 576 - 38269 : 781 =

a)   15 748
b)     9 502
c)     1 211
d)        814
e)          42

Scoring van de test

Hieronder staan de goede antwoorden. Reken voor ieder goed antwoord 1 punt. Tel ze per deel op.

Scores deel 1Scores deel 2Scores deel 3
  1)  243   1)  46,20   1)   b
  2)    22   2)  31,28   2)   c
  3)      5   3)  48,  24,  16   3)   d
  4)     33   4) A2500, B2000, C3000   4)   a
  5)  0,25   5)   43   5)   c
  6)  10¼   6)  236 2/3 dag   6)   a
  7)    -11   7)  4583,33 - 3758,33   7)   e
  8)     24   8)  12
  9)       3   9)  13,59 %
10)      21 10)  26 2/3
11)  0,1125 11) 5851,25 kg
12)     9½ 12)  82 %
13)       54 13)   90,-
14)      22 14)  375
15)        1 15)  2/5
16)      10 16)  50 %
17)      13 17)  40 min.
18)      24
...... ...... ......


Betekenis scores rekenvaardigheid

In de onderstaande tabel kun je jouw score (puntenaantal naar leeftijdsgroep) bekijken; hoe goed jouw rekenvaardigheid is en hoeveel procent van jouw normgroep (vergelijkingsgroep) een even goed, hoger of lager niveau heeft.

score 14-16 jaarscore 17-21 jaarscore > 22 jaarTaalgevoel Niveau% normgroep
41 - 424242zeer goedA 3 %
38 - 4040 - 4140 - 41goedB14 %
34 - 3737 - 3938 - 39bovengemiddeldC33 %
19 - 3326 - 3631 - 37benedengemiddeld D 33 %
09 - 1813 - 2518 - 30geringE14 %
00 - 0800 - 1200 - 17zeer gering F 3 %

Noot: Lees bij de scores of niveau telkens een marge van een aantal punten hoger of lager. Deze scores dienen niet gehanteerd te worden als absoluut gegeven. Deze Rekentest kan een redelijke schatting of globale indruk geven. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen, dient onderzoek plaats te vinden door een hiertoe bevoegd deskundige.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Centrale TendentieCentrale TendentieAls student heb je vast wel eens te maken met het gewogen en on-gewogen gemiddelde, wat het modus precies is, een aantal…
Vruchtbaarheidstest voor de manAls pogingen tot zwangerschap niet lukken is het fijn om de mogelijkheid te hebben om de vruchtbaarheid te controleren.…
Shuttle run testIedereen heeft wel eens gehoord van de shuttle run test of de piepjestest. Deze test wordt wereldwijd gebruikt en aanger…
Vrije software in het onderwijsSoftware die je kan gebruiken in de lessen is niet altijd even goedkoop. Daarnaast treden er soms problemen op met de to…

Werk en Stress - CopingWerk en Stress - CopingStress en Werk. Stress en psychi-sche klachten vormen voor werk-nemers in het bedrijfsleven een belangrijke reden voor a…
Opleiding en beroep - Sport & bewegingscoördinatorOpleiding en beroep - Sport & bewegingscoördinatorDe 4-jarige middenkaderopleiding Sport & Bewegingscoördinator (mbo-niveau 4, bol) leidt op om leiding, begeleiding en le…
Bronnen en referenties
 • Lauster, P. Test uw Talenten. Ontdek en ontplooi uw aanleg en talenten. Baarn: de Kern
 • Dijk, S. van. Testvademecum. PPP

Reageer op het artikel "Test je rekenvaardigheid"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Koen van Dulmen, 11-01-2012 13:07 #8
Leuke test maar kan iemand mij uitleggen hoe je tot 90 kan komen bij vraag 13? en vraag 7 had ik goed maar heeft iemand nog tips om deze op een eenvoudige manier op te lossen?

alvast bedankt. Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste Koen,

Vraag 13: telkens plus 12 binnen een logische reeks
Vraag 7: welke?

Mvg

Cesar, 28-12-2011 19:12 #7
Hoi alle eerst nmijn complimenten voor deze test ik hebtwee vragen vraag nummen 13 kom ik niet uit en vraag 14 is volgens mij 425 en ratio van 3 op 5 geeft een factoor 0.6 op 255 is 425 Reactie infoteur, 29-12-2011
Beste Cesar,

In de instructie staat het volgende:
"het ontdekken van foute getallen die ertussen zijn geplaatsts. Als het foute getal wegvalt, dan klopt de reeks weer"
Vraag 13: verwijder 54 uit de reeks om deze kloppend te maken
Vraag 14: door verwijdering van het getal 22, resteren er getallen die opeeenvolgend telkens halveren

Mvg

Randy, 13-07-2009 22:16 #6
Vraag 3 kun je uitrekenen door de leeftijd van de leerling gelijk te stellen aan X. De mentor is dan 3X jaar oud en zijn secretaresse 1,5X jaar, tezamen dus 5,5X jaar. 88 delen door 5,5 geeft vervolgens het antwoord X = 16 jaar (leeftijd leerling), waarna je ook de andere leeftijden kunt uitrekenen.

De twee antwoorden van Richard zijn inderdaad de correcte, bijzonder dat zulke fouten in een dergelijke test kunnen zitten. Verder had ik ook nog vraag 7 fout door een verkeerde interpretatie; als u "DAT is 18 procent van de normale verkoopprijs." interpreteert als slaande op de huidige verkoopprijs (X-825), dan komt u uit op een originele verkoopprijs van?1006,10 en een huidige van?181,10.

Zon, 16-12-2008 21:52 #5
Volgens mij is het antwoord op vraag 8 ook 144, volgens jullie genoemde uitleg. Zou iemand mij uit kunnen leggen hoe ik vraag 3 via een formule uit zou kunnen rekenen? of moet ik gewoon maar arbitrair een aantal leeftijden proberen?

Richard, 24-10-2008 14:26 #4
Ik kom op twee andere antwoorden t.w.
8) 144 (144:2=72 72x1/3=24)
14) 425 (255:3=85 85x5=425)

Kunt u mij uitleg geven. Dank u.

Mohamed, 26-08-2008 18:06 #3
Hij vermenigvuldigt 154 met de helft is 72, 72 maal 1/3 is 24

Erik van Doorn, 21-08-2008 15:11 #2
Deze volg ik niet. 8] Een leraar vermenigvuldigt de helft van een getal met een derde en krijgt als resultaat het getal 24. hij vraagt aan zijn leerlingen hoe groot het getal is. Weet jij het?

Het antwoord is 12? Dus de helft van 12, 6, maal een derde is 24? Lijkt me niet, toch? Of zit ik nu er echt helemaal naast? Verder prettige test, bedankt.

Ik, 21-04-2008 18:46 #1
Ik zit op de pabo en dit is een goede oefening voor de rekentoets. Wel zou het gemakkelijk zijn als er bij de antwoorden staat hoe je een som op moet lossen. Reactie infoteur, 23-04-2008
@ Ik, je opmerking snap ik, maar bij een testje wordt de uitleg van de antwoorden of stappen tot de oplossing helaas nooit gegeven. Een test geeft een beeld van je zwakke en sterke kanten, waarbij je (m.n. van je zwakke kanten) de onderliggende structuur en werkwijze in didactische rekenvaardigheidsboeken op kunt zoeken. Daar zijn de PABO-ers en leerkrachten weer voor, toch?

Succes met je studie!
Groetjes van Sila

Infoteur: Sila
Laatste update: 15-10-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Opleiding en beroep
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 8
Schrijf mee!