Test je taalgevoel

Test je taalgevoel Taalgevoel is je vermogen om taal intuïtief aan te voelen. Je bij het lezen van teksten direct en spontaan ziet c.q. aanvoelt of de regels qua stijl en grammatica kloppen. Taal en taalgevoel spelen een belangrijke rol; veel van onze dagelijkse werkzaamheden hebben hoe dan ook met taal te maken. Hoe is jouw taalgevoel? Doe de taalgevoeltest om een indicatie te krijgen van jouw niveau qua taalgevoel en hoe deze score zich verhoudt tot die van jouw normgroep (leeftijdgenoten).

Taal en taalgevoel

Taal en taalgevoel vormen een belangrijk en centraal onderdeel in ons leven. Zowel op school, tijdens je studie als in je beroep c.q. loopbaan. Veel van wat we doen, onze dagelijkse verrichtingen en werkzaamheden hebben hoe dan ook met taal en taalgevoel te maken. Taalgevoel is het vermogen om taal intuïtief aan te voelen. Je bij het lezen van teksten direct en spontaan ziet c.q. aanvoelt of de regels qua stijl en grammatica kloppen. Dit zonder al te lang na te denken of de regels op te hoeven zoeken.

Algemene instructie taaltest

Bij de test gelden de volgende instructies:
 • Maak de test op een rustig moment. Verstoring en onderbreking kunnen het resultaat beïnvloeden.
 • Van origine is dit een 'paper and pencil test'. Het werkt het beste als je een uitdraaitje van de test maakt. Indien je deze test direct van beeldscherm maakt, schrijf dan in ieder geval even de antwoorden op een papiertje
 • Bij deel 2 en deel 3 van deze test is er een tijdslimiet gegeven. Hou de voorgeschreven tijd nauwkeurig aan, anders heeft het resultaat geen waarde
 • Lees de aanwijzingen die gegeven worden, voorafgaand aan de drie delen, goed door
 • De opgaven hebben een verschillende moeilijkheidsgraad. Het kan gebeuren dat je bepaalde opgaven niet goed op kunt lossen. Dit is geen probleem, ga dan gewoon door met de volgende opgaven
 • De resultaten hebben alleen waarde als je de aanwijzingen bij de test opvolgt. Als je ‘vals speelt’ bedrieg je je zelf. De juiste antwoorden kun je vinden onder aan de pagina, waar ook ide betekenis van de score in een tabel weergegeven.

De taaltest bestaat uit drie delen:
 • Deel 1  –  Aanvullen van ontbrekende woorden
 • Deel 2  –  Ontdekken van het verband tussen woorden
 • Deel 3  –  Vermogen tegenstellingen te vinden

Taalgevoeltest deel 1

Aanvullen van ontbrekende woorden in zinnen

Vul in de onderstaande acht zinnen het ontbrekende woord in (aangegeven door puntjes). Er worden telkens drie woorden genoemd, waaruit je een keuze kunt maken. Omcirkel het gekozen woord (a, b of c). Het gaat erom of het gekozen woord in het betreffende zinsverband juist klinkt en (meest) treffend is.

Opgaven deel 1

1. ’s Nachts rolde een arrestatiegolf over het land. Legerofficieren …........ alle krantenredacties, nieuwsdiensten en televisiestations.

a)  bestormden     b)  veroverden      c)  bezetten

2. Vroeger maakte men gebruik van een verlostang als een kind niet ………. ter wereld wilde komen.

a)  goed      b)  juist      c)  normaal

3. De geharde mannen die in het ………. zand werkten, zochten naar olie.

a)  gloeiendhete     b)  fijnkorrelige     c)   geelwitte

4. Meer dan duizend futurologen in Amerika, Frankrijk, Engeland, Japan en Oost-Europa ………. over de wereld in 2010.

a)  piekeren      b)  puzzelen      c)  denken

5. Van geen der LP´s die op het hoogtepunt van de ………. in het midden van de jaren zestig op de markt kwamen, werden minder dan een miljoen exemplaren verkocht.

a)  Beatle-rage       b)  Beatle-faam      c)  Beatle-successen

6. Deze keer ………. het gedrag van het Engelse voetbalelftal de Duitse boulevardpers.

a)  schokte      b)  ergerde      c)  prikkelde

7. Het ergerde hem dat Fidel Castro de reclameborden van internationale merken liet ..........

a)  weghalen      b)  slopen      c)  demonteren

8. Alle vrachtwagencombinaties moeten voortaan in vrolijke kleuren worden .......... en met bonte dekzeilen worden uitgerust.

a)  beschilderd      b)  geverfd      c)  gelakt

Taalgevoeltest deel 2

Ontdekken van het verband tussen woorden

Analyseer twaalf woordcombinaties (oftewel analogieën). De woorden voor en achter het koppelteken houden verband met elkaar. De bedoeling is om het ontbrekende woord (?) te ontdekken. Er worden steeds vijf antwoordmogelijkheden gegeven; omcirkel hierbij het juiste woord (a, b, c, d of e).

Voorbeeld

Zomer : Regen   -   Winter :    ?        Lees dit als: Zomer staat tot Regen   -    als Winter staat tot   ?
a) Kachel      b) Sneeuw      c) Voorjaar      d) Kerstmis      e) Wit

Het juiste antwoord is b (Sneeuw).

Tijdsduur: 6 minuten

Je hebt precies 6 minuten de tijd voor de onderstaande twaalf opgaven. Als je eerder klaar bent, kun je met deel 3 beginnen. Let op: stop als de 6 minuten om zijn, ook al heb je niet alle opgaven gemaakt. Hou je nauwkeurig aan de tijd, anders hebben de resultaten van deze test geen enkele waarde.

Opgaven deel 2

1. Auto : Straat  -  Trein :   ?
a) Dam       b) Brug      c) Rails      d) Station      e)Wissel

2. Machine : Metaal   -   Mens :   ?
a) Ziel      b) Geest      c) Kind      d) Vlees      e) Handen

3. Kruik : Pottenbakschijf  -  Auto :   ?
a) Straat      b) Lopende band      c) Garage      d) Benzinestation      e) Hefbrug

4. Kind : Gezin  -  Stad :   ?
a) Stadhuis       b) Inwoners      c) Landschap      d) Dorp      e) Staat

5. Natuur : Oerwoud   -  Cultuur :   ?
a) Bijl      b) Akker      c) Bosbeheer      d) Wegen      e) Boer

6. Stoel : Zetel  -  Tuin :   ?
a) Park      b) Bos      c) Weide      d) Tuinbank      e) Schutting

7. Oog : Schilderij    -   Oor :   ?
a) Geluid       b) Lied      c) Toon      d) Noot      e) Klank

8. Vlam : Kaars   -  Kreeft :   ?
a) Water     b) Kanker      c) Bacil      d) Zee      e) Schaar

9. Verwekking : Vernietiging   -  Productie :   ?
a) Constructie      b) Destructie      c) Desintegratie      d) Verwarring      e) Verbranding

10. Klok : Tijd  -   Thermometer :   ?
a) Zon      b) Koorts      c) Kou      d) Warmte       e) Jaargetijde

11. Vliegen : Vallen   -  Zwemmen :   ?
a) Verdrinken      b) Afdrijven      c) Zinken       d) Stikken      e) Duiken

12. Lucht : Wolken   -  Aarde :   ?
a) Bos      b) Weiland      c) Huis     d) Mensen      e) Zee

Taalgevoeltest deel 3

Vermogen tegenstellingen te vinden

De bedoeling is om het woord te zoeken dat het meest het tegendeel uitdrukt van het gegeven woord. Er zijn telkens vijf antwoordmogelijkheden; omcirkel hierbij het juiste woord (a, b, c, d of e).

Voorbeeld

Leren
a) Informeren      b) Blokken      c) Studeren      d) Repeteren      e) Vergeten
Het juiste antwoord is e (Vergeten).

Tijdsduur: 9 minuten

Je hebt precies 9 minuten de tijd voor de onderstaande 22 opgaven. Let op: stop als de 9 minuten om zijn, ook al heb je niet alle opgaven gemaakt. Hou de voorgeschreven tijd nauwkeurig aan, anders zijn de resultaten van deze test niet betrouwbaar.

Opgaven deel 3

1.  Wraak

 a) Vergiffenis    b) Verzoening    c) Genoegdoening    d) Recht    e) Vergelding

2.  Convex

 a) Gewelfd    b) Concreet   c) Concaaf    d) Confuus    e) Conform

3.  Gaan

 a) Stoppen    b) Zitten    c) Lopen    d) Staan    e) Dansen

4.  Vreugde

 a) Pijn    b) Zorg     c) Leed    d) Ontevredenheid     e) Ongeluk

5.  Vallen

 a) Stijgen    b) Opstaan    c) Marcheren     d) Opvangen    e) Opduiken

6.  Gevangen

 a) Ontsnappen    b) Vluchten    c) Rennen     d) Weren     e) Weglopen

7.  Tijd

 a) Vergankelijkheid    b) Toekomst    c) Heelal    d) Eeuwigheid    e) Ruimte

8.  Carrière

 a) Promotie     b) Professioneel succes     c) Mislukking    d) Degradatie    e) Terechtwijzing

9.  Sensibel

 a) Hardvochtig     b) Wilskrachtig     c) Ongevoelig     d) Onbeïnvloedbaar     e) Sentimenteel

10.  Egoïsme

 a) Vriendelijkheid     b) Deemoed     c) Goedheid     d) Altruïsme     e) Zachtmoedigheid

11.  Labiel

 a) Sterk van karakter     b) Zelfbewust     c) Beheerst     d) Fragiel     e) Stabiel

12.  Los

 a) Massief     b) Vast     c) Gebonden     d) Geïntegreerd     e) Stabiel

13.  Lafheid

 a) Heldendom     b) Strijdlust     c) Kordaatheid     d) Moed     e) Woede

14.  Heersen

 a) Werken    b) Dienen     c) Uitvoeren    d) Zich aanpassen     e) Afstemmen

15.  Schande

 a) Eer        b) Lof       c) Trots      d) Gratieverlening      e) Berouw

16.  Spreken

 a) Zingen    b) Een  redevoering  houden    c) Zwijgen    d) Brommen    e) Lachen

17.  Beweging

 a) Halt      b) Rust      c) Stilte      d) Stand     e) Snelheid

18.  Concreet

 a) Onduidelijk     b) Abstract     c) Onnauwkeurig       d) Absurd        e) Eigenaardig

19.  Gierigheid

 a) Rijkdom         b) Verspilling        c) Armoede        d) Minzaamheid       e) Mecenaat

20.  Evolutie

 a) Revolutie       b) Regressie        c) Restrictie       d) Recessie       e) Repressie

21.  Angst

 a) Optimisme       b) Argeloosheid        c) Vertrouwen       d) Moed        e) Bravoure

22.  Provincie

 a) Stad         b) Streek         c) Hoofdstad        d) Dorp         e) Kolonie

Scoring van de test

Hieronder staan de goede antwoorden. Reken voor ieder goed antwoord 1 punt. Tel deze per deel bij elkaar op.

Scores Deel 1Scores Deel 2Scores Deel 3Vervolg Deel 3
  1  c   1  c   1  a 13  d
  2  c   2  d   2  c 14  b
  3  a   3  b   3  d 15  a
  4  a   4  e   4  c 16  c
  5  a   5  c   5  a 17  b
  6  c   6  a   6  e 18  b
  7  a   7  b   7  d 19  b
  8  c   8  e   8  d 20  b
  9  b   9  c 21  a
10  d 10  d 22  c
11  c 11  e
12  e 12  b
...... ...

Betekenis scores

In de onderstaande tabel kun je jouw score (puntenaantal naar leeftijdsgroep) bekijken; hoe goed jouw taalgevoel is en hoeveel procent van jouw normgroep (vergelijingsgroep) een even goed, hoger of lager niveau heeft.

score 14-16 jaarscore 17-21 jaarscore > 22 jaarTaalgevoel Niveau% normgroep
36 - 4239 - 4240 - 42zeer goedA 3 %
31 - 3533 - 3837 - 39goedB14 %
25 - 3027 - 3232 - 36bovengemiddeldC33 %
20 - 2422 - 2626 - 31benedengemiddeld D 33 %
13 - 1917 - 2118 - 25geringE14 %
0 - 12 0 - 16 0 - 17zeer gering F 3 %

Noot: Lees bij de scores of niveau telkens een marge van een aantal punten lager of hoger. Deze scores dienen niet gehanteerd te worden als absoluut gegeven. Deze Taaltest kan een redelijke schatting of globale indruk geven. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen, dient onderzoek plaats te vinden door een hiertoe bevoegd deskundige.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Waarom zeggen kinderen geps, weps, raps en rusp?Zoals alle ouders weten hebben kinderen moeite om gesp en wesp te zeggen. Dit fenomeen dat alle kinderen treft wordt off…
Hoe word je beëdigd vertaler?Hoe word je beëdigd vertaler?Het beroep vertalen wordt door veel mensen onderschat, maar toch is het een zeer belangrijk en onmisbaar beroep. Vertale…
Taaltest - Redeneren met TaalTaaltest - Redeneren met TaalTaaltest - Redeneren met Taal. In deze taaltest opgaven die betrek-king hebben op woordbetekenissen (synoniemen), analog…
De hbo-opleiding Vertalen Engels, ITV HogeschoolDe hbo-opleiding Vertalen Engels, ITV HogeschoolVertalen is een open beroep waar met de internationalisering van bedrijven tegenwoordig enorm veel vraag naar is. Toch i…

Werk en Stress - CopingWerk en Stress - CopingStress en Werk. Stress en psychi-sche klachten vormen voor werk-nemers in het bedrijfsleven een belangrijke reden voor a…
Opleiding en beroep - Sport & bewegingscoördinatorOpleiding en beroep - Sport & bewegingscoördinatorDe 4-jarige middenkaderopleiding Sport & Bewegingscoördinator (mbo-niveau 4, bol) leidt op om leiding, begeleiding en le…
Bronnen en referenties
 • Lauster, P. Test uw talenten. Ontdek en ontplooi uw aanleg en talenten. Baarn: De Kern.
 • Dijk, S. van, Testvademecum PPP
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 15-10-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Opleiding en beroep
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.