SP: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021

SP: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021 De Socialistische Partij (SP) is opgericht in 1972. De eerste jaren, tot 1993, heette de partij de Socialistiese Partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 behaalde de SP vijftien zetels. De huidige partijvoorzitter is Ron Meyer en de huidige partijleider is Emile Roemer. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart heeft de SP haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. Dit programma, voor de periode 2017-2021, heeft de naam ‘Nu wij’.

Zorg

De SP wil de gezondheidszorg drastisch veranderen in Nederland. In plaats van de huidige zorgverzekeraars wil de SP dat er een Nationaal ZorgFonds komt. Dit zorgfonds zal een breder basispakket hebben dan het huidige basispakket. Omdat ziekte geen keuze is, zou het eigen risico afgeschaft moeten worden, volgens de SP. Daarnaast wil de SP de ziektekostenpremies inkomensafhankelijk maken, naarmate je meer verdient zul je ook meer premie moeten betalen.

Werk

Als het aan de SP ligt, wordt het minimumloon (en daarmee het sociaal minimum) verhoogd met 10%. Doordat de koppeling tussen lonen en uitkering blijft, stijgt onder andere de AOW met 10% als het aan de SP ligt. Daarnaast pleit de SP voor afschaffing van het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar, jongeren zouden dus vanaf 18 jaar al het regulier minimumloon verdienen. Mensen die al eerder met pensioen willen, kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken. Negatieve inkomenseffecten worden dan deels gecompenseerd, als het aan de SP ligt. Om te voorkomen dat banen in ons land worden weggeconcurreerd tegen lage lonen uit het buitenland wil de SP de arbeidsmigratie reguleren. Zo wil ze (tijdelijke) werkvergunningen verstrekken, waarbij werknemers niet onder het cao-loon kunnen werken.

Belasting en financiën

SP is fel tegen belastingontduiking bij multinationals. Ze vindt dat deze bedrijven evenveel belasting moeten betalen en de SP wil geen belastingverdragen meer afsluiten met belastingparadijzen. Daarnaast wil de SP de rijke inwoners extra belasten. Dit doet ze door de miljonairsbelasting in te voeren voor vermogen en door een extra belastingschijf toe te voegen. Deze vijfde schijf zou gaan gelden vanaf 150.000 euro en kent een belastingtarief van 65%. Het percentage waartegen pensioenpremies kunnen worden afgetrokken wordt gemaximeerd, als het aan de SP ligt.

Er moet, als het aan de SP ligt, een nationale volksbank komen. Dit is een publieke bank waar bonussen en woekerwinsten niet voorkomen, aldus de SP. Om de rest van de bankensector ook veiliger te maken wil de SP de minimale verplichte buffers van banken sterk verhogen. Daarnaast zou de Europese Centrale bank volgens de SP, zich naast prijsstabiliteit ook moeten richten op werkgelegenheid.

Onderwijs, kunst en cultuur

De SP wil een financiële drempel wegnemen voor jongeren die willen studeren. Dit doet ze door een studiebeurs in te stellen voor alle studenten. Daarnaast krijgen jongeren uit gezinnen met een lager inkomen een aanvullende studiebeurs. De SP ziet graag dat onderwijs wordt gegeven in kleine klassen. Om dit te bereiken wil ze per direct een einde maken aan klassen van dertig leerlingen of meer in het basisonderwijs, op termijn zou dit naar een grootte van 23 leerlingen moeten. Om te voorkomen dat geld wat bedoeld is voor leraren voor andere zaken wordt gebruikt, wil de SP dat de salarissen van onderwijspersoneel landelijk worden uitbetaald.

Volgens de SP moeten scholen in gemengde wijken een afspiegeling zijn van de buurt. Scholen moeten daarom afspraken maken over een eerlijke verdeling van leerlingen met een achterstand. Ook moeten alle scholen meewerken aan integratie.
Als het aan de SP ligt, wordt het er meer geïnvesteerd in kunst en cultuur. Bijvoorbeeld door kunst en cultuur in de openbare ruimte te stimuleren. Ook wil de SP een Nationaal Historisch Museum oprichten, waarin onder andere de geschiedenis van Nederland wordt getoond. Om het nationaal erfgoed meer toegankelijk te maken, wil de SP dat de Rijksmusea minimaal één dag in de week gratis toegankelijk zijn voor iedereen.

Wonen

De huurverhoging van huurwoningen is de laatste jaren drastisch verhoogd. Daarom wil de SP dat huurverhogingen van sociale huur voortaan worden beperkt tot de inflatie. Er zouden volgens de SP meer sociale huurwoningen bij moeten komen zodat de wachtlijst wordt verkort. De SP is ook sterk voorstander van gemengde wijken. Dit zijn wijken waarin zowel plek is voor sociale huur, als voor huizen voor de middeninkomens (anderhalf keer modaal).

Immigratie en integratie

De SP ziet graag dat migranten en statushouders zo snel mogelijk onderwijs krijgen in Nederland, specifiek in taal en inburgering. Hier zou ook bijzondere aandacht moeten zijn voor de vrijheden en grondrechten van Nederland. Taal- en inburgeringsonderwijs moet, volgens de SP, gratis zijn en moet worden gegeven door de overheid.

Veiligheid

Om de veiligheid in Nederland te bevorderen komen er meer agenten als het aan de SP ligt. Ook wil de SP dat de bureaucratie bij de politie wordt verminderd en er zo meer blauw op straat komt. Daarnaast wil de SP streng optreden tegen mensen die geweld gebruiken tegen de hulpdiensten. De teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd, vindt de SP. Zo kan de overheid beter controle uitoefenen over de kwaliteit van de drugs en kan ze criminaliteit tegen gaan.

Milieu

De SP wil in 2050 een CO2-neutrale samenleving. Dit wil ze bereiken door maatregelen uit het Klimaatakkoord van Parijs (2015) na te leven. Daarnaast wil de SP de kolencentrales zo snel mogelijk sluiten. Ook wil de SP proberen om de kolencentrale in België te sluiten. Om het gebruik van plastic verder terug te dringen, wil de SP een invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Lees verder

© 2016 - 2023 Maarten2212, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Eigen risico in de basisverzekering ter discussieEigen risico in de basisverzekering ter discussieIn het zorgstelsel zoals we dat sinds 2008 kennen, is sprake van een basisverzekering met een eigen risico. De eerste zo…
Het verkiezingsprogramma van de SP voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van de SP voor 2017 tot 2021Zoals alle partijen heeft ook de Socialistische Partij (SP) een verkiezingsprogramma opgesteld voor de Tweede Kamerverki…
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021In 2016 zit de huidige Tweede Kamer vier jaar op zijn post. Daarom vinden er, zoals geregeld in de Kieswet, in 2017 weer…

Wie kunnen de Amerikaanse president tussentijds opvolgen?Wie kunnen de Amerikaanse president tussentijds opvolgen?Elke vier jaar kiest het Amerikaanse volk zijn president, de persoon die het hoogste gezag van de Verenigde Staten van A…
De verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president TrumpDe verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president TrumpPresidentskandidaat Donald Trump kwam regelmatig in het nieuws met zijn bijzondere uitspraken en zijn verkiezingsbelofte…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Photo SP, Wikimedia Commons (CC BY-1.0)
  • https://www.sp.nl/sites/default/files/concept_nuwij_oktober2016.pdf
Maarten2212 (5 artikelen)
Laatste update: 29-11-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.