Het verkiezingsprogramma van de SP voor 2017 tot 2021

Het verkiezingsprogramma van de SP voor 2017 tot 2021 Zoals alle partijen heeft ook de Socialistische Partij (SP) een verkiezingsprogramma opgesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats op woensdag 15 maart 2017. Het verkiezingsprogramma is gericht op de jaren 2017 tot 2021, en telt maar liefst 64 pagina’s. Het is getiteld: “#Pak De Macht: programma voor een sociaal Nederland voor de verkiezingen van 15 maart 2017.”

De Socialistische partij (SP)

Geschiedenis

De SP werd in 1972 opgericht. Door het oplossen van concrete problemen op een sociale manier groeit de SP hard. In het begin wordt vooral op de gemeenteraadsverkiezingen gefocust, en daarin heeft de SP succes. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer gaat het nog niet goed. Pas in 1994 haalt de SP haar eerste Tweede Kamerzetels. Tegen het eind van de jaren 90 is de partij qua ledenaantal, de op vier na grootste van het land.

Na de groei naar vijf zetels in 1998 en naar negen zetels in 2002, heeft de SP in 2006 enorm succes: vijfentwintig zetels worden behaald. Ook in de Eerste Kamer en in het Europees Parlement gaan de zaken goed. Dan stopt in 2008 fractievoorzitter Jan Marijnissen. Agnes Kant neemt het van hem over. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 volgt echter een nederlaag, en Agnes Kant treedt af. Emile Roemer is sindsdien fractievoorzitter. Onder zijn leiding worden grotere (landelijke) verliezen vermeden.

Positie van de SP begin 2017

Sinds de verkiezingen van 2012, waar een verwachte grote winst uitbleef, heeft de SP vijftien zetels in de Tweede Kamer. In de gemeenteraden heeft de SP nog steeds groot succes, waardoor het aantal gemeenten waar de SP wethouders heeft, verdriedubbelt.

Standpunten van de SP

De SP is een sociaaldemocratische linkse partij. Het kapitalisme wordt afgekeurd, maar de SP onderscheidt zich wel van andere linkse partijen: met name door de kritische houding ten opzichte van Europa.

De SP heeft een programma met beginselen, 'Heel de mens' genaamd. Daaruit komen een aantal belangrijke standpunten voort. De SP staat voor waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid, met een gezond milieu en schone energie. Onderwijs moet voor iedereen mogelijk zijn. Welvaart en groei moeten eerlijk verdeeld worden onder de bevolking, ook wereldwijd. Goede zorg is belangrijk, liefst zonder eigen risico.

Verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2017

Het verkiezingsprogramma van de SP, #PakDeMacht, is een uitgebreid boekwerk. De belangrijkste punten zijn opgesomd.

Zorg

Het eigen risico moet afgeschaft worden, en een Nationaal Zorgfonds moet in de plaats komen van de zorgverzekeraars. Het zorgpakket moet voor iedereen uitgebreid worden. Zorgpremies worden inkomensafhankelijk. In verpleeghuizen, ziekenhuizen en dergelijke moet meer personeel op de vloer staan.

Inkomen

Het minimumloon moet omhoog met tien procent, en daarmee ook het sociaal minimum. Ook de AOW-uitkering, de Wajong en de bijstand moeten stijgen. De AOW-leeftijd moet verlaagd worden naar 65 jaar. Pensioenen moeten beter beschermd worden. De WW-premie voor vast werk mag omlaag, de premie voor flexibel werk omhoog.

Het midden- en kleinbedrijf is van groot belang voor onder andere de werkgelegenheid en moet dus beter ondersteund worden, aldus de SP. Minder lasten, huurbescherming en kleinschaligheidsaftrek moeten daarvoor zorgen.

Belasting

Mensen met een midden- en lager inkomen, gaan wat de SP betreft minder belasting betalen. Miljonairs, grote bedrijven en multinationals moeten meer belasting gaan betalen. Bonussen en woekerwinsten horen niet meer voor te komen. Spaargeld moet veilig zijn, bijvoorbeeld bij een nationale volksbank. Voor het midden- en kleinbedrijf wordt een nationale investeringsbank opgericht.

Onderwijs

Klassen moeten kleiner, vindt de SP. De studiebeurs moet voor iedere student te verkrijgen zijn, met een verhoogde aanvullende beurs voor wie dat nodig heeft. Speciaal onderwijs blijft gegarandeerd.

Samenleving

De huren moeten lager, zowel voor de sociale als de particuliere huur. Er moeten meer (betaalbare) huurwoningen komen. Woningen moeten tevens energiezuiniger en duurzaam gemaakt worden. Dit kan gerealiseerd worden door de verhuurdersheffing om te zetten in een investeringsplicht. Huurders moeten meer inspraak hebben in bijvoorbeeld huurbeleid en investeringen.

Mensen moeten beoordeeld worden op wat ze doen en op hun capaciteiten, niet op waar ze vandaan komen: zowel op school, in de buurt en op het werk. Er moet meer democratie in Nederland en in de politiek komen: meer zeggenschap dus, zowel op het werk als in de buurt. Discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt moet op alle mogelijke manieren bestreden worden, bijvoorbeeld door de discriminatie explicieter in de Grondwet op te nemen en door de arbeidsinspectie meer middelen te geven.

Er moet volgens de SP meer evenwicht komen tussen de Randstad en de andere regio’s in ons land. Vooral wat betreft het beleid met betrekking tot woningen, scholen, zorg en bedrijven moeten regionale keuzes gemaakt kunnen worden, met ondersteuning vanuit het Rijks financiën en wetgeving.

Veiligheid

Er moeten meer (wijk)agenten komen, vindt de SP. Om deze ook op straat te kunnen inzetten, moet de bureaucratie worden teruggedrongen. Agenten moeten tevens meer opleiding en training krijgen. Agressie tegen hulpverleners moet altijd hard aangepakt worden. Uit geweld teruggekeerde strijders moeten een deradicaliseringstraject volgen.

Wat betreft de toegang tot de rechter: om dat te waarborgen vindt de SP dat de griffierechten omlaag moeten, er meer ruimte moet komen voor rechtsbijstand en dat vergoedingen voor advocaten omhoog moeten. Ook in de rechtspraak zelf moet worden geïnvesteerd.

Er moet meer capaciteit komen bij de recherche en het OM. De samenwerking tussen deze organisaties moet verbeterd worden. Ook internationaal moet meer samengewerkt worden om misdaad aan te pakken. Veroordeelde criminelen moeten meer geld afstaan en hogere boetes krijgen; misdaad mag niet lonen.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn een verrijking, dus er moet geïnvesteerd worden in onder andere theaters, festivals orkesten en musea. Kunstenaars moeten tevens van hun vak kunnen leven. Een verplaatsing van kunst naar de openbare ruimte en verdeling van de gelden over alle regio’s zijn ook van belang voor de SP.

Economie

De economie moet duurzamer worden, dus meer recht doen aan mens, dier en milieu. Dit moet gebeuren met de mensen, niet ondanks de mens. Meer duurzame energie, duurzame landbouw en zuinigheid met schaarse grondstoffen. Een circulaire economie is daarvoor nodig. De SP wil investeren in midden- en kleinbedrijven.

Migratie

Vluchtelingen en immigranten moeten opgevangen worden in de regio, maar ook in ons land en in de rest van Europa. Het vluchtelingenverdrag moet gerespecteerd worden, aldus de SP. Nieuwkomers in Nederland moeten zo snel mogelijk geïntegreerd worden. De komst van arbeidsmigranten moet gereguleerd worden. Mensensmokkelaars moeten dringend aangepakt worden.

Europa

Europa, zoals dat er nu uitziet, moet afslanken. De EU wordt sowieso niet uitgebreid met nieuwe leden. De Europese Commissie moet afgeschaft worden. Een nieuw Europees Verdrag is nodig, zodat de landen weer zelfstandig worden en eigen bevoegdheden hebben.

Nederland neemt geen deel meer aan oorlogen en militaire missies, tenzij die missies op uitdrukkelijk verzoek van de Verenigde Naties plaatsvinden.
© 2017 - 2024 Suus1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
Kabinetsformatie: wat doen de informateur en formateur?Kabinetsformatie: wat doen de informateur en formateur?De politici van alle politieke partijen hebben hun campagnes gevoerd en duidelijk gemaakt waar ze wel en niet voor staan…
Verkiezingen 2017: stemgedrag eerdere jaren & achtergrondenVerkiezingen 2017: stemgedrag eerdere jaren & achtergrondenIn Nederland wordt het stemgedrag van stemgerechtigde burgers vastgelegd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CB…

Impeachment - afzetting van de president van AmerikaImpeachment - afzetting van de president van AmerikaDe president van Amerika is een machtig man (de eerste vrouwelijke president moet nog gekozen worden), maar hij kán word…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Photo SP, Wikimedia Commons (CC BY-1.0)
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Partij_(Nederland)#Positionering (geraadpleegd op 7 februari 2017).
  • https://www.sp.nl/wij-sp (geraadpleegd op 7 februari 2017).
  • https://www.sp.nl/sites/default/files/pak_de_macht.pdf (geraadpleegd op 8 februari 2017).
Suus1 (24 artikelen)
Gepubliceerd: 09-02-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.