Cannabis: schadelijke effecten van blowen en wietgebruik

Cannabis: schadelijke effecten van blowen en wietgebruik Blowen of wietgebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid en vervelende effecten hebben, vooral langdurig blowen kan sporen nalaten. In Nederland maakt men onderscheid tussen soft- en harddrugs. Bij deze verdeling gaat men er vanuit dat softdrugs minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan harddrugs. Harddrugs -zoals XTC, amfetamine (speed), heroïne, cocaïne, opium en LSD- zijn drugs met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid. In werkelijkheid kan het gebruik van softdrugs, zoals hasj en wiet, ook tot (grote) problemen leiden. De lange termijn risico's van cannabisgebruik zijn geheugenproblemen, stagnatie in de persoonlijke ontwikkeling, verslaving en misbruik, schade aan de luchtwegen en mogelijk een verhoogde kans op longkanker, vatbaarheid voor bepaalde andere vormen van kanker en infecties, en een verhoogde kans op psychische stoornissen.

Wat is cannabis?

Wiet en hasj zijn middelen of producten van één en dezelfde plant: cannabis sativa. De lange, dunne bladeren van deze eenjarige netelachtige plant bevatten vooral de psychoactieve stof THC (∆9 tetrahydrocannabinol). Deze belangrijkste werkzame bestanddeel van cannabis werkt in op de cannabinoïdereceptoren in de hersenen. Deze receptoren zijn van nature gevoelig voor een lichaamseigen stof, anandamide, een neurotransmitter, die in veel lagere concentraties vrijkomt. Hierdoor gaat het lichaam ontspannen en treedt een roes op.

Meestal wordt cannabis vermengd met tabak en gerold tot een stickie of een joint. Hasj en wiet kunnen ook puur gerookt worden, bijvoorbeeld in een chillum of waterpijp of in een sigaretje van wiet. Bij roken voelt men na enkele minuten de werking ervan en na twee tot vier uur neemt het effect weer af. Hasj en wiet kunnen ook verwerkt worden in voedsel. Bekend is de zogeheten 'space cake', waarbij het middel verwerkt is in een cake. Bij het eten duurt het langer voordat de eerste effecten optreden, maar de effecten houden ook langer aan.

Hoe werkt cannabis?

Cannabis bevat ongeveer 400 chemische verbindingen. De vier belangrijkste verbindingen zijn:
 • delta-9-tetrahydrocannabinol (THC);
 • cannabidiol;
 • delta-8-tetrahydrocannabinol; en
 • cannabinol.

Cannabidiol (CBD) is een niet psychoactieve cannabinoïde, de andere drie verbindingen zijn psychoactieve cannabinoïde, waarvan de sterkste THC is. De sterkere variëteiten van de plant bevatten weinig CBD en juist veel THC.

Wanneer cannabis wordt gerookt, lost THC op in de rook, waarna het in de longblaasjes terechtkomt. Via de longblaasjes wordt het in het bloed opgenomen. Van daaruit gaat het met het bloed mee naar het hart en het hart pompt het bloed met THC naar de rest van het lichaam, onder andere naar de hersenen, lever en de nieren. Deze organen zorgen voor respectievelijk de effecten, de afbraak en de uitscheiding.

Het gevoel van 'stoned' zijn wordt vooral veroorzaakt doordat de stof THC zich bindt aan cannabinoïdereceptoren in de hersenen. Een receptor is een structuur op een hersencel waar bepaalde stoffen zich aan kunnen binden voor bepaalde tijd. Als dit gebeurt, heeft het een effect op de cel en de zenuwimpulsen die het produceert. De door de THC geactiveerde receptor op de cel geeft een signaal af aan andere receptoren of aan andere cellen.

De meeste van deze receptoren worden gevonden in de delen van de hersenen die van invloed zijn op plezier-gevoelens, het geheugen, het denken, de concentratie, zintuiglijke waarneming en waarneming van tijd en ruimte. Geactiveerde receptoren in verschillende hersendelen, zorgen voor verschillende effecten. Wanneer THC zich bindt aan een receptor in de basale ganglia, zal de motoriek van de persoon afnemen, trager worden. Binding aan een receptor in de hypothalamus stimuleert het kenmerkende hongergevoel van iemand die heeft geblowd. Binding aan een receptor in de hippocampus kan leiden tot een verslechterde werking van het kortetermijngeheugen.

Wat zijn de effecten van cannabis?

Het gebruik van cannabis heeft diverse lichamelijke en geestelijke effecten, welke toenemen naarmate iemand meer gebruikt. Het effect van een middel wordt bepaald door diverse factoren, zoals:
 • het middel zelf;
 • factoren van de persoon die het middel gebruikt, zoals de verwachtingen omtrent het gebruik, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis, stemming, enz.;
 • de omgeving waarin het wordt gebruikt, bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig.

De effecten variëren van persoon tot persoon.

Lichamelijke effecten cannabisgebruik

De lichamelijke effecten van cannabisgebruik zijn:
 • Rode ogen: de ogen zijn bloeddoorlopen;
 • Versnelde hartslag, het hart gaat sneller kloppen;
 • Warme of juist koude handen en voeten;
 • Droge mond en keel;
 • De spieren verslappen, waardoor armen en benen zwaar gaan aanvoelen;
 • Soms: duizelig en misselijk;
 • Soms: hoofdpijn.

Geestelijke effecten cannabisgebruik

De (mogelijke) geestelijke effecten van cannabisgebruik zijn:
 • Een toename van de eetlust. De persoon die heeft geblowd, krijgt vooral trek in zoete dingen. Dit fenomeen noemt men ook wel 'vreetkick'.
 • Gemakkelijker contact leggen;
 • Slappe lach, dit fenomeen wordt wel 'lachkick' genoemd;
 • Een ontspannen gevoel;
 • Slaperigheid, apathie en lethargie;
 • Versterking van de stemming die de gebruiker al heeft;
 • soms kan iemand last krijgen een acute angstaanval wat wordt ervaren als een buitensporige angst om de controle te verliezen, wat paniek tot gevolg heeft. Angstige en/of depressieve mensen die cannabis gebruiken, kunnen een verslechtering van hun geestelijke toestand ervaren, wat paniek en paranoia tot gevolg kan hebben;
 • Soms ervaart men milde paranoia en hallucinaties (het is gebleken dat bij mensen met een bestaand mentaal probleem een verslechtering van de psychotische symptomen kunnen optreden).
 • Stoornis (verslechteren of beperken) van het korte-termijngeheugen. Dit herstelt zich vrij snel als iemand stopt met gebruiken
 • Intensere beleving van kleuren en muziek;
 • Verandering van de beleving van ruimte en tijd;
 • Verhoogde fantasie;
 • Vermindering van het vermogen om dingen te doen die concentratie, snelle reacties en/of effectieve coördinatie vereisen, zoals deelnemen aan het verkeer of het lezen van een boek.
 • Hoge doses cannabis kunnen hallucinaties en zintuigstoornissen veroorzaken. Dit kan een zeer beangstigende ervaring zijn.

Wat zijn de risico's en mogelijke schadelijke gevolgen van cannabisgebruik?

De kortetermijnrisico's zijn in de voorgaande paragraaf reeds gedeeltelijk aan de orde gekomen, en zijn:
 • Hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid;
 • Cannabis versterkt de stemming waarin iemand verkeert en dit kan verkeert uitpakken waarbij de gebruiker last krijgt van angst, somberheid en/of paniek. Deze reactie kan gepaard gaan met lichamelijke klachten, zoals misselijkheid en flauwvallen. Nadien kan iemand nog dagen of weken last houden van angstklachten, concentratieproblemen en andere klachten.
 • Doordat blowen een negatieve invloed heeft op iemands concentratie, reactievermogen en het korte termijngeheugen, kan het zijn prestaties op school of werk verslechteren. Wanner iemand heeft geblowd, loopt hij meer risico bij deelname aan het verkeer en het werken met machines. Deelnemen aan het verkeer is dan zelfs verboden.
 • Cannabis doet de bloeddruk dalen en zorgt voor een snellere hartslag, hetgeen gevaarlijk kan zijn voor mensen met hartproblemen. Voorts kunnen mensen flauwvallen door de plotselinge verlaging van de bloeddruk.

De langetermijnrisico's van cannabisgebruik zijn:

Geheugenproblemen

Langdurig gematigd cannabisgebruik heeft geen nadelige blijvende gevolgen voor het geheugen. Bij twee groepen zijn mogelijk wel blijvende effecten te vinden:
 • zij die op zeer jeugdige leeftijd beginnen met blowen (voor hun 16e of 17e levensjaar);
 • zij die zeer lang en zeer intensief blowen.

Bij deze groepen kunnen op een gegeven ogenblik geheugenproblemen optreden.

Stagnatie in de persoonlijke ontwikkeling

Problemen of vervelende gevoelens dringen minder tot iemand door als hij (dagelijks) cannabis gebruikt. Problemen worden niet opgelost, maar worden voor zich uit geschoven. Vooral jongeren kunnen door dagelijks, fors blowen een achterstand in hun emotionele en sociale ontwikkeling oplopen. School- en werkprestaties hebben als eerste te lijden onder dagelijks blowen, maar ook iemands sociale ontwikkeling stagneert.

Slapeloosheid / Bron: PrinceOfLove/Shutterstock.comSlapeloosheid / Bron: PrinceOfLove/Shutterstock.com

Verslaving

Regelmatig gebruik kan leiden tot verlies van controle over het gebruik (verslaving). Het verlangen om cannabis te gebruiken wordt dan zo sterk dat andere zaken minder prioriteit krijgen. Mensen die fors cannabis gebruiken, kunnen wanneer ze stoppen last krijgen van de volgende onthoudingsverschijnselen:
 • slapeloosheid en nachtmerries;
 • somberheid en depressiviteit;
 • concentratieproblemen;
 • sterk verlangen naar cannabis;
 • verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • agressie en/of woede;
 • prikkelbaarheid;
 • andere klachten, zoals onrust (rusteloosheid), stress en zweten.

Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer 10% van de cannabisgebruikers geestelijke afhankelijkheid optreedt. Uit cijfers van 2010 blijkt dat er ongeveer 70.000 cannabisverslaafden c.q. -misbruikers zijn en dat er 10.971 in behandeling waren (IVZ, kerncijfers verslavingszorg 2010). Het aantal verslaafden wordt geschat op 29.300 mensen, ofwel 0.3 % van de bevolking tussen 18 en 64 jaar. Bij mannen ligt het percentage op 0.4% en bij vrouwen op 0.1%. Het Amerikaanse classificatiesysteem voor psychische stoornissen DSM IV spreekt ook van misbruik. 40.200 mensen misbruiken cannabis. Bij misbruik ondervindt iemand wel allerlei negatieve gevolgen van cannabis, maar er is nog geen sprake van gewenning en het optreden van onthoudingsverschijnselen bij stoppen.

Longkanker / Bron: Muratart/Shutterstock.comLongkanker / Bron: Muratart/Shutterstock.com

Schade aan de luchtwegen en mogelijk een verhoogde kans op longkanker

Mensen die chronisch zwaar blowen lopen risico op schade aan de luchtwegen. Ook hebben ze mogelijk een verhoogde kans op longkanker. De exacte relatie tussen cannabisgebruik en kanker is onderwerp van onderzoek (zie ook het volgende item); de resultaten zijn nog niet éénduidig.

Vatbaarder voor bepaalde vormen van kanker en infecties

Uit onderzoek blijkt dat het roken van marihuana kan leiden tot een onderdrukking van het immuunsysteem.[1] Het onderzoek onthult waarom cannabisgebruikers vatbaarder zijn voor bepaalde vormen van kanker en infecties.

Effecten op het mannelijke voortplantingssysteem

Langdurig gebruik van cannabis heeft heel wat effecten op de klieren die hormonen aanmaken en op het mannelijke voortplantingssysteem. Cannabis roken doet de kwaliteit van het sperma dalen en het zou ook kunnen zorgen voor een daling van het testosterongehalte en voor impotentie. N.B.: Het gebruik van cannabis kan niet alleen de vruchtbaarheid bij mannen, maar ook bij vrouwen verminderen. Dit herstelt zich weer als er wordt gestopt met het gebruik.

Teelbalkanker / Bron: Joshya/Shutterstock.comTeelbalkanker / Bron: Joshya/Shutterstock.com
Teelbalkanker
Onderzoek heeft een verband vastgesteld tussen het roken van cannabis en teelbalkanker. Het onderzoek richtte zich op mannen tussen 18 en 44 met teelbalkanker. De resultaten lieten zien dat de kans op teelbalkanker 70% hoger ligt bij cannabisrokers. Die kans is zelfs twee keer zo hoog voor mannen die ten minste wekelijks roken of die cannabis begonnen te gebruiken tijdens hun puberteit.

Vruchtbaarheid
Een studie gepubliceerd door de Washington State University onthulde dat mannelijke muizen die werden blootgesteld aan cannabisdamp een negatieve invloed hadden op het aantal zaadcellen en de beweeglijkheid ervan.[2] Het onderzoek liet zien dat de groep muizen die aan cannabisdamp werd blootgesteld, direct na blootstelling een verminderde beweeglijkheid van het sperma had en een maand later een verlaagd aantal zaadcellen had. De mannelijke nakomelingen van deze groep vertoonden vergelijkbare resultaten. Er was ook bewijs van DNA-schade en verstoring in de ontwikkeling van zaadcellen. De derde generatie mannelijke nakomelingen vertoonde geen bewijs van verminderd aantal zaadcellen of beweeglijkheid, en de testosteronniveaus in bloedplasma bleken bij geen van de muizen te worden beïnvloed. Deze bevindingen suggereren dat de impact van de tweede generatie waarschijnlijk plaatsvond in een ontwikkelingsstadium.

Verhoogde kans op psychische stoornissen

In de afgelopen jaren heeft onderzoek aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen vroeg gebruik van cannabis en het ontwikkelen van psychische stoornissen bij mensen met een zekere genetische kwetsbaarheid. Zo blijkt uit onderzoek van Roy Otten van de Radboud Universiteit, dat jongeren die genetisch kwetsbaar zijn voor depressie extra voorzichtig moeten zijn met cannabis. Blowen verhoogt namelijk hun kans om depressief te worden. Tweederde van de bevolking heeft een variant van het gen 5-HTT, dat gevoelig maakt voor depressie. Otten verzamelde vijf jaar lang gegevens van 428 gezinnen met twee adolescente kinderen. Jaarlijks beantwoordden de kinderen vragen over onder meer gedrag en depressieve symptomen. Ook werd de variant van het serotoninegen 5-HTT bepaald. Bij de jongeren met de veelvoorkomende variant van dat gen leidde cannabisgebruik tot een toename van depressieve symptomen.[3]

Ook uit een Canadese meta-analyse in JAMA Psychiatry blijkt dat het gebruik van cannabis onder adolescenten gerelateerd is aan een hoger risico op depressie en suïcide. De auteurs vonden 11 onderzoeken die het cannabisgebruik bij jongeren onder de 18 jaar relateerden aan het op jongvolwassen leeftijd ontwikkelen van een depressie, angststoornissen of suïcidale gedachten en zelfmoordpogingen.[4]

Over het mogelijke verband tussen cannabisgebruik en het risico op psychoses in relatie tot genetische kwetsbaarheid en omgevingsfactoren:

Evidence suggests that mechanisms of gene-environment interaction are likely to underlie the association between cannabis and psychosis. In this respect, multiple variations within multiple genes—rather than single genetic polymorphisms—together with other environmental factors (eg, stress) may interact with cannabis to increase the risk of psychosis. Further research on these higher order interactions is needed to better understand the biological pathway by which cannabis use, in some individuals, may cause psychosis in the short- and long term.[5]

Onderzoek wijst uit dat cannabisgebruik het risico van psychotische symptomen verhoogt.[6/7] Des te jonger men begint met blowen en des te meer meer men blowt, des te groter het risico. Ook kunnen mensen met een reeds bestaande psychische stoornis, zoals een depressie, angstklachten of schizofrenie, meer last van hun klachten krijgen wanneer ze regelmatig blowen.

Nieuwe ontwikkelingen

De belangrijkste nieuwe ontwikkelingen en onderzoeksresultaten met betrekking tot cannabisgebruik, zullen hieronder de revue passeren.

'Hersenhelften communiceren slechter door sterke cannabis'

De hersenenhelften van mensen die vaak sterke cannabis roken communiceren minder efficiënt met elkaar dan die van mensen die de drug niet consumeren. Dat komt omdat er bij de rokers relatief weinig witte stof zit die de hersenhelften met elkaar verbindt. Dat concluderen onderzoekers van het King’s College in Londen.

De wetenschappers uit Groot-Brittannië kwamen tot deze conclusie door hersenscans te maken van 99 proefpersonen. Een aantal van de respondenten rookte regelmatig sterke cannabis, de overige deelnemers niet. Dit was te zien aan de ‘corpus callosum’, de 'brug' in de hersenen die beide hersenhelften met elkaar in verbinding brengt. "Als je naar de corpus callosum van de proefpersonen kijkt, zie je een significant verschil in witte stof tussen mensen die veel cannabis gebruiken en zij die de drug nooit gebruiken", aldus hoofonderzoekster Paola Dazzan. Dit verschil wordt mogelijk veroorzaakt door het bestandsdeel THC. In de zenuwcellen van de corpus callosum zitten namelijk veel receptoren die gevoelig zijn voor THC.

De wetenschappers stellen dat er aanvullend onderzoek nodig is om definitief vast te stellen dat sterke cannabis de hersenbrug aantast. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Medicine.[8]

Cannabis tast het IQ van jongeren aan

Jongeren onder de achttien die regelmatig cannabis roken, lopen meer risico op permanente schade aan hun intelligentie, hun aandachtsspanne en hun geheugen dan volwassen gebruikers, zo toont een nieuwe studie aan. Het langetermijnonderzoek, dat bijna vier decennia omslaat, bewijst dat wiet een meer schadelijk effect heeft op jonge hersenen dan op die van volwassenen. Jongeren die jaren cannabis roken, riskeren een beduidende en onomkeerbare daling van hun intelligentiequotiënt. Leeftijd is daarbij van doorslaggevend belang.

Tussen hun 13de en 38ste kregen alle leden van de groep psychologische tests. Daaruit bleek dat het IQ van zij die tijdens hun tienerjaren gewoontegebruikers waren met gemiddeld 8 punten was gezakt. Stoppen met blowen maakte daarbij weinig verschil. Wat van doorslaggevend belang bleek, is de leeftijd waarop jongeren wiet begonnen te roken. Wie na zijn achttiende begon te roken, had niet dezelfde IQ-daling.

Rekening houdend met andere factoren zoals afhankelijkheid van alcohol of tabak of andere drugs, en het aantal jaren opleiding, stelden de onderzoekers vast dat zij die persistent (dat wil zeggen ten minste vier keer per week, vanaf de tienerjaren tot in hun dertiger jaren) cannabis gebruikten hun IQ achteruit zagen gaan. Het onderzoek werd uitgevoerd op mensen in Dunedin, Nieuw-Zeeland.[9]

Cannabisgebruik kan tot slaapproblemen leiden

Het gebruik van cannabis wordt geassocieerd met slaapproblemen zoals moeilijk kunnen inslapen en regelmatig wakker worden. Vooral bij mensen die op een jonge leeftijd waren begonnen met blowen, troffen de onderzoekers een relatie aan met slaapproblemen. In het bijzonder bij de groep mensen die vóór hun 15e levensjaar hun eerste joint hadden gerookt. Dat blijkt uit een studie aan de Universiteit van Pennsylvania. Het team van wetenschappers onderzocht de slaapgewoonten van ruim 1800 (ex-)gebruikers. Het onderzoeksteam wijst erop dat het onderzoek niet was bedoeld om een bepaalde causaliteit vast te stellen, zodat de precieze relatie tussen marihuanagebruik en slaapstoornissen niet bepaald kan worden. Daar zou meer onderzoek voor nodig zijn. [10]

Noten
 1. Wiley Blackwell Hedge. V, Nargarkatti. M, Nargarkatti. P, 'Cannabinoid receptor activation leads to massive mobilization of myeloid-derived suppressor cells with potent immunosuppressive properties', European Journal of Immunology, Wiley-Blackwell, November 2010 DOI: 10.1002/eji.201040667
 2. Washington State University. Cannabis impacts sperm counts, motility in two generations of mice. https://news.wsu.edu/press-release/2021/12/02/cannabis-impacts-sperm-counts-motility-in-two-generations-of-mice/ (ingezien op 19-12-2021)
 3. Roy Otten & Rutger Engels: Testing Bidirectional Effects between Cannabis Use and Depressive Symptoms: Moderation by the Serotonin Transporter Gen. Addiction Biology,04102011
 4. Lucas Maillette de Buy Wenniger. Verband cannabisgebruik en depressie bij jongeren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4187
 5. Cécile Henquet, Marta Di Forti, Paul Morrison, Rebecca Kuepper, and Robin M. Murray: Gene-Environment Interplay Between Cannabis and Psychosis. Schizophr Bull. 2008 November; 34(6): 1111–1121.
 6. Moore TH, Zammit S, Lingford-Hughes A, et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007;370:319-28.
 7. Uit een in 2011 gehouden meta-analyse blijkt: "The results of meta-analysis provide evidence for a relationship between cannabis use and earlier onset of psychotic illness, and they support the hypothesis that cannabis use plays a causal role in the development of psychosis in some patients." Large M, Sharma S, Compton MT, Slade T, Nielssen O.: Cannabis use and earlier onset of psychosis: a systematic meta-analysis. Arch Gen Psychiatry. 2011 Jun;68(6):555-61. Epub 2011 Feb 7.
 8. Nationale Zorggids. 'Hersenhelften communiceren slechter door sterke cannabis'. 30 november 2015
 9. Meier, M.H., Proceedings of the National Academy of Sciences, Aug. 27, 2012. Madeline H. Meir, PhD, post doctoral researcher, Duke Transdisciplinary Prevention Research Center, Duke University, Durham, N.C. Laurence Steinberg, PhD, professor of psychology, Temple University, Philadelphia. Wayne Hall, PhD, professor, University of Queensland Center for Clinical Research, Queensland, Australia. Robin Murray, MD, Institute of Psychiatry, Kings College, London. News release, Duke University.
 10. www.uphs.upenn.edu, 2 juni 2014

Lees verder

© 2012 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Blowen op jonge leeftijd niet zonder gevaarBlowen op jonge leeftijd niet zonder gevaarJarenlang was de informatie die vanuit de overheid verstrekt werd omtrent het gebruik van softdrugs nogal soft. De strek…
Blowen en de effectenBlowen en de effectenIn de grote steden zoals Amsterdam en Den-Haag kom je veel mensen tegen die blowen. Het is een verslaving waar mensen zi…
Stoppen met blowen: ontwenningsverschijnselen cannabisStoppen met blowen: ontwenningsverschijnselen cannabisEr zijn mensen die verslaafd zijn aan blowen en hier niet mee stoppen vanwege de angst om ontwenningsverschijnselen te e…
mijn kijk opStoppen met blowenBlowen: Voor veel mensen is dit een leuke sporadische bijkomstigheid. Voor een select groepje is dit echter niet zo. Uit…

Wat doet cocaïne met je lichaam?Wat doet cocaïne met je lichaam?Wat doet cocaïne met je lichaam? Wat zit er allemaal in cocaïne? Kunnen cocabladeren ook voor andere doeleinden worden g…
Speed: een partydrugSpeed: een partydrugSpeed is de straatnaam voor amfetaminen, een bekende partydrug. Mensen gebruiken het om de hele nacht te kunnen feesten.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Cheifyc, Pixabay
 • Cécile Henquet, Marta Di Forti, Paul Morrison, Rebecca Kuepper, and Robin M. Murray: Gene-Environment Interplay Between Cannabis and Psychosis. Schizophr Bull. 2008 November; 34(6): 1111–1121.
 • http://www.kanker.be
 • http://www.trimbos.nl
 • Large M, Sharma S, Compton MT, Slade T, Nielssen O.: Cannabis use and earlier onset of psychosis: a systematic meta-analysis. Arch Gen Psychiatry. 2011 Jun;68(6):555-61. Epub 2011 Feb 7.
 • Lucas Maillette de Buy Wenniger. Verband cannabisgebruik en depressie bij jongeren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4187
 • IVZ, kerncijfers verslavingszorg 2010
 • Meier, M.H., Proceedings of the National Academy of Sciences, Aug. 27, 2012. Madeline H. Meir, PhD, post doctoral researcher, Duke Transdisciplinary Prevention Research Center, Duke University, Durham, N.C. Laurence Steinberg, PhD, professor of psychology, Temple University, Philadelphia. Wayne Hall, PhD, professor, University of Queensland Center for Clinical Research, Queensland, Australia. Robin Murray, MD, Institute of Psychiatry, Kings College, London. News release, Duke University.
 • Moore TH, Zammit S, Lingford-Hughes A, et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007;370:319-28.
 • Nationale Zorggids. 'Hersenhelften communiceren slechter door sterke cannabis'. 30 november 2015.
 • Roy Otten & Rutger Engels: Testing Bidirectional Effects between Cannabis Use and Depressive Symptoms: Moderation by the Serotonin Transporter Gen. Addiction Biology,04102011
 • Washington State University. Cannabis impacts sperm counts, motility in two generations of mice. https://news.wsu.edu/press-release/2021/12/02/cannabis-impacts-sperm-counts-motility-in-two-generations-of-mice/ (ingezien op 19-12-2021)
 • Wiley Blackwell Hedge. V, Nargarkatti. M, Nargarkatti. P, 'Cannabinoid receptor activation leads to massive mobilization of myeloid-derived suppressor cells with potent immunosuppressive properties', European Journal of Immunology, Wiley-Blackwell, November 2010 DOI: 10.1002/eji.201040667
 • www.uphs.upenn.edu
 • Afbeelding bron 1: PrinceOfLove/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 2: Muratart/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 3: Joshya/Shutterstock.com
Reacties

Willibrordus (infoteur), 14-10-2020 #2
Zelf gezien wat de effecten zijn van cannabis in mijn omgeving (bovenbuurman). Hij begon compleet door te slaan en paranoïde te worden. Hij beschuldigde ons onterecht van allerlei zaken (o.a. diefstal), sneed onze nutsvoorzieningen af (internet, elektriciteit, etc.), loog over van alles en nog wat, … Ik heb deze evolutie gezien van bij mijn aankomst tot mijn vertrek in mijn vorige appartement. Over drie jaar is de man compleet veranderd van een ietwat normale man tot iemand die een serieus zwaar probleem heeft. Ik hoop dat de man hulp zoekt. Reactie infoteur, 26-10-2020
Wat een opluchting moet dat voor je zijn dat je daar niet meer woont!

Peter Lunk, 18-06-2012
"In de afgelopen jaren heeft onderzoek aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen vroeg gebruik van cannabis en het ontwikkelen van psychische stoornissen bij mensen met een zekere genetische of familiaire kwetsbaarheid. "

Kunt u mij vertellen waar ik deze onderzoeken kan vinden?
En of eventueel aan mij toemailen?

Ik heb deze gegevens en wetenschappelijke bewijzen nodig voor een metaanalyse voor mijn medicijnenstudie…

Maar kan het helemaal nergens vinden…
Wat toch vreemd is voor een wetenschappelijk onderzoek wat overal genoemd wordt…

Groet,
Peter Lunk Reactie infoteur, 18-06-2012
Ik heb het artikel aangepast door meer literatuurverwijzingen op te nemen. Ook refereer ik nu aan het onderzoek van Roy Otten van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen, waaruit blijkt dat blowen het risico op depressie bij genetische kwetsbaarheid versterkt.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 11-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Drugs
Bronnen en referenties: 17
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.