Artikelen 1.341 - 1.350 in de rubriek Diversen

Diversen (Mens en Samenleving)

Aurobindo, de Moeder en het supramentale

Sri Aurobindo en zijn spirituele gezellin Mirra Alfassa, gekend als De Moeder zijn reeds jaren niet meer fysiek in deze wereld aanwezig. Toch hebben zij een wereld nagelaten die dankzij hen anders is… Salilus, 22-01-2008
Terbeschikkingstelling van de medische wetenschap

Terbeschikkingstelling van de medische wetenschap

Soms ziet u het op een rouwbrief staan: "Hij heeft zijn lichaam ter beschikking van de medische wetenschap gesteld." Deze keuze komt dan in plaats van een begrafenis of crematie. Als u overweegt uw li… Judithm, 21-01-2008
Crematie: de kist zelf in de oven invoeren

Crematie: de kist zelf in de oven invoeren

Als we denken aan een crematie, denken we gewoonlijk aan een samenkomst in de aula van een crematorium, aan toespraken en bloemen en daarna gelegenheid tot condoleren met een kopje koffie en een plakj… Judithm, 21-01-2008

Steve Jobs, de iGod

Steve Jobs is de grote oprichter van het computer bedrijf Apple. Hij ontwikkelde samen met een vriend de allereerste personal computer ter wereld. Hiermee begon een tijdperk van de computers die nog s… Storm, 17-01-2008
Het Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP)

Het Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP)

Het LTP (landelijk telefoonnummer politie) is sinds het jaar 2000 in gebruik genomen. ‘Géén spoed, wél politie’ is het uitgangspunt. Voor alle zaken waarbij geen spoed nodig is maar u wel de politie v… M_vermaat, 14-01-2008

Het breukvlak van de 20e eeuw

Waarom spreekt men over een breukvlak in het begin van de 20e eeuw? In welke opzichten was er sprake van een breukvlak? Over wat er veranderde, en welke gevolgen dat had voor onze maatschappij. Eeeefs, 13-01-2008

De millenniumdoelen

Acht internationale afspraken… …wat zijn de milleniumdoelen precies? In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn ach… Eeeefs, 12-01-2008

Het afschuwelijke verhaal van Robert Pickton

Zijn vrienden en familie noemen hem Willy. Deze 58-jarige ongeschoren varkensfokker houdt er een eigenaardige hobby op na. De afgelopen 25 jaar slachtte hij, naar eigen zeggen, 49 vrouwen af. Robert W… Ingebeernink, 10-01-2008
Sterven: depressie

Sterven: depressie

Iemand die weet spoedig te gaan sterven, gaat psychisch door vijf fasen: ontkenning, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding. Deze fasen kunnen door elkaar heen lopen. Ik wil het nu hebben over… Judithm, 09-01-2008
Sterven: de persoon van de stervensbegeleider

Sterven: de persoon van de stervensbegeleider

Een stervensbegeleidster heeft tijdens een nascholingscursus voor verpleegkundigen iets opmerkelijks ontdekt: een enorm verschil tussen een ideaalbeeld en een gewenst beeld van de persoon van de sterv… Judithm, 07-01-2008