Weinig vrouwen aan de top, mannen hebben hogere functies

Weinig vrouwen aan de top, mannen hebben hogere functies Er studeren meer vrouwen dan mannen, ze ronden hun studie eerder af en toch is slechts 10 procent van de hoogleraren in Nederland vrouw. Ook in het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen in de top veel kleiner dan het streven van 30 procent. Cijfers lopen uiteen van 10 tot 20 procent. Minister Jet Bussemaker geeft het bedrijfsleven tot 2020 om aan het streven te voldoen. Er is al een database met vrouwelijke kandidaten voor topfuncties. In 2016 is ook een site gelanceerd waarop plekken staan die vrijkomen in de besturen van grote Nederlandse bedrijven. Goede studieresultaten van vrouwen leiden niet tot een functie aan de wetenschappelijke top. Integendeel: Hoe hoger de wetenschappelijke of bestuurlijke functie, hoe minder vrouwen. In Nederland is van alle hoogleraren slechts 10 procent vrouw.

Vrouwelijke wetenschappers hebben in 2007 95 stellingen opgesteld over de doorstroming van vrouwen naar de universitaire top. Hiermee roepen ze op tot structurele maatregelen. Het gaat volgens de vrouwen meer om een plichtmatig streven naar een groter aantal vrouwen. Het gaat om het benutten van talent en een 'return on investment' van geld, tijd en energie.

Verschillen

Uit onderzoek naar hersenen en cognitieve functies blijken geen biologische verschillen tussen man en vrouw. Maar studies tonen aan dat bijna iedereen vooroordelen heeft bij mannen en vrouwen, die een belangrijke rol spelen in de beoordeling van hun prestaties. Dit leidt tot een verschillende waardering van wat mannen doen en wat vrouwen doen, ook al is dat precies hetzelfde.

Een universitaire staf die overwegend bestaat uit witte mannen van middelbare leeftijd, leidt tot een monocultuur. Mensen kiezen bij voorkeur iemand die op hen lijkt. De meeste benoemingscommissies bestaan voor een grote meerderheid uit mannen, waardoor de kans groter is dat de functie naar een man gaat. Terwijl meer diversiteit in de top is beter voor de toekomst van de wetenschap en voor bedrijven.

Bedrijfsleven

Ook het aantal vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven loopt achter. Het aandeel vrouwen in de top van Nederlandse bedrijven steeg in 2014 naar 20,9 procent. In 2010 lag het percentage nog op 17,8 procent. (cijfers uit onderzoek Charter Talent)

De cijfers die minister Jet Bussemaker in februari 2016 deelt, zijn nog slechter. Het percentage vrouwen in de top van het bedrijfsleven blijft steken rond 10 procent, terwijl het streven is dat raden van bestuur en commissarissen voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan.

Wettelijk minimum

In een aantal Scandinavische landen is wettelijk vastgelegd dat commissies, besturen en adviesorganen voor minimaal 40 procent uit vrouwen moet bestaan. In Nederland is nog geen sprake van een wettelijk quotum, maar dat komt er wel aan. Zo waarschuwt minister Jet Bussemaker in 2016. Als het aantal vrouwen in het bedrijfsleven niet toeneemt, zal in 2020 een wettelijk minimum ingesteld.

Voor bedrijven die een vrouw voor een topfunctie zoeken is de database topvrouwen.nl in het leven geroepen. Vrouwen kunnen via de website navigeernaardetop.nl plekken vinden die vrijkomen in de besturen van de tweehonderd grootste bedrijven in Nederland. Nu is er volgens de minister nog te vaak sprake van een old boys netwerk dat de baantjes verdeeld.

In 2016 komen circa 156 bestuursfuncties vrij. 129 van deze functies worden nu vervuld door een man.
© 2007 - 2020 Jour, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Is lichamelijke aantrekkelijkheid belangrijk?Hoe belangrijk is fysieke aantrekkelijkheid eigenlijk voor de eerste indruk die we van mensen krijgen?
Het hormonale verschil tussen mannen en vrouwenHet hormonale verschil tussen mannen en vrouwenIn het boek 'Venus is hot, mars is cool' uit 2010 beschrijft John Gray de reden waarom mannen en vrouwen zo verschillend…
Waarom vrouwen meer pijn ervaren dan mannenWaarom vrouwen meer pijn ervaren dan mannenEén op de tien Nederlanders gaat jaarlijks naar de huisarts vanwege pijnklachten aan het bewegingsapparaat. Vrouwen gaan…
Politicologie: wetenschap van het politiekePoliticologie: wetenschap van het politiekeDe meeste mensen denken bij de studie politicologie dat ze worden opgeleid tot politicus. De studie politicologie is ech…

Rechtsmiddelen Verdachte (Strafrecht)Rechtsmiddelen Verdachte (Strafrecht)Rechtsmiddelen van de verdachte gedurende voorlopige hechtenis. Indien een verdachte meent dat hij ten onrechte wordt va…
De ooievaar, het symbool van de geboorteDe ooievaar, het symbool van de geboorteHet is tegenwoordig heel gewoon om bij de geboorte van een baby een ooievaar, al dan niet met baby in de bek, in de tuin…
Bronnen en referenties
  • Trouw 04-10-2007 "Hora est! Meer vrouwen in de top"
  • Cijfers Charter Talent
  • Persbericht Rijksoverheid

Reageer op het artikel "Weinig vrouwen aan de top, mannen hebben hogere functies"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Janneke, 18-03-2013 12:20 #3
De 'top' heeft te maken met een achterhaald hiërarchisch systeem, een pyramidemodel dat gebaseerd is op het mannelijke principe. We gaan toe naar meer gelijkwaardigheid in de maatschappij en daar passen kleinere bedrijven in zonder al die managementlagen. Dus vrouwen: luister naar je gevoel en help om meer gevoel in de samenleving te brengen. What a wonderful world this will be.

Jose Michael, 03-11-2007 17:43 #2
Geen vrouw in de top, dan geen subsidie!

Bij de meeste organisaties in Nederland bestaat het bestuur of de raad van commissarissen uit louter mannen. De overheid ondersteunt dit. Gemeenten, provincies en rijksoverheid, draai de subsidiekraan eens dicht bij deze organisaties. Laat u niet langer misleiden, want er zijn onder de meer dan acht miljoen vrouwen in Nederland zeker geschikte vrouwen voor dit soort functies!

Gisteravond sprak ik met een topmanager uit het Nederlandse bedrijfsleven over de invulling van een commissariaat. Het gesprek ging over de vraag waarom er zo weinig vrouwen commissaris zijn in Nederland. Zijn antwoord was dat vrouwen te weinig ambitieus en competitief zijn en niet tot het uiterste willen gaan. Ook zei hij dat hij graag vrouwen wilde voordragen, maar dat ze er gewoon niet zijn en dat het aan de vrouwen zelf ligt dat ze niet doorstromen. Toen ik hem ongelovig aankeek, zei hij: 'Ga maar eens met Neelie Kroes praten als je me niet gelooft'.

Na enig doorpraten vervolgde hij: 'Jij zou het wel kunnen en mijn vrouw zou het zelfs heel goed kunnen en die en die en die natuurlijk ook.' Hij noemde een heel rijtje namen en beschreef ook waarom ze het zo goed zouden kunnen en besloot zijn redenering met: 'Maar geen van mijn collega's gaat het accepteren als ik een van jullie zou voordragen'.

Wat hij in vrouwen als een gebrek beschouwt, kun je ook juist als een deugd zien. Het is hetzelfde als zeggen: 'Ik wil wel een stuk appeltaart, maar niet als er appel inzit'.

Het gaat om harde cijfers en om statistieken. Vrouwen hebben over het algemeen betere studieresultaten. De productiviteit bij bedrijven gaat omhoog en het ziekteverzuim gaat omlaag bij vrouwelijk management. Uit recent onderzoek van Catalyst, een Amerikaans onderzoeksbureau, onder de 500 grootste bedrijven in Amerika blijkt dat het aandeelhoudersrendement van bedrijven met meer vrouwen in de top 53% hoger is dan bij door mannen geleide organisaties. Het verkoopresultaat ligt 42% hoger en het rendement op geïnvesteerd kapitaal is 66% hoger. Het aandeel dat vrouwen hebben in Nederlandse commissariaten is slechts 6,5 procent; in Zweden 21% (Vrouwen in Beeld, december 2006). Wanneer je kijkt naar regeringsfuncties dan kom je hetzelfde tegen. Noorwegen, een van de rijkste landen in de wereld, heeft wel de meeste vrouwen in de regering.

Het verhoogt misschien niet het statusgevoel van mannen als vrouwen op hun niveau komen staan, maar het is wel goed voor het bedrijf.

De meeste vrouwen bekommeren zich minder om hun persoonlijke status of eer en meer om het belang van een organisatie. Dat is positief want daarmee zijn ze veel effectiever bezig voor een bedrijf of voor de maatschappij. Mannen definiëren deze eigenschap graag als een gebrek aan persoonlijke ambitie bij vrouwen. Daarmee hebben die mannen een argument om geen vrouwen in hun midden toe te laten. Dit heeft dus niets met de mogelijke toegevoegde waarde van vrouwen te maken, maar wel alles met de angst van mannen om aan status in te boeten. Bestuurders die uit angst voor persoonlijk statusverlies geen vrouw in hun midden opnemen, doen hun bedrijf en hun aandeelhouders tekort. Angst is een slechte raadgever.

U bent misschien benieuwd hoe het de bovenstaande topmanager is vergaan na onze discussie. Vanmiddag belde hij mij op. Hij heeft vandaag naast mannen ook een heel rijtje vrouwen voorgedragen voor een commissariaat en wat bleek: hij kreeg alleen maar lof van zijn collega's! Of de betreffende positie nu ook wordt gegund aan een vrouw is de vraag, maar het is een begin. Het zou helpen als de overheid voortaan geen subsidie meer verstrekt als geen enkele vrouw een bestuursfunctie vervult.

José Michael (psycholoog),
Directeur van het management adviesbureau IDconsult.
www.IDconsult.eu
info@IDonsult.eu

Zeemeeuw (infoteur), 05-10-2007 15:41 #1
Volgens mij wel een erg generalistisch artikel. Er zijn wel degelijk faculteiten waar vrouwen steeds meer de boventoon voeren. Bijvoorbeeld de Juridische. Bovendien is snel studeren wel wat anders dan interesse hebben voor een meer bestuurlijke functie. Moet de positieve discriminatie dan worden versneld? Geloof me, de besten komen altijd boven drijven. Als dat de vrouwen zijn, de vrouwen. Maar alleen piepen heeft weinig zin. Helaas.

Infoteur: Jour
Laatste update: 06-03-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 3
Schrijf mee!