Loverboys: betekenis & grooming, inlijving en exploitatie

Loverboys: betekenis & grooming, inlijving en exploitatie Wat zijn loverboys en hoe gaan loverboys te werk? Loverboys zijn pooiers die meisjes via een scala aan verleidingstactieken inpalmen teneinde hen in de prostitutie te loodsen en uit te buiten. De slachtoffers zijn vaak afkomstig uit probleemgezinnen met een hulpverleningsachtergrond, of die te streng of overbeschermd zijn opgevoed en zwakbegaafde meisjes. De loverboys zijn overwegend allochtoon, tussen de 20 en 30 jaar, sociaal vaardig, charmante jongemannen met een vlotte babbel en vaak al op jonge leeftijd begonnen met een criminele carrière.

Een loverboy zorgt er eerst voor dat een meisje verliefd op hem wordt / Bron: StockSnap, PixabayEen loverboy zorgt er eerst voor dat een meisje verliefd op hem wordt / Bron: StockSnap, Pixabay

De term 'loverboys' en zijn betekenis

In september 1995 introduceerde de politie van Utrecht de term loverboys. Dit zijn jongens of jongemannen die proberen meisjes emotioneel afhankelijk te maken om ze daarna uit te buiten, vaak in de prostitutie. De media namen dit woord gretig over; een modewoord was geboren. Toch was er niets nieuws onder de zon. De onderzoeker Bovenkerk geeft de voorkeur aan de term modern pooierschap:

 • Zoveel is duidelijk: de empirische werkelijkheid geeft er geen aanleiding toe het probleem van de loverboys apart te benoemen. Binnen de wereld van prostitutie en souteneurs komt sinds jaar en dag en overal ter wereld de figuur voor van de pooier die jonge vrouwen verleidt om ze in de prostitutie te brengen. De kwestie is in Nederland opgeklopt en overdreven. De feiten geven geen aanleiding om een apart beleid te ontwikkelen.[1]

Toch is het woord loverboy niet meer uit de media weg te denken. Een willekeurige greep uit een aantal (oudere en recente) berichten:

 • Den haag, 13 maart 2009. De rechtbank heeft een jonge man en een minderjarige veroordeeld tot celstraffen omdat ze als loverboys vrouwen hebben uitgebuit. Ze moeten vijf en zeven maanden de cel in. De jongens, 17 en 19 jaar, zouden de woning van de moeder van de 19-jarige hebben gebruikt om twee vrouwen op te sluiten. Een derde vrouw zat er volgens de rechtbank vrijwillig omdat ze dacht een relatie met de minderjarige te hebben. Ook gaf zij aan als prostituee te willen blijven werken. In tegenstelling tot de andere twee hoefde ze het geld dat ze verdiende niet aan de verdachten af te staan.[2]

 • Den Haag, 12 maart 2009. Een 15-jarige jongen uit Den Haag is vandaag schuldig bevonden aan mensenhandel. De loverboy kreeg door de kinderrechter in Den Haag een straf opgelegd van vier maanden jeugddetentie en jeugd-tbs. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM), aldus een voorlichtster van het OM. De loverboy ging met drie minderjarige meisjes uit Den Haag een relatie aan. Hij beloofde hen geld en een mooie toekomst samen. Vervolgens haalde hij de meisjes over om voor hem in de prostitutie te werken. Meisjes die niet meer voor de verdachte wilden werken, bedreigde en chanteerde hij. Zo zei de Hagenaar dat hij tegen hun ouders zou zeggen wat voor werk ze deden. De loverboy werd volgens het OM geholpen door een 49-jarige plaatsgenoot. De zaak tegen deze Hagenaar is nog onder de rechter.[3]

 • Arnhem, 22 november 2019. Loverboy Gavier M. had slachtoffers in zijn greep. Voor mensenhandel, uitbuiting en een reeks aan andere strafbare feiten is er 5 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 24-jarige Gavier M. „Om te voorkomen dat hij in de toekomst opnieuw zo’n spoor van vernieling achter zich kan laten”, zo onderstreepte het Openbaar Ministerie het verzoek hem een gedwongen en daarmee géén vrijwillige behandeling te geven.

'Echte mannen eten geen kaas: vier jaar in handen van een loverboy' / Bron: Boekomslag'Echte mannen eten geen kaas: vier jaar in handen van een loverboy' / Bron: Boekomslag
In 2010 kwam het boek Echte mannen eten geen kaas: vier jaar in handen van een loverboy van de drukpers gerold. Hierin beschrijft Maria Mosterd (1989) hoe ze in handen valt van de loverboy Manou en jarenlang door hem wordt geëxplodeerd. 'Loverboy' is een ingeburgerd begrip geworden; het heeft zelfs een plaatsje in het woordenboek veroverd.

 • lo·ver·boy [lovverboj] de; m -s jongen die een verhouding met een meisje begint om haar later tot prostitutie te dwingen.[4]

Een nieuw begrip suggereert dat we te maken met een nieuw fenomeen, maar dat is dus niet zo. Bovenkerk wijst erop dat we vroeger het woord voosbinkie gebruikten ter aanduiding voor de werkwijze van mannen die een liefdesrelatie met een vrouw beginnen om ze in de prostitutie te brengen en te exploiteren. Ook zijn de gerichte activiteiten van mannen om meisjes of vrouwen te werven op plaatsen waar zich kwetsbare vrouwen bevinden, die ontvankelijk zijn om voor het prostitutiekarretje te spannen, niet nieuw. In de negentiende eeuw werden volgens Bovenkerk al meisjes op het Centraal Station van Amsterdam aangesproken die zojuist uit de provincie waren aangekomen.

Definitie (begripsbepaling) loverboy

Loverboys zijn mensenhandelaren die vrouwen en/of mannen doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens - via dwang, (dreiging met) geweld of een andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie van deze vrouwen of mannen - uit te buiten, veelal in de prostitutie.[5]

Werkwijze jegens slachtoffers: grooming, inlijving en exploitatie

Meisjes ronselen voor prostitutie

Het gaat bij het begrip loverboy om een manier van werken, een methode om meisjes de prostitutie in te krijgen en zodoende geld aan haar te kunnen verdienen. Het gaat bij loverboys om mannen of jongens die meisjes via het creëren van liefdesafhankelijkheid in hun netten lokken en om ze erin te houden wordt verbale en fysieke agressie ingezet. Het is dus geen nieuw verschijnsel: dergelijke mannen zijn er altijd al geweest. Er zijn grofweg twee methoden om meisjes te ronselen voor prostitutie:

 • debt-bounding (dwang door schuld); en
 • de loverboy-methode.

Debt-bouding

Debt-bouding wordt gebruikt bij vrouwen die van het buitenland naar Nederland komen. Deze vrouwen worden vaak onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald om hier te komen werken als huidhoudster of een ander decent beroep. De handelaar levert haar de benodigde papieren en betaalt haar reis. Eenmaal in Nederland wordt ze gedwongen in de prostitutie te werken: ze moet haar schuld met forse rente aflossen.

Loverboy-methode

Loverboys hanteren een andere methode. Loverboys palmen een kwetsbaar meisje in door haar te overladen met cadeaus en haar veel aandacht te geven. Het meisje wordt tot vriendin gemaakt, in een afhankelijkheidsrelatie gebracht en de prostitutie ingeloodst.

Het ontwikkelingsmodel van de loverboy- relatie bestaat uit drie stadia:
 1. grooming;
 2. inlijving; en
 3. exploitatie of instandhouding.

1. Grooming

Het hoofd van het meisje wordt op hol gebracht door veel cadeautjes / Bron: AdinaVoicu, PixabayHet hoofd van het meisje wordt op hol gebracht door veel cadeautjes / Bron: AdinaVoicu, Pixabay
Grooming omvat alle plannings- en voorbereidingshandelingen van de loverboy om het meisje voor zich te winnen en in een liefdesafhankelijkheidsrelatie te brengen. Meisjes worden vaak geworven op VMBO scholen[6], maar ook in cafés, dancings of andere gelegenheden. Haar hoofd wordt op hol gebracht door veel cadeautjes, zoals een mobieltje, sieraden en kleding. Het mobieltje is een machtsmiddel bij uitstek. Via het mobieltje kan hij haar veel aandacht geven en tegelijkertijd haar gangen controleren. De loverboy rijdt in een blitse auto en geeft het meisje alle aandacht van de wereld.

Uit de literatuur blijkt dat soms ook meisjes nieuwe meisjes ronselen, de zogeheten lovergirls. Ook kan er sprake zijn van het rekruteren van meisjes door pooiers voor elkaar. In een eerste contact met een meisje wordt onderzocht in hoeverre ze ontvankelijk is voor zijn vleierijen. Vangt de loverboy bot, dan werpt hij elders zijn hengel uit.

2. Inlijving

Als het meisje eenmaal is gevallen voor de charmes van de loverboy, dan vindt er geleidelijke inlijving plaats in de wereld van de prostitutie. Het meisje wordt allengs en gedoceerd de streep overgetrokken. In eerste instantie probeert hij het meisje mee naar bed te krijgen. Met name moslimmeisjes kan hij daarmee later chanteren. Er is soms zelfs sprake van verkrachting.
Hij rijdt een keertje met haar rond in de rosse buurt, ze maakt kennis met zijn vrienden. Hij wendt voor dat hij schulden heeft en dat hij die alleen kan aflossen als zij zich tijdelijk prostitueert. Zij moet dit doen als tegenprestatie; hij heeft immers al zo veel aan haar gegeven. Nu moet ze wat terugdoen.

De meeste meisjes bieden aanvankelijk weerstand. De loverboy gebruikt echter allerlei technieken om het meisje over de streep te trekken. Er worden twee technieken onderscheiden: met en zonder fysiek geweld.

3. Instandhouding

Zo rolt ze bijna als vanzelf fase drie in. De sociale banden van het meisje worden vaak op aandringen van de loverboy afgesneden, ze neemt daardoor steeds meer afstand van haar familie en haar vroegere vriendenkring. De loverboy die het meisje ontmaagd heeft, kan haar daarmee chanteren. Daardoor is de weg terug naar huis afgesneden.

De loverboy bindt het meisje aan zich door haar te manipuleren en te misleiden. De loverboy maakt allerlei valse beloften ("Over een paar maanden hebben we genoeg geld bij elkaar zodat je niet meer hoeft te werken"), hij chanteert haar ("Wat zullen je ouders denken als ik ze vertel dat je geen maagd meer bent") en hij past verbaal (dreigen/schelden) en fysiek geweld toe (slaan/schoppen). Hierdoor is het meisje steeds bang om te worden mishandeld. Soms worden slachtoffers ook getatoeëerd met de naam van de pooier, hetgeen is bedoeld als een soort eigendomsbewijs. Sameena maakte het mee op het 18e toen ze een half jaar in handen was een loverboy. Hij schreef zijn naam met een mes op haar buik.[7] Dit zijn moderne slavernij-praktijken.

Steeds meer loverboys chanteren met seksfilmpjes

Loverboys gebruiken steeds vaker compromitterende filmpjes en foto's, om meisjes te dwingen tot prostitutie. Uit schaamte doen hun slachtoffers wat hun pooiers willen. Hulpverleners horen meer meisjes vertellen hoe zij gechanteerd worden, met seksfilmpjes en naaktfoto's. "Door te dreigen deze filmpjes op het web te gooien, doen meisjes wat loverboys willen," zegt Ineke van Buren van Fier Fryslân, de grootste gespecialiseerde opvang voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Er zijn gevallen bekend van meisjes die al na enkele dagen werden gedwongen hun lichaam te verkopen.

Uit de meest recente cijfers (NJI, 2023) blijkt dat 114 meisjes per jaar vallen voor een loverboy, die hen eerst verleidt en vervolgens tot betaalde seks dwingt. Waar deze zich vroeger nog bediende van gehaaide, geduldige technieken een meisje over te halen als prostituee te werken, slaan ze nu sneller hun slag door gebruik te maken van internet. Beelden die voor de webcam zijn gemaakt, blijken het perfecte chantagemiddel.

Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee

In 2018 meldde RTL Nieuws dat hulpverleners van organisaties die slachtoffers van loverboys helpen, het steeds vaker zien gebeuren. Binnen een paar dagen worden onschuldige meisjes door loverboys gedwongen de prostitutie in te gaan. Sommige meisjes zijn nog maar 11 jaar oud.

’Loverboys en -girls slaan al toe in groep 8’

Slachtoffers van loverboys én van lovergirls zijn steeds jonger. Dat stellen meerdere organisaties in oktober 2019 tegen de NOS. "Voorheen zaten de slachtoffers vooral op de middelbare school. Maar nu vinden we ze ook al in groep 8. We behandelen meiden van 12, 13 jaar”, vertelt Carmen Legebeke, groepsbehandelaar bij Fier. Het NOS Jeugdjournaal sprak met onder meer Fier, Centrum Kinderhandel Mensenhandel, Terre des Hommes, Lumens, het Centrum Seksueel Geweld en het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel Comensha.

Het Stockholm-syndroom

De uitbuitingssituatie wordt vaak in stand gehouden door het meisje. Dit proces wordt vaak verklaard door het uit de literatuur afkomstige Stockholm-syndroom, een psychologisch verschijnsel waarbij slachtoffers zich identificeren met hun agressor als overlevingsstrategie en gaandeweg sympathie voor hun agressor ontwikkelen. Het Stockholm-syndroom is genoemd naar de ervaringen van gegijzelden op een overval van een bank in Stockholm, 1973. De slachtoffers werden zes dagen lang gegijzeld en zij namen het voor hun gijzelnemers op, ook nadat ze bevrijd waren. In deze gijzelingssituatie ontwikkelden de slachtoffers een emotionele relatie met hun gijzelnemers, waarbij ze zich vergaand met hen identificeerden. Het gaat bij dit verschijnsel om situaties waarbij de agressor volledige controle over het slachtoffer heeft en het slachtoffer voorziet in zijn of haar basisbehoeften.

In een situatie van gedwongen prostitutie worden push en pull factoren waargenomen. Een pull-factor is het verschijnsel dat het meisje aangetrokken wordt door de pooier en dat zij haar gedrag aanpast aan de grillen en eisen van de pooier teneinde hem gunstig te stemmen. Zij weet op den duur wat hij wil en niet wil en zij stemt haar gedrag helemaal af op die van hem. Zij identificeert zich in vergaande mate met hem. Daarnaast voelt zij zich angstig, boos en verward door het gewelddadige en manipulatieve gedrag van de pooier. Zij vreest voor haar leven als zij niet doet wat hij van haar wil (push factoren).

Loverboys: moeilijk aan te pakken

De slachtoffers dragen dus bij aan het in stand houden van hun eigen uitbuitingssituatie uit angst voor represailles en door de afhankelijkheidsrelatie waarin zij zijn opgesloten. De pooier is degene met wie zij zich heeft geïdentificeerd en door het sociale en maatschappelijke isolement waarin hij haar heeft gebracht, dreigt zij ook nog eens alles te verliezen als deze relatie wordt beëindigd. Het is het enige wat ze eigenlijk nog heeft. Haar identiteit hangt samen met die van hem doordat ze zich uit lijfsbehoud vergaand met hem vereenzelvigd heeft. Dergelijke psychologische processen maken het zeer lastig om tegen deze praktijken op te treden. Er zijn gevallen bekend van meisjes die actief uit handen probeerden te blijven van politie en hulpverleningsorganisaties:

 • Vrijwel alle prostitutie hulpverleningsorganisaties geven aan dat ze de politie inschakelen als ze een minderjarige aantreffen. De politie licht de familie in en de jeugdhulpverlening gaat er soms toe over om minderjarige prostituees in gesloten jeugdinstellingen te plaatsen. Vandaar dat een groot deel zich nog steeds in het verborgene afspeelt en de doelgroep ook zijn best doet om dat zo te houden. Als de controle op minderjarigen in de prostitutie streng is, ontwikkelen meisjes strategieën om niet te worden opgemerkt door de politie of door hulpverleners, waarbij je het risico loopt dat ze de politie inlichten. Liegen over leeftijd is daarbij één van de meest voor de hand liggende strategieën.[8]

Integrale aanpak van loverboy-problematiek

Een integrale aanpak op alle fronten is nodig. Hierbij kunnen we denken aan preventie-activiteiten zoals voorlichting op school, de reguliere opsporing en vervolging van loverboys, potentiële loverboys in een vroeg stadium benaderen en waarschuwen en effectieve hulpverlening aan loverboy-slachtoffers. De onderzoekster Noorlander geeft een aantal aanbevelingen ten aanzien van de hulpverlening aan slachtoffers:
 • Op een veilige en anonieme plek moet de hulpverleenster door langdurig één op één contact het meisje tot inkeer brengen.
 • Het sociale netwerk rond het meisje moet worden versterkt en uitgebreid en het contact met ouders en belangrijke anderen moet worden hersteld.
 • Er moet het meisje een positief toekomstperspectief worden geboden als redelijk alternatief voor het prostitutiewerk.[9]

Een aantal citaten uit het vonnis betreffende de 'Sneep-zaak'

Sneep-zaak, zes verdachten. Allen schuldig aan vrouwenhandel ten aanzien van één of meer vrouwen.

Excerpt

"Kenmerkend voor de organisatie was de nietsontziende en gewelddadige wijze waarop werd gehandeld. (…) Het dossier staat bol van geweld en intimidaties." De vijf verdachten hebben "geen enkel respect (…) voor de lichamelijke en geestelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van deze vrouwen". Er is voorts sprake van onder meer mishandeling van individuele vrouwen. De rechtbank heeft verkrachting en dwang tot borstvergroting of tot abortus als strafverzwarende omstandigheden aangemerkt. Straffen variërend van acht maanden tot zeven jaar en zes maanden.

Slachtoffer, 19 jaar

Met betrekking tot die [vrouw 19]) (in voornoemde periode)
 • met die [vrouw 19] een liefdesrelatie aangegaan en/of die [vrouw 19] ingepalmd en/of (emotioneel) van hem verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en/of het geven van cadeau’s en/of van alles voor haar te betalen en/of
 • die [vrouw 19] als prostituee laten werken en/of
 • voor die [vrouw 19] een kamer(s) geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of
 • die [vrouw 19] naar / van haar werkplek gebracht / opgehaald en/of laten brengen en/of laten ophalen en/of
 • die [vrouw 19] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of
 • die [vrouw 19] tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden als prostituee in de gaten gehouden/ in de gaten laten houden en/of
 • die [vrouw 19] gedwongen, althans bewogen, om (een (groot) deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem verdachte en/of zijn mededader(s) af te staan en/of of te dragen en/of
 • woonruimte voor die [vrouw 19] geregeld en/of
 • die [vrouw 19] de huur van de woonruimte (welk huurcontract op naam van verdachte staat) laten betalen en/of
 • die [vrouw 19] één- of meermalen geslagen en/of
 • die [vrouw 19] gedreigd te slaan en/of
 • die [vrouw 19] gedwongen, althans bewogen, om een tatoeage (met de naam van verdachte) te nemen/laten plaatsen en/of
 • die [vrouw 19] (voortdurend) gecontroleerd en/of
 • die [vrouw 19] meegenomen, althans laten meenemen, vanuit België naar Nederland en/of die [vrouw 19] vanuit België naar Nederland laten komen teneinde die [vrouw 19] in Nederland als prostituee te laten werken.

Slachtoffer, 21 jaar

Met betrekking tot die [vrouw 21]) (in voornoemde periode)
 • met die [vrouw 21] een liefdesrelatie aangegaan en/of die [vrouw 21] ingepalmd en/of (emotioneel) van hem verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en/of het geven van cadeau’s en/of van alles voor haar te betalen en/of
 • die [vrouw 21] als prostituee liet(en) werken en/of
 • voor die [vrouw 21] een kamer(s) geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of
 • die [vrouw 21] naar / van haar werkplek gebracht / opgehaald en/of laten brengen en/of laten ophalen en/of
 • die [vrouw 21] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of
 • die [vrouw 21] tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden als prostituee in de gaten gehouden/ in de gaten laten houden en/of
 • die [vrouw 21] gedwongen, althans bewogen, om (een (groot) deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem verdachte en/of zijn mededader(s) af te staan en/of of te dragen en/of
 • woonruimte voor die [vrouw 21] geregeld en/of
 • die [vrouw 21] één- of meermalen geslagen en/of
 • die [vrouw 21] gedreigd te slaan en/of
 • die [vrouw 21] tegen haar wil vastgehouden in een appartement (in Amstelveen), althans op een plek, zonder dat zij uit vrije wil uit dat appartement / van die plek weg kon en/of
 • die [vrouw 21] gezegd dat zij 30.000 Euro moest betalen, althans een (fors) geldbedrag, aan hem verdachte en/of zijn mededader(s) als zij uit de prostitutie wilde en/of
 • die [vrouw 21] (voortdurend) gecontroleerd en/of
 • die [vrouw 21] meegenomen, althans laten meenemen en/of (laten) ontvoeren, vanuit België naar Nederland en/of die [vrouw 21] vanuit België naar Nederland laten komen teneinde die [vrouw 21] in Nederland als prostituee te laten werken.

Casus: Loverboy

Patiëntgegevens

 • Naam: Sophie van Dijk
 • Leeftijd: 16 jaar
 • Geslacht: Vrouw
 • Beroep: Leerling middelbare school
 • Gezinssituatie: Woont bij ouders, heeft een jongere broer

Huidige situatie

Sophie komt naar de huisarts met klachten van angst, slapeloosheid en onverklaarbare blauwe plekken. Haar ouders maken zich zorgen over haar veranderde gedrag en het feit dat ze vaak van huis wegblijft.

Symptomen

 • Angst en nervositeit
 • Slapeloosheid en nachtmerries
 • Onverklaarbare blauwe plekken
 • Teruggetrokken gedrag en geheimzinnigheid
 • Plotselinge daling in schoolprestaties

Anamnese

Sophie heeft de afgelopen maanden een nieuwe vriend, die ouder is en vaak dure cadeaus geeft. Haar ouders merken dat ze minder tijd thuis doorbrengt en vaak zonder duidelijke verklaring weg is. Ze lijkt bang en vermijdt oogcontact wanneer er naar haar welzijn gevraagd wordt.

Diagnose

Op basis van de symptomen, de gedragsveranderingen en de achtergrondinformatie, bestaat er het sterke vermoeden van loverboypraktijken.

Behandeling door de arts

 • Veiligheid: Direct contact opnemen met hulpverleningsinstanties zoals de politie en gespecialiseerde hulporganisaties.
 • Psychologische hulp: Verwijzing naar een psycholoog of therapeut die gespecialiseerd is in traumaverwerking en seksuele uitbuiting.
 • Medische zorg: Behandeling van fysieke verwondingen en onderzoeken op mogelijke seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's).
 • Ondersteuning ouders: Voorlichting en ondersteuning aan de ouders over hoe om te gaan met de situatie en hoe ze Sophie kunnen steunen.

Prognose

Met de juiste interventies en langdurige ondersteuning kan Sophie herstellen van de trauma's en een veiligere situatie vinden. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak en continue begeleiding.

Nazorg

 • Volgen van de behandeling: Sophie wordt aangemoedigd om alle therapieën en afspraken na te komen.
 • Regelmatige controles: Periodieke afspraken bij de huisarts om de lichamelijke en psychische voortgang te monitoren.
 • Ondersteuning: Betrokkenheid van school en hulporganisaties om Sophie te helpen bij het hervatten van haar studie en sociale leven.

Noten:
 1. Bovenkerk e.a: ‘Loverboys’ of modern pooierschap in Amsterdam; Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Utrecht, december 2004, p.19.
 2. http://binnenland.nieuws.nl/549692/celstraffen_voor_jonge_gewelddadige_loverboys
 3. http://www.nrc.nl/binnenland/article2179468.ece/Loverboy_15_veroordeeld_tot_celstraf
 4. http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=loverboy
 5. Managementsamenvatting: Analyse loverboys op internet; Politie Rotterdam-Rijnmond; http://www.politie-rijnmond.nl/publicaties/loverboys.pdf
 6. Evelien Noorlander: Verder leven zonder ‘lover’boy’: Drie hulpverleningsvormen aan loverboy-slachtoffers getoetst aan de criminologische ‘what works’ beginselen, ingevuld door werkwijzen uit de hulpverlening, evaluaties en de meningen van de slachtoffers; Noordwijk, december 2005, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 7. Prof. dr. R.A.R. Bullens en drs. J.E. van Horn - Daad uit 'liefde'; gedwongen prostitutie van meisjes; Justitiële verkenningen 2000/06, p.41.
 8. EenVandaag. Loverboy kerfde zijn naam met een mes op Sameena's buik, ChristenUnie wil hulp voor herstel van dat soort verminkingen. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/loverboy-kerfde-zijn-naam-met-een-mes-op-sameenas-buik-christenunie-wil-hulp-voor-herstel-van-dat-soort-verminkingen/ (ingezien op 2-1-2022)
 9. Evelien Noorlander: Verder leven zonder ‘lover’boy’: Drie hulpverleningsvormen aan loverboy-slachtoffers getoetst aan de criminologische ‘what works’ beginselen, ingevuld door werkwijzen uit de hulpverlening, evaluaties en de meningen van de slachtoffers; Noordwijk, december 2005, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Loverboys 2.0 - de gevaren van het internetOngeveer negentig procent van de Nederlandse jongeren is actief op sociale media zoals Hyves en Facebook. Het communicer…
Loverboys & lovergirlsLoverboys & lovergirlsHet is natuurlijk heerlijk om verliefd te zijn en zeker als dit van beide kanten komt. Helaas komt het weleens voor dat…
Hoe gaan loverboys te werkTegenwoordig zijn er veel jongens die meisjes proberen te ronselen voor bijvoorbeeld de prostitutie. Deze jongens noemen…
Boekverslag – Loverboys, Helen VreeswijkMet Loverboys stelt schrijfster Helen Vreeswijk wederom een maatschappelijk dilemma aan de kaak. Ze beschrijft op realis…

Jeugdpastoraat en doelgericht programma jongerenwerkJeugdpastoraat en doelgericht programma jongerenwerkJeugdpastoraat kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Kerken maken er een hele puzzel van. Doug Fields, jong…
Crime - Jesse Remmers’ mislukte liquidaties en arrestatieIn de gevangenis ontmoet Jesse Remmers Guiseppe ‘Peter’ la Serpe. Aan hem vertrouwt hij een aantal belangrijke bekenteni…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: 729714, Pixabay (bewerkt)
 • EenVandaag. Loverboy kerfde zijn naam met een mes op Sameena's buik, ChristenUnie wil hulp voor herstel van dat soort verminkingen. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/loverboy-kerfde-zijn-naam-met-een-mes-op-sameenas-buik-christenunie-wil-hulp-voor-herstel-van-dat-soort-verminkingen/ (ingezien op 2-1-2022)
 • Bovenkerk e.a: ‘Loverboys’ of modern pooierschap in Amsterdam; Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Utrecht, december 2004.
 • CCV. Loverboys. https://hetccv.nl/onderwerpen/loverboys/ (ingezien op 5-1-2020)
 • De Telegraaf. Loverboy Gavier M. had slachtoffers in zijn greep. https://www.telegraaf.nl/nieuws/572207950/loverboy-gavier-m-had-slachtoffers-in-zijn-greep (ingezien op 5-1-2020)
 • De Telegraaf. ’Loverboys en -girls slaan al toe in groep 8’. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2034469892/loverboys-en-girls-slaan-al-toe-in-groep-8 (ingezien op 5-1-2020)
 • Evelien Noorlander: Verder leven zonder ‘lover’boy’: Drie hulpverleningsvormen aan loverboy-slachtoffers getoetst aan de criminologische ‘what works’ beginselen, ingevuld door werkwijzen uit de hulpverlening, evaluaties en de meningen van de slachtoffers; Noordwijk, december 2005, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • NJI. Loverboys. https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Loverboys (ingezien op 5-1-2020)
 • Prof. dr. Frank Bovenkerk en mr. Guido Pronk - Over de bestrijding van loverboymethoden; Justitiële verkenningen 2007/07.
 • Prof. dr. R.A.R. Bullens en drs. J.E. van Horn - Daad uit 'liefde'; gedwongen prostitutie van meisjes; Justitiële verkenningen 2000/06.
 • http://binnenland.nieuws.nl/549692/celstraffen_voor_jonge_gewelddadige_loverboys
 • http://www.nrc.nl/binnenland/article2179468.ece/Loverboy_15_veroordeeld_tot_celstraf
 • http://www.scharlakenkoord.nl
 • LJN: BD6969, Rechtbank Almelo , 08/963002-07.
 • Management samenvatting: Analyse loverboys op internet; Politie Rotterdam-Rijnmond; http://www.politie-rijnmond.nl/publicaties/loverboys.pdf
 • Mensenhandel: Derde rapportage van de Nationaal Rapporteur; A.G. Korvinus (Nationaal Rapporteur Mensenhandel); Bureau NRM, Den Haag, juli 2004.
 • Politie. Loverboys. https://www.politie.nl/themas/loverboys.html (ingezien op 5-1-2020)
 • RTL Nieuws. Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4464066/loverboys-maken-jonge-meisjes-binnen-een-dag-prostituee (ingezien op 30-4-2019)
 • Slachtofferhulp. Loverboys en lovergirls. https://www.slachtofferhulp.nl/hulp-bij-jouw-situatie/wat-is-er-gebeurd/seksueel-misbruik/loverboys-en-lovergirls/ (ingezien op 5-7-2024)
 • Wikipedia.org/wiki/Loverboy_(pooier)
 • Afbeelding bron 1: StockSnap, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Boekomslag
 • Afbeelding bron 3: AdinaVoicu, Pixabay
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 07-07-2024
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 23
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.