Het geheimhoudingsbeding

In je arbeidsovereenkomst kun je een geheimhoudingsbeding tegenkomen. Dit betekent natuurlijk dat je bepaalde informatie niet naar buiten mag brengen. Het is belangrijk om te weten of er een geheimhoudingsbeding in je contract staat, wat je precies geheim moet houden en wat er gebeurt als je je hier niet aan houdt.

Welke informatie mag je niet naar buiten brengen?

In een geheimhoudingsbeding gaat het vooral om bedrijfsgevoelige informatie. Met bedrijfsgevoelige informatie wordt vooral informatie bedoeld zoals financiële gegevens of klantenbestanden. Als zulke informatie naar buiten komt kunnen andere bedrijven hier gebruik van maken voor hun eigen omzet of ze kunnen proberen klanten over te nemen van het bedrijf. Per bedrijf verschilt het welke informatie niet naar buiten gebracht mag worden, dit gaat vooral om vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie. Dit kan gaan om marketingstrategieën, winstplannen, productieprocessen en dergelijke. Het is verstandig om in het geheimhoudingsbeding een concrete lijst op te nemen van informatie die niet naar buiten gebracht mag worden, omdat dit per bedrijf sterk kan verschillen.

Wat gebeurt er als je je niet houdt aan de geheimhoudingsplicht?

Niet alleen tijdens, maar ook na de arbeidsovereenkomst is het voor de werknemer verboden om bedrijfsgevoelige informatie naar buiten te brengen. Vaak wordt er in een geheimhoudingsbeding bepaald dat de werknemer een schadevergoeding moet betalen als hij zich niet houdt aan de bedongen geheimhouding. Ook kan er een boete worden opgelegd of de plicht tot rectificatie. De bedragen van deze sancties zijn vaak hoog omdat het naar buiten brengen van gevoelige informatie niet meer terug te draaien is, vooral als een concurrerend bedrijf deze eenmaal in handen heeft. Het niet houden aan een geheimhoudingsbeding wordt aangemerkt als wanprestatie. De werknemer heeft zich niet als een goed werknemer gedragen en heeft zich schuldig gemaakt aan wanprestatie binnen de arbeidsovereenkomst waardoor hij schadeplichtig wordt tegenover de werkgever. Als een werknemer toch bedrijfsgevoelige informatie naar buiten brengt dan kijkt de rechter als er geen geheimhoudingsbeding is naar wat redelijk is en wat de werknemer uit zichzelf zou moeten begrijpen. De werkgever moet ook aantonen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden door het naar buiten brengen van de vertrouwelijke informatie.

Wanneer geldt de geheimhoudingsplicht?

Het geheimhoudingsbeding geldt tijdens de arbeidsovereenkomst maar ook als de overeenkomst al is beëindigd, meestal voor onbepaalde termijn maar soms wordt er een termijn bepaald.
Als er geen geheimhoudingsbeding in je contract is opgenomen ben je als werknemer alsnog verplicht om bedrijfsgevoelige informatie voor jezelf te houden. Dit vloeit voort uit het goed werkgeverschap dat geregeld is in art. 7:611 BW. In dit artikel staat dat de werknemer tegenover de werkgever discreet en loyaal moet zijn, hieronder wordt ook begrepen dat je dus geen bedrijfsgevoelige informatie naar buiten brengt. Het zou bijvoorbeeld voor een werknemer vanzelfsprekend moeten zijn om geen financiële gegevens van de werknemer of klantenbestanden naar buiten te brengen.
Het is verstandig om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen omdat de geheimhouding dan concreter is of uitgebreid kan worden. Hiermee kan een overtreding van de geheimhoudingsplicht makkelijker aangetoond worden.

Voorbeeld van een geheimhoudingsbeding:

'De werknemer zal zowel tijdens het dienstverband als na de beëindiging van deze arbeidsovereenkomst geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die aan hem bekend is betreffende de Werkgever. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich uit tot alle vertrouwelijke informatie omtrent de aan de Werkgever gelieerde ondernemingen, cliënten en andere zakelijke relaties van de Werkgever. Vertrouwelijke informatie betreft alle informatie die nog niet openbaar is gemaakt.' (fictief voorbeeld van www.kernkamp.nl).

Lees verder

© 2014 - 2020 Loes_e, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het geheimhoudingsbeding: vereisten, voorbeelden en gevolgenHet geheimhoudingsbeding: vereisten, voorbeelden en gevolgenElk bedrijf heeft zaken die het liever geheim wil houden voor de buitenwereld. Hierbij moet niet direct worden gedacht a…
Wat is een concurrentiebeding?Werkgevers hebben de mogelijkheid om een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Hiermee kan hij voork…
Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomstIn een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen voorkomen die de werknemer binden aan voorwaarden. Voornamelijk…
Tijdelijk contract opzeggenEen tijdelijk contract loopt van rechtswege af, dus na afloop van de termijn die in het contract wordt genoemd. Het is e…

Werken als opticienWerken als opticienEr is in Nederland een groeiend tekort aan opticiens. De grootste optiekwinkelketens, zoals Pearle, Hans Anders en Specs…
Stress vermijden op het werk: 6 tipsStress vermijden op het werk: 6 tipsStress op het werk is zeker en vast niet fijn. Je geraakt er gespannen door en je hebt het gevoel dat ieder taakje tevee…
Bronnen en referenties
  • http://www.judex.nl/rechtsgebied/werk_%26_ontslag/concurrentie--en-relatiebeding/artikelen/101/wat-is-een-geheimhoudingsbeding-precies_.htm
  • http://www.kernkamp.nl/nl/diensten/arbeidsrecht-ambtenarenrecht/concurrentiebeding/procederen-over-geheimhoudingsbedingen/

Reageer op het artikel "Het geheimhoudingsbeding"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Michel, 11-01-2017 16:55 #2
Ik heb 2 vragen:

Is informatie die ook op wikepedia te vinden is vertrouwelijke informatie? dus valt dit wel of niet onder een geheimhoudingsbeding.
en Hoe lang blijft een geheimhoudingsbeding na afloop van de arbeidsovereenkomst nog geldig? is dit onbeperkt, als er geen termijn is genoemd?

Michel

H. Meeuwisse, 13-07-2016 23:02 #1
Is het gebruikelijk dat de inhoud van de arbeidsovereenkomst an sich ook onderdeel van de geheimhoudingsclausule is? Dus het kenbaar maken van het contract aan derden kan een boete van 10.000,- opleveren. M.i. Een vreemde clausule want je zou dan niet eens je juridisch adviseur kunnen informeren bij bv een arbeidsconflict Reactie infoteur, 14-07-2016
Nee, dat is absoluut niet gebruikelijk en volgens mij ook bijna nooit het geval. Wanneer er een gerechtelijke procedure zou plaats vinden, weeg dat belang waarschijnlijk wel zwaarder dan het geheimhoudingsbelang.

Infoteur: Loes_e
Gepubliceerd: 22-10-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Special: Arbeidsovereenkomst
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 2
Schrijf mee!