De aankomende vergrijzing

Bijna elk Westers land krijgt er in de komende 30 jaar mee te maken, de vergrijzing. Maar hoe is dit nou eigenlijk gekomen en zijn er nog mogelijkheden om de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden?

Hoe is de vergrijzing ontstaan?

Voorbehoedsmiddelen

Vroeger waren er geen voorbehoedsmiddelen en dus kon je niet bepalen hoe groot je gezin zou worden. Het was ook gebruikelijk om een groot gezin te hebben. Volgens de Katholieke kerk was je een goede christen als je veel kinderen kreeg. Maar tegenwoordig heb je wel voorbehoedsmiddelen zoals de pil en het condoom. Daardoor kunnen je nu bepalen hoe groot je je gezin wilt hebben. Veel gezinnen bestaan uit 2 of meer kinderen, maar lang niet zo groot als vroeger, waardoor de bevolking niet gelijk groeit.

Betere medische zorg en hygiëne

Vroeger was er nauwelijks sprake van goede medische zorg en hygiëne. Er waren geen bijvoorbeeld geen fatsoenlijke toiletten, afval werd op straat gegooid en dieren verspreide vroeger veel ziekten en bacteriën. Hierdoor verspreide ziektes zich snel, en kwamen er soms zelfs epidemieën stierven veel mensen aan ziektes. Zoals de cholera wat in 1866 alleen al in Amsterdam 21.000 slachtoffers maakte. In de loop van de tijd kwam er betere medische zorg en hygiëne. Waardoor steeds meer mensen langer overleefden. Zo ging de gemiddelde leeftijd van 40 jaar in 1900 tot 81 in 2005.

Babyboom

De babyboom is de geboorte golf die in veel West-Europese landen rond 1946 was. Vanaf 1946 tot 1970 is er een grote geboortegolf geweest. De mensen die toen geboren werden worden rond 2015 65 jaar.

Mogelijkheden om de vergrijzing op te lossen

Immigratie

Door immigratie van hoogopgeleide mensen naar Nederland kunnen we de scheefgroei voorkomen. Dit zou een goede oplossing zijn voor de korte termijn. Maar dit idee heeft ook zijn nadelen. Deze werknemers worden tenslotte ook op een dag oud en hebben dan recht op een pensioen. En als deze werknemer dan ook nog eens zijn hele familie naar Nederland haalt hebben we weer hetzelfde probleem als voor de immigratie van buitenlanders. Maar dit idee geeft wel een groot probleem voor de landen waaruit de hoogopgeleide mensen emigreren namelijk braindrain.

De staatsschuld versnelt aflossen

In 2002 bedroeg de staatsschuld 172 miljard euro. Jaarlijks betaalt de overheid hier miljarden euro’s rente over. Door de staatsschuld versneld af te lossen hoeft Nederland in de toekomst minder rente te betalen en komen er miljarden euro’s vrij die besteed kunnen worden om de kosten van de vergrijzing op te vangen of geïnvesteerd kunnen worden in sociale voorzieningen als woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Er zijn al plannen gaande om de staatsschuld binnen 20 – 25 jaar af te lossen voor het hoogtepunt van de vergrijzing, wat in 2037 is.

Beter kinderopvang

Door een betere kinderopvang brengen veel moeders eerder hun kinderen naar een kinderopvang. En dan kunnen we gaan werken waardoor de beroepsbevolking stijgt. En met meer werknemers is er meer geld voor de overheid beschikbaar om de problemen van de vergrijzing op te lossen.

Ouderen langer laten werken

Door ouderen langer door te laten werken dan hun 65. Zo kunnen ze een groter vermogen opbouwen. Dit vermogen kunnen ze later dan gebruiken om op latere leeftijd nog steeds financieel onafhankelijk te zijn. Hoewel veel ouderen hier negatief tegenover staan gebeurd het toch al een stuk meer dan in 1996. Het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) heeft onderzocht hoeveel ouderen een betaalde baan hadden. Daaruit blijkt dat tussen 1995 en 2005 het aantal ouderen met een betaalde baan met 32% steeg (Een grafiek hierover kan u opzoeken op de site van het CBS). Ook meldt het CBS dat mannen vaak langer blijven werken.

De overheid moet het geld beter besteden

Als de overheid het geld over de jaren beter besteed had konden de problemen met de vergrijzing nu al minder kunnen zijn. Het probleem van de vergrijzing hadden ze namelijk makkelijk van tevoren aan kunnen zien en konden toen al beginnen met maatregelen te nemen of om geld op zij te zetten. Ook moet er minder geld gestoken worden in niet succesvolle miljoenen projecten zoals de Betuwelijn. Deze lijn heeft namelijk bijna 5 miljard gekost.

Open grenzen voor arbeidsimmigranten

Door de grenzen niet alleen voor de Europese Unie maar voor alle delen van de wereld open te zetten voor arbeidsimmigranten groeit de beroepsbevolking. En door deze groei krijgt de overheid meer geld binnen van belastingen die dan weer gebruikt kunnen worden voor de vergrijzing.

Betere arbeidsmogelijkheden voor allochtonen

Hierdoor kunnen allochtonen makkelijk aan beter banen komen en dus zijn er minder allochtonen werkeloos. Waardoor er minder uitkeringen gegeven hoeven worden, en er meer belasting betaald word, en er dus weer meer geld vrij komt om dat in de vergrijzing te inverteren.

Gevolgen van de vergrijzing

Gebrek aan passende woonruimte

Door dat er steeds meer oudere mensen in Nederland komen komt er een tekort aan passende woonruimte. De woonruimtes die deze mensen nodig hebben zijn vooral bejaardenwoningen, flats (die geschikt zijn voor bejaarden) en bejaardentehuizen. Doordat er hiervan een tekort komt krijgen veel ouderen niet de woonruimte die ze hard nodig hebben. Nu woont 5% van de bejaarden in een bejaardentehuis of een serviceflat. De regering probeert ouderen te stimuleren om langer zelfstandig te blijven wonen.

Tekort aan arbeidskrachten

Doordat veel ouderen rond 65 jaar, of al eerder, stoppen met werken komt er een groot tekort aan arbeidskrachten. Doordat van 1946 tot 1970 zoveel mensen geboren werden, gaan er 65 jaar later ook weer veel mensen met pensioen terwijl er niet een vergelijkend aantal kinderen geboren worden. En dus gaan er meer mensen uit de beroepsbevolking dan er in komen.

Oplopende kosten voor de beroepsbevolking

De AOW (Algemene Ouderdoms Wet) is een verzekering voor ouderen boven de 65 jaar die het recht hebben om te stoppen met werken. Deze AOW zorgt er voor dat die mensen ook nog een inkomen hebben. Dit inkomen wordt betaald door de beroepsbevolking. Maar de beroepsbevolking krimp en de AOW-ers stijgen. Zo is in 2025 de meerderheid van de Nederlands bevolking boven de 50 jaar.

Conclusie

Nu we het onderwerp vergrijzing duidelijk hebben uitgelicht zijn we tot de conclusie gekomen dat de vergrijzing een groot probleem is waar de hele wereld last van heeft. Maar het probleem is niet onmogelijk om op te lossen. Als de overheid het probleem niet langer uitstelt maar er nu echt wat aan gaat doen is het mogelijk om de lasten en kosten van de vergrijzing zo laag mogelijk te houden. Hiervoor zal iedereen, zowel de ouderen als de beroepsbevolking, water bij de wijn moeten doen zodat we een voor ieder goede oplossing kunnen krijgen. Hierbij hebben we geluk omdat veel andere Europese landen hier eerder mee te maken krijgt en dus kunnen we zo goed zien wat de beste oplossing voor Nederland zou kunnen zijn.
© 2008 - 2024 Minskies, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De vergrijzing, wat nu?Door de vergrijzing zullen de kosten voor de gezondheidszorg stijgen en worden pensioenen onbetaalbaar. In een aantal re…
Vergrijzing in NederlandVergrijzing in NederlandEr zijn nog nooit zoveel 65-plussers in Nederland geweest als nu op dit moment en dit aantal neemt nog steeds toe. Wat z…
De kansen van de vergrijzingDe kansen van de vergrijzingIn de zorg is de vergrijzing in Nederland een groot onderwerp. Het lijkt een doodlopende zaak. Steeds meer ouderen hebbe…
Langer werken voor je pensioen, hoe lang moet je doorwerken?Langer werken voor je pensioen, hoe lang moet je doorwerken?We kunnen er niet meer onder uit, iedereen moet langer werken voor het pensioen. Het huidige AOW systeem is niet meer be…

Vrouwen in SoedanHet leven van vrouwen in Soedan is verre van gemakkelijk. Oorlogen en hongersnoden hebben grote gevolgen gehad voor de g…
Sociale Ontwikkeling - Wat kan een kind op welke leeftijd?Sociale Ontwikkeling - Wat kan een kind op welke leeftijd?De sociale ontwikkeling van kinderen van 1 maand tot 8 jaar in een overzicht. Wat moet een kind sociaal gezien kunnen op…
Bronnen en referenties
  • www.nidi.knaw.nl www.zorgbeleid.com www.planet.nl www.trouw.nl www.vwo-campus.net www.scholieren.com www.rabobankgroep.nl www.hoesnel.nl www.cbs.nl
Minskies (7 artikelen)
Laatste update: 01-04-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.