Wie was Jezus Christus? Een inleiding

Wie was Jezus Christus? Een inleiding In een Russisch woordenboek wordt Jezus omschreven als een mythisch figuur die nooit heeft bestaan. Vandaag de dag zou geen enkele wetenschapper nog ontkennen dat Jezus heeft geleefd. Dankzij de Romeinse geschiedenisschrijver Flavius Josephus weten we dat Jezus heeft geleefd en is gekruisigd. Hij beschrijft zelfs dat Jezus na zijn dood weer levend is verschenen aan hen die Hem lief hadden.

Flavius Josephus

Historische niet christelijke geschriften naast de Bijbel beschrijven op verschillende manieren het leven en werk van Jezus en Zijn discipelen. De Joodse geschiedschrijver Josephus, geboren in 37 na Christus beschrijft zijn bevindingen als volgt:

Pilatus

“nu was er ongeveer in die tijd een wijze man, Jezus. Als wij hem tenminste een man kunnen noemen, want hij verrichtte wonderen en Hij was een leraar van wie de mensen met plezier de waarheid aannemen. Hij trok vele Joden aan en ook velen van de heidenen. Hij was de Christus; en toen Pilatus Hem op aanraden van vooraanstaande mensen uit ons midden, veroordeeld tot het kruis, lieten degenen die Hem lief hadden, Hem niet in de steek, want Hij verscheen weer levend aan hen op de derde dag. De profeten van God hadden dit voorspeld, evenals tienduizend andere wonderlijke dingen over Hem. De groep christenen, genoemd naar Hem, bestaat tot op de dag van vandaag”

F.F. Bruce

Professor F.F. Bruce (Universiteit van Manchester) schrijft in zijn boek Are the New Testament Documents Reliable? hoe goed de handschriften van het Nieuwe Testament zijn overgeleverd in vergelijking met andere historische werken.

Vergelijking met andere historische werken

Bruce wijst op het feit dat er van Caesar’s Gallische Oorlog negen of tien exemplaren bestaan, waarvan de oudste dateert van 900 jaar na Caesar. Van de Romeinse geschiedenis van Livius zijn slechts twintig exemplaren bewaard gebleven. De Historiën van Tacitus, waarvan er oorspronkelijk veertien boeken waren, er nu nog vier en een half bestaan. Ondanks grote afstand en tijd en het kleine aantal werken twijfelen wetenschappers niet aan de echtheid. Van het Nieuwe testament zijn er duizenden handschriften in het Grieks, Latijns en Aramees. We hebben het dan nog niet eens over het aantal Oud Testamentische geschriften die profeteren over de gebeurtenissen in het Nieuwe Testamentische tijdsbestek.

F.J.A Hort

Hort, een bekende tekstcritici heeft eens gezegd: "in de variëteit en de volledigheid van het bewijsmateriaal waarop het berust, staat de tekst van het Nieuwe Testament zonder benadering volstrekt alleen temidden van alle geschriften uit de oudheid"

Jezus was volledig mens

Sir Ferederic Kenyon, wetenschapper op het gebied van oude handschriften is van mening dat de echtheid en zuiverheid van de tekst van het Nieuwe Testament mag worden beschouwd als voorgoed vastgesteld. Weinig wetenschappers zullen volgens hem nog twijfelen aan het feit dat Jezus heeft bestaan.
  • Hij was moe (Johannes 4: 6)
  • Hij had honger (Mattheus 4:2)
  • Hij had emoties (Marcus 11: 15-17)
  • Hij had lief (Marcus10: 21)
  • Hij leerde (Lucas 2: 52)
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bewijzen voor het bestaan van Jezus: Flavius JosephusBewijzen voor het bestaan van Jezus: Flavius JosephusDe Evangeliën zijn zeer betrouwbare bronnen over het leven van Jezus.¹ Er zijn buiten-Bijbelse bronnen die verhalen over…
Wie was Pontius Pilatus die Jezus liet kruisigen?Wie was Pontius Pilatus die Jezus liet kruisigen?Pontius Pilatus was de Romeinse prefect van Judea ten tijde dat Jezus gekruisigd werd. Jezus wordt door de Joodse Raad v…
Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijdmijn kijk opPasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijdDe lijdenstijd tijdens Pasen is een keerpunt in de geschiedenis. Vol verwondering lezen we in de Bijbel de lijdensgeschi…
Bewijzen voor bestaan Jezus: Heidense en Joodse bronnenBewijzen voor bestaan Jezus: Heidense en Joodse bronnenNaast de Evangeliën zijn er ook veel buiten-Bijbelse bronnen waarin Jezus wordt genoemd. Ofschoon deze niets wezenlijks…

Welke uitspraken deed Jezus Christus over zichzelf?Welke uitspraken deed Jezus Christus over zichzelf?Uit de uitspraken van Jezus kunnen we concluderen dat Hij zelf bewust was van zijn goddelijke identiteit. Verschillende…
De gelijkenis van de Verloren zoon: Lucas 15 vers 30De gelijkenis van de Verloren zoon: Lucas 15 vers 30De reactie van de oudste zoon is vernederend voor zijn vader. Hij beseft nog niet dat hij zichzelf ook moet vernederen:…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Didgeman, Pixabay
  • Een kwestie van leven: kennismaking met het christelijk geloof
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 01-07-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.