mijn kijk op

Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijd

Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijd De lijdenstijd tijdens Pasen is een keerpunt in de geschiedenis. Vol verwondering lezen we in de Bijbel de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus. De betekenis van Pasen is dan ook vooral ´verwondering'. Let eens op de kleuren in een bloemenveld. Prachtige kleuren. Vol verwondering zijn waar je geen invloed op hebt is net als Pasen steeds opnieuw beleven. Paasfeest is tijd nemen voor verwondering. De woorden die bij de veroordeling van Jezus gesproken zijn door Pilatus en de andere romeinse mannen die invloed hadden, hadden niet het effect wat men wilde. Jezus ging niet in discussie maar onderging Zijn lot die uiteindelijk veel verwondering heeft teweeg gebracht.

Verwondering over vergeving door Pasen

Je wordt ergens van beschuldigd wat je niet hebt gedaan. Je wordt boos. Onrechtvaardig toch, dat je wordt beschuldigt van iets dat je niet hebt gedaan? Ik herinner mij dat ik ergens van werd beschuldigd wat ik wel had gedaan. Ik bleef kalm. Ik moest erkennen dat mijn aanklager gelijk had. Ik hoopte op een verlossend antwoord zoals; nou oké dan zand erover’ ‘. Toen ik jong was verwonderde ik me vaak over mijn ouders die zo vergevingsgezind waren als ik weer eens een bal door de ruit had geschopt. (per ongeluk natuurlijk). Pasen is van oorsprong het feest van bevrijding. Toen Jezus van Nazaret op Palmzondag als een koning in Jeruzalem werd onthaald, wist men niet dat het feest zou eindigen in de ter dood veroordeling van deze Man.

Stille zaterdag na de lijdenstijd

Stille zaterdag is de dag nadat Jezus is gekruisigd en is gestorven. Op Stille Zaterdag herdenken christenen dat Jezus is gestorven en in het graf ligt. Na de lijdenstijd is Stille Zaterdag nog steeds een dag van lijden voor de mensen die Jezus volgden. Ze waren bedroefd, teleurgesteld en wanhopig. De volgelingen die jaren getuige waren geweest van de wonderen van Jezus en de hoopvolle boodschap die Hij verkondigde. Opeens is Hij dood en lijkt het erop dat er niets meer van Zijn boodschap terecht komt. Stille Zaterdag is in dat opzicht echt een lijdensdag voor de volgelingen in die tijd. Het is dan ook een groot contrast wanneer Jezus op de derde dag is opgestaan uit de dood.

Antwoorden van Pilatus na Pasen

Als Pilatus Jezus goed aankijkt vraagt hij verwonderd aan Jezus ‘Ben jij de Koning van de Joden?’ Jezus ziet er niet echt uit als een koning. Jezus wordt niet boos. Niet agressief. Hij antwoord heel kalm ’Gij zegt het’. Op de beschuldigingen van de getuigen gaf Hij helemaal geen antwoord, wat Pilatus opnieuw zeer verwonderde. ´Maar hij antwoordde Hem op geen enkele vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde’ Mat. 27:12.

Antwoord van Jezus op Pilatus

Hoopte Jezus misschien op een verlossend antwoord? Zat Jezus te wachten op Barabbas? Nee. Hij was zelf het Verlossende antwoord. Juist door te zwijgen gaf Hij antwoord op de profetie uit Jesaja 53: 7 'Hij werd mishandeld maar Hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open'.

Wonderlijke getuigen

De schrijver van het Mattheus evangelie is net als Jezus een Jood. Dit is te zien aan de stijl en beschrijving van de brief. De verhouding van Jezus met de Wet en de Profeten wordt uitzonderlijk goed beschreven. Dit kan alleen als je thuis bent in de Joodse wetten.

Getuige

Mattheus heeft de wonderlijke opmerking beschreven van de vrouw van Pilatus. Zij geloofde dat Jezus onschuldig was. Net als Pilatus. 'Terwijl Pilatus op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap: Bemoei je toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om Hem geleden' Mat.27: 19. Onbewust werd ze een getuige in het proces. Het geeft echter ook aan hoe leeg en machteloos we zijn als we zelfs een hoge positie bekleden.

Pasen is voor iedereen

De wonderlijke getuigenis van de vrouw van Pilatus is niet van minder van belang dan de getuigenis van enkele andere vrouwen. Maar de betekenis van Pasen gaat echter verder dan de overtuiging dat Jezus onschuldig is. We lezen bijvoorbeeld over de getuigenis van 'Maria van Magdalena en de andere Maria' in Mattheus 28. Het wonder van Pasen is dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het gaat om het zien, horen, geloven en volgen van Jezus. 'Gaat dan henen, onderwijst al de volken..en ziet, Ik ben met je al de dagen tot de voleinding der wereld'.' Mattheus 28: 19-20
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Alle paasdagen op een rijPasen is een Christelijk feest, waarbij we gedenken dat Jezus aan het kruis is gestorven en weer opgestaan. Maar voor ve…
Christelijke Feestdagen - PasenChristelijke Feestdagen - PasenPasen is een christelijk feest, echter de manier waarop de meeste mensen Pasen vieren (met eieren en de Paashaas) is nie…
Pasen belangrijkste christelijke feest met minder commerciePasen belangrijkste christelijke feest met minder commercieHoewel velen meer betrokken zijn bij Kerstmis is Pasen het belangrijkste christelijke feest. Pasen volgt in het liturgis…
Wat is de betekenis van Hemelvaartsdag?Voor heel veel mensen, is Hemelvaartsdag slechts een leuke vrije dag. Voor christenen betekent deze dag veel meer dan al…

De brief van Paulus aan Galaten 6 vers 7mijn kijk opDe brief van Paulus aan Galaten 6 vers 7'Dwaalt niet God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten' Galaten 6: 7 Je moet ergens n…
Bronnen en referenties
  • Bijbelvertaling Nederlands Bijbel Genootschap 1951.
  • Nieuwe Bijbelvertaling 2005
  • Bijbel & Gemeente. Evangelie in viervoud. dr. J.P. Versteeg.
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 09-07-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.