Welke uitspraken deed Jezus Christus over zichzelf?

Welke uitspraken deed Jezus Christus over zichzelf? Uit de uitspraken van Jezus kunnen we concluderen dat Hij zelf bewust was van zijn goddelijke identiteit. Verschillende uitspraken in het Nieuwe Testament getuigen daarvan. Wetenschappelijk gezien is daar nogal wat kritiek op. De bekende psychologen Freud en Jung beweren namelijk dat alle mensen en dan vooral de grote geestelijke leiders, ten diepste verlangen naar acceptatie. De Amerikaanse theoloog C.S. Lewis sprak zulke bevindingen tegen door te zeggen dat Jezus nooit de intentie heeft gehad om een groot geestelijk leider te zijn.

Onderwijs over Zichzelf

De bekende psychologen zijn van mening dat mensen diep van binnen verlangen naar geborgenheid en acceptatie. Freud zei bijvoorbeeld; ‘mensen verlangen naar liefde’. Jung zei; ‘Mensen verlangen naar geborgenheid’.
 • Jezus zei; ‘Ik ben het brood des levens’ (Johannes 6: 35)
 • Als je een relatie met God wilt hebben, moet je bij Mij zijn (Johannes 14: 6)
 • Ik ben het Licht der wereld (Johannes 8: 12)
 • Ik ben de weg de waarheid en het leven (Johannes 14: 6)

Indirecte aanspraken

Jezus heeft een aantal dingen gezegd die niet direct aangeven dat Hij God is maar waar wel uit blijkt dat Hij Zichzelf in die positie zag. Jezus vergeeft zonden. “Kind uw zonden worden vergeven” (Marcus 2: 5) Dit was in de ogen van de Joden godslastering want alleen God kan zonden vergeven. Jezus’ aanspraak om zonden te kunnen vergeven is inderdaad een verbazingwekkende gedachte.

Directe aanspraken

Op de vraag die aan Jezus gesteld werd: “Zijt Gij de Christus, de Zoon van de gezegende?”, antwoordde Hij: “ Ik ben het,..” (Marcus 14)

Waarheid

Als mensen beweren dat ze God zijn moet dat getoetst worden. Er zijn in de geschiedenis tientallen mensen geweest die zoiets beweren. Hoe is zoiets te toetsen? In het geval van Jezus zijn er drie mogelijkheden:
 • Als Hij wist dat zijn beweringen onwaar waren, was Hij een oplichter.
 • Als Hij niet wist dat zijn beweringen onwaar waren, was Hij een gestoorde.
 • De laatste mogelijkheid is dat zijn beweringen waar waren.

C.S. Lewis

Lewis heeft het helder onder woorden gebracht: “Jezus was geen groot geestelijk leider. Die intentie heeft Hij nooit gehad en dat wilde Hij ook niet.”Hoe kunnen we weten dat het waar is wat Hij beweerde?

‘Meten is weten’ is een bekend gezegde. Het gaat er echter ook niet om de waarheid koste wat kost boven water te krijgen. Ik hoorde ooit eens een treffend grafschrift die betrekking heeft op ons menselijke strijd in het gelijk; ‘ hier ligt van Dijk, hij had gelijk, hij kwam van rechts.’ De schrijver wil hiermee duidelijk maken dat het ‘gelijk (willen) hebben niet altijd in ons voordeel is. Het gaat uiteindelijk om het geloven.

Onderwijs van Jezus

Zijn onderwijs is zeker een van de belangrijkste meetpunten die aangeven dat er meer wijsheid en indruk hebben dan andere wijsheidsliteratuur. Veel van onze hedendaagse wetten zijn gefundeerd op het onderwijs van Jezus.
De wetenschap heeft sinds het bestaan van de aarde een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Ondanks dat heeft niemand wijzere woorden gesproken dan Jezus.

Zijn werken

Net als de Joodse historicus Flavius Josephus hebben de schrijvers van het Nieuwe Testament beschreven dat Jezus wonderen heeft gedaan. Sommigen zeggen dat het geloof in Jezus saai is. Gezien de feiten moet het zeker niet saai zijn geweest.
 • Hij veranderde water in wijn (Johannes 2)
 • Hij zorgde voor voldoende voedsel (Marcus 6)
 • Hij zorgde dat de storm ging liggen (Marcus 4)
 • Hij genas zieken (Johannes 5)

Karakter van Jezus

De columnist Bernard Levin schreef ooit eens; “Is niet de natuur van Jezus zoals het Nieuwe Testament het zegt, voldoende om ieder die een hart heeft diep in het hart te raken?”…Hij rijst nog steeds boven deze wereld uit, Zijn boodschap is nig steeds helder, Zijn erbarmen nog steeds oneindig, Zijn bemoediging nog steeds effectief, Zijn woorden nog vol van wijsheid en liefde”

Vervulling van Oudtestamentische profetie

Jezus vervulde honderden profetieën die door verschillende mensen waren uitgesproken over een periode van honderden jaren. Als Jezus een oplichter zou zijn geweest kan het bijvoorbeeld onmogelijk zijn dat Hij zelf de plaats en wijze van Zijn geboorte en sterven heeft kunnen ‘vervullen’. Micha 5: 2 profeteert over Zijn geboorte en de profeet Jesaja omschrijft uitgebreid over zijn sterven.
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wie was Jezus Christus? Een inleidingWie was Jezus Christus? Een inleidingIn een Russisch woordenboek wordt Jezus omschreven als een mythisch figuur die nooit heeft bestaan. Vandaag de dag zou g…
Bewijzen voor het bestaan van Jezus: Flavius JosephusBewijzen voor het bestaan van Jezus: Flavius JosephusDe Evangeliën zijn zeer betrouwbare bronnen over het leven van Jezus.¹ Er zijn buiten-Bijbelse bronnen die verhalen over…
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…

De dood en opstanding van Jezus ChristusDe dood en opstanding van Jezus ChristusDe lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de dood is de hoeksteen van het christelijk geloof. Er is reden genoeg…
De gelijkenis van de Verloren zoon: Lucas 15 vers 30De gelijkenis van de Verloren zoon: Lucas 15 vers 30De reactie van de oudste zoon is vernederend voor zijn vader. Hij beseft nog niet dat hij zichzelf ook moet vernederen:…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Didgeman, Pixabay
 • Een kwestie van leven. Kennismaking met het christelijk geloof.
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 01-07-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.