Tehilliem: Psalm 67 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 67 – een Joodse uitleg Psalm 67 staat bekend als een speciaal vereerd gebed. Het spreekt ook van het tijdperk van het verzamelen van de ballingen en de oorlogen van Gog en Magog, een tijd waarin 'de Heer één zal zijn'. Rabbijn Moshe Alshich verklaart dat deze psalm verwijst naar het tijdperk van de Moshiach. Dan zal er overvloedige zegening zijn voor het Joodse volk en zullen de naties rechtvaardig berecht worden door G'd.

Tekst Psalm 67

Voor de dirigent, op neginoth; een psalm, een lied. G'd zal ons genadig zijn en ons zegenen; Hij zal ervoor zorgen dat Zijn aangezicht voor altijd met ons zal schijnen. Dat Uw weg bekend zou moeten zijn op aarde, Uw redding onder alle naties. Volkeren zullen U danken, o G'd; volkeren zullen U danken, ja allemaal. Koninkrijken zullen zich verheugen en lofzangen zingen, want U zult de mensen rechtvaardig oordelen, en de koninkrijken - U zult hen voor eeuwig op aarde leiden. Volkeren zullen U danken, o G'd; volkeren zullen U danken, ja allemaal. De aarde gaf haar voortbrengselen; G'd, onze G'd, zal ons zegenen. G'd zal ons zegenen en alle einden van de aarde zullen Hem vrezen.

Hebreeuwse tekst van Psalm 67 - תהילים סז

א לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינֹת מִזְמוֹר שִׁיר. ב אֱלֹהִים יְחָנֵּנוּ וִיבָרְכֵנוּ יָאֵר פָּנָיו אִתָּנוּ סֶלָה. ג לָדַעַת בָּאָרֶץ דַּרְכֶּךָ בְּכָל-גּוֹיִם יְשׁוּעָתֶךָ. ד יוֹדוּךָ עַמִּים אֱלֹהִים יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם. ה יִשְׂמְחוּ וִירַנְּנוּ לְאֻמִּיםכִּי-תִשְׁפֹּט עַמִּים מִישֹׁר וּלְאֻמִּים בָּאָרֶץ תַּנְחֵם סֶלָה. ו יוֹדוּךָ עַמִּים אֱלֹהִים יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם. ז אֶרֶץ נָתְנָה יְבוּלָהּ יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים אֱלֹהֵינוּ. ח יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים וְיִירְאוּ אוֹתוֹ כָּל-אַפְסֵי-אָרֶץ.

Luister naar Psalm 67

Luister naar Psalm 67 in het Hebreeuws.

Toelichting op Psalm 67 van Rabbi Yitzchok Rubin

Rabbijn Rubin meldt dat G'd deze psalm eerst aan Mozes openbaarde en later aan David. De tekst werd gegraveerd op een blad van zuiver goud in de vorm van een zevenarmige menora. De liefdeshand van G'd in deze psalm is er één van verlichte hoop.

De psalm begint met het verzoek ons te zegenen. We verlangen naar G'ds zegen en niet naar materiële lichtzinnigheid. We willen een baken zijn voor anderen zodat de hele wereld bevrijding ziet. Op een dag zullen alle naties Hashem gaan bedanken, en wanneer die dag komt zullen we beseffen hoe perfect de Joodse rol in dit alles is.

Het ultieme scenario is dat naties bevrijd raken van hun woede en dat ze zullen beseffen wat echte vreugde is. Wanneer de verlossing komt zullen alle naties G'd danken en zien wat de echte waarheid is. Alle obstakels zullen verdwenen zijn en alle mensen zullen vanuit hun hart zingen. Het Joodse volk is de “opbrengst” van de wereld. Ondanks dat de Joden over de wereld zijn verspreid en diep gehavend zijn, bloeien ze op want G'd zegent hen. Zij koesterden het licht ondanks de dwaasheid van de wereld.

Commentaar van Rashi op Psalm 67

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Psalmen weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Vers 2
G'd zal ons genadig zijn en ons zegenen; Hij zal ervoor zorgen dat Zijn aangezicht voor altijd met ons zal schijnen.

Hij zal ervoor zorgen dat Zijn aangezicht voor altijd met ons zal schijnen: Om een lachend gelaat te tonen, om dauw en regen te geven.

Vers 3
Dat Uw weg bekend zou moeten zijn op aarde, Uw redding onder alle naties.

Dat Uw weg op aarde bekend moet zijn: Om bekend te maken dat Uw eigenschap ten goede komt aan Uw volk, en om deze reden, zullen koninkrijken zich verheugen en lofzingen.

Vers 5
Koninkrijken zullen zich verheugen en lofzangen zingen, want U zult de mensen rechtvaardig oordelen, en de koninkrijken - U zult hen voor eeuwig op aarde leiden.

want U zult de mensen eerlijk beoordelen: Gunstig.

U zult hen leiden: U zult ze op een eerlijke manier leiden; daarom zullen alle mensen U danken.

Vers 7
De aarde gaf haar voortbrengselen; G'd, onze G'd, zal ons zegenen.

De aarde bracht zijn producten voort: Ook voor de aarde, die haar voortbrengselen voortbracht, en omdat G'd ons zal zegenen.

Vers 8
G'd zal ons zegenen en alle einden van de aarde zullen Hem vrezen.

en alle einden van de aarde zullen Hem vrezen: want zij zullen zeggen: "Zie deze mensen, die de Heer vreesden, hoe Hij hen zegende en groot maakte."

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

In de hoofdstukken 38 en 39 van het Bijbelboek Ezechiël wordt de strijd van Gog en/of Magog beschreven die gevoerd wordt tegen Israël en G'd. Gog en Magog zullen de strijd verliezen en daarmee zal de komst van de Messias bespoedigd worden. Over dit onderwerp is echter weinig bekend omdat het in mysteriën gehuld is. Zo is de identiteit van Gog en Magog onbekend. Het is onduidelijk of dit naties betreft of individuele personen. Ook is niet duidelijk of er sprake zal zijn van een fysieke of spirituele strijd. Zelfs is onbekend of de strijd nog moet plaatsvinden of al heeft plaatsgevonden.

Voordat de laatste Messias verschijnt, zal Elia zijn komst aankondigen en het Joodse volk terugbrengen naar G'd. Er staat dus geschreven: "Zie, Ik zal u Elia de profeet sturen vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag van G'd" (Maleachi 3:23). Zijn primaire taak zal zijn om vrede in de wereld te brengen door alle mensen terug naar G'd te leiden. De profetie concludeert aldus: "Hij zal de oren van de vaderen tot hun kinderen en de harten van de kinderen tot hun vaderen keren, opdat Ik [G'd] niet kom en de wereld met vernietiging sla." (Maleachi 3:24).

Er is een traditie dat Elia zichzelf zal openbaren ergens na de oorlog van Gog en Magog, onmiddellijk voordat Moshiach ben David verschijnt.

Volgens traditie is de centrale persoonlijkheid in deze oorlog Moshiach ben Yosef -Moshiach van de stam van Jozef. De Joodse traditie spreekt van twee verlossers, die Moshiach worden genoemd. Beiden zijn betrokken bij het inluiden van de Messiaanse tijd. Het zijn Moshiach ben David en Moshiach ben Yosef. (De onbetwiste term 'Moshiach' behoort echter exclusief toe aan Moshiach ben David, de ultieme verlosser.)

Er is een traditie dat de vijanden van Israël alleen zullen bezwijken voor een afstammeling van Jozef. Dus Moshiach ben Yosef zal degene zijn die Israël naar de overwinning in de oorlog van Gog en Magog zal leiden. Dit is de betekenis van het vers: "Het huis van Jakob zal een vuur zijn, en het huis van Jozef een vlam, en het huis van Ezau stoppels, zij zullen hen in vuur en vlam zetten en verteren, er zal geen overlevende zijn van de huis van Esau, want G'd heeft gesproken" (Obadja 1:18).

Moshiach ben Yosef zal worden gedood in de oorlog tegen Gog en Magog. Nogmaals, het is onduidelijk of de dood in fysieke strijd zal zijn, of als een resultaat van de geestelijke strijd die hij zal voeren tegen de krachten van het kwaad. Hoe dan ook, de profeet Zacharia (12:10) beschrijft de nationale rouw die op zijn dood zal volgen.

Blijkbaar is de dood van Moshiach ben Yosef echter niet onvermijdelijk. De meester kabbalist Rabbi Isaac Luria, bekend als de Arizal, zei dat wanneer hij in de Amidah de woorden zegt: "vestig snel de troon van Uw dienaar David", men moet G'd smeken dat Moshiach ben Josef niet moet sterven in de loop van zijn worstelingen.

Volgens bepaalde bronnen zal Moshiach ben Yosef dienen als de onderkoning van Moshiach ben David. Zo kwam er eindelijk een einde aan het schisma tussen de noordelijke Tien Stammen, die werden geregeerd door Jozefs afstammelingen, en het Koninkrijk Judea, dat werd geregeerd door de Davidische dynastie.

Psalm 1 tot en met 92

Wilt u meer Psalmen lezen met een Joodse uitleg? Ga naar: Psalmen 1 tot en met 92.
© 2019 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tehilliem - Psalmen - de Joodse uitlegTehilliem - Psalmen - de Joodse uitlegDe Psalmen zijn lofliederen aan de Almachtige G'd, de Schepper van het Universum. De Psalmen gaan over G'ds grootheid, Z…
De Bijbel in de praktijk: vertrouwen in het levenDe Bijbel in de praktijk: vertrouwen in het levenPiekeren is menselijk en vaak zie je ‘beren op je pad’. Of ben je nog grenzeloos vol vertrouwen en voel je je nog veilig…
Tehilliem: Psalm 13 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 13 - een Joodse uitlegOnze geest is een tricky plek. Het is als drijfzand. Het trekt ons om het foute te doen. We kunnen de hoop opgeven of we…
Tehilliem: Psalm 43 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 43 – een Joodse uitlegIn het Jodendom wordt Psalm 43 gezien als een betekenisvol gebed om de moeilijkheden van het lijden veroorzaakt door vij…

De schepping van hemel en aarde in Genesis 1:1De schepping van hemel en aarde in Genesis 1:1"In het begin schiep God de hemel en de aarde" (Gen. 1:1 - HSV 2010). Met die zin opent het verhaal dat de Bijbel ons ve…
Wat staat er in de Bijbel over de duivel of satan?Wat staat er in de Bijbel over de duivel of satan?In het schrijven over de satan of de duivel in de Bijbel is een ontwikkeling te zien. Aanvankelijk is er weinig aandacht…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
  • Chabad
  • Tenach (voor tekst Psalm 67)
  • Rashi's commentaar op de Bijbel - http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/116426-joodse-denkers-rasji-bijbelcommentaar-in-joodse-traditie.html
  • Rhythm of the Heart - Rabbi Yitzchok Rubin
  • http://www.aish.com/jl/li/m/48931432.html
  • https://torah.org/torah-portion/perceptions-5771-behar/
Jehoeda (160 artikelen)
Laatste update: 12-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.