Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen

Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen, de VBMK, die zich inzet voor monumentale kerkgebouwen, is een landelijke vereniging waar beheerders en eigenaren van kerken zich bij kunnen aansluiten. Alle religieuze richtingen met monumentale panden zijn welkom als lid; het is een bundeling van kerkbeheerders. De vereniging zet zich in voor goed beheer en behoud van kleine en grote, beeldbepalende en monumentale kerkgebouwen in de stad en op het platteland. Eerste doel is kerken van de slopershamer redden. De VMBK kan vervolgens ondersteuning bieden bij het plan ter exploitatie van het gebouw.

Voor het behoud van kleine en imposante kerkgebouwen


Monumentale kerkgebouwen

Elke dorpje en elke stad kent wel een kerkgebouw. Vaak staan er meer dan één. Het zijn kleine kerken en grote imposante panden, eenvoudig en oud, groot en monumentaal. Er is grote diversiteit in de verschijningsvorm van de Nederlandse kerken. Ze vormen een onderdeel van de Nederlandse samenleving en hebben een grote betekenis in de levens van de geloofsgemeenschappen en buurtbewoners. De klokken worden gehoord, in de kerk wordt getrouwd, gedoopt en begraven. Vele mensen leven met de kerk.

Ontkerkelijking en slopershamer

Sinds de ontkerkelijking doorzette in de jaren zestig van de twintigste eeuw en daarna, verloren vele gebouwen hun functie als godshuis. Het beheren van het gebouw hing menig eigenaar als een molensteen om de nek. Kerkbeheerders moesten nieuwe inkomstenbronnen zoeken en het probleem van een goed en verantwoord beheer kwam nadrukkelijk op de agenda.
Te vaak ontkwam de kerk niet aan de slopershamer of moest het cultureel erfgoed beschermd worden en van de ondergang gered. Een aantal kerkbeheerders bundelde daarop de krachten en richtte in 1981 de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) op.

Samenwerking met monumentenorganisaties

De VBMK werkt samen met andere monumentenorganisaties, zoals:
 • Het Nationaal Restauratiefonds;
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De vereniging overlegt regelmatig met:
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
 • Erfgoed Nederland;
 • Vele andere organisaties die ook monumentaal erfgoed in Nederland op de agenda hebben.

Vereniging voor eigenaar en beheerder van de kerk

De vereniging is er tot steun van beheerders en eigenaren van monumentale kerkgebouwen. De vereniging zet zich in om voor alle monumentale kerkgebouwen in het land een goed beheer te bewerkstelligen en om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van de kerken. De VBMK behartigt daarnaast de belangen van de leden en werpt zich op als gesprekspartner bij politiek en overheid. De kerken kunnen gebruikt worden voor ondermeer de volgende activiteiten:
 • tentoonstellingsruimte;
 • huwelijksvoltrekkingen;
 • dopen;
 • huren voor eigen activiteit van de huurder.

Exploiteren van kerkgebouwen

De VBMK is een informatiebron voor haar leden als het gaat om beheren en exploiteren van kerkgebouwen. De vereniging bevordert tevens een professionele wijze van exploiteren zodat de toekomst van het monumentale gebouw gewaarborgd wordt.

Leden

Kerkelijke stichtingen, bisdommen en kerkrentmeesters kunnen lid worden van de VMBK. In totaal telt de vereniging 180 leden van landelijke, regionale en plaatselijke organisaties. Het ledenbestand vertegenwoordigt gezamenlijk honderden kerken, verspreid over het land en van alle religieuze richtingen, van de Nieuwe Kerk in Amsterdam - daar vond de inhuldiging van Koningin Beatrix plaats en in die kerk was inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 - tot de Stichting Oude Groninger Kerken.
De contributie is 125,-- per jaar, waarvoor de leden op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de VBMK en de ontwikkelingen op het gebied van kerkbeheer. De VBMK helpt bij het vergroten van kennis over kerkbeheer en maakt zich sterk voor het behoud van het kerkelijk erfgoed.

Directeur

Michiel Zonnevylle, oud-burgemeester Leiderdorp en oud-burgemeester van Ameland, is de voorzitter van het bestuur.

VBMK

Bezoekadres

Meisjeshuis
Oude Delft 116
Delft


Postadres

VBMK
Erfgoedhuis ZH
Postbus 3092
2601 DB Delft


Telefoon: 015 215 4395
het bureau is bereikbaar op donderdagen
Fax: 015 215 4399
E mail: vbmk@erfgoedhuis-zh.nl
Website: www.vbmk.nl

Regiobijeenkomst

De VBMK-leden houden regelmatig een regiobijeenkomst. In mei 2018 was die in Friesland, vanwege Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. De bijeenkomst werd georganiseerd samen met Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). Elke regiobijeenkomst heeft een thema en passend bij LF2018 was dat 'Toerisme'. Het Friese land kent vele kerken die het bezoeken waard zijn.

Bron: Under de ToerBron: Under de Toer
Stichting Alde Fryske Tsjerken en LF2018
Kerken maken ook uitdrukkelijk onderdeel uit van het LF2018-programma. Under de toer (Onder de toren) is een serie voorstellingen die in en bij verschillende kerken van Friesland worden gespeeld. In totaal worden er tijdens het festivaljaar 32 voorstellingen verzorgd in een van de 750 kerken die de provincie rijk is. Het zijn kunstmanifestaties waarbij de gemeenschap samenwerkt met kunstenaars. In de kerken spelen onder meer:
 • Marijke Muoi in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden
 • Anna Maria in de Nicolaaskerk in Wiuwert
 • Haren in de wind in de Mattheuskerk in Langezwaag
 • Het heilige hert van Cambuur in de Agneskerk Goutum
 • Een nacht in de Sint Janskerk in de Sint Janskerk in Hoorn op Terschelling
 • Slauerhoff In Memoriam Patris in de Dorpskerk in Huizum
 • Tusken Twa Tuorren in de Sint Martinuskerk in Warga

Lees verder

© 2013 - 2024 Piejet, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Winkelen op Internet Kerkmarkt.nl van VKBWinkelen op Internet Kerkmarkt.nl van VKBEr wordt meer en meer gewinkeld via internet. Zelfs kerkgebouwen wisselen via het wereld wijde web van eigenaar. Kerkeli…
Kerkgebouwen slopen of herbestemmenKerkgebouwen slopen of herbestemmenEr raken steeds meer kerkgebouwen in onbruik omdat het kerkbezoek terugloopt. Het einde van de terugloop is nog niet in…
Task Force Toekomst Kerkgebouwen wil kerken slopen voorkomenTask Force Toekomst Kerkgebouwen wil kerken slopen voorkomenDe tijd dat een zogenaamde bouwpastoor overal om geld bedelde om een nieuwe kerk te kunnen bouwen is reeds lang voorbij.…
De Waterstaatskerk, een bijzondere groep kerkenDe Waterstaatskerk, een bijzondere groep kerkenHoewel het aantal gelovigen al jaren in rap tempo afneemt zijn er in ons land nog steeds heel wat verschillende kerkgeno…

Euthyphro-dilemma: beschouwing vanuit Bijbels perspectiefEuthyphro-dilemma: beschouwing vanuit Bijbels perspectiefWat bedoelen atheïsten precies wanneer ze spreken over het 'Euthyphro Dilemma'? Het Euthyphro Dilemma komt uit één van d…
Hoe word je paus?Hoe word je paus?De paus staat aan het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk en zetelt in Vaticaanstad, een land binnen de grenzen van de It…
Bronnen en referenties
 • VBMK
 • Persbureau Ameland
 • https://www.vbmk.nl/organisatie/de-vereniging/ geraadpleegd op 13 juni 2018
 • http://underdetoer.nl geraadpleegd op 13 juni 2018
 • Afbeelding bron 1: Under de Toer
Piejet (1.232 artikelen)
Laatste update: 13-06-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.