Reken zelf uit hoeveel WW of WIA uitkering jij krijgt

Reken zelf uit hoeveel WW of WIA uitkering jij krijgt Raakt men het werk kwijt wegens bedrijfseconomische omstandigheden dan komt men in de Werkloosheidswet. Bij ziekte is dat de Wet voor Inkomen en Arbeid. In beide gevallen wil men zekerheid hebben omtrent hoeveel rechten men heeft binnen een uitkering. Arbeidsongeschiktheid houdt ook in dat men deels arbeidsgeschikt is. De uitkering wordt verstrekt op basis van het werkelijk niet werkbare deel en de rest moet zelf worden verdiend. Maar met welke bijdrage kun je vanuit de WW of WIA rekening houden, hoe lang duurt een uitkering en hoe kun je zelf de hoogte van de uitkering berekenen?

WW of WIA uitkering berekenen


Verschil tussen WW en WIA

Binnen de WW is men verzekerd tegen het voorkomen van werkloosheid, omdat men premies gedurende het werkende bestaan heeft afgedragen. In dat geval is men compleet arbeidsgeschikt. Bij een WIA uitkering ligt dat anders. Door een ziekte is men deels arbeidsongeschikt (35% tot 80%) geraakt, waardoor men minder uren kan werken. De loongerelateerde uitkering zorgt er dan voor dat het niet werkbare deel wordt aangevuld. Daartoe geldt het volgende verschil:

WW uitkering

De eerste 2 maand heeft men recht op 75% over het laatst verdiende loon en daarna 70%. Stel men verdient 65.000 euro per jaar krijgt men na die 2 maand nog 45.500 euro per jaar oftewel 3.792 euro bruto per maand.

Loongerelateerde WIA uitkering

Indien men 60% arbeidsongeschikt is verklaard dan kan men nog 40% zelf verdienen oftewel 65.000*40% = 26.000 euro. Het kan zijn dat men minder in loon krijgt, echter dat heeft geen invloed op de aanvulling binnen de uitkering. Men krijgt aanvullend 70%*(50.065-26.000) = 16.845,51 euro, waardoor men een inkomen kan hebben van 42.845,51 euro per jaar overeenkomstig 65,92% van het eerder verdiende loon. Heeft men eerder een lager salaris dan de maximale grens gehad dan kan men relatief iets meer inkomen krijgen. Er geldt bij 45.000 euro als inkomen het volgende: 45.000*40% = 18.000 euro wat met 70%*(45.000-18.000) = 18.900 euro wordt aangevuld. Men heeft dus een inkomen van 36.900 euro per jaar overeenkomstig 82% van het eerder verdiende loon.

Voor beide uitkeringen is de toegekende duur even lang. Men moet minimaal 26 van de laatste 36 weken hebben gewerkt, waarnaast men minimaal recht heeft op 3 maand uitkering. Heeft men de laatste 5 jaar meer dan 4 jaar gewerkt dan neemt voor ieder gewerkt jaar de uitkering met 1 maand toe tot een maximum van 38 maand (3 jaar en 2 maand).

Niet loongerelateerde WIA uitkering berekenen

Indien men arbeidsongeschikt is verklaard dan heeft men deels recht op een uitkering. De eerdere loongerelateerde uitkering is reeds verbruikt waardoor men in een ander uitkeringsregime komt. Wil men voldoende aanvulling krijgen uit de uitkering dan dient men meer dan 50% van het werkbare deel werkelijk te verdienen. Men wordt beloond door meer te werken. Werkt men minder dan die grens dan wordt de aanvulling gebaseerd op het minimum inkomen. Het volgende onderscheid is van toepassing bij 55% arbeidsongeschiktheid:

Loonaanvullingsuitkering

Zelf verdienen > 50% arbeidsdeel: men kan nog 45%*65.000 = 29.250 euro zelf verdienen, echter daarvan moet men minimaal 14.625 euro werkelijk verdienen. Dan wordt het aangevuld met (50.065-29.250)*70% = 14.571 euro. Voor een inkomen van 45.000 euro geldt dan dat men 45%*45.000 = 20.250 euro zelf kan verdienen, waarvan 10.125 euro echt moet worden verdiend. Het wordt aangevuld met (45.000-20.250)*70% = 17.325 euro.

Vervolguitkering

Zelf verdienen < 50% arbeidsdeel: de zieke persoon gooit er met de pet naar en kan niet meer werken. Er wordt minder dan de gestelde grens verdiend. Oftewel men wordt aangevuld tot het arbeidsongeschikte deel over 70% van het wettelijk minimum inkomen. Dit bedraagt 17.633 euro bruto per jaar. Men is 55% arbeidsongeschikt en wordt dan aangevuld met 55%*70%*17.633 = 6.789 euro per jaar.

Stimulering om te blijven werken

De argumentatie van de overheid is dat mensen toch betrokken moeten blijven bij het arbeidsproces. Meer werken betekent dat de zieke deels voor zichzelf zorgt en dat mag worden beloond. Door het onderscheidt te maken in mate van uitkering is ervoor gezorgd dat men altijd minimaal 50% van het arbeidsgeschikte deel aan de slag is. Dan kan men nog profiteren van een hogere bijdrage als uitkering per jaar.

Meer dan 80% arbeidsongeschikt

Is men praktisch niet in staat om iets te doen dan kan men compleet duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. Het houdt in dat men binnen de IVA tot de gepensioneerde leeftijd tot op 75% van het laatst verdiende loon ontvangt met een maximum van 50.065 euro. Oftewel bij een oorspronkelijk inkomen van meer dan dit bedrag ontvangt men nooit meer dan 75%*50.065 = 37.549 euro en bij een laatst verdiende loon van 45.000 euro is dat 75%*45.000 = 33.750 euro. Uiteraard zal men binnen alle uitkeringsvormen periodiek worden gecontroleerd om de mate van werkelijke arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen.

Let wel indien je meer dan de loongrens verdient dan wordt de uitkering tot een maximum beperkt.

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijverdienen met een Wajong uitkeringBijverdienen met een Wajong uitkeringBen je gedeeltelijk of volledig afgekeurd en ontvang je om die reden een Wajong uitkering? Mogelijk zit je dan met vrage…
Wat betekent WIA?Wat betekent WIA?Iedereen is wel eens ziek. Vaak is dat na een paar dagen of hooguit een paar weken weer over. Helaas geldt dat niet voor…
Arbeidsongeschikt en toch een hypotheek?Arbeidsongeschikt en toch een hypotheek?Arbeidsongeschikt raken is altijd vervelend, maar het is nog erger wanneer er net een hypotheek is afgesloten of wanneer…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/10/19/wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2013.html
  • http://www.verzekervoordelig.nl/wia-hiaat-werknemers/wia-uitkering.aspx
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 11-05-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.