GGZ WNB in strijd tegen stigma

GGZ WNB (Geestelijke gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) is de zorginstelling in West-Brabant die hulp aanbiedt bij psychische en psychiatrische problemen. Het zorgaanbod van GGZ WNB is erg breed. Ze bieden een preventieve cursus tot opname aan, van korte therapie tot langdurige woonbegeleiding. Tevens kunnen mensen van alle leeftijden en culturen bij GGZ WNB terecht. GGZ WNB helpt cliënten ook om te kunnen participeren in de samenleving. Wat doet GGZ WNB om stigmatisering tegen te gaan? GGZ WNB is een brede GGZ-instelling. Volgens het boek ‘Mensenwerk (Bassant & Bassant-Hensen pp. 104)’ zijn dit instellingen waarin min of meer het volledige scala aan GGZ-voorzieningen worden geboden.

Kenmerkende doelgroepen

GGZ WNB biedt hulp aan mensen met psychische stoornissen. Hierbij kan het gaan om kinderen (en hun ouders), jongvolwassenen (18-25 jaar), volwassenen en ouderen. Tevens bieden zij speciale cursussen en ondersteuningsgroepen aan voor familieleden en mantelzorgers.

Werkwijze en activiteiten van GGZ WNB

Het zorgaanbod van GGZ WNB is erg breed. Er zijn veel verschillende behandelmogelijkheden binnen GGZ WNB. Ik benoem er een aantal: hulp ‘buiten het ziekenhuis’ (ambulant) en daarbinnen (klinisch), tussenvormen als psychiatrische intensieve thuiszorg en deeltijdbehandeling, kortdurende en langdurende zorg, individuele therapie en groepstherapie, zorg in een open situatie met alle vrijheid, en zorg in een gesloten situatie met veel bescherming

Preventie is een kerntaak van GGZ WNB. Hierbij gaat het om het voorkomen van psychische problemen, maar ook om te zorgen dat de stoornis niet verergerd. Daarnaast houdt GGZ WNB zich ook bezig met signalering en terugvalpreventie.
Verder doet GGZ WNB aan ‘bemoeizorg’ voor mensen die niet uit zichzelf hulp zoeken. Hierbij gaat het om risicogroepen als veelplegers, slachtoffers van huiselijk geweld, zwerfjongeren, allochtone jongeren en vereenzaamde ouderen. Zij hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden.

Samenwerkingspartners

Omdat psychische en psychiatrische problemen invloed hebben op alle levensgebieden werkt GGZ WNB samen met tal van organisaties in en buiten de zorg. Denk hierbij aan organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, verslavingszorg , maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, het (speciaal) onderwijs, werkvoorzieningschap, verstandelijk gehandicaptenzorg, politie en justitie, gemeenten, woningcorporaties, welzijnswerk, gezondheidscentra en ziekenhuizen, organisaties van allochtonen en vluchtelingen.
Tevens komt GGZ WNB in beeld bij mensen die elders zorg ontvangen als hun kennis toegevoegde waarde heeft. GGZ WNB vindt dat mensen moeten krijgen wat ze nodig hebben, ongeacht organisatiegrenzen.

Doelstelling en visie

GGZ WNB biedt hulp aan mensen met verschillende psychiatrische aandoeningen van alle leeftijden. Zij gaan uit van de hulpvraag en zoeken daarbij de best passende zorg. Zij onderkennen dat er meerdere oorzaken zijn van psychische problemen en psychiatrische stoornissen. De oorzaak kan liggen bij biologische, psychische en sociale aspecten.

Procedure

De huisarts meldt de cliënt aan bij GGZ WNB. Binnen drie weken ontvangt de cliënt een uitnodiging voor een intakegesprek op het Regionaal Diagnostisch Centrum (RDC) in Bergen op Zoom of Roosendaal. Vervolgens vindt het intakegesprek plaats. Hierbij wordt besproken wat de problemen van de cliënt zijn en waar die mee te maken hebben. Vervolgens wordt er een behandeladvies gegeven. De verschillende behandelingen die worden toegepast heb ik al bij “Werkwijze en activiteiten” benoemd. Tijdens deze behandelingen wordt er al aandacht besteed aan de terugkeer in de maatschappij. Langzaamaan wordt de behandeling afgebouwd en na de behandeling wordt er terugvalpreventie aangeboden.

Normatieve professionaliteit en/of diversiteit

GGZ WNB ondersteunt mensen met langdurige psychische problemen bij wonen en dagbesteding, arbeid en sociale contacten, zodat zij zo gewoon mogelijk kunnen leven. Ook bieden zij zorg op maat aan, ze luisteren naar de cliënt en beseffen dat elke cliënt uniek is.

GGZ WNB gaat sociaalagogisch te werk

  • De werknemers van GGZ WNB grijpen doelgericht van buiten het cliëntsysteem, op dat cliëntsysteem in. De relatie is opzettelijk, planmatig en ter wille van de begeleiding aangegaan voor een beperkte periode. De agoog is zich ervan bewust, wat hij doet en wat hij juist laat.
  • GGZ WNB probeert door middel van een dialogische werkrelatie, met de cliënt, te komen tot een gezamenlijke omschrijving van de situatie en van de na te streven doelen.
  • GGZ WNB helpt individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden bij het oplossen van problemen of vragen in het sociaal functioneren, voor zover dat mogelijk en wenselijk is.
  • GGZ WNB richt zich tegelijkertijd met het helpen oplossen van problemen en op de versterking van het zelfregulerend vermogen van mensen zodat men in de toekomst met nieuwe problemen en situaties om kan gaan.
  • GGZ WNB houdt rekening met en onderkent bepaalde omgevingscondities, en probeert die vervolgens te beïnvloeden, verandering hoeft immer niet altijd bij het individu plaats te vinden.
Agogisch handelen is de combinatie van deze vijf genoemde kenmerken. GGZ WNB voldoet dus aan de sociaal agogische kenmerken.

Wat doet GGZ WNB om stigmatisering tegen te gaan?

Eenmaal per jaar is er een publieksdag rondom psychische gezondheid. Deze publieksdag heet 'Open Mind'. Hier kunnen mensen terecht met vragen over bijvoorbeeld antidepressiva, wordt er gediscussieerd over dilemma's rondom hulp bij zelfdoding in de psychiatrie en kunnen mensen ervaren hoe stigmatisering in de psychiatrie werkt. Hierbij willen verschillende zorginstellingen een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe op psychische problemen. Dit doen de instellingen door 'open minded' over psychische problemen te zijn. GGZ WNB is hierbij betrokken. Door deelname aan zo'n publieksdag kan GGZ WNB informatie verschaffen waardoor mensen op een andere manier naar patiënten met een psychische stoornis gaan aankijken. Stigma wordt immers voor een deel veroorzaakt door onwetendheid van mensen inzake de psychische stoornissen.
© 2012 - 2024 Cissle, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis van de psychiatrieGeschiedenis van de psychiatrieDe psychiatrie bestaat nog niet zo lang zoals wij het kennen, mensen met een psychiatrische stoornis werden begin vorige…
Invloed van stigma op de ontwikkelingsgebiedenPsychische stoornissen kunnen in elke levensfase optreden. Stigmatisering werkt voor iedereen met een psychische stoorni…
Invloed van stigma op mensen met een psychische stoornisNa schokkerende gebeurtenissen in ons land, zoals in Alphen aan den Rijn waar Tristan van der V. zes mensen en daarna zi…
Psychiatrie: vroeger en nuPsychiatrie: vroeger en nuMensen met een psyiatrische stoornis hebben nu de mogelijkheid om goede hulp te krijgen bij hun probleem. Dit is in onze…

Intrinsieke en extrinsieke motivatieIntrinsieke en extrinsieke motivatieVoor het verrichten van een bepaalde handeling, of het leveren van een bepaalde prestatie, is vrijwel altijd een bepaald…
Goal Setting om prestatie te verhogenGoal Setting om prestatie te verhogenOm prestaties en motivatie te verhogen kan gebruik gemaakt worden van het stellen van doelen in de toekomst; dit moet da…
Bronnen en referenties
  • Bassant, J. & Bassant-Hensen, M.(red.) (2010) Morgen is er weer een dag. Mensen met psychiatrische aandoeningen. In Mensenwerk (pp. 83 t/m 111). Bussum: Uitgeverij Coutinho.
  • Donkers, G (2002). Inleiding in het agogisch denken. In Veranderkundige modellen (pp. 17 t/m 34). Soest: Nelissen.
Cissle (12 artikelen)
Gepubliceerd: 06-01-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.