Goal Setting om prestatie te verhogen

Goal Setting om prestatie te verhogen Om prestaties en motivatie te verhogen kan gebruik gemaakt worden van het stellen van doelen in de toekomst; dit moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen, iets waar goal setting theory meer duidelijkheid over verschaft. Deze theorie kan niet alleen gebruikt worden op de werkvloer, maar blijkt ook in de privésfeer goede resultaten te verschaffen.

Goal setting en prestatie

Het stellen van doelen om prestaties te verhogen is niets nieuws; al vroeg in de menselijke geschiedenis werden doelen gesteld om bepaalde prestaties af te dwingen. Toch biedt goal setting theory een betere blik op het verhogen van de prestaties van personen dan het stellen van doelen in het algemeen; zo wordt er binnen deze theorie duidelijk aan welke voorwaarden een doel precies moet voldoen om daadwerkelijk een positieve impact te hebben op de prestaties; verkeerde doelen stellen kan namelijk tot gevolg hebben dat prestaties minder worden.

Het stellen van doelen

Alvorens de theorie uitgelegd wordt is het belangrijk om te weten waarom het stellen van doelen een impact kan hebben op de prestatie. Het verhoogd immers niet de kennis en kunde van de persoon zelf, dus het lijkt alsof de prestatie dan gelijk zou moeten blijven. Toch blijkt dat doelen een impact hebben op prestaties; iets wat het gevolg blijkt te zijn van de impact die doelen hebben op de motivatie van personen. Goed gestelde doelen verhogen de motivatie en zorgen er op die manier voor dat doelen ook daadwerkelijk behaald worden. Tevens zorgen goed geformuleerde doelen ervoor dat een persoon precies weet wat van hem verwacht wordt, zodat hij/zij hier veel beter naar toe kan werken.

Om goede doelen te stellen zijn er verschillende mogelijkheden, maar een van de meest gebruikte is het aanhouden van het SMART principe. Volgens dit principe moeten doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn.

Specifiek

Een doel dient specifiek geformuleerd te zijn; algemene doelen hebben minder resultaat dan specifiek geformuleerde doelen. Een goed handvat hierbij is het zogenaamde 5WH model; Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe.

Meetbaar

Naast specifiek is het belangrijk dat een doel meetbaar is. Als een doel niet meetbaar is, is het moeilijk om achteraf te bepalen of een bepaald doel behaald is en is het lastig om op voorhand al te bepalen wat er nu precies behaald moet worden. Tevens zorgt de meetbaarheid van een doel ervoor dat de voortgang van het behalen van het doel gemeten kan worden; als dit niet het geval is, kan dat voor problemen zorgen. Men kan dan immers ook niet bepalen of het doel op tijd behaald gaat worden.

Acceptabel

Een doel moet ook acceptabel zijn voor de groep die het betreft; onacceptabele doelen zijn bijvoorbeeld doelen die dusdanig tegen de geldende normen/waarden of cultuur indruisen dat deze op teveel weerstand stuiten. Ook andere voorbeelden zijn denkbaar waarin een doel niet acceptabel is; regelgeving kan hierbij bijvoorbeeld ook een rol spelen

Realistisch

Naast acceptabel moet een doel natuurlijk ook realistisch zijn. Onrealistische doelen, welke bijvoorbeeld te hoog gesteld zijn, zorgen alleen maar voor demotivatie bij de werknemers. Men weet immers op voorhand al dat het doel niet behaald kan worden, dus ziet men ook geen reden om aan de doelen te werken; uiteindelijk zal de prestatie hier alleen maar onder lijden.

Tijdsgebonden

Het is bij Meetbaar al een keer naar voren gekomen; maar een doel moet ook gebonden zijn aan een bepaalde tijd. Zonder tijdseis voor een bepaald doel wordt het ook moeilijk om te meten of een doel behaald is en kan het behalen van het doel steeds naar voren geschoven worden; er is dan geen reden om ook te streven naar het behalen van het doel

Persoonlijke doelen

Naast het SMART principe, dat gebruikt kan worden binnen goal setting theory, zijn er nog enkele andere manieren. Zo kan een persoon zichzelf ook doelen opleggen; onderzoek wijst uit dat personen die voor zichzelf doelen opstellen beter presteren op deze onderdelen dan personen die dit niet doen. Het effect is hierbij zelf hoger als men werkt met doelen die in meer of mindere mate voldoen aan het SMART criterium.

Doelen in de werksfeer

In de werksfeer kan goal setting theory gebruikt worden om werknemers uit te dagen; hierbij is het gebruikelijk om deze ook te formuleren conform SMART. Te makkelijke doelen moeten hierbij vermeden worden; deze dagen niet uit, maar zorgen voor een gepercipieerde onderwaardering van de werknemer. Even belangrijk is het vermijden van te hoog gestelde doelen; enige uitdaging is noodzakelijk, maar niet tot op het niveau dat men het volledig onhaalbaar acht.
© 2012 - 2024 Polkozic, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
SMART doelen stellenConditie opbouwen, leren koken, internet gebruiken… Zomaar een paar ideeën van wat je wilt leren. Doelen stellen is hier…
Leerdoelen formuleren met de SMART methode: voor- en nadelenWanneer je studeert – maar ook wanneer je werkt – zul je tegen situaties aanlopen waarin je doelen moet formuleren. Dit…
Doelen stellen in sportAls je in het leven iets wil bereiken dan is het handig om duidelijke doelen voor ogen te hebben. In de sport is dat nie…
Doelen stellen en naar deze doelen toewerkenDoelen stellen is voor veel mensen niet belangrijk, er zijn mensen die het zelfs onzin vinden om doelen te stellen. Echt…

GGZ WNB in strijd tegen stigmaGGZ WNB (Geestelijke gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) is de zorginstelling in West-Brabant die hulp aanbiedt bij…
Invloed van stigma op mensen met een psychische stoornisNa schokkerende gebeurtenissen in ons land, zoals in Alphen aan den Rijn waar Tristan van der V. zes mensen en daarna zi…
Polkozic (439 artikelen)
Gepubliceerd: 06-01-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.