EQ Test - Wat is je Emotionele Intelligentie? - je EQ Score

EQ Test - Wat is je Emotionele Intelligentie? - je EQ Score Doe de EQ-Test en kijk wat jouw EQ-score is, hoe emotioneel intelligent je bent. EQ staat voor Emotioneel Quotiënt. Haal jij een lage, hoge of gemiddelde score? Kenmerken van emotionele intelligentie zijn o.a: empathie, zelfbewustzijn of zelf-kennis, optimisme, kunnen afzien en sociale vaardigheden. Hoe/in welke mate heb jij deze persoonlijkheidstrekken of vaardigheden? In dit artikel een EQ testje, een vrije bewerking naar Goleman (de psycholoog die emotionele intelligentie introduceerde).

EQ Test - Wat is Emotionele Intelligentie? - EQ Score (Emotie Quotiënt)

EQ - Emotionele Intelligentie. In het artikel EQ - Emotionele Intelligentie kun je uitgebreide en gedetailleerde informatie vinden over het EQ en wat emotionele intelligentie precies inhoudt. Hieronder wordt een korte omschrijving en een beschrijving van de belangrijkste EQ kenmerken gegeven.

Een hoog EQ of grote emotionele intelligentie, houdt globaal gezegd in dat je goed met je eigen emoties om kan gaan èn met de emoties van anderen. Hoe je (emotioneel) reageert op bepaalde situaties en om empathisch vermogen.

Vijf belangrijke EQ kenmerken - Een hoog EQ - Emotionele Intelligentie

Mensen met een hoge emotionele intelligentie beschikken over de volgende EQ kenmerken, ze:
 • Zelfkennis - zijn zich bewust van wat ze voelen, kunnen hun gevoelens herkennen en gebruiken om wijze beslissingen te nemen.
 • Empathie - kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen en leven zich in of leven mee met de ander en voelen veel aan (ook onuitgesproken dingen waar iemand mee kan zitten worden waargenomen of aangevoeld)
 • Optimisme - denken positief over hun eigen mogelijkheden en laten zich niet snel uit het veld slaan. Ze raken niet verlamd door depressies of zorgen, worden niet meegesleept door kwaadheid en gaan door ondanks tegenslag. Ze gebruiken hun gevoelens juist om hun doelen te bereiken.
 • Kunnen afzien - kunnen het opbrengen om nu te werken aan iets wat ze op langere termijn willen bereiken. Ze zijn in staat om bevrediging van hun behoeften uit te stellen
 • Sociale vaardigheden - kunnen goed met zowel bekenden als vreemden omgaan, zowel op individueel niveau als in groepsverband zijn ze in staat om hun gevoelens vaardig en evenwichtig te hanteren.

Meer informatie over Emoties Basisemoties en Emotionele Intelligentie

Emotie Special. Alles over emoties kun je vinden in de Special Emoties. Een special met uitgebreide informatie en achtergronden en ook nog een testje Test je Emotionele Gevoeligheid .

Doe de EQ Test - Wat is jouw Emotionele Intelligentie? - Je persoonlijke EQ score

EQ Test - EQ score. Er bestaan diverse uitvoeringen van EQ tests. Dit EQ-testje is een vrije bewerking, naar een idee van Daniel Goleman (psycholoog, Harvard Universiteit; zijn publicatie kun je vinden onder bronnen onderaan het artikel).
Indien je de onderstaande EQ test doet, krijg je een globale indicatie, een indruk van wat emotionele intelligentie en jouw persoonlijke EQ score is, oftewel hoe emotioneel intelligent jij bent.

1. Je bent medewerker bij een call-center en probeert je product telefonisch te verkopen. Zo’n 20 keer      achter elkaar krijg je ‘geen interesse’ als reactie, wat behoorlijk ontmoedigend is. Wat doe je er mee?

 • a. Je stopt er voor die dag mee, morgen zal het allemaal wel weer beter gaan

 • b. Je kijkt naar je capaciteiten en gaat na wat het zou kunnen zijn dat je hindert om goed te kunnen verkopen

 • c. Je probeert gewoon een nieuwe aanpak uit in de komende gesprekken, je gaat er volop tegenaan en gaat onverstoord verder

 • d. Je denkt er hard aan om zo langzamerhand uit te gaan kijken naar ander werk.


2. Je bent ter gelegenheid van een verjaardagsfeestje met een groepje 5-jarige kinderen in een speeltuin.
     Er begint een meisje te huilen omdat de andere kinderen niet met haar willen spelen. Wat doe je er mee?


 • a. Je bemoeit je er niet mee, want kinderen kunnen dit zelf onderling het beste regelen

 • b. Je gaat even met haar praten en kijkt of je haar kunt helpen om manieren te bedenken, zodat de andere kinderen toch met haar gaan spelen

 • c. Je zegt heel vriendelijk tegen haar dat ze niet zo moet huilen

 • d. Je probeert het huilende meisje af te leiden door andere dingen voor te stellen waar ze leuk mee zou kunnen spelen.


3. Je bent een student die in principe een 8 moet halen voor een bepaald studieonderdeel. Je merkt echter      halverwege het trimester dat het -als je zo doorgaat- hooguit een klein zesje zal worden. Wat doe je?

 • a. Je stelt een nauwkeurige planning op voor de rest van het studieonderdeel en neemt je voor om dat plan dan ook echt exact uit te voeren

 • b. Je neemt het besluit om in de toekomst beter te zullen presteren

 • c. Je zeg tegen jezelf dat dit onderdeel eigenlijk toch niet zo belangrijk is, dus in plaats ervan stort je je op de andere studieonderdelen

 • d. Je stapt naar de leerkracht en probeert hem zo ver te krijgen dat hij je een hoger cijfer zal geven voor het onderdeel.

4. Door turbulentie begint het vliegtuig waar jij inzit heftig te schudden en schokken. Wat doe je hier mee?

 • a. Je gaat gewoon door met het boek waar je in leest of kijkt naar de film en besteedt zo weinig mogelijk aandacht aan de turbulentie

 • b. Je stelt je in op een mogelijke noodsituatie. Je begint de veiligheidsinstructies te lezen en houdt in de gaten wat de stewardessen gaan doen

 • c. Een mix van a en b, van beide een beetje

 • d. Je hebt geen idee, want zoiets is je nog nooit overkomen.

5. Je bent afdelingsmanager in een instelling die acceptatie en respect wil bevorderen voor cultuur-      verschillen en etnische achtergronden. Je hoort één van de medewerkers een racistische mop vertellen.      Wat doe je hier mee?


 • a. Je doet net alsof je niets hebt gehoord, het is alleen maar een grapje tenslotte

 • b. Je roept de moppenverteller bij je op kantoor en geeft hem op zijn donder

 • c. Je zegt ter plekke waar iedereen bijstaat, dat dit soort moppen zeer onbetamelijk zijn en dat de instelling dit gedrag absoluut niet tolereert

 • d. Je geeft de betreffende medewerker het advies om naar de cursus multiculturele samenwerking te gaan, die de instelling aanbiedt.


6. Je probeert een vriendin te kalmeren die woedend is op een vrachtwagenchauffeur die jullie net gesneden      heeft op de snelweg; een levensgevaarlijke situatie. Wat doe je er mee?


 • a. Je zegt tegen haar dat er toch niets gebeurd is en ze 't van zich af moet zetten

 • b. Je probeert haar af te leiden met andere dingen, zet haar lievelingsmuziek op

 • c. Je maakt duidelijk dat je achter haar staat en maakt het welbekende vinger-gebaar als reactie op het roekeloze rijgedrag van de vrachtwagenchauffeur

 • d. Je vertelt haar dat jou ook zoiets is overkomen en hoe woest je was, tot het moment dat je er achterkwam dat de betreffende persoon acuut -voor een noodsituatie- naar het ziekenhuis moest.

7. Jouw levenspartner en jij hebben een zinderende ruzie en schreeuwen in het vuur van de strijd allerlei      verwijten naar elkaar, die je eigenlijk niet werkelijk meent. Wat doe je hier mee?


 • a. Je spreekt een ‘time out’ van 20 minuten af om daarna verder te gaan met de discussie over het oorspronkelijke issue

 • b. Je maakt een einde aan het gesprek en zegt echt helemaal niks meer, wat je partner ook zegt

 • c. Je zegt dat het je spijt en wil dat je partner ook zegt dat deze er spijt van heeft

 • d. Je houdt je nog even rustig, denkt goed na en geeft je standpunt over het oorspronkelijke issue nog eens zo helder mogelijk weer.

8. Je bent projectleider van een nieuw team en de bedoeling is om een creatieve oplossing te bedenken voor      een aantal frustrerende problemen op het werk. Wat doe je er mee?

 • a. Je maakt een goede planning en bouwt ook ruimte in voor een goede afhandeling van alle vragen, zodat de tijd van iedereen optimaal benut kan worden

 • b. Je geeft de mensen uit het team de tijd om elkaar eerst wat beter te leren kennen

 • c. Je start direct -aangezien ieders ervaring nog vers is- door ieder teamlid om de beurt te laten vertellen welke ideeën over oplossingen hij/zij heeft

 • d. Je begint te brainstormen met de groep en vraagt iedereen ronduit te zeggen wat in hem of haar opkomt en dat het niet uitmaakt hoe wild of gek het idee is.

9. Je 4-jarige dochtertje is extreem verlegen, overgevoelig en ook angstig voor nieuwe mensen en      onbekende situaties. Dit speelt al jaren zo. Wat doe je hier mee?

 • a. Je aanvaardt dat ze last heeft van verlegenheid en probeert haar verder te beschermen tegen situaties waar ze bang voor is

 • b. Je schakelt deskundige hulp in, een kinderpsycholoog of kinderpsychiater

 • c. Je brengt haar juist zoveel mogelijk in contact met nieuwe mensen en onbekende situaties, zodat ze haar angst leert te overwinnen

 • d. Je verzint iets, waarbij ze telkens weer voor kleine uitdagingen wordt geplaatst, waardoor ze geleidelijk aan ervaringen opdoet die haar leren hoe ze met vreemde mensen en nieuwe situaties om kan gaan.

10. Je verlangt er al jarenlang naar om het muziekinstrument weer te bespelen, waar je in je kindertijd ook        op hebt gespeeld. En nu jaren later -gewoon voor het plezier- ben je opnieuw begonnen. Je wilt je tijd zo        effectief mogelijk benutten. Wat doe je hier mee?

 • a. Je gaat oefenen, elke dag op een vaste tijd

 • b. Je gaat muziekstukjes spelen, die telkens wat meer van je vaardigheden vergen

 • c. Je gaat oefenen, telkens wanneer je er echt zin in hebt

 • d. Je zoekt een moeilijk muziekstuk uit, dat je door goed te oefenen en hard studeren onder de knie zal krijgen.

Puntenwaardering EQ Items - Toelichting op de Antwoordopties - De Beste Responsen


1 a . 0 b . 0 c . 20 d . 0 Optie c. Optimisme -hetgeen een kenmerk van emotionele intelligentie is- brengt mensen er toe om tegenslagen te zien als uitdagingen waar ze van kunnen leren. En voorts ook doorzetten en niet opgeven, niet in de put zitten of jezelf de schuld geven, maar gewoon andere benaderingen uitproberen.

2 a . 0 b . 20 c . 0 d . 0 Optie b is het beste. Wanneer een kind van slag is, gebruiken emotioneel intelligente ouders (verzorgers) dat moment als mogelijkheid om zich op te stellen als coach. Zodoende kunnen ze hun kinderen leren begrijpen waarom ze verdrietig of boos werden, om ze bewust te maken van wat ze voelen en welke gedragsalternatieven ze mogelijk ook uit zouden kunnen proberen.

3 a . 20 b . 0 c . 0 d . 0 Optie a. Een belangrijk kenmerk van zelfmotivatie is, dat je in staat bent om een plan te maken om frustraties en hindernissen te overwinnen en vervolgens dit plan ook door te zetten en af te maken.

4 a . 20 b . 20 c . 20 d . 0 Alle antwoorden, behalve optie d, daar deze optie de suggestie wekt dat je je onder stress niet echt goed bewust bent van je gedrag of reactie.

5 a . 0 b . 0 c . 20 d . 0 Optie c. Om (racistische) vooroordelen aan te pakken -zelfs in grapjes- blijkt de meest effectieve manier te zijn om in het bijzijn van iedereen heel duidelijk kenbaar te maken dat dit type grappen in de betreffende omgeving niet gewaardeerd of getolereerd worden.

6 a . 0 b . 5 c . 5 d . 20 Optie d is het beste. Uit onderzoeksgegevens komt naar voren dat woede laten bekoelen het beste werkt (meest effectief is), indien degene die boos is afgeleid wordt van het centrale thema van zijn/haar woede. In eerste instantie door mee te voelen met zijn/haar emoties en aan te geven begrip te hebben voor zijn/haar kijk op het betreffende issue, maar tegelijkertijd zelf een vergelijkbare situatie aan te geven, waarbij er sprake was van minder woede of boosheid met een kortere duur.

7 a . 20 b . 0 c . 0 d . 0 Optie a. Om de fysieke gevolgen van kwaadheid of boosheid uit je lijf te krijgen, zijn er circa 20 minuten (of meer) nodig. Dit is dan ook de geschikte tijd om een pauze of time out in te lassen. Door boosheid komen allerlei stoffen in je lichaam die je waarnemingsvermogen aantasten, waardoor het risicio groter wordt dat je nog meer aanvallend gedrag zal gaan vertonen. Indien je een afkoelingsperiode inlast, wordt de kans groter dat er nog een zinvolle discussie of gesprek over het meningsverschil zou kunnen plaatsvinden.

8 a . 0 b . 20 c . 0 d . 0 Optie b. Groepen blijken tot de meest creatieve prestaties te komen, wanneer er een grotere mate van onderling begrip of contact is en er sprake is van harmonieuze verhoudingen. Dit omdat er dan een veilig gevoel ontstaat en mensen zich vrijer voelen om met hun inbreng en het leveren van ideeën te komen.

9 a . 0 b . 5 c . 0 d . 20 Optie d is het beste. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die van geboorte af aan erg verlegen of schuchter van aard zijn, vaak het beste vooruitgaan, wanneer hun ouders (verzorgers) voortdurende kleine haalbare uitdagingen -in graduele stapjes- voor ze ensceneren of organiseren.

10 a . 0 b . 20 c . 0 d . 0 Optie b. Wanneer je jezelf niet voor al te zware opdrachten of uitdagingen zet, maak je de grootste kans om je goed af te stemmen op jezelf, hetgeen niet alleen plezierig is voor je, maar ook nog eens tot betere prestaties blijkt te leiden.

De EQ scores - Kwalificatie - Betekenis van de EQ Testuitslag


 • 200 - Hoogste score
 • 175
 • 150
 • 125
 • 100 - Gemiddelde score
 •  75
 •  50
 •  25
 •   0 - Zeer (te) lage score

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Emotionele volwassenheid een indicatie van volwassenheid?Emotionele volwassenheid een indicatie van volwassenheid?Wat is emotionele volwassenheid? Is emotionele volwassenheid een indicatie van volwassenheid in ons gedrag en emoties? O…
Intelligentie-, emotionele en spirituele quotiënt (IQ,EQ,SQ)Naast de traditionele intelligentiequotiënt (IQ) en emotionele intelligentie (EQ) spreken we tegenwoordig ook over spiri…
Wat heb je aan emotionele intelligentie?Wat heb je aan emotionele intelligentie?We kennen allemaal het traditionele IQ (intelligentiequotiënt) wel, waar door middel van tests - een groep gestandaardis…
Het intelligentie quotiënt (IQ) en IQ testenHet intelligentie quotiënt (IQ) en IQ testenHet intelligentie quotiënt, afgekort tot het IQ, is een maatstaf voor de intelligentie die een persoon bezit. IQ testen…

Behandeling van Borderline: de Cognitieve GedragstherapieBehandeling van Borderline: de Cognitieve GedragstherapieDe Cognitieve Gedragstherapie is een therapie die gebaseerd is op de aanname dat disfunctionele cognitieve schema's vera…
Persoonlijkheidsontwikkeling baby peuter kleuter schoolkindPersoonlijkheidsontwikkeling baby peuter kleuter schoolkindDe persoonlijkheidsontwikkeling van een kind is een proces dat in fasen verloopt. Hoe ontwikkelt een kind zich op een be…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Prawny, Pixabay
 • Goleman, D. (1996). Emotionele Intelligentie. Emoties als Sleutel tot Succes. Contact
 • Derksen, J.L., Bogels M. (1997). Klein Herenbrink, A.K. BarOn EQ-i YV
 • Cooper, R.K., Sawaf A. (1997). Werken met EQ: Emotionele Intelligentie in bedrijf en praktijk. Bruna
 • Van Dijk, S. (1997). Wat is je EQ - Emotionele Intelligentie? (Eigen artikel, interne uitgave PPP - Psychologisch Pedagogische Praktijk)
Jvd (613 artikelen)
Gepubliceerd: 22-10-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.