Huwelijksproblemen bij partners door een financiële dip

Huwelijksproblemen bij partners door een financiële dip Het aantal scheidingen is nog nooit zo groot geweest als in de tegenwoordige tijd. Geen wonder. Zodra partners geconfronteerd worden met problemen, wordt hun verbintenis danig op de proef gesteld. Dan pas blijkt of ze bereid zijn om samen met hun partner door dik en dun te gaan. Vooral financiële problemen kunnen voor enorme ruzies zorgen. Zodra het inkomen niet meer genoeg blijkt om de maandelijkse lasten te kunnen betalen en de schulden zich langzaam opstapelen, wordt de situatie vaak onhoudbaar. Meestal zijn er dan al een aantal moeilijke jaren aan vooraf gegaan. Luxe wensen, vakanties en digitale apparatuur raken buiten bereik door het tekort aan geld. De partners verwijten elkaar dan vaak de te hoge uitgaven.

Oorzaken van huwelijksproblemen

De oorzaak van een scheiding is meestal een combinatie van een aantal factoren. Een van de partners kan ziek of invalide worden en misschien zelfs zijn of haar werk verliezen, waardoor de ander het erg moeilijk krijgt. Zijn er intussen al kinderen, dan is de stress nog groter, want ook die moeten dan soms flink inkrimpen. Op abonnementen, verenigingen, vrijetijdsbesteding en dergelijke moet dan meestal bezuinigd worden. Noodzakelijk en vervelend, wat dan ook weer problemen met de kinderen veroorzaakt.

Partners die elkaar verwijten maken

Vaak vallen er verwijten zodra het financieel moeilijk wordt. De partner had er bijvoorbeeld beter voor moeten zorgen dat de baan behouden blijft of dat zijn/haar zaak beter liep. Of de ander wordt verweten dat hij of zij teveel geld heeft uitgegeven, waardoor er nu geen spaargeld meer op de bank staat om de tegenslagen op te vangen. De verwijten kunnen legio zijn. Soms schuilt er ook een kern van waarheid in, waardoor de aangevallen partner geen verweer heeft, depressief wordt en zich uit het gesprek terug trekt.

De partner met de problemen alleen laten

Even erg is het om de partner met alle problemen alleen te laten staan. Als de ene partner gewoon blijft doorgaan alsof er niets aan de hand is, het uitgavenpatroon hetzelfde blijft en er niets gedaan wordt om mee te helpen bezuinigen, kan het de ander ook teveel worden. In een huwelijk horen beide partners de “kar te trekken”. Vaak zal de een iets meer verantwoordelijkheid dragen dan de ander, maar in feite moeten beide partners zich verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken binnen hun huwelijk en hun gezin.

Struisvogelpolitiek van een van de partners is meestal het begin van de problemen

Heel erg is het als een van de twee partners de problemen wegmoffelt. Als de rekeningen, herinneringen en aanmaningen van de zorgverzekeraar, de energieleverancier en de huur of de hypotheek ongeopend onder in een lade gestopt worden, weet niemand meer, hoe groot het tekort is. De andere partner komt daar dan pas achter als er deurwaarders op de stoep staan. Dan is de achterstand echter vaak al te groot en is het des te moeilijker om die, zonder hulp van buitenaf, weer in te halen.

Een lijn trekken naar de buitenwereld

Ook naar de buitenwereld toe moet een lijn getrokken worden. Partners die heel nuchter zijn in financiële zaken hebben er meestal geen probleem mee om hun familie, vrienden en kennissen te laten weten dat het nu even wat minder moet en er geen grote feesten en barbecues gehouden kunnen worden. Ook de cadeautjes bij verjaardagen kunnen dan gewoon heel klein gehouden worden. Daardoor blijven de sociale contacten vaak, ondanks de financiële tegenslag, toch in stand. Het is in elk geval beter dan niet meer naar verjaardagen toe te gaan, omdat er geen geld voor een cadeautje of klein bloemetje meer is.

Samen oplossingen zoeken voor financiële problemen

Wie in financiële problemen komt doet er goed aan om zich aan elkaar op te trekken. Zolang er samen over de problemen gepraat kan worden, blijft de verbinding meestal in stand. Beslis samen over de eventuele bezuinigingen en zoek ook samen intensief naar oplossingen voor de meest nijpende problemen. De verbintenis van een stel dat op die manier door een moeilijke periode komt, is naderhand sterker en dieper dan van tevoren. Pas tijdens moeilijkheden blijkt of de liefde voor elkaar groot genoeg is om stand te houden.

Vertrekken is niet altijd de oplossing

Wie een verbintenis vanwege de financiële problemen verbreekt en op zichzelf gaat wonen, komt er vaak achter dat dit niet de oplossing is. Meestal brengt een scheiding extra problemen met zich mee en nog meer financiële problemen dan men van tevoren al had. Een eigen woning moet bijvoorbeeld meestal verkocht worden, als geen van beide partners de last van de hypotheek kan dragen.

Kinderen zijn bij een scheiding het "lijdend voorwerp"

Daarnaast is het voor de kinderen een drama. Zij houden van beide ouders en als een van de ouders ergens anders gaat wonen, voelen zij zich in de steek gelaten, ook al probeert die ouder het gemis zo goed mogelijk te repareren. Hun veilig wereldje wordt open gebroken. De grond wordt onder hun voeten weggeslagen.

Zekerheid en veiligheid

Hun zekerheid en veiligheid worden aangetast en vaak zijn ze bang om ook hun andere ouder te verliezen. Regelmatig hebben ze het gevoel dat zij misschien door hun gedrag oorzaak van de scheiding zijn. Soms ook verwijten ze het aan de overgebleven ouder, dat de ander is weggegaan, maar meestal voelen de kinderen zich zelf schuldig aan de scheiding van hun ouders.

Een veilig thuis is noodzakelijk

Dat is allemaal heel jammer, want vooral het gevoel van een veilig thuis is voor de opvoeding van een kind heel belangrijk. Vanuit die veiligheid en het besef dat beide ouders steeds achter hem zullen staan, zorgt voor een goede basis van waaruit kinderen evenwichtige volwassenen kunnen worden. Dit betekent niet dat het in een gezin met een ouder niet goed zal gaan, maar het is voor een ouder wel veel moeilijker om, naast een volledige baan, ook de opvoeding in de gaten te houden.

Door financiële problemen kan een verbintenis ook sterker worden

Samen problemen oplossen maakt een verbintenis sterk. In een goed huwelijk staan de partners pal achter elkaar, zorgen voor elkaar en samen voor hun gezin. Het betekent wel dat het eigen belang regelmatig het onderspit moet delven, maar als dat van beide kanten gebeurt, hoeft dat geen problemen te geven.

Wie liefde geeft

Wie veel liefde geeft krijgt overigens ook meestal veel liefde terug. In gestrande huwelijken heeft vaak een van de twee jarenlang teveel moeten geven en niets of bijna niets terug ontvangen. Zulke scheve verhoudingen binnen een huwelijk zijn niet goed. Een dergelijk huwelijk is dan ook in financieel moeilijke tijden meestal niet meer te redden.

Praat ook met de kinderen over de financiële dip

Betrek de kinderen in het bezuinigingsplan. Leg de situatie op een eenvoudige manier uit en laat het meedenken over de bezuinigingen en over eventuele oplossingen. Zij zullen er minder problemen mee hebben als het een of ander niet door kan gaan als ze zelf bij de beslissing betrokken zijn geweest. Vooral pubers kunnen soms met heel zinnige ideeën komen.

Kinderen hebben meestal een nuchtere kijk op zaken

Kinderen en jongeren hebben soms een heel nuchtere kijk op problemen en komen af en toe met uitspraken, waar ouderen nog wel wat van kunnen leren. Verlang tevens van hen een sociale instelling naar u, uw partner en de andere kinderen toe. Vaak wordt op die manier de band binnen het gezin sterker, wat ook voor het huwelijk van de ouders een weldaad is.
© 2013 - 2024 Cornelissens, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat kost een echtscheiding?Wat kost een echtscheiding?Scheiding lijkt tegenwoordig net zo vanzelfsprekend als het huwelijk zelf. Jaarlijks scheiden er tussen de 32.000 en 37.…
Echtscheiding zo snel mogelijk afwikkelenEchtscheiding zo snel mogelijk afwikkelenEen echtscheiding is voor beide partners emotioneel en financieel zeer zwaar. Het is in ieder geval zaak om in gesprek t…
Bezint eer gij gaat trouwenBezint eer gij gaat trouwenVaak wordt gezegd dat het kopen van een huis de grootste financiële beslissing is, een goede tweede plaats wordt ingenom…
Trouwen in gemeenschap van goederen soms onverstandigNa het sluiten van een huwelijk in gemeenschap van goederen is uw bezit, ook het bezit van uw huwelijkspartner. In de me…

Scheiden onmogelijk door eigen woningScheiden onmogelijk door eigen woningBij een scheiding vormt de eigen woning vaak het grootste financiële obstakel. De bezittingen en de schulden moeten verd…
Wat staat er in een samenlevingscontract?Wat staat er in een samenlevingscontract?Gaat men samen een woonruimte huren of een huis kopen dan dient men voor de hypotheekverstrekking een samenlevingscontra…
Cornelissens (323 artikelen)
Laatste update: 05-02-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Man en vrouw
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.