Wat staat er in een samenlevingscontract?

Wat staat er in een samenlevingscontract? Gaat men samen een woonruimte huren of een huis kopen dan dient men voor de hypotheekverstrekking een samenlevingscontract aan te leveren. Het regelt namelijk wie wat aan kosten draagt en hoe verder de onderlinge financiële verhouding is. Aanvullend kunnen andere afspraken worden vastgelegd, zodat beide partners weten wat er van elkaar wordt verwacht. Wat houdt het samenlevingscontract verder in en wat staat er zoal in?

Samenlevingscontract


Noodzaak om samenlevingscontract aan te gaan

Iedereen die ongehuwd gaat samenwonen om een duurzame relatie in stand te houden zal er mee te maken krijgen. Het contract onderling legt vast hoe men met elkaar in de relatie omgaat en hoe de financiële last wordt verdeeld. Wat zijn dus de onderlinge rechten en plichten aangaande het samenwonen? De huishouding kan namelijk bij een hypotheeklening veel van het gezamenlijke inkomen vragen en dus dient er te worden vastgelegd wie welke kosten draagt. Basis uitgangspunt is dat beide partners naar verhouding van het inkomen een gelijkwaardig deel van de onkosten op zich nemen. Het is zonder meer een vereiste indien men hoge leningen aangaat waartoe de financiële ruimte van het totaal inkomen als basis geldt.

Hoe is de onkosten verdeling?

Indien er wordt gehuurd of een woningaankoop wordt gedaan, dan levert dat maandelijkse kosten op. Het gaat om kosten zoals:
  • huurbedrag of rentelasten binnen de hypotheek aangevuld met de aflossing;
  • rentelasten en aflossing op openstaande andere schulden door consumptieve aankopen;
  • kosten voor de zorg en opvoeding van het kind;
  • gas, water en licht;
  • voedsel en onderhoud;
  • wie betaalt een vakantie;
  • en dergelijke.

Men kan gezamenlijk een grote lijst aan onkosten per maand hebben, welke door beide partners moeten worden betaald. De last wordt gedeeld, zodat men relatief ruimte heeft binnen het inkomen. Het is dus overduidelijk dat nooit één van beiden alle kosten moet dragen behoudens als deze een zeer goed inkomen heeft.

Registratie dat men samenwoont

Partners die een duurzame verhouding hebben en daarbij samenwonen dienen één en ander te registeren. Meer dan een miljoen mensen wonen op die manier samen, zonder dat het partnerschap feitelijk is geregistreerd of dat er sprake is van een huwelijk. Het kan een overgangsfase betekenen voordat men werkelijk de volgende stap gaat zetten. Om reeds te werken aan de toekomst gaat men samenwonen en dat houdt in dat er onderling respect voor elkaar moet zijn. Zowel voor elkaars privacy, eigendommen en hoe rechten en plichten worden verdeeld. Het contract vormt dan ook een wederzijdse verbintenis, waaraan men gehoor moet geven. Men doet er reeds goed aan om het op te stellen, zodra men samen gaat wonen. Meestal gebeurt het pas als men een hypotheeklening aangaat. Door het contract kunnen namelijk toekomstige problemen worden voorkomen.

Afsluiten bij de notaris

Naast het samenlevingscontract regelt men eveneens de hypotheekakte via de notaris. Aanvullend is het van belang om stil te staan bij een eventueel overlijden. Wie is of moet de erfgenaam zijn en welke personen wil men bijvoorbeeld uitgesloten hebben? Daarnaast kan het zijn dat men één en ander aan een goed doel wilt nalaten. Anderzijds is het de vraag of er een wilsverklaring wordt opstellen of niet. Daarmee kan reeds worden vastgelegd wat er bij niet dragelijk lijden van een van de partners moet gebeuren. Denk daarbij aan euthanasie. Deze aspecten kan men naast het samenlevingscontract allemaal in een keer regelen zodat je daarmee in een keer klaar bent.

De fiscaliteit

Omdat men samen een woning heeft gekocht wordt er een onderlinge fiscaliteitsverband gerealiseerd. Dat houdt in dat aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek van beider inkomen kan worden afgetrokken. Uiteraard heeft men het meeste profijt indien de meeste aftrekposten van het hoogste inkomen worden afgetrokken. Men kan relatief meer terugkrijgen. Laat je daartoe informeren door een belasting adviseur zodat jouw belastingteruggaaf optimaal wordt geregeld.

Uitgangspunten voor uit elkaar gaan

Iedere relatie heeft de mogelijkheid om te stranden. Het contract onderling legt dus eveneens vast op welke manier de onderlinge relatie kan worden verbroken en hoe daarna de gezamenlijke spullen worden verdeeld. Welke spullen zijn van welke partner en bij welke dingen moet er concreet een verdeelsleutel te worden toegepast. Wie behoudt het eigenaarschap van de woning en hoe worden de aangegane verplichtingen in het verleden voor de toekomst opgelost. Veelal zal men bij het afsluiten van het contract er niet bij stil staan echter des te noodzakelijker is het als men feitelijk uiteen gaat.

Het verblijvingsbeding bij overlijden

Indien de partners kinderen hebben dan speelt er een aanvullende vraag. Het kan voorkomen dat een van de partners komt te overlijden. In principe zijn de kinderen de erfgenaam en niet de partner. Men is namelijk niet getrouwd en er is geen sprake van een geregistreerd partnerschap. Om te voorkomen dat er problemen gaan voordoen doet men er goed aan om een verblijvingsbeding op te nemen. Dat is een uitgestelde vererving waarbij de kinderen de erfgenamen zijn, echter de achterblijvende partner mag tot het overlijden van het pand gebruik maken. Let wel dat dit niet van toepassing is indien de achterblijvende partner failliet dreigt te gaan. Laat je informeren door de notaris bij jou in de buurt.

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Samenwonen met samenlevingscontractSamenwonen met samenlevingscontractJe besluit te gaan samenwonen én samen een huis te kopen. Het samen kopen van een huis om te gaan samenwonen is een leuk…
Samenwonen met verblijvingsbedingSamenwonen met verblijvingsbedingOok wie gaat samenwonen in 2022 of 2023, doet er goed aan om na te denken over een verblijvingsbeding. Een verblijvingsb…
Waarom een samenlevingscontract?Waarom een samenlevingscontract?Samenwonen met of zonder samenlevingscontract in 2022? Samenwonen zonder samenlevingscontract betekent dat er wettelijk…
Verdeling erfenis zonder testamentVerdeling erfenis zonder testamentDe verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfeni…

Huwelijksproblemen bij partners door een financiële dipHuwelijksproblemen bij partners door een financiële dipHet aantal scheidingen is nog nooit zo groot geweest als in de tegenwoordige tijd. Geen wonder. Zodra partners geconfron…
Scheiden, waar moet je beginnen?Scheiden, waar moet je beginnen?Een echtscheiding is een lastig en langlopend traject. Scheiden gebeurt niet in een impuls maar behoeft de nodige voorbe…
Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Samenlevingscontract
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 11-05-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Man en vrouw
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.