Invoering Sharia in Engeland

Sinds september 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd. Het woord Sharia (islamitische wetgeving) roept in Nederland bij mensen al gauw spookbeelden op over handen afhakken, en steniging. En om het te hebben over de invoer van de Sharia in Nederland is helemaal uit den boze. Wat betekent de sharia precies en hoe kan het dat je je in Engeland volgens de sharia kunt laten berechten?

Sharia

Wat betekent sharia?

De sharia is de islamitische wetgeving, een wetgeving op de Islam gebaseerd, en betekent in het Arabisch letterlijk 'weg naar de bron'. De Sharia is niet een wetgeving zoals wij die in het westen kennen met een wetboek. Islamitische rechters hoeven dus niet een wetboek uit hun hoofd te kennen, maar zullen bij elke situatie opnieuw de bronnen te raden gaan. En waar nodig overleggen wat het beste past in een bepaalde situatie mits dit niet in strijd is met de bronnen. De bronnen zijn de Koran en de Hadith (overleveringen van de profeet Mohammed), met de Koran als belangrijkste bron.

Je kunt de Sharia zien als een omschrijving van alles dat in Islamitisch opzicht goed en slecht voor mensen is. In bijvoorbeeld, politiek, financieel, en sociaal opzicht. De Sharia is bedoeld om het goede aan te sporen en het slechte tegen te gaan, zogezegd om mensen tegen zichzelf te beschermen. En al licht het echte eind oordeel bij God, rechters kunnen als iemand ergens echt in over de scheef gegaan is, diegene beoordelen en dan een bepaalde straf opleggen. Ook weer om diegene tegen zichzelf te beschermen, want een echte gelovige zal zeggen dat hij liever hier wordt gestraft dan in het hiernamaals.

De Sharia in verschillende landen

Wanner je kijkt naar de Sharia in verschillende (islamitische) landen, dan zie je dat de sharia eigenlijk nergens hetzelfde wordt uitgevoerd. In bepaalde landen worden bepaalde regels veel strikter genomen dan in andere landen. In sommige landen heeft men bepaalde straffen helemaal niet, in andere landen heeft men ze wel maar worden ze niet of nauwelijks toegepast. Dit heeft ook te maken met welke Islamitische Juridische school men volgt en tot welke stroming men behoort (Soennisme of Sjiisme). Bepaalde straffen zijn volgens de strikt genomen sharia überhaupt heel moeilijk uitvoerbaar, omdat er vaak heel veel voorwaarden bestaan voordat een straf daadwerkelijk mag worden uitgevoerd. Bij bijvoorbeeld overspel zal je eerst vier ooggetuigen moeten kunnen aanwijzen, voordat je daadwerkelijk iemand mag beschuldigen. Stel dat deze ooggetuigen niet de waarheid zouden spreken, dan zijn zij daar ook weer strafbaar voor.

Als in een (islamitisch) land de Sharia geldt dan betekent dit niet per se dat in dat land de Sharia voor iedereen geldt. In veel islamitische landen kunnen christenen en niet-moslims zich door westerse rechtbanken laten berechten als ze dit willen. Iemand dient zich natuurlijk wel te houden aan de wetten van een bepaald land. Zoals dat je wanneer je naar Iran gaat als vrouw, je verplicht bent om een hoofddoekje om te doen.

De Sharia nu ook in Engeland

De opkomst van de sharia in Engeland

Al sinds een paar jaar bestaan er Islamitische rechtbanken in Engeland. En er kwamen er steeds meer, aangezien de vraag toenam. Deze Islamitische rechtbanken waren echter niet officieel, maar waren meestal gesitueerd in achterkamers bij mensen thuis, ofwel in moskeeën. Deze provisorische rechtbanken, pasten wetten volgens de sharia toe in onder andere gezinssituaties, omtrent erfrecht, en in situaties omtrent scheidingen. Ze konden natuurlijk geen wetten uitvoeren, die niet toegestaan zijn volgens de Engelse wet. Deze provisorische sharia rechtbanken werden gedoogd in Engeland. En er bestond waarschijnlijk geen wet waarmee ze expliciet zouden kunnen worden verboden.

De eerste officiële Sharia rechtbanken

In september 2008 zorgt de Engelse regering er stilletjes voor dat rechters de macht krijgen om bepaalde zaken volgens de islamitische wetgeving te berechten. Het gaat daarbij om zaken van financiële zaken zoals erfrecht en leningen tot en met huiselijk geweld. Ook scheidingen kunnen nu volgens de Sharia worden geregeld.

Er zijn nu in totaal vijf officiële Islamitische rechtbanken in Engeland die de macht hebben om uitspraken gedaan volgens de islamitische rechtsleer ook uit te voeren. Hiervan zijn vier rechtbanken gevestigd in de steden Londen, Birmingham, Bradford en Manchester, en het hoofdkantoor is gevestigd in Nuneaton. Er staan nog twee rechtbanken gepland voor de steden Glasgow en Edinburgh. Voordat deze rechtbanken er waren konden de islamitische wetten niet worden uitgevoerd, maar hing het van de moslims zelf af of de wetten ook werden nageleefd. Je zou het eigenlijk kunnen zien als het legaliseren van een gedoogbeleid, waardoor je iets wat toch al gebeurde nu gecontroleerd kunt laten gebeuren.

De publieke Opinie

Er wordt in Engeland als vanzelfsprekend fel gereageerd op het invoeren van de Sharia. De reacties zijn over het algemeen erg negatief.Zo werkt het bij sommigen in op de angst dat moslims bezig zijn Europa op een sluwe manier over te nemen. Het zogenaamde Eurabia concept. Mensen vragen zich ook af waarom er een extra rechtssysteem zou moeten worden ingevoerd terwijl er al een goed rechtssysteem is. Waarom terug naar een rechtssysteem uit de middeleeuwen zullen veel mensen zeggen. Want mensen denken bij het horen van het woord Sharia al gauw aan middeleeuwse praktijken zoals handen afhakken.

Waarschijnlijk zijn de reacties zo negatief doordat de laatste jaren de spanningen in Europa tussen moslims en niet-moslims steeds hoger oplopen. Dit komt ten eerste doordat moslims in tegenstelling tot een aantal jaar geleden steeds opvallender het straatbeeld in bepaalde gebieden veranderen. Ten tweede komt dit natuurlijk door al het negatieve nieuws over moslims buiten Europa.

Er zijn echter ook mensen die denken dat een dergelijke verandering de integratie zou kunnen verbeteren en dat het mensen dichter bij elkaar zal brengen. Doordat moslims zich op deze manier meer thuis gaan voelen. Je zou het kunnen vergelijken met islamitische landen waar een niet-moslim zich als hij wil bij 'westerse' rechtbanken kan laten berechten.

Misschien is de integratie van moslims in Europa slechts een kwestie van tijd, zoals dit ook bij andere bevolkingsgroepen het geval was. De Joden bijvoorbeeld, hebben al sinds meer dan 100 jaar hun eigen rechtbanken in Engeland.

De aartsbisschop van Engeland in het nieuws omtrent de Sharia

In Engeland staat de aartsbischop van Canterbury aan het hoofd van de Anglicaanse kerk. Een vooraanstaand man in Engeland dus, met veel autoriteit. De op dit moment zittende aartsbisschop heet Rowan Wiliams.

Al voor het officiële invoeren van de Sharia in Engeland heeft de aartsbisschop het erover. Op 7 februari 2008 namelijk heeft hij een aantal behoorlijk controversiële uitspraken over het mogelijke invoeren van de sharia in Engeland. Die als vanzelfsprekend gelijk de voorpagina's halen. Hij had het er in een interview over dat hij al praktijken betreffende de sharia waarnam in Engeland. Toen de interviewer hem vroeg hoe hij dacht over het invoeren van de Sharia in Engeland zei hij dat de Sharia vaak door mensen verkeerd wordt begrepen. Mensen denken vaak bij het horen van het woord Sharia gelijk aan primitieve middeleeuwse praktijken, zo zei hij. Terwijl je de Sharia meer zou moeten zien als een professionele wetgeving, waarbij niet vast staat op welke manier die wordt toegepast. Ook legde hij uit hoe hij vond dat in theorie meerdere rechtssystemen naast elkaar zouden kunnen gelden. In heel Engeland werd echter heel geschokt gereageerd op zijn uitspraken. Veel mensen dachten waarschijnlijk dat hij een voorstander is van het invoeren van Sharia wetten in Engeland. Er werd zelfs gesuggereerd dat hij zou moeten aftreden vanwege dit incident.

Waarom wel in Engeland maar niet in Nederland?

Het verschil tussen Engeland en Nederland

In Engeland zit het rechtssysteem zo in elkaar dat er meerdere rechtssystemen naast elkaar kunnen bestaan. Er bestaat in Engeland namelijk al sinds een aantal jaar de zogenaamde 'arbitration act'. Deze wet maakt het mogelijk dat rechters volgens alternatieve rechtssystemen geschillen oplossen. Deze wet is de wet die het mogelijk maakt voor islamitische rechters om in bepaalde gevallen uitspraken volgens het sharia recht te doen. Echter zoals gezegd alleen in situaties waarin het gaat om geschillen. Denk hierbij aan geschillen in relaties, huiselijk geweld, en financiële geschillen zoals bijvoorbeeld erfrecht. Er zullen dus nooit zogenaamde 'middeleeuwse praktijken' kunnen plaatsvinden. Allicht kennen we een dergelijke wet in Nederland niet dus zal het in Nederland niet zo hard van stapel lopen als in Engeland. Al is er in Nederland waarschijnlijk wel voldoende animo voor een dergelijke verandering, aangezien bijna 15% van de Nederlandse bevolking moslim is.

De publieke opinie in Nederland

Het grootste gedeelte van de mensen hier zal er erg blij mee zijn dat in Nederland niet zo gauw de sharia zal worden ingevoerd aangezien de publieke opinie daarin weinig verschilt van die in Engeland. Mensen zien de sharia hier als een ouderwets systeem dat niet van deze tijd is. Ze zullen de invoering ervan als een bedreiging ervaren. Een bedreiging voor hetgeen we in honderden jaren samen hebben opgebouwd.

De mogelijkheid tot sharia in Nederland

Als het toch zover zou komen dat de sharia in Nederland zal worden ingevoerd, dan zou hij op zo een manier uitgevoerd moeten worden dat hij in geen geval in strijd is met onze Nederlandse wet. Dit zou kunnen als hij op een zelfde soort manier wordt ingevoerd zoals dat nu in Engeland is gebeurd. Maar laten we eerst maar afwachten hoe men er in Engeland op zal reageren en of het stand zal houden de komende jaren. En wie weet kunnen we in de toekomst nog wel wat leren van de sharia wetgeving in Engeland, zoals we dat ook kunnen van de Islamitische banken tijdens de kredietcrisis.
© 2008 - 2024 Kalam, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Malala: meisje dat door de Taliban in hoofd werd geschotenMalala Yousafzai werd door de Taliban in het hoofd geschoten omdat ze naar school wilde. Ze werd in Birmingham opgenomen…
Eerwraak: Meisje van 17 met de dood bedreigdEerwraak: Meisje van 17 met de dood bedreigdEen islamitisch meisje van 13 bekeert zich tot het christendom. Haar vader dreigt haar uit eerwraak te vermoorden. Op ha…
De moslimbroederschap"Allah is ons doel, de profeet is onze leider, de Koran is onze wet, Jihad is onze manier. Sterven voor Allah is onze gr…

Barack Obama als president van Amerikamijn kijk opBarack Obama als president van AmerikaDe staten hadden hun stemmen uitgebracht en rond 23.00 uur (Amerikaanse tijd) gaf CNN in 2008 de overwinning aan Obama o…
De indoctrinatie van Amerikaanse kinderenmijn kijk opDe indoctrinatie van Amerikaanse kinderenDe oorlog tussen Amerika en Irak - of moet ik zeggen de oorlog van Amerika in Irak? - is inmiddels al weer een aantal ja…
Kalam (2 artikelen)
Laatste update: 08-11-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.