InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Boortorens op Ameland

Boortorens op Ameland

Boortorens op Ameland In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben er diverse boortorens op en om Ameland gestaan. Niet alleen de NAM, maar diverse andere bedrijven zochten op Ameland met meer en minder succes naar gas. Ameland en de NAM hebben al een hele geschiedenis samen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft het niet al die tijd gemakkelijk gehad op het eiland. De ene keer werd Ameland overdonderd door het bestuurlijk geweld van hogerhand en accepteerde het eiland de torens, een andere keer stelde gemeente Ameland eisen of protesteerde de bevolking.

locatie Ameland-oost

Gaswinning

Het valt niet te ontkennen dat gaswinning belangrijk is voor de Nederlandse energievoorziening. Ameland draagt daar haar steentje aan bij door boortorens te tolereren op en om haar eiland. Het meeste Nederlandse gas komt uit het Groningenveld. Verder zijn er kleine velden onder het Nederlandse deel van de Noordzee, de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Het veld onder Ameland is daar een van.

Boortorens

Locatie in de duinen bij Hollum / Bron: Persbureau AmelandLocatie in de duinen bij Hollum / Bron: Persbureau Ameland
In 1963 stonden er vier boortorens op Ameland. In de duinen bij Hollum boorde de NAM naar aardgas. Het bedrijf vond het daar ook. Het is op die plek niet gemakkelijk om het gas te winnen en daarom besloot de NAM de put te sluiten. De locatie ligt in de duinen met de put en een metershoog hek er omheen.
Als het moet kan de put geopend en kan het gas gewonnen worden. In 1974 stond er een boortoren op Oost-Ameland. Dit was een exploratieboring. Caltex boorde tussen Ballum en Nes, British Petroleum had een boortoren bij Buren en Mobil Oil boorde op de Hon. Ook waren er diverse boringen voor de kust van Ameland.

Caltex

Caltex boorde in de jaren 60 tussen Ballum en Nes in de duinen. De boor ging tot 3000 meter diepte, maar er werd geen gas gevonden. Wel werden de duinen vervuild met boorspoeling. De Zwanewaterduinen zijn vervuild met barium, koper en lood. In die tijd waren de milieuregels nog niet zo streng en Caltex had permissie de boorspoeling in de duinen te lozen. In 2009 begon Rijkswaterstaat met de sanering. RWS wilde toen voor het broedseizoen klaar zijn, maar wat ze vonden was een grotere vervuiling dan waarmee rekening was gehouden. In 2012 zette RWS de sanering voort. Er werd een heel stuk van de Zwanewaterduinen afgegraven. Volgens RWS is het grondwater niet verontreinigd. In de jaren 60 werd het vervuilde gebied aan de bovenkant afgedekt met een laag schoon zand, waardoor er al die jaren geen gevaar is geweest voor mens en dier.

BP en Mobol Oil

British Petroleum boorde in die jaren zonder succes bij Buren en Mobil Oil waagde een schot op de Hon. Dat bedrijf boorde een gaslaag aan.

Concessies

Bron: Theo KiewietBron: Theo Kiewiet
De NAM heeft twee concessies op Ameland voor het winnen van aardgas. Beide velden horen bij de NAM-concessies Noord-Friesland. Ook exploiteert de NAM enkele velden boven Ameland in de Noordzee.
 • locatie op West Ameland in de duinen van Hollum: deze locatie is niet in gebruik
 • locatie op het Oerd
 • drie locaties ten noordoosten boven Ameland

Kunstmatig duin

In januari 1986 start de NAM met de productie van aardgas uit het gasveld Ameland-Oost.
De gebouwen op de locatie, het boorplatform en de omheining zijn min of meer weggewerkt in een kunstmatig duin en in zandgele kleuren geschilderd.

Plannen

In 2009 stelt de NAM drie nieuwe boorplannen voor:
 • Ballumerbocht
 • Nes Noord
 • Buren

Vanuit diverse hoeken komen bezwaren en Comité Tegengas organiseert tegenstanders van de drie boortorens op het eiland.
De NAM besluit vlak voor Kerstmis 2009 de plannen uit te stellen. Alleen locatie Nes-Noord is nog in beeld, de andere twee locaties stuiten op te veel problemen en weerstand. Nes-Noord is eventueel vanaf zee aan te boren.
De plannen verdwijnen voorlopig in de la.

Aardgasleiding

Grotendeels onzichtbaar zijn de leidingen die het gas vervoeren van de Nederlandse offshore exploitatiegebieden naar het vasteland. Tussen het vasteland en de Waddeneilanden lopen onder meer toevoerleidingen en twee aardgasleidingen. De NGT-aardgasleiding gaat oostelijk van Rottum door de Waddenzee. In het Nederlandse deel van de Waddenzee mogen ze niet gelegd worden. Dit mag alleen bij hoge uitzondering, volgens de Planologische Kernbeslissing Waddenzee.
Die NGT-leiding transporteert aardgas van winningsplatforms in de Noordzee, locatie Oost-Ameland en de locatie ten noorden van het eiland. Het gas van de Zuidwal-exploitatielocatie, vlakbij het vogeleiland Griend, wordt naar het vasteland getransporteerd door een pijpleiding die in Harlingen uitkomt.

Opnieuw boorplannen

Bron: Persbureau AmelandBron: Persbureau Ameland
In 2010 en 2011 boort de NAM twee keer een aantal maanden in de Noordzee vlak boven Ameland. De torens zijn vanaf het strand bij Buren te zien. De platforms staan zo’n drie kilometer in zee.
Voor 2013 staat iets verder van het eiland weer een boring in de Noordzee gepland.

Langer winnen

In mei 2012 komt de NAM met het plan om de putten bij Ameland, twee in de Noordzee en een onder Oost-Ameland, langzamer leeg te halen dan aanvankelijk het plan was. De NAM wil vergunning tot 2035 in plaats van de afgesproken 2018.
Dit betekent dat de platforms voor de kust van Ameland langer blijven staan.

Lees verder

© 2012 - 2017 Sjaanfanameland, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ameland in 2010 - Jaar van Penny's ShadowrecensieAmeland in 2010 - Jaar van Penny's ShadowNa ‘Ameland in 2008,’ ‘Ameland in 2009,’ is ‘Ameland in 2010’ het derde nummer in de serie ‘Ameland in …’ De eilander ui…
Applicaties voor de smartphoneApplicaties voor de smartphoneIn Nederland heeft een op de drie mensen een smartphone (2012), een handige mobiele telefoon met vele mogelijkheden tot…
Een en al Boerderij - boek van dokter StraatsmarecensieEen en al Boerderij - boek van dokter StraatsmaOense Straatsma, huisarts in ruste op Ameland, schreef 'Een en al boerderij op Ameland.' Het boek is uitgegeven door cul…
Ameland in 2008 - Jaar van het TrotseerloodjerecensieAmeland in 2008 - Jaar van het TrotseerloodjeAmeland in 2008 is het eerste jaarboek over het eiland, waartoe Ameland Pers uitgeverij het initiatief nam. ‘Ameland in…
Waddeneiland Ameland is de maatWaddeneiland Ameland is de maatAmeland is de maat der dingen. Het eiland wordt regelmatig aangehaald als referentie voor iets waar moeilijk een beeld v…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Persbureau Ameland
 • Persbureau Ameland
 • Ecomare
 • Afbeelding bron 1: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 2: Theo Kiewiet
 • Afbeelding bron 3: Persbureau Ameland

Reageer op het artikel "Boortorens op Ameland"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sjaanfanameland
Laatste update: 21-02-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Aardgaswinning
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!