Ontslag wegens bedrijfsbeëindiging, is er een vergoeding?

Ontslag wegens bedrijfsbeëindiging, is er een vergoeding? Houdt een onderneming ermee op, dan heeft het altijd grote gevolgen voor het personeel. Betreft het een faillissement dan kan het betekenen dat personeel direct naar huis moet, zonder dat er sprake is van een ontslagvergoeding. Gaat het om een geplande beëindiging, dan kan er wel een sociaal plan zijn. Wat zijn de meespelende aspecten bij een bedrijfsbeëindiging en waar heeft de werknemer nog recht op?

Ontslag wegens bedrijfsbeëindiging: vergoeding


Redenen waarom het bedrijf stopt?

Het ontbinden van een bedrijf kan worden veroorzaakt door een aantal redenen. Denk aan een faillissement, waardoor iedereen direct op straat staat. Toch kan het zijn dat er andere redenen zijn:
  • het bedrijf rendeert niet meer en heeft verder geen toekomst perspectieven;
  • de directeur is te oud of heeft gezondheidsproblemen, waardoor het niet kan worden doorgezet. Het kan voorkomen dat er geen opvolger wordt gevonden of geen nieuwe investeerders willen instappen;
  • overige aannemelijke redenen welke aanleiding zijn om te stoppen.

Het stoppen van een bedrijf heeft altijd grote consequenties voor het personeel. De reden voor ontslag (aanleiding stoppen onderneming) dient door het UWV te worden getoetst.

Ontslag wegens faillissement

Kan een bedrijf zijn schulden niet meer nakomen dan kan door een schuldeiser een faillissementsaanvraag worden gedaan. Het resulteert in de aanstelling van een curator, waarna strikt genomen al het personeel per ommegaande is ontslagen. Indien er echter nog openstaande werkzaamheden zijn waarmee geld kan worden binnengehaald, dan kan het zijn dat het nog moet worden afgerond voordat het werkelijke faillissement wordt uitgesproken. Bij dit type ontslag zullen de belastingdienst en overige schuldeisers de eerste aanspraak hebben, waardoor de baten onvoldoende voor salaris en ontslagvergoeding zullen zijn. Vaak wordt het personeel werkloos, zonder dat er enige vorm van compensatie van toepassing is.

Sociaal plan bij bedrijfsbeëindiging

Is vooraf bekend dat er ontslagen gaan vallen, dan is er mogelijk een sociaal plan opgesteld. Dit behelst het zo goed als mogelijk begeleiden van het personeel bij de overgang naar ander werk. Dat kan inhouden:
  • het bieden van hulp om werk elders te vinden;
  • geven van tijd om een cursus te doen voor omscholing;
  • compenseren voor verlies van de baan (wel een ontslagvergoeding).

De inhoud van een sociaal plan hangt daarbij voor een groot deel af van de financiële mogelijkheden van de werkgever. Naarmate de buffers en baten beperkt zijn nemen de kansen voor een goed sociaal plan af, waardoor kans op frictie met de werkgever kan ontstaan.

Moment van aankondiging plannen

Betreft het een vooraf ingecalculeerde manier van stopzetting dan kan de bedrijfsvoering vooraf plannen maken. Het houdt in dat er een overgangsfase wordt ingebouwd, zodat personeel op de hoogte is en mogelijk meewerkt aan het stopzetten. Vaak zal een aankondiging dus geruime tijd voor de werkelijke stopzetting zijn. Door bijvoorbeeld een jaar van tevoren aan te kondigen dat de onderneming gaat stoppen, kunnen werknemers zelf stappen ondernemen om ander werk te vinden. Medewerking van personeel betekent dat er minder tegenwerking plaatsvindt en gerechtelijke procedures bij ontslag uitblijven. Het is de reden waarom het beter is om bij een geleidelijke beëindiging van het bedrijf, vooraf de organisatie op de hoogte te stellen.

Aanvragen ontslagvergunning UWV

Zijn er goede redenen waarom een bedrijf wordt stopgezet, dan kan met goede onderbouwing voor het personeel een ontslagvergunning worden aangevraagd. Zonder veel consequenties kan personeel op straat worden gezet. Het hoeft niet te betekenen, dat er sprake moet zijn van een ontslagvergoeding. Dit is zeker van toepassing indien de financiële middelen er niet zijn. Wordt er personeel ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan kan het ook middels een versnelde procedure worden gedaan, waarbij afhankelijk van de financiële omstandigheid wel of geen ontslagvergoeding van toepassing is. Let wel als het een ontslagronde betreft, waarna het bedrijf verwacht te kunnen doordraaien dan is er meestal wel sprake van een ontslagvergoeding.

Tijdig geïnformeerd betekent zelf stappen ondernemen

Weet je als werknemer dat je werkgever er mee gaat stoppen dan kun je daarop gaan handelen. Je toekomst bij deze baas houdt snel op te bestaan en dus moet je elders werk gaan zoeken. Omdat het bedrijf vroegtijdig de aankondiging doet, heb je de gelegenheid om te reageren. Werk vinden vanuit een werkende omstandigheid is altijd beter ten opzichte van een uitkeringspositie. Solliciteer naar andere functies bij vergelijkbare bedrijven of kijk naar raakvlak vakgebieden. Mocht het economisch slecht gaan en jouw vakgebied biedt weinig perspectieven, laat je dan mogelijk met ondersteuning van het UWV of het oude bedrijf herscholen.

Per direct op straat, wat te doen?

Niet bij iedere bedrijfsbeëindiging geldt dat je tijd krijgt om je voor te bereiden. Een faillissement kan plotsklaps voorkomen, waardoor de onderneming direct de deuren moet sluiten. Het betekent dat je per ommegaande zonder inkomen komt, waarnaast de kans bestaat dat je niet direct een andere baan kunt vinden. Je hebt recht op een WW-uitkering, waarbij je voor ieder gewerkt jaar een maand ondersteuning krijgt. Het biedt je voor minimaal drie maand zeventig procent uitkering over het laatst verdiende loon.

Onbehoorlijk bestuur

Stopt een onderneming of dreigt er een faillissement dan is het de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Als personeel heb je niet snel in de gaten of de leiding goede beslissingen neemt of willens en wetens zichzelf verrijkt. Mocht na een faillissementsprocedure blijken dat dit wel het geval is geweest, dan is de beëindiging te wijten aan onjuiste beslissingen. Het management is verantwoordelijk voor de omstandigheid en daar dient voor te worden betaald. Om het gelijk te halen dient een gerechtelijke procedure te worden opgestart. Omdat dit relatief veel geld kost en de procedure lang kan zijn wordt hier vaak vanaf gezien.

Laat bij het ontvangen van een beëindigingsovereenkomst het document altijd checken door een advocaat voor ontslagrecht. Vraag aanvullende informatie aan indien je aanvullende stappen wilt nemen.

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Goedkoop personeel ontslaan: faillissement en doorstartGoedkoop personeel ontslaan: faillissement en doorstartKomt een bedrijf in de rode cijfers dan kan een reorganisatie met een ontslagronde uitkomst bieden waarbij de ontslagene…
Faillissement van de werkgeverEen bedrijf waar een werknemer werkzaam is kan failliet gaan. Maar wat gebeurt er met de vordering van de werknemer, zoa…
Wat is surseance (uitstel) van betaling?Wat is surseance (uitstel) van betaling?Bij financiële problemen heeft een bedrijf de mogelijkheid om surseance van betaling (uitstel van betaling) aan te vrage…

Fictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeurenFictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeurenWegens omstandigheden kan het voor beide partijen duidelijk zijn, dat het arbeidsverband beter ontbonden kan worden. Zow…
Werk of passie?Werk of passie?Heb je het geluk dat je werk je passie is of sleep je je iedere dag naar je werk? Is het wel verstandig om je passie te…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Assiewin, Rgbstock
  • http://www.mkbservicedesk.nl/424/hoe-werkt-bedrijfsbeeindiging.htm#
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 08-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.