Fictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeuren

Fictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeuren Wegens omstandigheden kan het voor beide partijen duidelijk zijn, dat het arbeidsverband beter ontbonden kan worden. Zowel werknemer als werkgever zijn het erover eens en dus wordt het ontslag met wederzijds goedkeuren contractueel via een beëindigingsovereenkomst vastgelegd. Het kan betekenen dat de werknemer door ermee in te stemmen, tijdelijk geen recht heeft op een WW-uitkering. Wat houdt de fictieve opzegtermijn van het UWV in, hoe kan men in de wachttijd terechtkomen en hoe voorkom je dat je tijdelijk geen uitkering ontvangt?

Fictieve opzegtermijn


Automatische uitkering bij bedrijfseconomische redenen

Indien een werknemer is ontslagen, omdat het niet goed gaat met een onderneming dan is dat wegens bedrijfseconomische redenen. Het bedrijf is noodgedwongen om te reorganiseren mogelijk met ontslagen tot gevolg. Het heeft tot doel om de continuïteit vanuit financieel perspectief te kunnen garanderen. In dat geval hebben collectief ontslagenen direct recht op een WW-uitkering, vanaf het moment dat de werknemer feitelijk op straat komt te staan. Er is sprake van contractbreuk. De belangen moeten goed worden behartigd en dus moet men een advocaat voor ontslagrecht inschakelen. De werknemer heeft op basis van contractbreuk per ommegaande recht op een uitkering als ook een ontslagvergoeding. Dit kan anders zijn, indien het met wederzijds goedkeuren wordt gedaan.

UWV rechten bij wederzijds goedkeuren

Voorheen had de werknemer geen WW-rechten indien het arbeidscontract met wederzijds goedkeuren was ontbonden. Dit is veranderd om te voorkomen, dat de werknemer zonder inkomen komt te zitten. Bovendien kan het zijn dat de werkgever de werknemer heeft overtuigd om op deze manier het contract stop te zetten. Ongeacht de aanleiding heeft de werknemer recht op een uitkering, indien rekening wordt gehouden met de fictieve opzegtermijn.

Afspraken tussen werknemer en werkgever

Het kan voorkomen dat het niet meer botert tussen beide partijen, waardoor men de wegen liever wil scheiden. Om het arbeidscontract tussen werknemer en werkgever te beëindigen worden er concrete afspraken gemaakt, op basis waarvan het ontslag versneld kan verlopen. Dat houdt in dat er een eigen opzegtermijn in acht wordt genomen, of dat het ontslag mogelijk per direct ingaat. Door deze afspraak ontstaat er een hiaat tussen de werkelijke en de wettelijk vereiste ontslagdag.

Wat is de wettelijke opzegtermijn?

De wet schrijft voor dat bij ieder ontslag de wettelijke opzegtermijn moet worden toegepast. Neemt de werknemer ontslag dan dient er minimaal een maand in acht te worden genomen. Wordt men ontslagen dan dient voor iedere vijf gewerkte jaren een maand in rekening te worden gebracht. Het UWV gaat bij de toekenning van een uitkering ervan uit dat de wettelijke opzegtermijn is toegepast, zoals die voor de werkgever van toepassing is. Over het tekort aan weken of maanden kan de ontslagene geen uitkering ontvangen.

Doel van de wachttijd

Vanaf het moment dat de werknemer geen werk heeft tot de wettelijke opzegtermijn is verstreken komt men in de wachttijd. Enerzijds moet er aan de sollicitatieverplichting worden voldaan, terwijl men nog geen uitkering krijgt. Het stimuleert dus de werknemer om alsnog versneld werk te zoeken, zodat er inkomen zelfstandig kan worden gegenereerd. Het kan dus betekenen dat men sneller werk vindt dan dat de uitkering ingaat. Anderzijds heeft men na de wachttijd verder recht op een WW-uitkering.

Hoe kun je regelen dat de WW direct ingaat?

Wil de werknemer na dienstverband wel direct in de WW komen dan dient de fictieve opzegtermijn te worden overbrugd. Het houdt in dat men overeenkomstig de wettelijke opzegtermijn in dienst blijft, alvorens het ontslag met wederzijds goedvinden wordt doorgevoerd. Let wel dat de opzegtermijn altijd ingaat vanaf de eerste van de volgende maand. Is het ontslag op 10 juni overeengekomen dan gaat de termijn in op 1 juli. Bij een arbeidsverleden van 8 jaar (overeenkomstig twee maanden) bij deze werkgever kan het ontslag na 31 augustus ingaan, zodat de WW-uitkering per 1 september kan worden aangevraagd.

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ontslag gehad? Waar heeft u recht op? Zoek juridisch adviesOntslag gehad? Waar heeft u recht op? Zoek juridisch adviesU heeft ontslag gekregen en u bent het er niet mee eens. In dit artikel leest u meer informatie over de ontslagprocedure…
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemerAls de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In…
Een werknemer ontslaan? Dit zijn de mogelijkhedenEen werknemer ontslaan? Dit zijn de mogelijkhedenHet komt in deze tijd al vaker voor dat werknemers ontslagen moeten worden. Hoewel het soms heel noodzakelijk is, blijft…
Wanneer heeft men recht op een WW-uitkeringTegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen, maar wanneer heeft men recht op WW. In dit artikel…

Disfunctioneren, heb ik recht op ontslagvergoeding?Disfunctioneren, heb ik recht op ontslagvergoeding?Als oudere werknemer kan het je overkomen dat de veranderingen binnen de organisatie zo snel gaan, dat je het niet meer…
Werk of passie?Werk of passie?Heb je het geluk dat je werk je passie is of sleep je je iedere dag naar je werk? Is het wel verstandig om je passie te…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Julos, Rgbstock
  • http://www.ontslag.nl/directeuren/ontslagprocedures/ontslag-met-wederzijds-goedvinden/artikel/164/wat-is-een-fictieve-opzegtermijn%3F-
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Wachttijd_(verzekeringen)
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 20-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.