InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal > Leger des Heils; hulpverlening op verschillende manieren

Leger des Heils; hulpverlening op verschillende manieren

Leger des Heils; hulpverlening op verschillende manieren Het Leger des Heils is een organisatie die niet weg te denken is uit onze samenleving. Soms weten mensen niet wat ze van deze stichting kunnen verwachten en een enkele keer ook wordt er zelfs wat schamper over gedaan. Is het nu een religie of een hulpverleningsorganisatie? We kennen het Leger des Heils van de opvang van daklozen en de kerstmaaltijden voor ouderen, maar waar zijn zij nog meer actief?

Het ontstaan van het Leger des Heils

Het Leger des Heils is ontstaan in Londen en de oprichter was William Booth. Hij was een predikant die de bijbel aan de mensen wilde verkondigen. Maar Booth ontdekte dat mensen met een hongerige maag geen oor hebben voor de bijbel. Daarom begon hij met praktische hulpverlening en bracht de mensen brood. In 1865 werd the Christian mission opgericht. In 1878 werd de naam veranderd in The Salvation Army hetgeen betekent Leger des Heils. In 1890 publiceerde William Booth het boek darkest England and the way out. Hij beschreef de situatie van de mensen in Londen in de tijd van de industriële revolutie en hij kwam met een plan dat de wereld moest veranderen. Het Leger des Heils is in meer dan honderd landen actief. Tot in 1988 behoorde het Leger des Heils in Nederland tot een kerkgenootschap. Onder invloed van de ontzuiling en de groeiende professionalisering in de zorg, alsmede door de veranderde eisen van de overheid, werd de organisatie opgesplitst in vijf onderdelen:
 • Kerkgenootschap
 • Stichting Leger des Heils welzijn en gezondheidszorg
 • Stichting Leger des Heils fondsenwerving
 • Stichting Leger des Heils dienstverlening
 • Stichting Leger des Heils

Doelstelling van het Leger des Heils

Het leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. De boodschap is gebaseerd op de bijbel. De doelstelling is om lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere wantoestanden te bestrijden. William Booth wilde dit doen door:
 • Krachtig optreden en de mensen aanspreken op hun tekortkomingen
 • Als de omgeving mensen in nood brengt dan moet de omgeving worden aangepakt
 • Kracht van de aanpak afstemmen op de ernst van de problemen
 • Aanpak dienst langdurig te zijn want problemen worden niet snel even opgelost
 • Hulp dient meteen praktisch uitvoerbaar beschikbaar te zijn
 • Effectieve aanpak maar geen incidentele liefdadigheid
 • Hulp aan een groep mag de belangen van andere groepen niet in gevaar brengen.

Hulpverlening van het Leger des Heils in de praktijk

Het Leger des Heils wil zorg en hulp toegankelijk maken voor mensen met meerdere problemen. Hulp wordt geboden in diverse sectoren zoals:
 • Maatschappelijke opvang
 • Reclassering
 • Jeugdzorg
 • Ouderen en gezondheidszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Verslavingszorg
 • Preventie en maatschappelijk herstel
 • Kerkelijke sociale hulpverlening.

Kleding inzamelingsacties

Daarnaast verzorgt het leger des Heils sedert 2006 kledinginzamelingsacties. Kleding wordt gesorteerd en aan sorteerbedrijven verkocht maar een deel wordt ook verkocht in 2e hands winkels. Ook wordt kleding apart gehouden om te gebruiken in noodsituaties. Met het geld van de verkochte kleding kunnen weer andere hulpverleningsprojecten worden geholpen. Tevens kan het Leger behulpzaam zijn bij het opsporen van personen die in het dak- en thuisloze circuit terecht zijn gekomen en het contact met de familie verloren hebben.

Belangrijke taak van het Leger des Heils

Vastgesteld is dat één op de tien mensen in onze samenleving, zowel onder kinderen en volwassenen, sociaal uitgesloten is. Zo kon het in maart 2012 voorkomen dat in Amsterdam een man twee jaar dood in een woning heeft gelegen zonder dat buren of familie argwaan kregen. Er verkeren veel mensen in ernstige nood. In de zorg voor kwetsbare groepen ontbreekt vaak de afstemming binnen de hulpverlening. Er is sprake van bureaucratie bij veel organisaties. Het Leger des Heils wil vanuit eigen ervaring trachten om hulp te bieden en deze problemen onder de aandacht van publiek en overheid brengen. Er zijn immers in Nederland zoveel verscheidene indicatiestromen, verschillende financieringsstromen waardoor de administratie en de weg naar hulp voor veel mensen nauwelijks bekend zijn.

Hulpvragen kunnen heel divers zijn

Veel mensen zijn niet meer in staat om hun eigen zaken te beheren door de ingewikkelde maatschappij. Men weet niet welke hulp te verkrijgen is en waar men deze aan kan vragen. Dak- en thuislozen, eenzaamheid, schuldenproblematiek en toegankelijkheid voor hulp en zorg zijn facetten van hulpverlening waar het Leger des Heils een rol in kan spelen. Een voorbeeld van een vrouw die deze hulpverlening in de praktijk bracht is:

Majoor Bosschardt

Op 8 juni 1913 werd Aleida Margaretha Bosschardt geboren in Utrecht. Zij was de dochter van een Rooms Katholieke vader en een reformatorische moeder. Op 19 juni 1932 werd ze na verschillende kerken te hebben bezocht, heilsoldaat. Ze startte met haar werkzaamheden in een kinderhuis en vanaf de vijftiger jaren was ze werkzaam in Amsterdam. In 1965 kreeg zij grote bekendheid toen ze samen met prinses Beatrix op bezoek ging bij prostituees in Amsterdam en zij samen de strijdkreet verkochten. Majoor Bosschardt is bij velen bekend door haar praktische zienswijze en haar nuchtere kijk op de samenleving welke werd geïnspireerd door haar geloof in God. Zij overleed op 25 juni 2007 op 94 jarige leeftijd.

Wil men meer weten over het Leger des Heils of heeft u een hulpvraag kijk dan op de website van het Leger des Heils
© 2012 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het kerkgenootschap het Leger des HeilsHet kerkgenootschap het Leger des HeilsIn 1865 stichtten William en Catherine Booth in de Londense achterbuurten een zendingspost: the Christian Mission. De ar…
Hulpverlening van het Leger des Heils, dak- en thuislozenHet Leger des Heils is een christelijke organisatie, waarbij geloven wordt omgezet in doen. Vanuit het geloof wil men er…
Muziek in het Leger des HeilsAls men het over het Leger des Heils heeft, denkt men direct aan brassbands en koren. Toen eind 19e eeuw het Leger des H…
Majoor Bosshardt, je hoort bij niemandOp 25 juni 2007 is een prachtvrouw overleden. Majoor Bosshardt het gezicht van het Leger des Heils, die de haar aangebor…
William Booth, oprichter van het Leger des HeilsAan het einde van de 19e eeuw werd het leven in Londen gekenmerkd door armoede, ziekte en alcoholisme. Arbeiders werden…
Bronnen en referenties
 • Website leger des heils
 • Boek geestelijke en maatschappelijke stromingen 1968

Reageer op het artikel "Leger des Heils; hulpverlening op verschillende manieren"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 05-01-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!