Conflicthantering in Groepen

Conflicthantering in Groepen Conflicthantering of Conflict Copingstijl. Groepen kunnen verschillend met conflicten omgaan. Een sociaal conflict kan onder meer gaan over waarden, status, macht en (tegengestelde) belangen. In groepen uiten conflicten zich vaak in de vorm van oppositie, een stellingname in relatie tot een meerderheid en minderheid. Diverse mechanismen -conflicthantering of conflict copingstijlen- worden in dit artikel besproken, zoals vermijding van conflicten, coalitievorming, een compromis sluiten en meer.

Conflicthantering Conflict Copingstijl

Conflicthantering of Conflict Copingstijl is de manier van omgaan en oplossen van conflicten. De meest voorkomende mechanismen c.q. stijlen om met conflicten om te gaan in een groep zijn:
  • Vermijding
  • Eliminatie
  • Onderdrukking
  • Instemming
  • Coalitievorming
  • Compromis
  • Integratie

Conflicthantering in Groepen - Conflictoplossing

Bij conflictoplossing is het minimaal nodig dat gedragsnormen en waarden binnen een groep niet al te sterk uiteen lopen. Hieronder worden de diverse conflict copingstijlen genoemd, die voorkomen bij groepen met partijen of groepsleden die in basis qua waarden niet al te ver uiteen liggen.

Vermijding van conflicten

Vermijding. De groep blijft aan de oppervlakte en conflicten zullen dan ook niet losbarsten. De groepsleden negeren de oppositie of onderwerpen zich er meteen aan. Het omgaan met conflicten, de conflicthantering bestaat uit ontkennen, verdoezelen en verdringen.

Eliminatie bij conflicten

Eliminatie. De groep geeft de opponerende groepsleden een 'aanleiding' om de groep te verlaten. De strategieën waardoor dit kan gebeuren zijn: laster, door ze op hun kop te geven, door spot of negeren en net te doen alsof ze niet bestaan. Gezien vanuit de groep in de oppositie, is dit zo'n slechte en frustrerende manier van omgaan met conflicten, dat ze zich wel terug moeten trekken. Hierdoor geven ze het op, voelen zich beledigd en gekwetst en vormen mogelijk een nieuwe eigen groep. (In wezen komt dit eigenlijk neer op weggepest worden).

Onderdrukking bij conflicten

Onderdrukking. De groep verzet zich met alle geweld tegen de oppositie en bestrijdt deze, waarbij de meerderheid de minderheid dwingt tot volgzaamheid (gehoorzaamheid). De minderheid wordt onderdrukt met alle mogelijke machtsmiddelen en worden angstig en afhankelijk gehouden. Veelal werkt dit voor enige tijd, onderwerpt de zwakkere groep zich en is gehoorzaam onder de machtsdruk. Echter na verloop van enige tijd nemen de spanningen, weerstanden en vijandigheid vaak dermate toe, dat het tot een breuk in de groep zal leiden.

Conflicthantering Instemming

Instemming. Bij deze stijl van conflicthantering heerst en bepaalt de meerderheid wat er wel of niet gebeurt. De minderheid lijdt er echter niet onder om de positie van zwakkere partij te hebben en stemt toe c.q. geeft instemming.

Coalitievorming bij conflicten

Coalitievorming. De beide partijen geven niets op van hun standpunt of positie, maar sluiten op grond van belangen en verstandige overwegingen een verbond om een bepaald gemeenschappelijk doel te kunnen bereiken. Men blijft zich wel volledig bewust van het conflict, maar dit wordt terzijde geschoven totdat het gestelde of gewenste doel is bereikt. Is het doel eenmaal bereikt en het conflict nog steeds actueel aanwezig, dan leeft het weer opnieuw op.

Compromis bij conflicten

Compromis. Als de groep bestaat uit partijen die even sterk zijn, worden conflicten veelal opgelost middels een compromis. Hierbij doet elke partij net zoveel concessies aan de ander als nodig is voor het voortbestaan van de groep c.q. de groep niet in gevaar te brengen. Elke partij is bereid om iets op te geven ten dienste van de conflictoplossing, Dit in de hoop dat er uiteindelijk een groter voordeel voor alle betrokkenen bereikt kan worden. Hoewel de betrokken partijen de noodzaak van de concessies inzien, wordt dit niet echt als bevredigend ervaren.

Integratie van conflicten

Integratie. Deze conflicthanteringstijl c.q. conflictoplossing is de beste, maar tevens de meest moeilijke en komt dan ook niet vaak voor. Bij integratie worden de tegengestelde meningen bediscussieerd, tegen elkaar afgewogen of geherformuleerd. Er wordt door de groep als geheel aan een oplossing gewerkt, welke voor iedereen bevredigend is. En die bovendien ook beter is dan alle eraan voorafgegane deeloplossingen.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
ConflicthanteringConflicthanteringIedereen heeft wel eens een conflict. Een conflict is een situatie waarin twee partijen tegengestelde belangen of opvatt…
Verschillende stijlen binnen de conflicthanteringVerschillende stijlen binnen de conflicthanteringIedereen heeft er wel eens mee te maken, het is een groot onderwerp in het dagelijks leven. Conflicten, in welke vorm da…
Mediation: kosten & voordelenMediation is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, de partijen begeleidt…
Conflictmanagement: Kenmerken van een conflictEen conflict is een dynamisch proces is. Een conflict Ontwikke1t zich, groeit, kent opgang en neergang, heeft acute peri…

Besluitvorming en besluiteloosheid in groepenBesluitvorming en besluiteloosheid in groepenBesluiteloosheid in groepen staat een adequate besluitvorming in de weg. Iedereen maakt binnen een overlegsituatie wel e…
Leiderschapsstijl - De Groep ZelfLeiderschapsstijl - De Groep ZelfLeiderschap door de groep zelf. Er zijn diverse leiderschapsstijlen, zoals de democratische, autoritaire of laissez-fair…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Compendium van de Psychologie. Gedrag, Communicatie en Conflict. Muiderberg: Coutinho
  • Eigen artikel
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 31-08-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.