Test conflicten - Hoe ga je met conflicten of onenigheid om

Test conflicten - Hoe ga je met conflicten of onenigheid om Iedereen heeft wel eens een conflicten in het dagelijks leven. Het gaat dan wel om hoe je met conflicten omgaat. Je kunt conflicten of mogelijke conflicten vermijden, of ontlopen, of juist de confrontatie of het gevecht aangaan. Je kunt de lieve vrede bewaren, je volledig aanpassen, of onderhandelen, samenwerken en een compromis sluiten. Er zijn dus verschillende conflict copingstrategieën of copingstijlen dan wel manieren om conflicten te hanteren of hanteerbaar te maken. Doe de conflict coping test en kijk hoe jij conflicten hanteert.

Conflict coping test

De test is ontwikkeld door de psycholoog Kilmann en bevat items die betrekking hebben op het omgaan met conflicten. Coping is de stijl van omgaan met een situatie. Of anders gezegd: welke stijl of strategie je in bepaalde situaties toepast. Conflict coping kan ook benoemd worden als conflicthantering of anders geformuleerd: hoe ga jij om met conflicten?

Score bij hanteren van conflicten en onenigheid

De scores op de vragenlijst geven je een (globaal) inzicht in jouw persoonlijke wijze van reageren op conflicten of (heftige) onenigheid. De vragenlijst geeft verder geen diepe persoonlijkheidsanalyse, maar wel een indicatie van hoe je over het algemeen met conflicten omgaat. De lijst bevat 30 paren met uitspraken; elke uitspraak heeft een A en B optie. Bij de beantwoording kun je jezelf het beste situaties voor de geest halen, waarbij jouw doelstellingen of ideeën anders zijn of afwijken van die van iemand anders (in dezelfde omstandigheden of situatie).

Het is de bedoeling dat je bij elk item-paar aangeeft welke uitspraak (A of B) voor jou het meest karakteristiek of herkenbaar is. Het kan voorkomen dat je eventueel in zowel uitspraak A als B jezelf niet helemaal herkent. Probeer dan toch antwoord te geven en omcirkel dan de uitspraak die het dichtste bij komt of meest waarschijnlijk lijkt. Er bestaan geen goede of foute antwoorden. Het gaat om jouw gedrag of copingstijl betreffende de omgang met conflicten in het algemeen. De ene stijl is niet per definitie beter dan de andere.

Print uit of schrijf op

Bij deze test is het eigenlijk de bedoeling om de items schriftelijk in te vullen en is het beter om de vragenlijst uit te draaien. Wil je het direct van beeldscherm doen, is het handig om wel even de door jou gekozen antwoorden op papier te zetten.
Omcirkel bij de onderstaande items van elk paar slechts één uitspraak: A of B.

Test conflictbeheersing (conflict coping)

01 A Er zijn momenten waarop ik de verantwoordelijkheid aan de ander overlaat om problemen op te lossen.
B Ik ga liever door op de aspecten waarover we het eens zijn, dan te onderhandelen over verschilpunten.
02 A Ik zoek naar een compromis.
B Ik probeer zowel mijn eigen belangen als die van de ander recht te doen.
03 A Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden.
B Ik probeer de gevoelens voor de ander te sparen en onze relatie in tact te houden.
04 A Ik probeer een compromis te zoeken.
B Soms offer ik mijn eigen belangen op ten gunste van de ander.
05 A Ik probeer de hulp van de ander te krijgen bij het zoeken naar een oplossing.
B Ik doe wat nodig is om spanningen te vermijden.
06 A Ik vermijd het om mezelf narigheid te bezorgen.
B Ik probeer mijn doelstellingen te laten overwegen.
07 A Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken.
B Ik lever wat in als de ander dat ook doet.
08 A Meestal probeer ik sterk aan mijn doelstellingen vast te houden.
B Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken.
09 A Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen.
B Ik doe mijn best om mijn zin te krijgen.
10 A Ik probeer sterk aan mijn doelstellingen vast te houden.
B Ik probeer een compromis oplossing te vinden.
11 A Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken.
B Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie in tact te houden.
12 A Soms vermijd ik een positie in te nemen waardoor een controverse kan ontstaan.
B Ik geef de ander gelijk op een bepaald punt als de ander dat ten opzichte van mij ook doet.
13 A Ik stel tussenoplossingen voor.
B Ik druk mijn punten door.
14 A Ik vertel de ander mijn ideeën en ik vraag die van de ander.
B Ik probeer de ander van de logica en voordelen van mijn standpunt te overtuigen.
15 A Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie in tact te houden.
B Ik doe wat nodig is om spanningen te vermijden.
16 A Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
B Ik probeer de ander te overtuigen van de voordelen van mijn standpunt.
17 A Meestal probeer ik sterk aan mijn doelstellingen vast te houden.
B Ik tracht te doen wat nodig is om spanningen te vermijden.
18 A Als het de ander gelukkig maakt, mag die van mij aan zijn standpunten vasthouden.
B Ik geef de ander gelijk op een aantal punten als de ander dat ten opzicht van mij ook doet.
19 A Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken.
B Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken.
20 A Ik probeer direct onze verschillen bespreekbaar te maken.
B Ik zoek naar een eerlijke verdeling voor ons beiden van winst- en verliespunten.
21 A Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en behoeften van de ander.
B Ik probeer te komen tot een directe bespreking van het probleem.
22 A Ik zoek naar een standpunt wat tussen dat van de ander en van mij ligt.
B Ik probeer mijn belangen veilig te stellen.
23 A Ik ben erg vaak bezig om aan alle wensen te voldoen.
B Er zijn momenten waarop ik de ander de verantwoordelijkheid laat om de problemen op te lossen.
24 A Als de ander verlangens heeft en daar veel waarde aan hecht, probeer ik daaraan tegemoet te komen.
B Ik probeer de ander over te halen een compromis te sluiten.
25 A Ik probeer de ander van de logica en de voordelen van mijn standpunt te overtuigen.
B Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en verlangens van de ander.
26 A Ik stel tussenoplossingen voor.
B Ik probeer vrijwel altijd tegemoet te komen aan ons beider verlangen.
27 A Soms neem ik een standpunt, waardoor een controverse kan ontstaan, niet in.
B Als het de ander gelukkig maakt, mag de ander van mij aan de eigen gezichtspunten vasthouden.
28 A Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden.
B Ik vraag de ander om hulp om het probleem op te lossen.
29 A Ik stel een tussenoplossing voor.
B Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen.
30 A Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
B Ik bespreek de problemen altijd met de ander om samen een oplossing te zoeken.

Scoretabel

Omcirkel per item het antwoord (A of B) dat door jou hierboven is gegeven. Tel vervolgens per kolom (rij verticaal) het aantal omcirkelde letters op en vul dit in bij score onderaan de tabel.

Item Doordrukken Oplossen Compromis Ontlopen Meegaan
01 AB
02 BA
03 A B
04 A B
05 A B
06 B A
07 BA
08 AB
09 B A
10 A B
11 A B
12 BA
13 B A
14 BA
15 BA
16 B A
17 A B
18 B A
19 A B
20 AB
21 B A
22 B A
23 A B
24 B A
25 A B
26 BA
27 AB
28 AB
29 AB
30 B A
Score Doordrukken Oplossen Compromis Ontlopen Meegaan

Conflict-copingstijlen

Goed en rechtvaardig kunnen onderhandelen en bereid zijn tot een rechtvaardige oplossing of comprimis is belangrijk bij conflicthantering en het oplossen van conflicten. De volgende begrippen komen overeen met conflict copingstijlen:
  • Doordrukken - Strijden
  • Oplossen - Samenwerken
  • Compromis - Onderhandelen
  • Ontlopen - Vermijden
  • Meegaan - Aanpassen

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
ConflicthanteringConflicthanteringIedereen heeft wel eens een conflict. Een conflict is een situatie waarin twee partijen tegengestelde belangen of opvatt…
Conflicthantering in GroepenConflicthantering in GroepenConflicthantering of Conflict Copingstijl. Groepen kunnen verschillend met conflicten omgaan. Een sociaal conflict kan o…
Verschillende stijlen binnen de conflicthanteringVerschillende stijlen binnen de conflicthanteringIedereen heeft er wel eens mee te maken, het is een groot onderwerp in het dagelijks leven. Conflicten, in welke vorm da…

Omgaan met conflictenOmgaan met conflictenConflicten: iedereen heeft ze wel eens. De stijl van omgaan met conflicten - ook wel conflict coping of conflict hanteri…
ADHD bij volwassenenADHD bij volwassenenADHD : Iedereen kent het beeld van het 8-jarige, veel te drukke, jongetje dat in de klas niet stil kan zitten, en het li…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Johnhain, Pixabay
  • Boon, R., Tests voor kwaliteiten, stijlen, eigenschappen en opvattingen van de mens. Swets & Zeitlinger.
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 29-11-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.