De pluriforme samenleving in de praktijk

In theorie klinkt het allemaal leuk en aardig, maar hoe loopt het allemaal in de praktijk? Gaan allochtonen en autochtonen harmonieus met elkaar om? Leven ze gezellig naast elkaar? De komst van mensen met een traditionele wij-cultuur naar een samenleving met een moderne westerse ik-cultuur kan een botsing geven. Bijvoorbeeld wat betreft de opvattngen over persoonlijke relaties. Je kunt culturen op grond van 5 begrippen onderscheiden:
 • Machtssafstand: de mate waarin mensen met weinig macht dit accepteren en geen overleg hoeven
 • Individualisme: de mate waarin de individuele ontplooiing de voorkeur verdient boven wat voor de groep belangrijk is
 • Masculiniteit: de mate waarin mannenrollen van vrouwenrollen te onderscheiden zijn
 • Onzekerheidsvermijding: de mate waarin mensen zich bedreigd voelen door onzekere situaties en dus regels willen
 • Langetermijngerichtheid: de mate waarin mensen op de veranderende toekomst gericht zijn in plaats van meer op het verleden en heden

Toch kun je niet spreken van 'de'moslimcultuur of 'de' Nederlandse cultuur, omdat iedereen anders is. Verrschillende landen, generaties, families, sociale laag. Je kunt wel grote verschillen ontdekken tussen verschillende culturen. Neem bijvoorbeeld de islam en de Nederlandse cultuur. De islam is traditioneel en formeel, terwijl onze modern en heel vrij is.

Debat

Rechtse politici zeggen dat het islamitische geloof achterloopt, omdat die geen verlichting heeft doorgemaakt. Moslims zijn weinig tolerant en vind zichzelf de allerbeste. Het geloof is ouderwets en nog niet eens democratisch. In Nederland heerst een schijntolerantie. Men is bang om als racist uitgemaakt te worden. We moeten hard optreden tegen deze slechte cultuur.
Linkse politici vinden dat de kloof tussen de westerse cultuur en de islamitische overdreven wordt. Bij elk geloof zijn extremisten en moslims zijn de meest nette democratische burgers. Ze zijn een slachtoffer geworden van de stereotiepe beelden die de media vormt, terwijl het gemeenschapsdenken in de islam juist heel positief is. Ze worden ten onrechte bestempeld als tweederangsburger.

Immigratie en minderheidsvorming

Als mensen voor langere of permanente tijd van woonplaats (in een ander land) veranderen, noemen we het migratie. Ze hebben daar verschillende motieven voor. De belangrijkste redenen zijn:
 • (Burger)oorlog
 • (Natuur)rampen
 • Economische redenen
 • Rassenhaat, etnische redenen
 • Godsdienst
 • Politieke opvattingen

Er zijn veel verschillende namen gebruikt voor buitenlanders die in Nederland wonen:
 • Migranten: mensen die van het ene land naar het andere verhuizen. De reden verschilt per groep, maar ook per persoon.
 • Arbeidsmigranten: er was te veel werk in Nederland en te weinig in veel Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse. In de eerste instantie kwamen alleen de mannen werken, maar later kwamen door gezinshereniging ook vrouwen en kinderen over
 • Migranten uit (voormalige) koloniën: mensen uit Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen wonen hier als gevolg van de koloniale relatie die Nederland met deze landen heeft (gehad)
 • Asielzoekers: migranten die nog niet weten of ze in het nieuwe land mogen blijven. Pas als de asielzoeker heeft bewezen in eigen land in gevaar te zijn, erkent de immigratiedienst de asielzoeker. Dan is de asielzoeker een vluchteling
 • Vluchtelingen: mensen waarvan het verblijf bekend is (zij waren eerst asielzoekers)

Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking is van niet-westerse afkomst. Ze zijn gemiddeld jonger dan de autochtoon en hebben meer kinderen. Ze wonen vooral in de Randstad, waar de huizen goedkoop zijn, veel werk te vinden is en al landgenoten wonen. In de steden is sprake van ruimtelijke segregatie. Allochtonen wonen gescheiden van de autochtonen, omdat ze graag bij soortgenoten wonen. Autochtonen met hoge inkomens vertrekken naar duurdere wijken buiten de stad.

Remigratie

Remigratie (terugkeer van gastarbeiders) is beperkt gebleven. Heimwee was een belangrijke reden van de eerste generatie. Werkeloosheid en het maatschappelijke klimaat ten opzichte van de allochtonen, zijn ook redenen om terug te keren naar hun eigen land. De overheid maakt dit aantrekkelijk door een lage uitkering te geven.

Debat

Linkse politici leggen de nadruk op een ruimhartig migratiebeleid. Ieder mens heeft volgens het internationaal recht, recht op een veilig en menswaardig bestaan. Dat mogen wij hen niet ontnemen. Om immigranten binnen te laten, helpen we ontwikkelingslanden. Het ook goed voor onze economie, aangezien ons land aan het vergrijzen is.
Midden politici gaan uit van een circulatiemigratiebeleid. Tijdelijk verblijf en een tijdelijk contract en daarna mogen ze weer terug.
Rechtse politici zijn voor een restrictief migratiebeleid. Zij willen alleen heel selectief mensen toelaten, die echt wat voor het land kunnen betekenen, want Nederland gaat erop achteruit!
© 2008 - 2024 Judogirl, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de ideale pluriforme samenleving?Wat is de ideale pluriforme samenleving?Media zijn nooit objectief. Er zit altijd wel een mening in verstopt. Welk nieuws zenden we uit? Hoe laten we het zien,…
Het verschil tussen een autochtoon en een allochtoonHet verschil tussen een autochtoon en een allochtoonEen allochtoon. Het is bijna een scheldwoord in het moderne Nederland. Toch weten veel mensen helemaal niet wat een allo…
Dag van de DialoogDag van de DialoogDe Dag van de Dialoog is een speciale dag, waarop mensen met verschillende achtergronden (cultuur, geloof, aanhang) bij…
Ongelijkheid tussen allochtonen en autochtonenOngelijkheid tussen allochtonen en autochtonenDe ongelijkheid tussen autochtonen en allochtonen is een bekend en actueel probleem in Nederland. Waardoor zijn er probl…

De Japanse GeishaWie aan Japan denkt denkt ook al snel aan geisha's, maar wie waren en zijn die geisha's? Zijn het prostituées of zijn he…
Levenswijze: PastoralismeHet pastoralisme, waarbij mensen rondtrekken met gedomesticeerde dieren, is een manier van leven die ook vandaag de dag…
Judogirl (64 artikelen)
Gepubliceerd: 23-06-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.