Bijbelse woordstudie: Heilige Geest symbool voor water

Bijbelse woordstudie: Heilige Geest symbool voor water Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.(Johannes 3: 5) Deze Bijbeltekst gaat over het ‘opnieuw’ geboren worden door het geloof in Jezus Christus. Water is een voorwaarde om in leven te blijven. Mensen kunnen niet zonder. Waarschijnlijk bedoelt Jezus hier het gedoopt worden en vervuld worden door de Heilige Geest. Johannes de Doper doopte duizenden mensen die zich wilden bekeren en een nieuw leven wilden beginnen. Water staat ook symbool voor wassen en reinigen. Wil iemand een nieuw leven starten zal hij zich moeten reinigen van alles wat hem daarvoor in de weg staat.

Het zal waar en zeker zijn

De betreffende bijbeltekst is een vervolg op de vraag van Nicodémus, een Joodse Schriftgeleerde. Zijn vraag aan Jezus was als volgt: ‘Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? (NBG51) In het Grieks wordt vaak aandacht besteed aan wie er iets zegt. Ook in dit geval als Jezus antwoordt geeft op de vraag van Nicodémus. Het Griekse apekrithe wordt vertaald met ‘Hij antwoordde’ en direct erna wordt de naam Jezus genoemd. Vervolgens spreekt Jezus tweemaal het hebreeuwse woordje ‘amen’ uit. Dit woord betekent ‘het zal waar en zeker zijn, het zal uitkomen wat Ik nu zeg’. Dit woordje is overigens één van de weinige woorden die over de hele wereld hetzelfde wordt uitgesproken.

Water en Geest als symbool voor leven

Het valt op dat Jezus eerst water noemt en dan Geest. Water is er vanaf het begin van de schepping al geweest. (Genesis 1:2) Water is een van de eerste levensbehoeften. Zonder water is er geen leven. Water kan echter ook een ramp veroorzaken. In de bijbel zien dat bij de zondvloed. (Genesis 7:7) Noach en zijn familie worden gered door een ark te bouwen. Toch heeft water hier ook een vernieuwende werking. God maakt alles nieuwe. Hij maakt een nieuw begin met Noach en sluit een verbond met hem. Jezus zegt nadrukkelijk dat alleen vanuit of door het water nieuw leven kan ontstaan. Het lijkt zelfs een voorwaarde om de Geest te ontvangen.

Symboliek van water

Ook heeft water een grote symbolische waarde. Water staat symbool voor het reinigen van de zonde maar ook voor leven. Zonder water is er geen leven mogelijk. Jezus wil duidelijk maken dat er zonder Hem geen (eeuwig) leven mogelijk is. Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.Openbaring 21: 6

Geest

Water en Geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het ene geval volgt het elkaar direct op en in een andere situatie kan er een periode tussen zitten. Jezus gaat daarin voor. In Markus 1: 10 lezen we: ‘ Op het moment dat Hij (Jezus) uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen’. Water en Geest zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden in Openbaring 22: 17. Daar staat: ‘De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Hier is het Jezus zelf die nodigt om te drinken van het Levende water.

Heilige Geest geeft kracht voor leven: dunatai

Het Grieks noemt het woord ‘dunatai’. Dit woord wordt in de meeste vertalingen niet vertaald. De vertalers laten hiermee een belangrijk facet liggen. Van dit Griekse woord stamt ons Nederlandse woord ‘dynamiek’ af. Dynamiek staat voor kracht, gedrevenheid. Door het ontvangen van de Geest ontvangen we de kracht en de gedrevenheid om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zonder de Geest zal dat niet mogelijk zijn.

Schepping

God schiep de aarde uit chaos. Het was woest en leeg. God scheidde de het water van al het andere water in de atmosfeer. Vanaf het begin van de schepping zien we dat water het beginsel was voor al het leven op aarde. Water en Geest zien we dus al wanneer Gods Geest de aarde ging scheppen.
© 2010 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2Volgens de oudste die de tweede brief van Johannes schreef had iedereen die de waarheid kende de geadresseerde uitverkor…
Pinksteren en de Heilige GeestNiemand heeft de Heilige Geest ooit gezien, bestaat deze Geest eigenlijk wel? Jezus is terug bij zijn vader en heeft bel…
De waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12aDe waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12aIn zijn brief aan Gajus schreef de oudste dat de waarheid een goed getuigenis gaf over Demetrius. Dit roept de vraag op…
Wat houdt de drie-eenheid in?De drie-eenheid is een van de grondthema's van het Christendom. Het wordt zowel door katholieken als door protestanten a…

De Romeinse religieDe Romeinse godsdienst was zeer belangrijk ook voor de rest van de wereld. De Romeinen kende veel goden die ieder een ei…
Alphacursus en bijbelstudie vanuit het GrieksAlphacursus en bijbelstudie vanuit het GrieksDe Alphacursus is een toegankelijke cursus voor mensen die meer van het evangelie van Jezus Christus willen weten. De cu…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Bijbel
  • Bijbels grieks woordenboek
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 11-11-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.