Bijbelse woordstudie: Heilige Geest symbool voor water

Bijbelse woordstudie: Heilige Geest symbool voor water Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.(Johannes 3: 5) Deze Bijbeltekst gaat over het ‘opnieuw’ geboren worden door het geloof in Jezus Christus. Water is een voorwaarde om in leven te blijven. Mensen kunnen niet zonder. Waarschijnlijk bedoelt Jezus hier het gedoopt worden en vervuld worden door de Heilige Geest. Johannes de Doper doopte duizenden mensen die zich wilden bekeren en een nieuw leven wilden beginnen. Water staat ook symbool voor wassen en reinigen. Wil iemand een nieuw leven starten zal hij zich moeten reinigen van alles wat hem daarvoor in de weg staat.

Het zal waar en zeker zijn

De betreffende bijbeltekst is een vervolg op de vraag van Nicodémus, een Joodse Schriftgeleerde. Zijn vraag aan Jezus was als volgt: ‘Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? (NBG51) In het Grieks wordt vaak aandacht besteed aan wie er iets zegt. Ook in dit geval als Jezus antwoordt geeft op de vraag van Nicodémus. Het Griekse apekrithe wordt vertaald met ‘Hij antwoordde’ en direct erna wordt de naam Jezus genoemd. Vervolgens spreekt Jezus tweemaal het hebreeuwse woordje ‘amen’ uit. Dit woord betekent ‘het zal waar en zeker zijn, het zal uitkomen wat Ik nu zeg’. Dit woordje is overigens één van de weinige woorden die over de hele wereld hetzelfde wordt uitgesproken.

Water en Geest als symbool voor leven

Het valt op dat Jezus eerst water noemt en dan Geest. Water is er vanaf het begin van de schepping al geweest. (Genesis 1:2) Water is een van de eerste levensbehoeften. Zonder water is er geen leven. Water kan echter ook een ramp veroorzaken. In de bijbel zien dat bij de zondvloed. (Genesis 7:7) Noach en zijn familie worden gered door een ark te bouwen. Toch heeft water hier ook een vernieuwende werking. God maakt alles nieuwe. Hij maakt een nieuw begin met Noach en sluit een verbond met hem. Jezus zegt nadrukkelijk dat alleen vanuit of door het water nieuw leven kan ontstaan. Het lijkt zelfs een voorwaarde om de Geest te ontvangen.

Symboliek van water

Ook heeft water een grote symbolische waarde. Water staat symbool voor het reinigen van de zonde maar ook voor leven. Zonder water is er geen leven mogelijk. Jezus wil duidelijk maken dat er zonder Hem geen (eeuwig) leven mogelijk is. Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.Openbaring 21: 6

Geest

Water en Geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het ene geval volgt het elkaar direct op en in een andere situatie kan er een periode tussen zitten. Jezus gaat daarin voor. In Markus 1: 10 lezen we: ‘ Op het moment dat Hij (Jezus) uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen’. Water en Geest zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden in Openbaring 22: 17. Daar staat: ‘De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Hier is het Jezus zelf die nodigt om te drinken van het Levende water.

Heilige Geest geeft kracht voor leven: dunatai

Het Grieks noemt het woord ‘dunatai’. Dit woord wordt in de meeste vertalingen niet vertaald. De vertalers laten hiermee een belangrijk facet liggen. Van dit Griekse woord stamt ons Nederlandse woord ‘dynamiek’ af. Dynamiek staat voor kracht, gedrevenheid. Door het ontvangen van de Geest ontvangen we de kracht en de gedrevenheid om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zonder de Geest zal dat niet mogelijk zijn.

Schepping

God schiep de aarde uit chaos. Het was woest en leeg. God scheidde de het water van al het andere water in de atmosfeer. Vanaf het begin van de schepping zien we dat water het beginsel was voor al het leven op aarde. Water en Geest zien we dus al wanneer Gods Geest de aarde ging scheppen.
© 2010 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2Volgens de oudste die de tweede brief van Johannes schreef had iedereen die de waarheid kende de geadresseerde uitverkor…
Pinksteren en de Heilige GeestNiemand heeft de Heilige Geest ooit gezien, bestaat deze Geest eigenlijk wel? Jezus is terug bij zijn vader en heeft bel…
De waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12aDe waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12aIn zijn brief aan Gajus schreef de oudste dat de waarheid een goed getuigenis gaf over Demetrius. Dit roept de vraag op…
Wat houdt de drie-eenheid in?De drie-eenheid is een van de grondthema's van het Christendom. Het wordt zowel door katholieken als door protestanten a…

De Romeinse religieDe Romeinse godsdienst was zeer belangrijk ook voor de rest van de wereld. De Romeinen kende veel goden die ieder een ei…
Alphacursus en bijbelstudie vanuit het GrieksAlphacursus en bijbelstudie vanuit het GrieksDe Alphacursus is een toegankelijke cursus voor mensen die meer van het evangelie van Jezus Christus willen weten. De cu…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Bijbel
  • Bijbels grieks woordenboek

Reageer op het artikel "Bijbelse woordstudie: Heilige Geest symbool voor water"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Vincent, 21-08-2010 12:58 #1
Ik moet zeggen dat de persoon die de woordstudie heilige geest geschreven heeft niet correct de bijbel bestudeerd heeft om inderdaad te kunnen vertalen wat er staat. Ik zal dat even kort toelichten en op enkele punten die de schrijven (vertaald) proberen het correcte antwoord te geven.

Waarom, omdat het christendom goed weerlegd moet worden zodat een ieder begrijpt war het over gaat en het niet gewoon een verhaaltjes boek is zoals hierboven wordt weergegeven.

Geboren worden uit water en geest zijn twee verschillende dingen. Geboren worden uit water wordt mee bedoeld, uit je moeder geboren worden en in haar schoot geworpen worden. Geboren worden uit geest is gedoopt worden met de heilige geest. Mensen die wederom geboren zijn zijn geboren met de heilige geest en zij kunnen het koninkrijk God's in gaan. Zij die met water zijn gedoopt (uit de moederschoot) (niet christenen) kunnen het koninkrijk niet binnen gaan.

Daarom zegt Johannes, Hij die komt zal u dopen met de geest.
De betekenis of de verwoording van water in dit verband heeft niets te maken met water op zich noch met het feit dat Jezus water heeft veranderd tot wijn noch dat het water zich splijt voor de over tocht noch dat Noach een ark moest bouwen ga zo maar door. Maar simpelweg heeft water waar Jezus het over heeft met de geboorte uit de moeder te maken. Daarom snapte Nicodémus het niet en stelde hij de vraag aan Jezus hoe dat kan. Nicodémus begreep wist dat als je geboren wordt je uit de moeder geboren wordt. En hoe kan een volwassen man dan weer geboren worden uit de moeder? Hij snapte niet dat Jezus bedoelde dat je met de Heilige Geest geboren moest worden, dus gedoopt moest worden.

"Water staat symbool voor het reinigen van de zonde". Dit is niet waar. Het bloed van Jezus heeft ons gereinigd aan het kruis. Kol1:13 Onze bevrijding is de reiniging van zonde door het bloed van Jezus. "Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die onze vrijheid kocht met zijn bloed.

Wij zijn niet vrij gekocht met water. Neen absoluut niet. Maar door het bloed van Jezus.

Het water wat Jezus hier bedoeld is de wijsheid van het woord (de bijbel). Zijn woord, Gods woord, Het woord. Daar wordt water mee bedoeld. Zonder water is er geen leven mogelijk. m.a.w zonder mijn wijsheid of de wijsheid van mijn woord is er geen leven mogelijk. Neen want zonder het woord leef je als een heidenen en niet als een christen.
Openbaring 22: 17 idem geeft Jezus hier aan dat zijn wijsheid de waarheid en het licht is. Dus als wij zijn wijsheid en waarheid in ons opnemen we meer en meer als Hem zullen gelijken in zijn volheid.

Dat Jezus eerst water noemt dan geest,

Infoteur: Hessel
Laatste update: 11-11-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!