Kent de Islam vrijwilligerswerk?

Kent de Islam vrijwilligerswerk? Er is geen religie, natie of wetgeving die vrijwilligerswerk zo belangrijk acht, als de Islam. De aantoonbaarheid vanuit de Islamitische geschriften en de Islamitische wetgeving (Sharia) is groot. In dit artikel zullen een aantal verwijzingen vanuit de Koran, de Sunnah en een aantal uitspraken van de vrome mensen die de huidige moslims vooraf gingen (Selef) worden geciteerd. De citaten en verzen die in dit artikel worden geciteerd zijn, door de vertaling van het origineel, een interpretatie van de betekenis.

Visie vanuit de Koran

De belangrijkste bron in de Islam is de Edele Koran. Als eerste zullen daarom ook een aantal verzen worden geciteerd die motiveren tot het doen van goede daden zonder financieel winst belang. Het vrijwilliger zijn, binnen de Islam, krijgt ook een extra dimensie. Met de juiste intentie kan de moslim een ander soort beloning tegemoet zien.

Koran:
(...En wat gij ook (weldadig) besteedt, Hij (God) zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener.) [34:39].

(Er steekt in de beraadslagingen (tussen de huichelaars) niets goeds; in tegenstelling tot diegenen die tot liefdadigheid of goedheid, of het stichten van vrede onder de mensen aansporen. En wie dit doet terwijl hij Gods welbehagen zoekt, hem zullen Wij een grote beloning schenken.): ...) [4:114].

Hieruit blijkt wel dat er een voorwaarde zit aan de extra beloning. Om deze te mogen ontvangen dient men de daad wel te doen, terwijl men het welbehagen zoekt van God.

Een ander vers luidt:
( Maar hij besteeg het zware pad niet. En wat weet gij van wat het zware pad is? (Het is) Een slaaf te bevrijden. Of, op de dag van honger iemand te voeden. Of een wees die u verwant is. Of een arme die door het stof gaat.) [90:11-16].

Meer over de aansporing van goede werken:
(Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent? Het is degene die de wees verstoot, Hij spoort anderen niet aan, de armen te voeden.) [107:1-3].

(En zij geven voedsel, uit liefde voor Hem, aan de armen, de wees en de gevangenen.) [76:8].

Binnen de Islam staat vrijwilligerswerk wel gelijk aan het werk, dat tot het goede leidt. Er zit geen baat bij daden die tot iets schadelijks leidden:
(... En helpt elkaar in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkaar niet in zonde en overtreding: ...) [5:2].
(...en doet goed, opdat gij mocht slagen) [22:77].

Visies vanuit de Sunnah

De Sunnah is de tweede bron in de Islam en is vaak een voorbeeld hoe men de wetten, beschreven in de Koran, kan uitvoeren. Het zijn de uitspraken door en over de Profeet Mohamed over zijn handelingen en uitspraken.

De Profeet Mohamed heeft gezegd: "De geliefdste mensen, in het oog van God, zijn degene, die het meeste doen voor een ander. Het meest geliefdst door God, is een moslim die geluk brengt aan een ander, zijn verdriet wegneemt, zijn schulden kwijt, of het geven van voedsel aan de hongerige. Het is mij liever, om te werken aan mijn broeders behoeften, dan een maand afzondering(I’tikafaf) in de moskee. Wie zijn woede beheerst en Allah vraagt zijn fouten te verbergen. Wie mee gaat met een mede moslim om zijn noodzakelijke behoeften te vervullen, God zal zijn voeten stabiel houden, op de dag dat voeten wegslippen. [Al-Tabrani]

De Profeet Mohamed heeft gezegd: Een moslim is een broeder van een andere moslim, dus hij moet hem niet onder druk zetten, noch moet hij hem laten onderdrukken. Wie voldoet aan de behoeften van zijn broeder, God zal aan zijn behoeften voldoen en wie zijn broeder uit het ongemak haalt, God zal hem weghouden bij de ongemakken van de Dag der Opstanding. Wie een moslim beschermt (ten goede), God zal hem beschermen op de Dag der Opstanding.
Iemand die het goede adviseert, ontvangt een beloning gelijk aan die van de uitvoerder. [Muslim]


Vrijwilligers van toen en nu

In de periode van de Profeet Mohamed en de daaropvolgende rechtgeleide kaliefen werd er wel degelijk vrijwilligerswerk gedaan? Sterker nog, het meeste werk werd op vrijwillige basis uitgevoerd. Hierover valt tot op detail te lezen in de biografieën die zijn geschreven over de Profeet Mohamed. Ook de geschiedkundige geschriften (al-Sierah) staan er vol van.

Vrijwilligerswerk zit diep geworteld in de islam. Ook vandaag is meer dan genoeg gelegenheid, om de wetten van de Islam die aansporen tot vrijwilligerswerk, uit te voeren. Er zijn vele liefdadigheidsorganisaties, sociale instellingen en hulporganisaties. Men kan het ook dichter bij huis zoeken, want in de eigen omgeving, ligt de eerste verantwoordelijkheid. Vrijwilliger om ouderen te ondersteunen, de tuinen schoon te houden, in de moskee, bij de sportvereniging, noem maar op. Mocht je geen vrijwilligerswerk kunnen bedenken, dan is er nu ook een portal op het internet in aantocht, waarop je als community aan projecten kan meewerken. Deze vrijwilligers portal of project wordt Umpowermant genoemd en is ook onder deze naam te vinden op het web.

Wat kan jij doen?

De Moslim dient tijd te maken voor vrijwillige goede daden en het voorbeeld hierin te geven, zijn geloof motiveert hem of haar daartoe. In deze drukke tijden, zal niemand zeggen: “ik heb tijd genoeg”. Tot hen kan er gezegd worden: ruil een uurtje tv kijken per week in, voor iets wat je alleen maar zal baten. Ook voor de persoonlijke ontwikkeling kan vrijwilligerswerk goed zijn. Denk maar eens aan je bestuurlijke vaardigheden die je kunt ontplooien, als je bij de plaatselijke (Islamitische) stichting in het bestuur gaat zitten. Op deze manier bouw je ook een netwerk om je heen, van mensen die elkaar zonder financieel winst belang willen helpen.

Als afsluiter nog even een reminder, aan het volgende vers uit de Koran. Het spoort ons aan, indien we betere tijden wensen, eerst bij onszelf te beginnen:

Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen.[13,11].

Lees verder

© 2010 - 2024 Emen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Traditie binnen de Islam: SunnahBinnen de Islam wordt vaak het woord Sunnah gebruikt. Maar wat is de Sunnah precies?En wat is het verschil tussen hadith…
Hadith: De betekenis en enkele classificaties ervanHadith is een overlevering van uitspraken, daden, beslissingen en eigenschappen van de Profeet Mohamed, die door zijn me…
Traditie binnen de Islam: HadithWie over de Islam leest komt het woord 'hadith' regelmatig tegen. Maar wat betekent dit begrip nou precies? En welke rol…
De 6 pijlers in islamDe 6 pijlers in islamDe 5 zuilen zijn erg belangrijk in de islam, niettemin hoort hier ook de 6 pijlers van de islam bij. De zes pijlers omva…
Pasen, Pascha, Pesach, Paasfeest: Jezus Christus paaslamPasen, Pascha, Pesach, Paasfeest: Jezus Christus paaslamPasen, pascha, pesach, paasfeest: Jezus Christus paaslam. In dit artikel wordt de geestelijke betekenis van pèsach bespr…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Kabaldesch0, Pixabay
  • Dr.Abdullah Al-Faqih
Emen (43 artikelen)
Laatste update: 07-07-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.