De 6 pijlers in islam

De 6 pijlers in islam De 5 zuilen zijn erg belangrijk in de islam, niettemin hoort hier ook de 6 pijlers van de islam bij. De zes pijlers omvat het geloof in Allah (God), het geloof in zijn engelen, geloof in Zijn boeken, geloof in Zijn profeten, geloof in de dag der opstanding en het geloof in de Goddelijke voortbestemming ofwel het lot.

Eerste pijler

Het geloof in Allah

Het geloof in Allah houdt in dat je gelooft in zijn eenheid. Dat betekent dat degenen die Allah aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen.

Met het geloof in Allah betekent vanuit het hart geloven in Hem, dat Hij bestaat en dat Hij de Schepper is van deze wereld.
Dit wordt aangetoond door het uit van twee geloofsgetuigenissen: ″ Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.″

De geloofsgetuigenis vereist drie elementaire zaken:
 • Geloof vanuit het hart,
 • Het uitspreken ervan,
 • Het uitvoeren van het geloof.

Dan zijn er nog een aantal zaken verbonden aan het uiten van de geloofsbelijdenis.
 • Kennis, in tegen stelling tot onwetendheid, het begrijpen van de inhoud van de geloofsbelijdenis
 • Zekerheid, in tegen stelling tot twijfel, diegene die de geloofsbelijdenis uitspreekt moet zeker zijn van zijn keuze.
 • Acceptatie, van zijn geloof, in tegenstelling tot het verwerpen
 • Het zuiveren, van de aanbidding van alles dat niets met Allah te maken heeft.
 • Eerlijkheid, in tegen stelling tot leugenachtigheid, degene die de geloofsbelijdenis uitspreekt doet dit onvoorwaardelijk en zonder reserves.
 • Oprechtheid, in tegens telling tot het toekennen van deelgenoten aan Allah.
 • Liefde, in tegenstelling tot haat.

Tweede pijler

Geloof in Zijn engelen

Het geloven in zijn engelen is een integraal onderdeel van het islamitische geloof. Er zijn verschillende soorten engelen:
 • De engel Djibriel gaf de openbaringen van Allah aan de profeten.
 • De engel Mikaa′il is belast met het onderhoud van de planten en de regen.
 • De engel Israafiel is blaast op de bazuin op de dag der opstanding.
 • De engel Maalik is de bewaker van het vuur.

Er zijn engelen die bij hun functie genoemd worden, zoals de dragers van de troon. Eveneens zijn er engelen die belast zijn met het registreren van de daden van de mensen. Er zijn ook engelen die zich bezig houden met het observeren van de mens. En er zijn engelen die de ziel van de mens bij zijn overlijden uit zijn lichaam halen.

Derde pijler

Geloof in Zijn boeken

Een moslim gelooft niet alleen in de Koran, het geopenbaarde boek aan de profeet Mohamed, maar gelooft ook in de boeken die voor de Koran zijn geopenbaard aan de profeten. Ze geloven in de Taurat van Moses, de Evangelie van Jezus en de Psalmen van David.

Vierde pijler

Geloof in zijn Profeten

Een moslim gelooft dat Allah aan ieder volk ooit een profeet heeft gestuurd, die hun het geloof in één God zonder deelgenoten toe te kennen aanmaande.

In de Koran worden er 25 genoemd, maar er meer profeten geweest waar de namen niet bekend van zijn, maar wel in de Koran genoemd worden. Een moslim gelooft in alle profeten, zonder uitzondering. Alle profeten zijn gezonden naar een volk, behalve Mohammed is universeel gezonden, dus naar alle volkeren.

Vijfde pijler

Geloof in de dag der opstanding

Het geloof in de dag der opstandig is ook een integraal onderdeel van de Islamitische geloofsleer.

Aan het einde van het bestaan van deze wereld worden alle mensen uit de dood opgewekt. Daarna verschijnen zij om verantwoording af te leggen over hun daden. Een gedeelte zal naar het Paradijs gaan en een ander gedeelte zal naar de Hel gaan.

Het geloof in het bestaan van het Paradijs en de Hel is eveneens onlosmakelijk aan de islam verbonden.

Zesde pijler

Geloof in de Goddelijke voorbeschikking

Het geloof dat Allah alles weet wat in het universum plaatsvond, plaatsvindt en zal plaatsvinden. Het geloof dat Allah dit alles vastgelegd heeft in het ′welbewaarde paneel′.
© 2009 - 2020 Soyou, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Islam en haar pijlersHedentendage is de Islam een veelbesproken en helaas ook veel bekritiseerde religie. Helaas, omdat het grootste deel van…
Bijbel (Tenach) - Canon & ToraBijbel (Tenach) - Canon & ToraHet Oude Testament (Tenach) is in de loop der geschiedenis met verschillende benamingen aangeduid. De vroegste benaming…
Dertien geloofspunten Maimonides 13: opstanding der dodenVolgens Maimonides is de opstanding der doden een basisprincipe van de Tora. Zonder geloof daarin bestaat er geen band m…
Boekrecensie: Healing met Engelen van Doreen VirtuerecensieBoekrecensie: Healing met Engelen van Doreen VirtueIn dit boek van Doreen Virtue wordt uitgelegd hoe iedereen de hulp van engelen kan inschakelen. De schrijftaal is duidel…
Kenmerken van leren in verschillende tradities van de kerkKenmerken van leren in verschillende tradities van de kerkGedurende de hele geschiedenis zijn er verschillende leerstijlen in de geloofsopvoeding gebruikt. Vanuit het boek van G.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: RonBerg, Pixabay
 • Basisboek Islam Dr Sofjan S. Siregar ISBN: 90-73355-09-5

Reageer op het artikel "De 6 pijlers in islam"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Irawan, 30-04-2015 21:03 #2
God heeft verschillende religies naar de wereld gestuurd.Toch zijn die eigenwijze mensen telkens weer in staat om er een eigen draai aan te geven.Dit om het gemakkelijker te maken.
Gevolg hoop onenigheid, ruzie oorlogen.

Denk als ieder mens probeert om in zijn doen en laten als een goed mens te leven, zonder een ander te ver-of te beöordelen.
Want er is er uiteindelijk maar 1 die het passende oordeel voor ieder mens heeft!
Dat er dan pas 1 harmonie in de wereld komt.
Zou dat misschien het doel zijn geweest van alle neerzendingen?

Ik wens ieder mens een gezond, liefde en eerbiedig leven toe

Machmoed, 20-10-2009 15:48 #1
Geloof in zijn boeken en zijn profeten?

Dit vind ik de moeilijkste opgave ooit voor een mens. Hoe kan men nu in zijn boeken en profeten geloven, als wij niet weten wat deze boeken inhouden of wat zijn profeten hebben verkondigd? Dit is ook onmogelijk. Men moet in de Thora en de bijbel geloven maar zijn gecorrumpeerd. Vraag het de mensen van het boek… maar neem ze niet tot vrienden! Welke geschriften zijn dit dan waar moslims allemaal in moeten geloven? En hoe kunnen mensen in al die profeten geloven als die profeten een net iets andere boodschap verkondigden en niemand ze gekend heeft… althans ook dit kunnen we niet weten, want wie zegt dat de oorspronkelijke Thora en bijbel wel van die profeten waren of uberhaupt authentiek zijn. Dit kunnen we niet weten en daar hebben die arabieren dankbaar gebruik van gemaakt. Religie is noodzaak! de noodzakelijkheid bij de mens heeft ervoor gezorgd dat het is wat het is. Niet aanhangen van een religie is een luxe. Geloven in een God is wijsheid, geloven in de God is bekrompenheid.

Infoteur: Soyou
Gepubliceerd: 11-08-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 2
Schrijf mee!