De meest invloedrijke persoon uit de menselijke geschiedenis

De meest invloedrijke persoon uit de menselijke geschiedenis Michael H. Hart is een Amerikaans Joodse Astrofysicus en Historicus, hij schreef het boek “The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History”. Oftewel een lijst van de 100 meest invloedrijke personen uit de menselijke geschiedenis. Deze lijst is niet uniek, er zijn meerdere lijsten verschenen waarin na historisch onderzoek, deze man op nummer één eindigde. Toch leidde deze nummer één op de lijst tot controverse; deze man was namelijk de profeet Mohammed. Dit artikel gaat over de uitleg van Hart m.b.t. zijn keuze, hier en daar zijn er wat persoonlijke toevoegingen gedaan ter volledigheid en de beeldvorming. Hart wist dat zijn keuze, van de meest invloedrijke persoon in de wereld, tot controverse zou leidden. Vooral door de afkomst en ideologie van de gekozen persoon. Mohammed was echter de enige man in de geschiedenis die zeer succesvol was op religieus gebied als op de seculiere niveaus.

Mohammed voor zijn profeetschap

Mohammed was ondanks zijn bescheiden afkomst, de oprichter van één van de werelds grootste religiën evenals de snelst groeiende religie. Hij versterkte deze religie en werd een zeer doeltreffende politiek leider. Zijn invloed is 14 eeuwen later nog steeds onverminderd van invloed, is krachtig en alomtegenwoordig. De meeste personen uit de lijst, hebben het voordeel dat zij geboren en getogen zijn in centra van welvarende beschavingen, rijk gecultiveerde of belangrijke politieke naties. Mohammed, werd geboren in het jaar 570, in de stad Mekka, in het Zuiden van het Arabische schier eiland. Op dat moment een gebied dat was achtergebleven bij de rest van de wereld. Afgezonderd van de handel, kunst en educatie.

Hij werd wees op zesjarige leeftijd en vervolgens opgevoed in bescheiden omstandigheden. Mohammed was ook analfabeet. Op latere leeftijd was hij een succesvol werknemer van de rijke weduwe Khadija. Zijn economische situatie verbeterde toen, hij op vijfentwintigjarige leeftijd, met haar trouwde.

Ook toen hij tegen de veertig aanliep, bleef hij bescheiden in zijn uiterlijke vertoon. Men zou hem niet als persoon met grote aanzien en macht herkennen. De meeste Arabieren in die tijd waren heidenen, die geloofden in het vele goden dom. Er was slechts een kleine minderheid aan christenen en joden.

Het begin van de boodschap

Toen hij veertig jaar oud werd, ontving Mohammed via de aartsengel Gabriël het woord van God. Hij realiseerde dat hij was verkozen tot profeet en boodschapper van de ene, ware God. Drie jaar lang, verkondigde Mohammed de boodschap in zijn eigen omgeving en inspireerde hij steeds meer mensen met het woord van God. Ongeveer tijdens het jaar 613, begon hij de boodschap te verkondigen in het openbaar. Omdat hij steeds meer mensen overtuigde, haalde hij de woede van de Mekkaanse autoriteiten op zijn hals.

Emigratie naar Medina en de terugkeer naar Mekka

In 622 verergerde de vervolging van de Moslims, het was niet meer verantwoord om te blijven. Mohammed verliet als één van de laatste moslims Mekka en emigreerde naar Medina (een stad zo'n 200 mijl ten noorden van Mekka),

In tegenstelling tot de bewoners van Mekka, werd hij hier met open armen ontvangen.
De emigratie naar medina was een keerpunt in het leven van de profeet. In Mekka, had hij volgelingen. In Medina, werden dit er echter nog veel meer. Het duurde niet lang totdat hij uitgroeide tot een geliefd leider der Moslims. De Mekkaanse bevolking liet het echter niet rusten en dit leidde tot een aantal veldslagen met de moslims van Medina.

In 630 keerde Mohammed triomfantelijke terug naar Mekka. De overige twee en een half jaar van zijn leven veroverde hij de harten van vele andere Arabische stammen met de Islam. Zij voerden diverse veldslagen om het woord van God te kunnen verkondigen. Toen Mohammed stierf in 632, was hij de leider van Zuid-Arabië.

De Vereniging en veroveringen van de Arabische stammen

De Arabische stammen hadden een goede reputatie in de strijd en stonden bekende als goede krijgers. Hun aantallen waren echter klein en zij werden geteisterd door onderlinge verdeeldheid en oorlog. Daardoor waren zij geen partij voor de grotere legers van de koninkrijken in het noorden. Zij werden echter, voor het eerst in de geschiedenis, verenigd. Dit door Mohammed, en zijn boodschap over de ene ware God. De Islamitische legers begonnen aan de meest verbazingwekkende reeks veroveringen in de menselijke geschiedenis.

Ten noordoosten van Arabië lag de grote Neo-Perzische rijk van de Sassanieden. Meer naar het noordwesten lag het Byzantijnse of het Oost-Romeinse Rijk, met als centra Constantinopel. Numeriek waren de moslims geen partij voor deze tegenstanders. Maar de geïnspireerde Arabieren veroverde al snel Mesopotamië, Syrië en Palestina. In 642, werd Egypte ontwricht van het Byzantijnse Rijk, terwijl de Perzische legers werden verpletterd op de belangrijkste veldslagen van Qadisiya in 637, en Nehavend in 642.

Deze veroveringen m.b.v. zijn metgezellen waren niet het einde van de Arabische zegetocht. In 711, veroverde de Islamitische legers het gebied van geheel Noord-Afrika tot en met de Atlantische Oceaan. Daarvandaan werd naar het noorden, over de Straat van Gibraltar, Spanje overdonderd en veroverd.

Het leger kwam tot stand, in 732, bij de slag van Tours, in het midden van Frankrijk. Niettemin, hadden deze nomaden, geïnspireerd door het woord van God(verkondigd door de profeet), een rijk veroverd dat zich uitstrekt vanaf de grens van India tot de Atlantische Oceaan. Dit was het machtigste rijk dat de wereld heeft gezien.

In de gebieden die veroverd werden, volgde een grootschalige bekering naar de Islam. Niet al de veroveringen bleken permanent. De Perzen, herwonnen hun onafhankelijkheid van de Arabieren maar bleven trouw aan de religie van de profeet.

Spanje, keerde na zeven eeuwen van oorlog uiteindelijk terug, na de uiteindelijke terugtrekking van de Moslims. Maar, Mesopotamië en Egypte, de twee bakermatten van de oude beschaving, zijn Arabisch gebleven. Net zoals de hele kust van Noord-Afrika. De Islamitische religie, bleef zich echter steeds verder uitbreiden, tot ver buiten de grenzen van de oorspronkelijke Islamitische veroveringen.

De Islam heeft tientallen miljoenen aanhangers in Afrika en Centraal-Azië. Nog veel meer aanhangers heeft het, in het noorden van Pakistan, India, en Indonesië. In Indonesië, vormt de Islam een verenigende factor. In het Indiase subcontinent, vormt het conflict tussen moslims en hindoes wel nog steeds een belemmering voor de eenheid.

Uitleg van Michael H. Hart

Jezus

Het is niet makkelijk voor mij, om Mohamed te noemen (en bijvoorbeeld niet Jezus of Mozes), als meeste invloed rijke man in de geschiedenis.

Omdat er nog steeds meer christenen zijn dan moslims in de wereld, kan het aanvankelijk vreemd lijken dat Mohammed in positie hoger is geëindigd dan Jezus. Er zijn twee belangrijke redenen voor dat besluit. Ten eerste, Mohammed speelde een veel belangrijker rol in de ontwikkeling van de islam dan Jezus heeft gespeeld in de ontwikkeling van het christendom.

Hoewel Jezus verantwoordelijk was voor de belangrijkste ethische en morele leefregels van het Christendom (voor zover deze afwijken van het Jodendom), is st. Paul de belangrijkste ontwikkelaar van de christelijke theologie. Hij is auteur van een groot deel van het Nieuwe Testament. Mohammed was echter verantwoordelijk voor zowel de theologie van de islam, als de belangrijkste ethische en morele principes.

De Impact van Mohamed

Daarnaast speelde Mohamed, de belangrijkste rol in het verkondigen van de Islam en de vaststelling van de religieuze handelingen in de islam. Bovendien is via hem de Koran gekomen en is hij, in zijn daden en uitleg, het voorbeeld voor moslims in het volgen van de religie.

De Verzen uit de Koran werden tijdens het leven van de profeet vastgelegd door zijn metgezellen en zij werden verzameld in gezaghebbende vorm, niet lang na zijn dood. De Koran is een bundel van overleveringen van God, die zijn gekomen via Mohammed. De Koran is sindsdien authentiek gebleven. Dit wordt mede gewaarborgd door de moslims waarvan er velen zijn die de gehele Koran uit het hoofd kennen. Er kan in principe niet één letter veranderd worden zonder dat dit zou opvallen.

Er is geen gedetailleerde samenstelling van de leer van Jezus bewaard gebleven. De Koran is minstens zo belangrijk voor de moslims als de Bijbel is voor christenen. De invloed van Mohammed via het medium van de Koran en de uitleg(Sunan) door zijn uitspraken en daden is enorm. Mohammed heeft waarschijnlijk grotere invloed op de Islam, dan de gecombineerde invloed van Jezus Christus en st. Paul op het christendom.

Op puur religieus niveau, lijkt het dat Mohammed net zo invloedrijk in de menselijke geschiedenis is, als Jezus. Maar, Mohammed (in tegenstelling tot Jezus) is zowel een seculiere als een religieuze leider. In feite is hij, als de drijvende kracht achter de Arabische veroveringen, de meest invloedrijke politieke leider aller tijden.

Van de vele belangrijke historische gebeurtenissen, zou je kunnen zeggen dat ze onvermijdelijk waren en sowieso zouden hebben plaatsgevonden, zelfs zonder de invloed van politieke leiders. Bijvoorbeeld, de Zuid-Amerikaanse koloniën zouden hun onafhankelijkheid van Spanje waarschijnlijk ook hebben verkregen, zelfs als Simon Bolivar nooit geleefd zou hebben. Maar dit kan niet worden gezegd van de Arabische veroveringen. Iets soortgelijke had nooit plaatsgevonden vóór Mohammed, en er is geen reden om te geloven dat de veroveringen zouden zijn bereikt zonder hem.

Genghis Khan

Het enige vergelijkbare op het gebied van veroveringen in de menselijke geschiedenis, is die van de Mongolen in de dertiende eeuw. Deze waren te wijten aan de invloed van Genghis Khan. Ondanks dat deze veroveringen uitgebreider zijn dan die van de Arabieren, zijn zij niet permanent gebleken. Vandaag de dag zijn de enige gebieden waar de Mongolen leven, de gebieden die vóór de tijd van Genghis Khan er al waren.

De veroveringen van de Arabieren daarentegen, Van Irak tot Marokko, heeft een hele keten van Arabische naties verenigd. Niet alleen door het geloof in de islam, maar ook door de Arabische taal, geschiedenis en cultuur.

De Koran

De centrale plek van de Koran in de Islamitische godsdienst en het feit dat het is geschreven in het Arabisch, heeft er voor gezorgd, dat de Arabische taal niet in de vele landen tot onverstaanbaar dialecten is verworden. Deze zouden namelijk zijn ontstaan in de tussenliggende dertien eeuwen. Ondanks dat de Arabische naties in veel opzichten, onderling verschillen, is er een onmiskenbare eenheid tussen hen.

Ten Slotte

Het is deze ongeëvenaarde combinatie van seculiere en religieuze invloeden die voor mij Mohammed de meest invloedrijke man in de menselijke geschiedenis maken.

ter aanvulling..

Mohamed was ook een groot voorbeeld als vader, vriend, echtgenoot, buurman en in alle sociale aspecten. Hij was een schuchter en vredelievend iemand, behalve wanneer de Islam werd bestreden op het slagveld. Hier was hij als een leeuw midden in de strijd onmiskenbaar centraal strijdend.
© 2009 - 2024 Emen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Samarkand: Een sprookjesstad aan de zijderouteOp een deel van de zijderoute, tussen de Perzische en Chinese rijken, tussen hoge gebergtes en eindeloze woestijnen, lig…
De 6 pijlers in islamDe 6 pijlers in islamDe 5 zuilen zijn erg belangrijk in de islam, niettemin hoort hier ook de 6 pijlers van de islam bij. De zes pijlers omva…
Papa, wat is een moslim?Tahar Ben Jelloun is een gerespecteerde Marokkaanse schrijver wiens werk internationaal geprezen wordt en die al tal van…
Kent de Islam vrijwilligerswerk?Kent de Islam vrijwilligerswerk?Er is geen religie, natie of wetgeving die vrijwilligerswerk zo belangrijk acht, als de Islam. De aantoonbaarheid vanuit…

Wilders: "NL was een eeuw geleden beter dan nu"Hoe zit het met de invloed van culturen op de vorming van natie- staten? Ziijn er implicaties voor het thuisgevoel voor…
De eerste 100 dagen van het presidentschap van ObamaDe eerste 100 dagen van het presidentschap van ObamaPresident Obama werd op dinsdag 20 januari 2009 in Washington DC beëdigd tot 44ste president van de Verenigde Staten. Ob…
Bronnen en referenties
  • Hart, Michael H. The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History
Reacties

H. L. Bakker, 30-06-2015
Infoteur:
Uw blik op de feiten moet wel bijzonder verwrongen zijn. Dit zeker gelet wat heden ten dage in naam van Uw held en zijn haatboek plaatsvindt in het MO en elders in de wereld. Reactie infoteur, 30-06-2016
Bedankt voor uw reactie.

Ik begrijp uw visie. U moet echter niet de politieke agenda van groeperingen, individuen, media of politici verwarren met de man en zijn boodschap. Net zoals wij Jezus niet kunnen verwijten wat Hitler uit zijn naam of nog erger de kruisvaarders hebben gedaan. We kunnen mozes niet verwijten dat er op moment van spreken een een genocide plaatsvind.

Ik hoop dat u dit onderscheid kunt maken in het vervolg.

H. L. Bakker, 01-07-2013
Wat de Here Jezus Christus de wereld heeft gebracht is naastenliefde, begrip, verdraagzaamheid en respect voor leven en goed van anderen, ook dat van andersdenkenden. Wat Mohammed de wereld heeft gebracht is haat, pijn, straf, strijd, bekering met het zwaard op de keel, minachting van vrouwen en dood, kogels, bomaanslagen en terreur voor wie zijn gedachtegoed niet wenst te delen. Zo hij al de meest invloedrijke persoon in de wereldgeschiedenis zou zijn (wat ik bestrijd) betreft dat wel een uiterst kwalijke invloed. Reactie infoteur, 08-07-2013
De zaken die u noemt zijn niet geïntroduceerd door de komst van Mohammed, maar zijn er al sinds Cain en Abel. Het zijn juist deze zaken waar de Profeet tegen streed.

Emen (43 artikelen)
Laatste update: 17-08-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.