Religie en moraliteit bij drugsmisbruik

Religie en moraliteit bij drugsmisbruik Godsdienstig onderwijs onder verschillende groepen verzet zich doorgaans tegen het gebruik en misbruik van middelen zoals alcohol en drugs. Men zou dus kunnen verwachten dat geloof in relatie staat tot een afname van middelengebruik. De gerelateerde literatuur komt in het algemeen ook tot die conclusie. Het is echter wel vreemd dat gebruikers doorgaans wel mystieke ervaringen beleven tijdens of na drugsgebruik. Maar die ervaringen zijn incidenteel en afhankelijk van welke middelen er worden gebruikt. Mensen met een oprecht geloofsleven zullen eerder geneigd zijn om te stoppen met een verslaving.

De negatieve relatie tussen religie en de essentie van gebruik en misbruik van middelen

In het begin van de jaren ‘80 , hebben Khavari en Harmon gegevens geanalyseerd van bijna 5.000 mensen tussen de leeftijd van 12 en 85; zij concludeerden dat er een ‘sterke’ negatieve relatie is tussen religiositeit en zowel alcoholgebruik en het gebruik van psychoactieve drugs. Mensen die meldden dat ze ‘in het algemeen niet religieus waren’ hadden de neiging om meer te gebruiken van tabaksproducten, hasj, alcohol, etc. in vergelijking met mensen die zichzelf beschouwden als Religieus.

Godsdienst werkt Preventief

Resultaten als deze lijken er op dat religie op een of andere manier bijdraagt tot een verminderd gebruik van een verscheidenheid aan producten die mogelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid suggereren. Een enorme studie onder meer dan 10.000 jongeren in Minnesota ontdekte dat veel cijfers van de godsdienstige overtuiging en gedrag negatief verband hielden met het gebruik van dergelijke drugs als tabak, alcohol en drugs etc.

Recent onderzoek

Meer recent zijn de overeenkomstige resultaten van Perkins in een studie van enkele duizenden New Yorkse studenten tussen 1982 en 1991. Een ander studie door Hope en Cook in hun onderzoek onder 7,661 jongeren die aangesloten waren bij een kerk; en door ander onderzoek waarbij veel proeven werden genomen. Verder concludeerden Brown, Sculenberg, Bachman, O’Malley, and Johnston in een jaarlijks onderzoek in 1976-1997dat religiositeit consequent is gekoppeld aan verschillende vormen van doping bij de oudere studenten op de middelbare school.

Meer geloof; minder drugsgebruik

Benson heeft erop gewezen dat de negatieve relatie tussen religie en druggebruik / misbruik is gevonden in verschillende studies van jongeren, studenten en volwassenen, en dat lijkt aan te houden voor zowel mannen en vrouwen. Op enkele uitzonderingen, consistente bevindingen zijn verkregen in diverse delen van de Verenigde Staten als in uiteenlopende landen zoals Canada en Nigeria. Dit effect is gevonden bij kinderen van opium verslaafden. Ouderlijke religiositeit is ook verbonden met minder doping bij kinderen. Als eerste algemene conclusie lijkt het er op dat een grotere religiositeit wordt geassocieerd met minder middelengebruik.

De omvang en algemeenheid van de relatie

De omvang van de relaties hierboven varieert van studie tot studie. Toch concludeert Benson dat gemiddelde correlaties met alcohol, tabak en marihuana grofweg -20 zijn en, dat de overeenkomstige relaties voor andere illegale drugs lager zijn. Donahue heeft enkele neigingen opgemerkt dat de sterkte van de verenigingen lijken te dalen in 1980, althans onder de oudere studenten op de middelbare school . Hoewel de verkregen relaties tamelijk zwak zijn, blijven ze vaak belangrijk, zelfs nadat de effecten van leeftijd, geslacht, ras, regio, opleiding, inkomen, en andere variabelen worden voor gecontroleerd.

Finse studie

We moeten er echter niet van uitgaan dat andere variabelen inconsequent zijn. Mason en Windle hebben in een 1 jarige studie ontdekt dat religieuze aanwezigheid aanvankelijk minder latere alcoholproblemen leek te voorspellen. Maar toen gelijken, familie, school en invloeden statistisch waren gecontroleerd, verdween de relatie. Een Finse studie van adolescenten toonde een negatieve correlatie aan tussen religiositeit en alcohol; Er zijn ook suggesties dat geslacht belangrijk is, met sterkere relaties voor vrouwen dan voor mannen. Ras kan ook een factor zijn, met de relatie die sterker is voor blanke dan voor de zwarte jongeren in de VS, en met verschillende aspecten van religiositeit die betere voorspellers zijn voor zwarten dan voor blanken.

Kerk

Bijvoorbeeld, uit een studie onder adolescenten in Ohio en Kentucky bleek dat kerkbezoek een betere negatieve voorspeller van alcoholgebruik onder de zwarten was, maar dat fundamentalisme de beste negatieve voorspeller voor de blanken was. Helaas, het is niet duidelijk wat deze verschillen betekenen, of dat ze generaliseerbaar zijn na de proeven in deze studies. Een recente studie van Corwyn en Benda is gemarkeerd in the Research Box 13.2, om de lezer een beter inzicht te geven voor de complexiteit van de 'correctie voor andere variabelen’ en manieren waarop de relatie verder kan worden gespecificeerd.

XTC

Er moet worden opgemerkt dat xtcl blijkbaar zeer vaak onder jongeren wordt gebruikt. In een overzicht van meer dan 12.000 Amerikaanse studenten in 1993-1994 bleek dat 72% alcohol ten minste eenmaal per jaar had geconsumeerd, en dat ongeveer 20% zware drinkers zijn. Uit andere schattingen blijkt dat 90% van de studenten ten minste eenmaal per jaar alcohol innemen. Het gebruik van drugs zoals XTC is veel minder op de universitaire campussen, hoewel het gebruik ervan wel toeneemt. Tussen 1997 en 1999, steeg het gebruik van XTC door studenten met 69%. Een op de vier Amerikaanse studenten zegt in het afgelopen jaar marihuana te hebben gebruikt.

Research Box 13.2 . Religiositeit en kerkbezoek:

De effecten op het gebruik van hard drugs na sociaal demografische en theoretische factoren waren voor gecontroleerde???
Deze vragenlijst studie omvatte 532 studenten in de leeftijden van 9 tot 12 jaar van drie openbare middelbare scholen in een grootstedelijk gebied aan de oostkust van de V.S. De auteurs wezen erop dat het ‘kerkbezoek’ een favoriete meting van religie is in studies van religie en middelen gebruik, maar omdat deze meting wordt vertroebeld door andere variabelen, vermoeden zij dat de persoonlijke religiositeit wellicht een meer geschikte meting is.

Variabel

De auteurs zijn ook verbaasd over de mate waarin de relatie tussen religie en middelenmisbruik kan worden bemiddeld door andere variabelen. De vraag is ook of religie gerelateerd is aan drugsmisbruik, omdat de relatie met andere relevante variabelen er eenvoudigweg is, of dat religie enkele unieke bijdrage levert aan de relatie tot deze andere variabelen die niet verklaard kan worden. Relatief weinig studies hebben het gebruik van hard drugs in relatie tot religiositeit goed onderzocht.

Resultaten

De resultaten van deze studie leidde de auteurs tot de conclusie dat het kerkbezoek, net als het bijwonen van een college klas, op zijn best een plaatsvervangende indicator is voor verplichting en een slechte maatstaf voor de prestaties. Kerkbezoek laat niet zien of er sprake is van een negatieve associatie met drugsgebruik, maar persoonlijke religiositeit, vertoonde de verwachte negatieve associatie. De resultaten laten zien dat de persoonlijke religiositeit negatief gecorreleerd werd met harddrug gebruik.

Beperkt

Dit onderzoek is natuurlijk beperkt door de aard van het proefstuk ( middelbare school studenten) en de metingen (relatief weinig items werden gebruikt om metingen van aanwezigheid en persoonlijke religiositeit te genereren), alsook het gebruik van eigen rapporten voor alle afhankelijke variabele informatie. Toch heeft dit onderzoek een aantal andere potentiële invloedrijke variabelen, zonder ervan uitgaande dat de eerste correlaties zichzelf de conclusie rechtvaardigt dat religie negatief gerelateerd is aan harddrugsgebruik.

Nieuwe godsdiensten

De negatieve associatie tussen religie en druggebruik / misbruik is niet beperkt tot traditionele religieuze groepen, zoals besproken in hoofdstuk 12. Hoewel er aanwijzingen zijn dat personen die lid worden van sekten vaak een geschiedenis van meer drugs en alcohol gebruik hebben vóór hun toetreding, onderzoek suggereert dat later gebruik van deze stoffen vaak slechter wordt, en soms dramatisch. In feite zijn dit soort bevindingen suggereert Latkin dat ‘de studie van nieuwe religies inzicht kunnen geven in methoden voor het verbeteren van programma's voor het behandelen van drugsgebruik’. Aan de andere kant, nieuwe of alternatieve religies moedigen soms ook aan om een stof te gebruiken. Bijvoorbeeld, sommige sekten uit de jaren ‘60 en ‘70 hebben openlijk gepleit voor het gebruiken van LSD.
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De betekenis van religie in behandeling van verslavingDe betekenis van religie in behandeling van verslavingDe betekenis van religie in het minderen of voorkomen van drugsmisbruik kan ontleent worden aan de functie die het al op…
Betekenis van verschillen tussen geloof en crimineel gedragBetekenis van verschillen tussen geloof en crimineel gedragReligieus geloof en negatief gedrag hebben vaak een link met individueel crimineel gedrag. Dat kan opgemaakt worden uit…
Verband tussen moreel gedrag en religieVerband tussen moreel gedrag en religieHet is niet verrassend dat religie gerelateerd is aan iemands gedrag en een heleboel morele kwesties. Mensen die religie…
Onderzoek onder alcohol drinkende religieuze jongerenOnderzoek onder alcohol drinkende religieuze jongerenEen nadeel van de vele studies over religie en middelengebruik en misbruik is dat ze vertrouwen op eigen rapporten. Onde…

De gelijkenis van de verloren zoon Lucas 15: 27De gelijkenis van de verloren zoon Lucas 15: 27En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder on…
Priester Daens: afvallige priester voor het volkPriester Daens: afvallige priester voor het volkPriester Daens, volksheld te Aalst en Priester die het opnam tegen schrijnende armoede. Dit zijn enkele beschrijvingen d…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: TBIT, Pixabay
  • Samenvatting: The psygologie of Religion; an emperical approach. Third edition. Pagina 422-425
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 28-10-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.