Betekenis van verschillen tussen geloof en crimineel gedrag

Betekenis van verschillen tussen geloof en crimineel gedrag Religieus geloof en negatief gedrag hebben vaak een link met individueel crimineel gedrag. Dat kan opgemaakt worden uit een overzicht van ruim zestig wetenschappelijke onderzoeken. Los van het feit dat de meesten een religieuze opvoeding krijgen, zijn deze personen juist ook van mening dat religie hen weer van het slechte pad af kan brengen. De religieuze waarden en normen zullen echter afnemen wanneer het criminele gedrag toeneemt. Maar ondanks dat wijzen de onderzoeken uit dat een religieuze opvoeding ertoe kan bijdragen dat crimineel gedrag op latere leeftijd kan afnemen.

Operationele definities van religie en criminaliteit

Het is bekend dat de resultaten variëren en afhankelijk zijn van de methodiek in individuele studies. Dit is een belangrijk punt; operationele definities van criminaliteit en religie variëren echter sterk per studie, net als proeven, data verzameling technieken, statistische analyses, en controles voor potentieel verstorende factoren.

Criminele vrienden

Vrijwel alle van de gepubliceerde studies over criminaliteit en religie zijn correlationeel. Zo kunnen zij weinig over oorzaak en gevolg zeggen. Het wordt algemeen aangenomen dat negatieve correlationele relaties, de bedoeling hebben dat religie hoe dan ook criminaliteit in personen voorkomt of vermindert, en in feite, sommige auteurs maken gebruik van dit soort causale formulering in hun artikelen. Als individuen beginnen te participeren in criminele activiteiten en vrienden maken met criminelen, zijn zij steeds minder geneigd om naar de kerk te gaan, te blijven geloven etc. Meerdere studies met longitudinale gegevens zouden bijdragen tot het uitzoeken van dit probleem. Bovendien is het duidelijk dat de fundamentele correlaties tussen maatregelen van religie en criminaliteit misleidend kan zijn, sinds de afschaffing van de effecten van andere sociale en culturele variabelen vaak deze verenigingen aanzienlijk vermindert of zelfs volledig.

Bainbridge & Stark over geloof en criminaliteit

Studies vinden doorgaans verschillende aspecten van de religie om negatief gerelateerd worden aan verschillende categorieën van criminaliteit. Dit is bevestigd in een aantal recente onderzoeken. Hoewel andere studies verslag doen van niet-significante relaties of verbanden die niet-significant worden wanneer andere factoren voor gecontroleerd zijn. Er is ook redelijk steun voor het voorstel van Bainbridge & Stark dat de sociale context en religieuze gemeenschap van belang zijn bij het verklaren van een aantal schijnbaar conflictueuze bevindingen. Dat wil zeggen, relaties tussen religie en criminaliteit zijn sterker in gebieden waar religieuze sociale context meer is uitgesproken.

Hedonistische of anti-ascetische handelingen

Ook heeft Bainbridge een belangrijk onderscheid geschetst tussen hedonistische of anti-ascetische handelingen en andere vormen van afwijkend gedrag. Zijn eigen onderzoek blijkt dat religie negatief geassocieerd wordt met drugs-en alcoholgebruik, gemengde seksualiteit, hedonistische en soortgelijke handelingen, ongeacht de religieuze gemeenschappelijke context. Het is zo dat wanneer afwijkende handelingen, zoals diefstal, geweldpleging en moord worden onderzocht dat de religieuze gemeenschappelijke context blijkbaar belangrijker wordt in de kwalificatie van de godsdienst-delinquentie relatie. Er is geen volledige overeenstemming over dit anti-ascetische onderscheid, en concrete resultaten variëren naar gelang het soort studie.

Conclusie van de sociale wetenschap

Ongetwijfeld zullen we blijven zien dat studie na studie gepubliceerd wordt in dit gebied. Maar het zal enige tijd duren voordat er een algemeen akkoord komt tussen de sociale wetenschappers, op juist die aspecten van criminaliteit die gerelateerd zijn aan onderdelen van de religie en hoe sterk deze verenigingen zijn, en de rol van storende factoren, en wat de oorzaak is, en welke maatregelen moeten worden gebruikt in onderzoek, enzovoort. In de tussentijd moeten we soms genoegen nemen met vage generalisaties en soms onjuiste conclusies, zoals de toenemende omvang van het onderzoek geleidelijk een knelpunt is voor de specifieke kenmerken van de relatie.
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van religieGedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van religieStatistische gegevens over stijgende misdaadcijfers zijn vaak gemeld door de media. Dit was vooral het geval tijdens de…
De drie scholen van de criminologieCriminaliteit is een sociaal construct, dat houdt in dat wat mensen als criminaliteit beschouwen afhankelijk is van mens…
Sociale netwerken en jeugdcriminaliteit: netwerk jongerenSociale netwerken en jeugdcriminaliteit: netwerk jongerenSociale netwerken en jeugdcriminaliteit. Uit de literatuur blijkt dat het sociale netwerk van jongeren een belangrijke r…
Criminologie: Wat is het?Criminologie: Wat is het?De criminaliteit is een spraakmakend onderwerp. We praten en schrijven er graag over en ook kijken we graag televisiepro…

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 32De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 32Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verlo…
Is er verband tussen religie, misbruik en huiselijk geweld?Is er verband tussen religie, misbruik en huiselijk geweld?Vrouwen kunnen zich in het algemeen tot religieuze bronnen wenden om zich persoonlijk te sterken wanneer zij mishandeld…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rilsonav, Pixabay
  • Samenvatting pagina 437-438. Psychologie of religion. an emperical approach. Third edition.
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 11-11-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.