nieuws uitgelicht

Doelstelling en visie in beleid van jongerenpastoraat

Doelstelling en visie in beleid van jongerenpastoraat In het jongerenpastoraat zijn regelmatig ontwikkelingen als het gaat om activiteiten, beleidsvorming en hulpverlening. Veel ontwikkelingen gaan aan de mensen in het jongerenpastoraat voorbij. Niet alle ontwikkelingen in een bepaald tijdsbestek zijn bij te houden. Dit overzicht wil de belangrijkste ontwikkelingen samenbrengen die direct of indirect voor het jongerenpastoraat relevant zijn. Daarbij speelt kennis en visie een belangrijke rol. Mensen die jongeren pastoraat verlenen moeten toegewijde en betrokken gemeenteleden zijn die en hart hebben voor jongeren.

Doelstelling

Het streven is om vanuit een breed werkveld informatie over jongerenpastoraat bijeen te brengen. Het doel van dit overzicht is om relevante periodieke ontwikkelingen in en rond het jongerenpastoraat samen te brengen en kennis en visie te delen. Niet alleen in de Protestantse kerken zijn ontwikkelingen maar ook bijvoorbeeld in de Rooms Katholieke kerk zijn goede ontwikkelingen te melden. Hierbij geldt dat vanwege verschillende geloofsovertuigingen ook verschillende visies zijn ontstaan. Juist vanuit die verschillende visies kunnen nieuwe ideeën ontstaan die meewerken aan een beter jongerenpastoraat.

Reageren

Mensen die relevante informatie aan dit overzicht willen toevoegen, vanuit hun eigen praktijk bijvoorbeeld, kunnen dit natuurlijk altijd doen door een reactie te plaatsen.

Inhoud


Cursus Jongerenpastoraat

Veelgehoorde vragen in het jongerenpastoraat zijn: waar moet ik beginnen? Wat is het doel van jongerenpastoraat? Hoe krijg ik een team bij elkaar? Welke materialen zijn er zoal in omloop? Hoe hebben anderen het geregeld? Kan ik wel participeren in de leefwereld van jongeren? Hoe zit die leefwereld eigenlijk in elkaar? Hoe ziet een avond voor jongeren er praktisch uit? Hoe kan ik het geloof overbrengen? Welke kansen liggen er hier voor de Kerk? Wat zijn tips en valkuilen? Waarom loopt het elders als een trein en bij ons niet? Op al deze vragen probeert een cursus Jongerenpastoraat een antwoord te geven. Het beste kan dit door het aanbieden van interessante sprekers uit het veld. Ook kunt u zelf uw ervaringen presenteren als er al jongerenpastoraat is in uw gemeente. Het valt op dat Rooms Katholieke kerken veel met jongerenpastoraat bezig zijn. Door de verschillende geloofsovertuigingen wordt weinig kennis met protestantse kerken gedeelt. Dat is jammer. Wederzijds zijn er waardevolle dingen te leren. Op dit gebied zijn nog verschillende mogelijkheden om het jongerenpastoraat te verbeteren.

Bron: www.bisdomdenbosch.nl

Gemeente wil kerk betrekken bij jeugdbeleid

De zorg aan jongeren kan verbetert worden door op lokaal terrein de plaatselijke kerken te betrekken. Hierbij is te denken aan een (grotere) rol voor de kerken binnen het plaatselijke jeugdbeleid. Om het belang van de samenwerking te bevorderen, moeten zoveel partijen bij elkaar komen. De gemeente ziet mogelijkheden voor meer samenwerking. De rol van de kerken binnen het jeugdbeleid zou groter moeten zijn en daar wil de gemeente over praten.

Digitaal jongerenpastoraat

Doordat jongeren veelvuldig gebruik maken van internet kan hierdoor ook de drempel verlaagd worden voor het jongerenpastoraat om op internet aanwezig te zijn. Pastoraat-SOS is daar een voorbeeld van. Kerken die zich daar nog niet mee bezighouden kunnen bijvoorbeeld visie opdoen bij onderstaande site.

Bron: www.sos.signaal.nl

Master Missionaire Gemeente

De Theologische Universiteit Vrijgemaakt in Kampen start met een nieuwe Master opleiding Missionaire gemeente.
Deze opleiding is uniek in Nederland en is in deeltijd en voltijd te volgen. Deze opleiding is een aanvulling op ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving waarin de kerkverlating een steeds vernieuwende aanpak vraagt. De opleiding richt zich op een vooral op nieuwe studenten en jonge mensen. Dit is positief omdat er zo jongeren aangezet worden missionair actief te worden en zodoende andere jongeren te bereiken met het evangelie.

Bron: www.tukampen.nl

Open dagen Christelijke Hogeschool Ede

De opleiding Godsdienst Pastoraal werk (Theologie) aan de Christelijke Hogeschool in Ede leidt mensen op tot volwaardige professionals. In de opleiding staat de Bijbel centraal en geeft verdieping van je christelijke overtuiging en kennis van de Bijbel.Kom dan op de open dagen van de opleiding. Mensen die de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk afgerond hebben komen niet alleen terrecht het kerkelijke werk maar zijn breed inzetbaar. Afgestudeerden zijn inzetbaar voor het geestelijk en maatschappelijk welzijn van mensen in de hele Nederlandse samenleving. Is het werken in een christelijke gemeente of organisatie iets voor jou?

Bron: www.che.nl

Pastoraat aan jongeren lastig

Pastoraat is mensen bij Christus brengen. Majoor Boshardt heeft eens gezegd: “Als je Piet over God wilt vertellen, dan moet je God kennen – en Piet”.

Doelgroep

Iedereen met een hart voor jongeren en met de bereidheid om verschil te maken in het leven van jongeren – om hen bij Christus te brengen, is van harte welkom bij de cursus Jongerenpastoraat. Dus voor gemeenteleden, jeugdwerkers, mentoren, catecheten, ambtsdragers en ouders in de kerk – die zich in willen zetten om jongeren bij Christus te brengen.
Steunpunt gemeenteopbouw heeft een cursus ontwikkelt voor gemeenten die zich beter willen laten toersuten in het jongerenpastoraat.

Bron: www.steunpuntgemeenteopbouw.nl

Jeugd Organisatie Protestantse kerk (JOP)

Jop is de landelijke orgaisatie voor jeugdwerk van de Protestantse kerk in Nederland (PKN). JOP brengt jongeren op de hoogte van het evangelie, organiseert trainingen voor leiders en nog veel meer. Voor mensen die op zoek zijn naar werk in het kerkelijk jongerenwerk biedt JOP regelmatig vacatures aan.

Bron: www.jop.nl
© 2009 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongerenmijn kijk opJongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongerenJongerenpastoraat wordt in verschillende kerkelijke gemeenten toegepast. Daarmee is er tevens een diversiteit aan method…
Jongeren in de kerk begeleiden met jongerenpastoraatJongeren in de kerk begeleiden met jongerenpastoraatMet het oog op het welzijn van jongeren is het belangrijk dat het jongerenpastoraat als een 'vangnet' om jongeren heen s…
Leeftijdsindeling in het jongerenpastoraatLeeftijdsindeling in het jongerenpastoraatOver de leeftijdsindeling in het jongerenpastoraat wordt in de praktijk heel verschillend gedacht. Op welke leeftijd kan…

Het verbond van God met mensen in het Oude Testamentmijn kijk opHet verbond van God met mensen in het Oude TestamentHet thema 'verbond' blijft een actueel thema. Waaruit die actualiteit blijkt is het feit dat in de hele wereldgeschieden…
Het verbond van God met mensen: het nieuwe verbondHet verbond van God met mensen: het nieuwe verbondGod blijft trouw aan zijn beloften. Het verbond met God en de mens loopt uit op een nieuw verbond; de laatste wilsbeschi…
Bronnen en referenties
  • Internet

Reageer op het artikel "Doelstelling en visie in beleid van jongerenpastoraat"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

H. Dijkstra, 22-05-2013 18:40 #1
Beste broeders en zusters,

Mogelijk zult ook u gehoord hebben van de pastorale site sos-signaal. nl en vele bij het SES aangesloten evangelische sites. Direct na mijn bekering tot de Levende God, werd mij de vraag gesteld of ik bereid was een pastorale site te helpen opzetten.
Onlangs is er een geheel nieuwe vorm van de site Sos-Signaal.nl ontworpen.
De afgelopen jaren mocht ik samenwerken met o.s. gelooft.tk en Bijbelcentraal en diverse andere sites. Soms was het zo geweldig druk, dat we toch een grote groep predikanten, pastorale en sociale werkers zich geheel vrijwillig hebben ingezet voor
voor de MEESTER.
Graag zou ik toch meer over jullie organisatie willen weten, mogelijk dat we tot een goede samenwerking kunnen komen.
Immers we zullen, niet alleen de jeugd maar zeker ook de volwassenen een voorbeeld worden, en dat een ieder in ons JEZUS maar mag ontdekken.
Graag vertel ik op een ander moment mijn leven waarin ik zelf promoveerde tot theoloog, maar God echt niet kende. Ja ik was heel ver van God afgedwaald.
Graag ontvang ik, jullie reactie

Shalom Hille Dijkstra

Infoteur: Hessel
Laatste update: 29-10-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Artikelen met het label 'Nieuws uitgelicht...' zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en bevatten mogelijk gedateerde informatie.
Schrijf mee!